niedziela, 1 stycznia 2017

Runy - część IV - Znaczenie Run II

FEHU 
Pierwsza runa, rozpoczynająca tzw. starszy futhark.

Znaczeniowo związana z dobrobytem zarówno materialnym, jak i duchowym. Obraz przypisany tej runie (krowy) świadczył dawniej o bogactwie posiadacza. Do dziś runa ta jest symbolem pieniędzy, bogactwa, złota.

Określa nasz stosunek do tego, co posiadamy. Powinien być taki, jak podejście dobrego gospodarza: dbamy o to, co jest; inwestujemy na przyszłość. Dotyczy to i dóbr materialnych (pieniądze, dom, samochód i wszystko inne, co dziś uważamy za bogactwo), i rozwoju na poziomie duchowym (dobro, miłość, piękno, przyjaźń, mądrość). Dostarczy nam energii, aby zrealizować to, co mamy zaplanowane. Zadba, aby pomnażanie majątku nie stało się celem samym w sobie, lecz wiązało się ze świadomością, że można się nim podzielić - również na obu poziomach: materialnym i duchowym.

Ciesz się tym, co masz, nawet jeśli nie jest tego wiele; dbaj o to. Naucz się cieszyć drobiazgami dnia codziennego. Określ wyraźnie co dla ciebie jest dobrem i rozwijaj to stale. Runa Fehu jest strażnikiem naszego stanu posiadania - będzie przyciągać ludzi, którzy mogą nam pomóc w rozwoju związanym z naszym majątkiem i z wiedzą oraz sposobami wykorzystania jej. Będzie też strzec nas przed ludźmi, którzy są zainteresowani tylko finansami. Korzystajmy z niej rozważnie, aby nie przeładować się jej ognistą energią. Skłonność do przesady nie jest dobra w żadna stronę: ani rozrzutność, ani skąpstwo nie przyniesie dobrych efektów. Korzystajmy z pomocy runy Fehu, aby nasz stan posiadania był odzwierciedleniem naszych pomysłów na życie.

Energetycznie należy do kręgu OGNIA.
Odpowiednik litery F.

URUZ
Druga runa starszego futharku.

Związana jest z pojęciem siły, mocy, energii do działania. Obrazem przypisanym tej runie jest pradawny tur, zwierzę, które już nie istnieje. Prawdziwy władca lasu, niezależny, czerpiący siłę wprost z Ziemi. Uruz powoduje, że możesz być stale zasilany tą energią.

Runa ta łączy nas z wewnętrzną, młodzieńczą energią i energią Ziemi. Pomaga przy zbytniej skłonności do poświęcania swej uwagi wyłącznie problemom duchowym - "zakorzeni" nas wtedy mocno. Poprzez połączenie z młodzieńczymi siłami, wspomaga powrót do zdrowia w przypadku choroby. Pomoże również w zmagazynowaniu energii i siły przed przystąpieniem do działania w procesie realizacji wielkich zamierzeń.

Trzeba pamiętać: ta siła musi być rozładowana w działaniu, inaczej stanie się przyczyną frustracji i popchnie do działań, których wcale nie chcemy.

Tu przejawia się drugi aspekt runy Uruz - łagodna, orzeźwiająca mżawka. Tak właśnie łagodnie pomoże ona rozładować zbytnie nagromadzenie adrenaliny. Pozwoli racjonalnie dawkować posiadane siły i nie rezygnować z wytyczonego celu.

Uruz przyciągnie ludzi, którzy mogą pomóc w realizacji naszych planów, mają na to energię i środki; a także tych, którzy mądrze zwrócą uwagę na nasze zbyt gwałtowne reakcje i zadziałają jak ożywcza mżawka.

Runa pomocna uzdrowicielom - działając energetycznie, trzeba być mocno "zakorzenionym" i uziemionym, aby energetyka chorego nie zakłócała równowagi energetycznej uzdrawiającego.

Energetycznie należy do kręgu ZIEMI.
Odpowiednik litery U.

THURISAZ
Trzecia runa starszego futharku.

Znaczeniowo związana z pojęciem aktywnej obrony. Jej symbol można odczytać jako tarczę. Rysunek przypisany tej runie, to agresywny olbrzym.

Zależnie od sytuacji, odczytujemy tę runę jako atak lub obronę.

Jeżeli atak, jest to odniesienie do związanego z runą obrazu. Oznacza gwałtownego, potężnego wojownika, działającego agresywnie i bez oglądania się na konsekwencje. Symbolizuje człowieka, który wykorzystuje swoją moc w negatywnych celach.
Czasami nie zdaje sobie z tego sprawy, lecz czasami działa w ten sposób zupełnie świadomie.

Jeżeli zaś runa ta oznacza obronę, to też można ją odczytywać dwojako. Pomoże powstrzymać własne napady złości, agresji, pesymizmu; ochroni także od ludzi, którzy zainteresowani są zadawaniem bólu - świadomie lub nie, na poziomie fizycznym i psychicznym. To najsilniejsza runa obronna w całym układzie. Oznacza aktywną obronę, można jej używać jako tarczy. Jednak nie należy osłaniać się nią długo i bardzo szczelnie - wtedy nikt nie będzie miał do nas dostępu i nie będzie możliwości, aby pomóc.

Runa ta może ostrzegać też, że zbliża się oczyszczająca burza! Będzie gwałtowna, ale oczyści atmosferę. Ta runa znajdzie sposób, aby pobudzić w nas moc. Strzec będzie od wrogów, a przyciągnie przyjaciół, którzy potrafią przejść przez postawiony przez nas mur.

Inna nazwa: Durisaz
Energetycznie należy do kręgu OGNIA
Odpowiednik dźwięku Th, nie występuje w języku polskim

ANSUZ
Czwarta runa starszego futharku.

Znaczeniowo związana z inspiracją, natchnieniem, kontaktem z Siłą Wyższą (w kulturze skandynawskiej był to Odyn). Stąd jej rysunek jest symbolem płaszcza Odyna. To on ofiarował ludziom runy, które zebrane w alfabet (starszy futhark) pozwalały zapisywać myśli. Runy są alfabetem, lecz również zbiorem znaków magicznych.

