poniedziałek, 15 października 2018

Horoskop Inków

Trudno z całą pewnością stwierdzić, czy horoskop Inków jest autentycznym horoskopem ułożonym przez parających się astrologią kapłanów Inków, czy też jest to rodzaj apokryfu, napisanego w pierwszej połowie XVIII wieku przez hiszpańskiego jezuitę ojca Bernarda de la Luz, który kilka dziesiątków lat spędził w Limie.

Liczenie czasu wg Inków

Inkowie liczyli czas według lat słonecznych. Każdy rok słoneczny dzielił się na cztery równe sobie okresy.

Okres pierwszy, rozpoczynający się w dniu wiosennego zrównania dnia z nocą – wypadający tam 23 września – nazywano „czasem rosnącego słońca”.

Drugi okres, trwający od letniego przesilenia do jesiennego zrównania dnia z nocą, zwał się „czasem wielkiego słońca”.

Trzeci okres, zawierający się między datą jesiennego zrównania, a najkrótszym dniem w roku – 21 czerwca – określano jako „czas średniego słońca”.

Wreszcie czwarty okres, który zaczynał się 22 czerwca, a kończył się w przeddzień równonocy wiosennej, to jest 22 września, był to „czas małego słońca”.

Cechy charakteru w horoskopie Inków

Tak więc ci, którzy przyszli na świat w „okresie średniego słońca” mieli być zaborczy, ambitni, uparci, porywczy. Szybcy zarówno w czynach, jak i w mowie. Wielu z nich stawia sobie w życiu ambitne cele i dość bezwzględnie dąży do ich osiągnięcia. Ich związki z innymi ludźmi są często interesowne i z tej racji krótkotrwałe. Żyją intensywnie, ale niezbyt długo.

Ludzie urodzeni w „okresie małego słońca” mają wiele dobrych cech: są wielkoduszni, hojni, szlachetni, litościwi. Często górują nad otoczeniem siłą ducha i charakteru. Potrafią się trwale przywiązać, co sprawia, że czynią wiele dobrego innym ludziom. Wadą ich jest mała wytrwałość w pracy i dążeniach życiowych, co powoduje, że wiele istotnych spraw w ich życiu nie wychodzi poza sferę planów bądź pozostaje nie doprowadzonych do końca. Łatwo zapalają się do czegoś i równie szybko gasną. Często bywają urodziwi, odznaczają się imponującą postawą.

Przychodzących na świat w miesiącach nazywanych „czasem rosnącego słońca” natura obdarzyła zmysłem piękna, żywą wyobraźnią, wielością zainteresowań. Wtedy też rodziło się najwięcej artystów, ludzi poświęcających się religii czy zgłębianiu jakiejś dziedziny wiedzy.

Ludzie ci często odznaczać się mieli spokojnym i zgodnym usposobieniem, a niektórzy także wesołością, humorem i zmysłem narracyjnym. Urodzeni w miesiącach „rosnącego słońca” mieli też bardziej niż inni interesować się płcią przeciwną. Wadą ich była nadmierna wrażliwość i zbytnie przejmowanie się wszystkim. Czasem też mogło im brakować pewności siebie. Miesiące „rosnącego słońca” nie obdarzały też urodzonych podczas ich trwania zbyt dobrym zdrowiem.

„Czas wielkiego słońca” dawał urodzonym w tym okresie pracowitość, wytrwałość, wiele sił życiowych. Z pozoru małomówni i nieprzystępni, zyskują przy bliższym poznaniu. Często sprzyja im szczęście w sprawach materialnych, a potrafią też być oszczędni i gospodarni. Los jest dla nich łaskawszy w latach dojrzałych bardziej niż w młodości, która nieraz upływa im wśród rozmaitych trudów i trosk. Wielu spośród nich odznacza się wrodzoną mądrością, a prawie wszystkich pociąga nauka. Mają też wiele zmysłu rodzinnego, są troskliwymi i ofiarnymi rodzicami, lubią dzieci, często bezinteresownie zajmują się cudzym potomstwem. Są bardzo wyrozumiali i życzliwi wobec osób młodszych czy słabszych