To runa wspierająca poetów, pisarzy, artystów w ich twórczości. Nośnikiem energii runy Ansuz jest powietrze. Pomaga jasno i precyzyjnie wyrażać myśli, odpowiada za swobodne kontakty między ludźmi. Zapowiada wymianę duchową. Wzmocni fantazję, lekkość, pomoże w poczynaniach handlowych - nie tylko rzeczy materialnych, ale także pomysłów, możliwości. Daje nam szansę uwolnienia się od lęków, które chowamy głęboko poprzez łagodne, wyjaśniające rozmowy lub modlitwę. Nazwanie naszych obaw po imieniu powoduje utratę ich mocy, modlitwa łączy nas z siłami boskimi i otrzymujemy pomoc.

Ansuz przyciągnie ludzi, którzy mają otwarte, czułe serca i będą zainteresowani wspieraniem rozwoju naszych możliwości; ochroni przed tymi, którzy chcieliby je wykorzystać dla swoich celów. Należy pamiętać, że runa ta nie znosi kłamstwa i obłudy.
Może sprowadzić kłopotliwe wydarzenia, które będą służyć ukazaniu prawdy. Kiedy powstaje sytuacja, że należałoby "przewietrzyć atmosferę", można posłużyć się mocą runy Ansuz.

Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery A.

RAIDO
Piąta runa starszego futharku.

Runa związana z podróżami. Rysunek przypisany tej runie, to bojowy rydwan. Jesteśmy woźnicami naszego rydwanu w podróży przez życie. Uważajmy, aby zaprzęg nie poniósł... Oznacza również rytm życia: powtarzalność zdarzeń, okresy stabilizacji przeplatane nieuchronnymi zmianami.

Runa przywódców i wędrowców. Opiekuje się ludźmi w podróżach związanych ze zmianą miejsca pobytu, ale także tych, którzy wędrują poza ciałem lub we śnie. Pomaga zrozumieć śnienie, by znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania. Dotyczy to osób i zdarzeń przeszłych, obecnych i przyszłych.

Raido to runa dość trudna: zmusza nas do zastanowienia nad celowością działania. Wspiera porządek i dokładność - działania wprowadzające ład w naszą przestrzeń życiową. Pomaga w wyborze właściwej drogi życiowej lub zwiastuje duże zmiany związane z przeprowadzką, zmianą pracy lub miejsca zamieszkania. Wprowadzi nas z powrotem na właściwe dla nas tory życia, jeśli zdarzy nam się z nich wypaść.

Jest wrogiem wszelkiego zastoju. Brak zmian, to regres. Pobudzi nas do wyjścia ze skorupy, z mieszkania, z żalu i smutku - do świata, ludzi, nowych wrażeń, nowych doświadczeń. To wydarzenie będzie jak oddech świeżym powietrzem, jak wyczekiwana zmiana pory roku: nieuchronne i odświeżające.

Inna nazwa: Raidho
Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery R.

KENAZ
Szósta runa starszego futharku.

Runa związana z pracą i nauką. Obrazy jej przypisane, to pochodnia i lustro. Mówi: świećmy własnym światłem, nie światłem odbitym. Poznajmy własne słabości, by je przezwyciężać. Rozświetlajmy drogę życia energią runy Kenaz. Któż z nas nie lubi zapatrzyć się w płomienie na kominku lub w ognisku? To jest właśnie energia Kenaz.

Runa ta wspomaga nas w rozwoju zawodowym; opiekuje się też sprawami nauki, wszelkiego rodzaju zdobywaniem wiedzy. Każdy zawód ma swe tajemne arkana, trzeba poznać je od podstaw, poprzez wszystkie stopnie wiedzy, aż osiągnie się mistrzostwo. Tylko wtedy możemy być najlepsi w tym, co robimy. Runa Kenaz będzie się opiekować wszystkimi aspektami życia zawodowego; sprawi, że będziemy dobrze wykonywać nasze obowiązki i będzie nam to sprawiać satysfakcję.

Dopilnuje, aby nie zatrzymywać się w rozwoju, aby poznanie duchowe towarzyszyło nam stale. To pomoże nam rozświetlić zawikłane sprawy i doprowadzić je do rozwiązania. Rozwinie nasz dar samoobserwacji i świadomość, co pomoże nam obronić się przed negatywnymi wpływami świata zewnętrznego.

Jest pomocna dla nauczycieli, studentów, uczniów; pomoże w egzaminach, na klasówce. Przyciągnie ludzi, którzy będą impulsem do dalszego zdobywania wiedzy lub będą mogli nas czegoś nauczyć.

Inna nazwa: Kaunan
Energetycznie należy do kręgu OGNIA
Odpowiednik liter C i K.

GEBO
Siódma runa starszego futharku.

Runa związana z równowagą. Tłumaczenie jej nazwy oznacza "dar". Motto pasujące do tej runy: "Mając obdarzaj. Obdarzając otrzymasz. Byś zawsze był kochany. Byś zawsze kochał".

Równowaga, o której mówi runa Gebo, to równowaga w dawaniu i braniu we wszystkich przejawach życia. Bądźmy sami w równowadze, wtedy nasze związki z innymi też będą harmonijne. Dobrze rozumiejąc siebie można przekazać dar Gebo ludziom spotykanym na swojej drodze. Z jej pomocą przestaniemy się wstydzić prośby o pomoc w razie konieczności, a także będziemy mieli odwagę jej udzielać. Pamiętajmy, że wszystko co czynimy, wraca do nas trzykrotnie pomnożone! Tak więc czyniąc dobro, otrzymamy je kiedyś od kogoś. Wystrzegajmy się czynienia zła, pamietając o tej zasadzie.

Przy uważnym spojrzeniu na rysunek runy Gebo można zauważyć, ze składa się ona z czterech run Kenaz. Opiera ona swą energetykę na czterech podstawowych żywiołach, aby działać na wszystkich poziomach życia. Z jej pomocą osiągniemy jedność - z Bogiem, sobą i innymi ludźmi; wyrównamy stany emocjonalne zachwiane przez wszechobecny stres. Pamiętajmy też o naturze. Rabunkowa gospodarka sprowadza na nas coraz groźniejsze skutki. Postępujmy świadomie: biorąc od natury, należałoby coś dać w zamian...

Gebo jest opiekunką osób wykorzystywanych przez innych. Pomoże ustrzec się przed osobami zainteresowanymi wyłącznie braniem, ale także wskaże w jakich sytuacjach życiowych ta cecha przejawia się i w nas. To stanie się wskazówką jak postępować. Wyjaśnieniem jest przesłanie runy Gebo: Miłość do wszystkich istot żyjących.

Jest runą pomocną w skłóconych związkach, wspierając miłość, przyjaźń, partnerstwo. Można nią wspierać pierwsze, nieśmiałe uczucia, aby były najpiękniejszym wspomnieniem przez całe życie. Zawieszenie jej przy łóżeczku dziecka przyniesie mu dar kochania i bycia kochanym w życiu.

Gebo jest Darem Bożym dla każdej istoty na ziemi.

Energetycznie należy do kręgu OGNIA
Odpowiednik litery G.

WUNJO
Ósma runa starszego futharku.

Runa związana z czasem radości, przyjemności, a także przyjaźnią. Dziś słowo przyjaciel zostało nieco wyświechtane, straciło na wartości. Prawdziwy przyjaciel to ktoś, komu możemy bezgranicznie zaufać, kto ma najbliższy dostęp do nas samych. Szanujmy Prawdziwych Przyjaciół, innych nazywajmy raczej znajomymi.

Runa Wunjo dotyczy spędzania czasu wolnego w towarzystwie przyjaciół. Niech będzie to czas wspólnej radości, otwartości i zaufania - to są emocje bardzo pozytywne, wzmacniające siły psychiczne na długo. To święto, a więc trzeba uważać, aby nie zostało zatrute przez ludzi, którzy nie szukają przyjaźni, lecz wyłącznie uciechy i ucieczki w alkohol przed własnym strachem. Niech wolny czas spędzany z przyjaciółmi będzie dla nas przede wszystkim radością bycia z ludźmi, którzy podzielają nasze zainteresowania, myślą podobnie o życiu, wyznają podobne wartości.

Wunjo przyciągnie ludzi przyjaznych, którzy w potrzebie nie zawiodą. Ochroni przed tymi, którzy udając przyjaźń, będą próbowali żerować na nas energetycznie lub korzystać z naszego dobrobytu, nie mając zamiaru dać nic w zamian. Runa ta ostrzeże przed spędzaniem życia wyłącznie na przyjemnościach, a także przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków czy rozkoszy zmysłowych odartych z wszelkich uczuć.

Z runą Wunjo odnajdziemy radość życia, możliwość zachowania pogody ducha w codzienności, cieszenia się z drobiazgów, z których przecież życie się składa.

Energetycznie należy do kręgu DUCHA
Odpowiednik litery W.

HAGAL
Dziewiąta runa starszego futharku.

Runa związana z przemianą, odrodzeniem. Przypomina, aby nie trzymać się kurczowo tego, co udało się już osiągnąć. Jej nazwa oznacza grad.

Hagal to runa - katalizator zmian. Powitajmy je spokojnie i podążajmy tam, gdzie nas zaniosą. Znaczy to, że już zbyt długo tkwiliśmy w miejscu, a zastój to regres. Hagal pokaże to, co złe w naszym życiu i pomoże to usunąć. Nie sprzeciwiajmy się tym zmianom, bo wówczas wywróci nasz świat do góry nogami, aby ukazać zgniłe korzenie. Czy praca, której trzymamy się kurczowo jest na pewno tym, co zawsze chcieliśmy w życiu czynić? Czy chłopak (lub dziewczyna), który odszedł nie prowadził nas w świat, w którym wcale nie chcieliśmy się znaleźć? Za chwilę może się okazać, że właśnie czeka nas inne ciekawe zajęcie lub spotkamy kogoś, kto okaże się nam przeznaczony. Przyjmijmy to wyzwanie!

Hagal doskonale nawilża ziemię, gdy jako oczyszczający grad spadnie na nią i potem stopnieje. Przyniesie ze sobą nowe pomysły, myśli, idee, a także sytuacje i ludzi, którzy pomogą je zrozumieć. Jest opiekunką osób ciekawych świata i innych ludzi.
Dopilnuje, aby ten stan zaciekawienia i zachwytu życiem nie został przytłumiony codziennością.

Pokazuje istnienie z wyższej perspektywy. Wspomaga podczas podróży do naszego świata podziemnego - zakamarków podświadomości; z runą Hagal powrócimy bezpiecznie. Jest niezwykle pomocna w przypadkach depresji, pozwala efektywnie przepracować żal i smutek.

Inna nazwa: Hagalaz
Energetycznie należy do kręgu WODY
Odpowiednik litery H.

NAUDIZ
Dziesiąta runa starszego futharku.

Związana jest z rozterką, brakiem zdecydowania w podejmowaniu decyzji. Jej rysunek, to dwa kawałki drewna pocierane w celu rozniecenia ognia.

Naudiz zwraca uwagę na to, aby nie trwać w stanie niepewności i strapienia, tylko aby podjąć jakąkolwiek decyzję, która pozwoli wyjść z impasu. Jeśli coś ma się zdarzyć, nie wystarczy o tym myśleć. Trzeba podjąć decyzję i zrobić pierwszy krok. A potem być konsekwentnym w działaniu.

Runa Naudiz będzie wspierać nas, aby podejmowane decyzje były przemyślane i trafne. Dopilnuje, by konsekwentnie podążać drogą, którą się wybrało. Wtedy na horyzoncie pojawi się światełko nadziei i wyjdziemy z najtrudniejszych sytuacji. Jeżeli czujemy się przyciśnięci do ściany, wydaje się, że nie ma już żadnego wyjścia - Naudiz pomoże wziąć los w swoje ręce i zmienić tak niekorzystny układ. Nie ma potrzeby trwać w cierpieniu.

Wspomoże wszystkich niezdecydowanych, zastygłych w marazmie, aby ruszyć z miejsca. Odsunie rozterki dnia codziennego. Rozbudzi opór wobec wszystkiego, co staje nam na drodze rozwoju duchowego.

Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery N.

ISA
Jedenasta runa starszego futharku.

Związana jest z ukryciem, przeczekaniem. Jej nazwa oznacza lód. Rysunek tej runy, to symbolicznie przedstawiony kryształ.
Runę Isa można przyrównać do lodu skuwającego rzekę na czas zimy. Popatrz jak pod nim w zwolnionym rytmie życie toczy się dalej. Woda czeka tylko na wiosnę, kumuluje energię i gdy lód stopnieje, ruszy znów z impetem, szumem i pluskiem uwalniając się z okowów.

Isa jest runą osób obdarzonych poczuciem pogody ducha i cierpliwością, lubiących skupienie i rozmyślania. Potrafią wytrwale dążyć do celu, planując, przygotowując. W obliczu trudnych sytuacji nie uciekają, lecz stawiają im czoło, analizując i rozwiązując je. Umieją poczekać w pogotowiu na odpowiednią okazję i w sprzyjających okolicznościach „zerwać owoc”.

Runa ta przypomina patologicznym zazdrośnikom, że uczucie jest jak sól. Potrawa z odrobiną soli smakuje wyśmienicie; jednak nie wrzucajmy całej solniczki w układ partnerski, bo wówczas wspólne życie stanie się niestrawne. Ostrzega też, gdy stajemy się zbyt egoistyczni, skoncentrowani na sobie.

Energia Isy jest odwrotna do energii innych run. Stosuje się ją w celu powstrzymania wydarzeń, zwolnienia biegu życia. Pomoże osobom chaotycznym, impulsywnym, podziała wyciszająco. Czasami nie mamy wpływu na niektóre sytuacje i wówczas nerwy tylko nam szkodzą. Isa wyciszy te emocje.

Inna nazwa: Eisaz
Energetycznie należy do kręgu WODY
Odpowiednik litery I.

JERA
Dwunasta runa starszego futharku.

Runa związana z czasem, jego upływem i cyklicznością wydarzeń.

Cokolwiek czynisz, czyń po kolei. Najbardziej duchowi runy Jera odpowiadają żniwa. Zanim do nich dojdzie musisz wiedzieć co chcesz mieć jako plon. Zebrać narzędzia, przygotować ziemię, posiać, doglądać i dopiero na końcu przychodzi czas zbioru. Niech będzie czasem radości z uzyskanych rezultatów! Wówczas nawet ciężka praca poprzedzająca ten moment będzie przyjemnym wspomnieniem.

Jera pilnuje, aby nasze działania były dokładne, takie jak trzeba w danym momencie. Przyciągnie ludzi i zdarzenia, które pomogą nam doprowadzić plany do końca, zrealizować je. Przypomni o tym, o czym mogliśmy zapomnieć. Runa ta patronuje zmianom, które przychodzą w odpowiednim momencie naszego życia, po wypełnieniu pewnych zadań. Te zmiany są zgodne z tym, co powinno się teraz zdarzyć, aby cykl się wypełnił. Nie obawiajmy się ich.

W dużym uproszczeniu rysunek runy Jera, to spirala - symbol przemijania i narodzin od nowa. Nic w życiu nie trwa wiecznie, wszystko podlega upływowi czasu. Duchowa zgoda na ten cykl powoduje harmonijnie następujące po sobie, stopniowe zmiany. Nasz pobyt tu i teraz też jest cykliczny...Gdy to pojmiemy, łatwiej będzie zrozumieć pewne wydarzenia mające miejsce w naszym życiu oraz prawdę, że niektórych zjawisk nie można ani przyspieszyć, ani opóźnić.

Inna nazwa: Jeran
Energetycznie należy do kręgu WODY
Odpowiednik litery J.

IWAZ
Trzynasta runa starszego futharku.

Runa związana z równowagą emocjonalną. Jej nazwa oznacza cis.

Cis dawniej uważano za drzewo święte, otaczano opieką i czcią. Z jego gałęzi wykonywano łuki - przynoszące życie łowcom, a śmierć zwierzynie. Mogły służyć do ochrony osad przed dzikimi plemionami lub w razie konieczności do ataku. Wyciąg z soku tego drzewa był silną trucizną używaną do zatruwania strzał, ale służył również jako lekarstwo, odpowiednio rozcieńczony.

Iwaz będzie przypominać, aby nie wpadać w życiu w skrajności. Najlepszy jest "złoty środek". Równowaga emocjonalna jest tym złotym środkiem. Jeśli musimy podjąć ważną decyzję, a nie możemy się skoncentrować, uspokoimy się przy pomocy runy Iwaz.
Runa ta jest opiekunką ludzi nadpobudliwych, przydatna jest dla lekarzy psychiatrów i psychologów, a także dla duchownych - ludzi, którzy mogą spełniać rolę lekarzy dusz. Pełni też rolę bramy do świata marzeń. Nie zamykajmy się tylko w codzienności, otwórzmy drzwi marzeniom.

Igdrasil, germańskie drzewo życia, jest kręgosłupem świata, Iwaz pełni rolę kręgosłupa człowieka. Łączy świat bogów i ludzi, można ją przyrównać do kolumny, podstawą mocno zakopanej w ziemi, a górą sięgającej nieba. Jest runą wtajemniczenia, pomaga w psychoanalizie. Poprowadzi przez zakamarki podświadomości i przez wyciągnięcie dawnych lęków na światło dzienne pomoże je uleczyć - co znów ukazuje jej dwoistość: połączenie światła i cienia.

Iwaz jest też pomocna przy wszelkiego rodzaju poszukiwaniach, czy to zagubionego klucza lub drogi do domu, czy sensu życia lub drogi rozwoju.

Inne nazwy: Eihwaz, Eiwaz
Energetycznie należy do kręgu ZIEMI
Odpowiednik litery E.

PERDO
Czternasta runa starszego futharku.

Runa związana z losem. Pozostaje pod wpływem Norn, które przędą nić ludzkiego życia. Od nich zależy, czy będzie długa i mocna, czy cienka i zerwie się szybko.

Norny, znane też jako Parki lub Mojry pilnują, aby życie nasze zgodne było z tym, co dane jest nam doświadczyć w tym wcieleniu. Zejście ze ścieżki przeznaczenia skutkuje początkowo napomnieniami i łagodnymi wskazówkami jak mamy na nią wrócić. Jeśli jednak uparcie trwamy przy swojej wizji szczęśliwego życia, a nie jest to zgodne z naszym zadaniem tu i teraz, Norny przetną nić życia.

Runa Perdo pokazuje celowość naszego pobytu na Ziemi w tym wcieleniu. Nie bójmy się swego przeznaczenia - sami wybraliśmy sobie zadanie do przerobienia, tylko o tym nie pamiętamy! Naszym przeznaczeniem jest droga stałego rozwoju, idziemy nią doświadczając różnych sytuacji. Dlatego runa ta będzie wspierać wszystkie decyzje zgodne z naszą podświadomością, która wie i pamięta czego mamy doświadczyć.

Pomaga filozofom, myślicielom, historykom. Jest opiekunką wróżbitów i wróżek bez względu na sposób przepowiadania przyszłości. Za jej pomocą można sięgnąć do prastarej wewnętrznej wiedzy. Podczas pracy z runą Perdo pojawią się nowe doznania, które pomogą poznać własne ja.

Inna nazwa: Perthro
Energetycznie należy go kręgu WODY
Odpowiednik litery P.

ALGIZ
Piętnasta runa starszego futharku.

Runa związana z ochroną. Co prawda wszystkie runy są ochronne, jednak ta jest najsilniejsza w tym aspekcie z całego alfabetu. Tłumaczenie nazwy oznacza samicę łosia, klępę.

Z runą Algiz wiążą się 3 symbole. Pierwszym z nich są rogi łosia. Tak ogromne zwierzę porusza się niezgrabnie, jednak w obronie potomstwa staje dzielnie do walki i trudno go pokonać. Dawniej łoś uważany był za zwierzę magiczne. Ze swoimi szerokimi kopytami łoś doskonale czuje się na mokradłach, bagnach - to tereny mało dostępne dla człowieka, za to odwieczne terytorium różnych stworów magicznych.

Drugim symbolem jest odcisk łapy łabędzia. Ptak, który doskonale się czuje w wodzie, na lądzie i w przestworzach. W obronie swego terytorium potrafi zmienić się we wspaniałego, pierzastego wojownika.

Trzeci symbol związany z tą runą, to człowiek stojący na ziemi z wyciągniętymi w górę ramionami. Czerpie energię kosmiczną i boską, która otacza go jak świetlista tarcza, z jednej strony ładując jego siły witalne, z drugiej przepuszcza tylko siły pozytywne, chroniąc go przed wszystkim, co złe. Energia ta spływa do Ziemi, ukorzeniając człowieka i dając mu siłę. Człowiek staje się wtedy cząstką wszechświata, jednością z nim.

Energię tej runy widać wyraźnie, gdy działamy zgodnie z instynktem samozachowawczym, gdy system immunologiczny organizmu walczy z chorobą, gdy stajemy w obronie rodziny i ziemi przed jakąkolwiek agresją.

Runa Algiz jest jak Anioł Stróż, który zawsze stoi na straży. Noszona jako talizman ustawi nas w "złotym środku" życia - w centrum, między niebem i ziemią.

Inne nazwy: Elhaz, Elahaz
Energetycznie należy do kręgu DUCHA
Odpowiednik litery Z.

SOWILO
Szesnasta runa starszego futharku.

Jest to Runa związana ze zwycięstwem. Tłumaczenie jej nazwy oznacza słońce.
Jej rysunek symbolizuje promień słońca.

Runa Sowilo, to symbol trzech cech charakteru, których stosowanie przyniesie w życiu dobre wydarzenia. Działajmy tak, jak postępowałby mędrzec, wojownik i mag jednocześnie. Sztuka dyplomacji przyniesie więcej korzyści niż taktyka wojenna. Dopiero wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia można sięgnąć po oręż. I w tym aspekcie też działajmy rozważnie. A może więcej da się osiągnąć kobiecą magią - sprytem, urokiem, uśmiechem? Wszędzie tam gdzie będzie potrzebna siła, ciepło, odwaga możemy odwoływać się do tego znaku.

Słońce jest źródłem życia na Ziemi, wewnątrz nas jest światłem duchowym ukazującym nam drogę. Twoja runa urodzeniowa Sowilo obdarza Cię żywą naturą i bystrym umysłem. Lubisz zmiany, które są dla ciebie wyzwaniami. Wiesz, że za jednymi drzwiami otwierają się kolejne, to życie daje następną szansę. Na życie patrzysz jak na pracownię artysty, w której trzeba stale praktykować, by rozwinąć wszystkie talenty. Mówisz co myślisz i lubisz dużo ruchu wokoło. Cieszysz się tym co masz, ale ważniejsi są dla ciebie ludzie. Wiara w siebie jest twoim atutem.

Podobnie jak kryształ górski ten znak runiczny ogrzeje zmarznięte serca i dusze, jednak dopiero wtedy, gdy będziemy gotowi przyjąć jej oddziaływanie. Runa ta pilnować będzie by nasze wnętrze płonęło jasnym równym płomieniem, przyciągając odpowiednich ludzi i zdarzenia, które będą w tym pomocne.

Energetycznie Runa Sowilo ma silny oddźwięk sił płodności i zmysłowości. Wspiera w podbojach miłosnych, lecz uważajmy by nie przesadzić... To przesłanie dla ludzi wolnych. Dla osób pozostających w stałych związkach Sowilo jest symbolem ciepła domowego ogniska. Niech oświetla całą rodzinę promykami słońca - zawsze.

Inne nazwy: Sowilaz, Sowelo
Energetycznie należy do kręgu OGNIA
Odpowiednik litery S.

TIWAZ
Siedemnasta runa starszego futharku.

Runa związana z Tyrem, synem Odyna. Jej rysunek, to symbol grotu strzały. Tyr był wśród bogów strażnikiem etyki wojownika.

Tiwaz jest związana ze sposobem działania w otaczającym nas świecie. Musimy pamiętać, aby nie kierować się w życiu chciwością, nienawiścią i strachem - to trzy siły, które wpływają na zablokowanie efektów naszych działań. Należy ocenić powody naszego postępowania; jeśli nie ma w nich żadnego z powyższych czynników - można śmiało zaczynać realizację planów, bo okoliczności będą sprzyjać.

Runa ta przypomina o konsekwencji w działaniu. Najpierw trzeba precyzyjnie określić cel działania, to bardzo ważne. Potem już można ruszyć błyskawicznie i prosto do celu - jak strzała wypuszczona z łuku. Tiwaz obdarzy nas wiarą w siebie i swoje siły, ale ostrzega: po drodze nie starajmy się łapać kilku srok za ogon, bo utracimy cały impet działania. Trzymajmy się jasno wytyczonego na początku celu i konsekwentnie do niego zmierzajmy. W każdym działaniu postępujmy sprawiedliwie i uczciwie wobec siebie i innych ludzi.

Runa Tiwaz jest dobrym opiekunem niezdecydowanych, wielkich bałaganiarzy łapiących po drodze wszelkie możliwe okazje. Pomoże osiągnąć upragniony cel - czy w sprawach bieżących, czy dotyczących poszukiwań swojego miejsca w życiu. Zwłaszcza w tych ostatnich poszukiwaniach Tiwaz będzie dobrym przewodnikiem.

Inna nazwa: Teiwaz
Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery T.

BERKANO
Osiemnasta runa starszego futharku.

Piękna runa związana z kobiecością. Tłumaczenie jej nazwy oznacza brzozę.

Szukając znaczeń tej runy trzeba byłoby wczuć się w energię żeńską. Piękno kobiety zawarte jest w kolejnych fazach rozwoju: dziecka, dziewczynki, kobiety; kochanki, żony, matki. Kiedy kobieta przeżywa życie w sposób pozytywny, jej ścieżka jest drogą jasności prowadzącą ku ciepłej, mądrej pogodnej staruszce - babci, którą staje się u kresu życia. To kwintesencja kobiecości. Taka mądra, otoczona szacunkiem nestorka spina niczym klamrą szczęśliwą rodzinę, społeczność, klan. Uosabia rodzinny czakram, do którego każdy może przyjść zaczerpnąć życzliwości.

Baczmy, aby nie wkroczyć na odmienną drogę, która ustawi nas pod koniec życia w roli staruchy zgryźliwej, złej, niszczącej. To się dzieje powoli, kiedy nie można poradzić sobie z przeciwnościami losu. Kiedy samotność doprowadza do zrzędliwości, złości na cały świat. Wtedy ciemna strona kusi.

Popatrzmy dookoła siebie, jakie kobiety nas otaczają? Jakimi mamy szansę stać się my same? Zastanówmy się co robić, aby nie stać się zrzędliwą staruchą, a wręcz przeciwnie - mądrą, ciepłą babcią.

Runa ta sygnalizuje, że kobiecie, o którą nam chodzi, można zaufać. Jest amuletem ofiarowywanym przez matki małym dzieciom, aby zapewnić im ochronę na drodze życia. Wspomaga kobiety rodzące. Związana jest z płodnością i radością dawania życia, jest opiekunką macierzyństwa.

Berkano jest opiekunką wszystkich aspektów kobiecości i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn - każdy człowiek zawiera w sobie pierwiastek męski i żeński. Jest też pomocą dla wszystkich, którzy chcą poznać świat kobiet i zrozumieć je. Zawiera w sobie odwieczną mądrość Ziemi - matki wszystkich istot żyjących. Jest runą bardzo łagodną, tak jak łagodnym drzewem jest brzoza. Porównuje się ją do bogini Wenus.

Inna nazwa: Berkanan
Energetycznie należy do kręgu ZIEMI
Odpowiednik litery B.

EHWAZ
Dziewiętnasta runa starszego futharku.

Runa związana ze sprawiedliwym prawem i dobrą współpracą. Tłumaczenie jej nazwy oznacza konia.

Ehwaz była runą sprawiedliwości, jak grecka Temida. "Sprawiedliwy każdy sąd / Ośmionogi wiedzie koń". Gdy przyjrzymy się rydwanowi, zaprzężonemu w 2 konie, wiadomo, że będzie się poruszał sprawnie wówczas, gdy konie biegną w tym samym kierunku i w tym samym rytmie. Przeciwdziałanie choćby jednego z nich doprowadzi do katastrofy.

Runa ta ukazuje celowość sprawiedliwego prawa. Ma ono być gwarancją stabilności czy to rodziny, czy plemienia, czy państwa. Jest gwarancją jedności i siły. Zawsze, jeśli chcemy się odwołać do sprawiedliwego osądu, ta runa będzie pomocna. Zawsze, gdy postapimy niezgodnie z jej wibracją, Ehwaz wytknie nam to w sposób nieprzyjemny.

Jest opiekunką polityków oraz tych, którzy mają władzę; ale także ludzi pokrzywdzonych przez prawo. Będzie pomocna, gdy istnieje potrzeba dobrej współpracy, wzajemnego zaangażowania dla siebie lub szerszego kręgu. Symbolikę runy Ehwaz przyrównać można do uścisku dłoni. To gest powitania, ale również złożonej obietnicy, zaufania i gotowości do współpracy.

Koń towarzyszy ludziom od wieków. Pies i koń, to dwaj najwierniejsi przyjaciele człowieka, o ile są dobrze traktowane. Gdy występuje współdziałanie jeźdźca i konia, wówczas stanowią oni jedność. W tym aspekcie energetyka runy Ehwaz związana jest z siłą, pędem i współistnieniem człowieka i natury. Zapomnieliśmy o tym, że z przyrodą powinniśmy współpracować, a nie ujarzmiać ją. Tak więc runa ta będzie współpracować ze wszystkimi, którzy działają na rzecz natury.

Energetycznie należy do kręgu DUCHA
Odpowiednik litery E.

MANNAZ
Dwudziesta runa starszego futharku.

Runa związana z człowieczeństwem, humanizmem. Tłumaczenie jej nazwy oznacza człowieka.

Można jej przypisać dawne motto: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Energetycznie Mannaz skupia się na człowieku. Na różnych aspektach życia: marzeniach, dążeniach, planach, na sposobie postrzegania siebie i innych. Jest silnie związana z pojęciem tolerancji. Zrozumienie dla człowieka, jego słabości i siły, wielkości i małości prowadzi do wniosku: w swoim istnieniu człowiek jest szary - dobry i zły zarazem, kocha i nienawidzi, obawia się strachu i pragnie bezpieczeństwa. To właśnie jest człowieczeństwo.

"Jeżeli chcesz zrozumieć siebie, popatrz na innych; wsłuchaj się w siebie, by otworzyć oczy na ludzi". Runa Mannaz pomoże zrozumieć aspekty męskie i żeńskie w sobie samym. Muszą one być w równowadze, to cecha dojrzałości człowieka. Dzięki zrozumieniu tej prawdy będziemy bardziej otwarci na siebie i innych ludzi. Aby zrozumieć, czemu ktoś nas denerwuje, odwołajmy się do energetyki Mannaz. Będzie nam łatwiej ocenić postępowanie swoje i drugiego człowieka.

Runa ta przyciągać będzie ludzi otwartych, tolerancyjnych, lecz nie pozbawionych pewnych wad - bądźmy i my wyrozumiali. Takie spotkania pomogą poznać lepiej nasze własne ego. Sprawi, że spotkamy na swojej drodze ludzi, którzy mogą być prawdziwymi przyjaciółmi. Jest wsparciem dla humanistów, literatów, poetów, myślicieli. Będzie otaczać opieką tych, którzy potrzebują odnaleźć wiarę w bliźniego.

Mannaz to również runa równowagi, spokoju wewnętrznego, siły. Korzystajmy z jej energetyki! Człowiek głęboko zrównoważony lepiej dostrzega ukryte prawdy poprzez trzecie oko, może rozwijać intuicję i rozwijać się duchowo. To także runa wiedźm. Głęboka wiedza o wielu przejawach życia człowieka daje spokój, pewność, równowagę i harmonię. Daje zrozumienie prawdy, że człowiek ma silną łączność duchową ze wszystkimi istotami żyjącymi na Ziemi i w Kosmosie.

Energetycznie należy do kręgu DUCHA
Odpowiednik litery M.

LAUKAZ
Dwudziesta pierwsza runa starszego futharku.

Runa związana z początkiem życia. Jej nazwa ma dwa znaczenia: jezioro i por.

Jezioro w znaczeniu pradawnych wód, źródła wszelkiego życia, energii podtrzymującej witalność organizmów. Ta woda, to wzorzec wody w organizmie każdej istoty żywej; zaburzenie pamięci tego wzorca, to przyczyna choroby. Runa Laukaz przywróci pamięć kodu zdrowia i wspomoże układ odpornościowy organizmu.

Drugie znaczenie nazwy runy Laukaz - por - to także nawiązanie do zdrowia, odporności. Por to jedno z najbardziej odpornych warzyw na niekorzystne warunki pogodowe. Symbolizuje ogromną wolę życia i wzrostu.

Odwołanie w nazwie runy do wody życia można rozumieć jako nawiązanie do wód płodowych. Energetycznie runa ta przypomina o tym, abyśmy odnaleźli swe wewnętrzne dziecko. Takie, które odbiera świat zmysłami i nie jest skażone zakazami i nakazami. Takie, w którym jeszcze śladowo pozostały wspomnienia mądrości doświadczeń z poprzednich pobytów na Ziemi. Tak właśnie działajmy przystępując do realizacji nowych pomysłów: poprowadźmy je od narodzin do dojrzałości, aby potem "uwolnić", pozwolić żyć własnym życiem.

Laukaz opiekuje się wszelkimi pionierskimi działaniami, pomocna jest wtedy, gdy potrzebne jest nowe spojrzenie na stary problem. Przyciąga osoby pomocne. Jednocześnie pilnuje, aby działania, które podejmujemy, doprowadzane były do końca. Pozwala wypłynąć prawdziwym uczuciom na powierzchnię. Uczy nas, aby ich nie tłumić w sobie, bo to powoduje blokady.

Inna nazwa: Laguz
Energetycznie należy do kręgu WODY
Odpowiednik litery L.

INGWAZ
Dwudziesta druga runa starszego futharku.

Runa związana z procesem dojrzewania. Jej rysunek, to symbol nasionka lub jaja. Łatwiej będzie zrozumieć energetykę tej runy, gdy wyobrazimy sobie proces dojrzewania, jaki zachodzi wewnątrz jaja lub w ukrytym w ziemi nasionku: jest to dojrzewanie w najlepszych i najbezpieczniejszych warunkach.

Ta runa ma wiele znaczeń. Jednym z nich jest uzmysłowienie nam siły i energii marzeń. Mogą one być jak sprężyna w zegarku, dają impet i rozmach działania, gdy pamiętamy o nakręcaniu; zapomniane powodują, że życie traci sens. Ingwaz ma siłę sprawczą realizacji marzeń, przyciągnie odpowiednie osoby, które nam w tym pomogą. Przypomni, aby proces ten odbywał się powoli i bezpiecznie.

Ingwaz, to runa ochronna, ale inna niż Durisaz, tu ochrona jest bierna. Można ją przyrównać do ukrycia się w Matce Ziemi, by głęboko znaleźć ciszę i spokój. Tam, w ciszy i spokoju ukształtują się nowe idee i pomysły, a gdy przyjdzie odpowiedni czas, ujrzą światło dnia i będą wzrastać. Bądźmy dla siebie dobrymi ogrodnikami.

"Daj wykiełkować nasionku, bo przecież drzewo dla każdego z nas łączy ziemię i niebo" (Maria Piasecka).

Opiekunem duchowym tej runy jest celtycki bóg Cernunos, Pan Lasu, przedstawiany jako mężczyzna z koroną jelenich rogów.

Energetycznie należy do kręgu ZIEMI.
Odpowiednik dźwięku Ng, nie występuje w języku polskim.

DAGAZ
Dwudziesta trzecia runa starszego futharku (według niektórych opracowań jest to runa dwudziesta czwarta).

Runa związana z "czasem poza czasem": porą tuż przed świtem lub tuż przed zmierzchem. Jej nazwa w tłumaczeniu oznacza świt, jutrzenkę. To jakby czas przejściowy, podobny energetycznie do rysunku runy Dagaz: energia płynie torem znaku nieskończoności... Dla ludów północy ten moment był magiczny. O czasie świtania odprawiano rytuały związane z początkiem życia. To czas nadziei, początku nowych wydarzeń, które mogą przynieść pozytywne zmiany. Dagaz przynosi optymistyczne spojrzenie na świat.

Runa ta energetycznie mieści się poza czasem rzeczywistym, jej działanie odnosi się do wyższych sił magicznych. Opiekuje się działaniami ezoterycznymi, chroniąc przed działaniem sił zła. Przypomina, że poznając wiedzę tajemną nie należy jej traktować jako drogi ucieczki, ma ona być pomocnym narzędziem w świecie rzeczywistym. Pokazuje jasną stronę życia, przyciągnie jasnych, optymistycznych ludzi.

Obdarowuje ludzi, którym patronuje życzliwością dla świata. Ich siłą jest sposób bycia pełen serdeczności i wyczucia. Wnoszą w swoje otoczenie wiele dobroci i życzliwości, są otwarci, bezinteresowni. Trafnie wyczuwają potrzeby ludzi i potrafią doradzić. Mogą rzucić snop światła na sprawy mroczne, zapalić w sercu nową nadzieję. Mają wysoko rozwiniętą intuicję. Lubią nastrojową muzykę, wieczory przy świetle księżyca i cenią piękno pod różnymi postaciami. Własnym przykładem pokazują, że można żyć ciesząc się z drobiazgów.

Dagaz jest również symbolem równowagi przeciwieństw. Mówi, że życie nie jest wyłącznie czarne, ani wyłącznie białe - w każdym działaniu człowieka mogą się zawierać i dobre, i złe intencje. Życie składa się z różnych odcieni szarości - koloru świtu. Aby czynić dobro, trzeba także poznać zło; nie można działać tylko skrajnie, bo wtedy brak jest równowagi. To dążenie do równowagi widać w każdym przejawie życia, jeśli przyjrzeć mu się uważnie.

Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery D.

ODALA
Dwudziesta czwarta runa starszego futharku (według niektórych opracowań jest to runa dwudziesta trzecia).

Runa związana z przodkami, rodziną - tym wszystkim, co potocznie nazywamy domem. Energia Odali przypomina, że nasza siła i mądrość, to doświadczenie naszych przodków, historia miejsca, w którym żyjemy. Nawet jeśli czasem podświadomie ciągnie nas w inne strony, warto wiedzieć, że może to być silne wspomnienie poprzednich naszych wcieleń na Ziemi. Zawsze można zbadać ten trop, jednak pamiętajmy, że wybraliśmy to miejsce, ten czas i tę właśnie rodzinę, aby doświadczyć tego, co jest naszym zadaniem tu i teraz. W razie wątpliwości odwołujmy się do doświadczenia i wiedzy nestorów w naszej rodzinie, czy klanie. Będą nas wspierać i nie raz pomogą wybrnąć z trudnej sytuacji.

Odala jest opiekunką rodziny, wprowadza do domu ład i harmonię, ciepło, spokój i poczucie jedności oparte na bezpieczeństwie. Może służyć jako pomocny amulet dla rodzin, w których się nie układa, jednocześnie jako talizman strzegąc pomyślności domu w rodzinach szczęśliwych. Można ją przyrównać do rzymskiej Westy - opiekunki domowego ogniska.

Bardzo silnie można odczuć działanie tej runy w nocy z 31 października na 1 listopada. To czas celtyckiego święta Samhain. Przegrody między światami są wtedy najcieńsze i możemy kontaktować się z bliskimi, którzy odeszli. 1 listopada obchodzimy dzień zmarłych, składając kwiaty i paląc znicze w miejscach ich pochówku. Korzenie tej tradycji tkwią w słowiańskich dziadach obchodzonych dzień wcześniej, mających silny związek z tradycjami skandynawsko-celtyckimi.

Można powiedzieć, że runa ta mówi do nas: Witaj w domu!

Inne nazwy: Othala, Otalaz
Energetycznie należy do kręgu ZIEMI
Odpowiednik litery O.

WYRD

Runa Odyna dosłownie ‘decydowanie’, w znaczeniu fatum – los, jako ogólne oznaczenie trzech Norn.

Norny – staroskandynawskie boginie czasu i losu, określające długość życia ludzi i podlewające korzenie Yggdrasilla:
Urd – bogini przeszłości, Verdandi – bogini teraźniejszości, Skuld – bogini przyszłości.
Bóstwo Odyn
Archetypy astrologiczne Ziemia

Kluczowe właściwości decydowanie, fatum, los, transformacja, przejście, portal, runa trzech Norn

Wyrd to runa głębokiej, wielkiej przemiany. To jakby portal do innego świata. Do starszego Futharku została dołączona później, niż pozostałe runy, dlatego niektórzy ją odrzucają, nie korzystają z niej. A warto.
Coś Cię czeka, jakaś zmiana – przyjmij ją, bo niesie ‘nowe’, a stanie w miejscu, nigdy nie jest ciekawe. Jeżeli runę Wyrd poprzedza Hagal to oznacza oczyszczenie i przygotowanie do zmian, ale skoro ciągnęłaś jedną, to znaczy, że zmiana będzie nagła. Nie bój się, skoro Cię uprzedza, to znaczy, że chce, abyś tę zmianę zaakceptowała.
Wyrd jest potrzebna, pełni rolę karty bramy, czyli totalnej transformacji, niekoniecznie nagłej, ale nieuchronnej, trochę jak tarotowa wieża. Tzw. pusta runa, lub runa portalowa. Nadchodzą wielkie zmiany i transformacje. Należy poddać się losowi i woli bożej. Runę tę interpretuje się też jako „wszelką możliwość”, życiowy moment, w którym wszystko może się wydarzyć. Ostrzega przed niefrasobliwością, złą radą, wiecznym dzieciństwem.

Dzisiaj nie jest odpowiedni czas na pracę z runami; wszystko jest możliwe albo nic; runy nic nie odpowiedzą bo za często pytasz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.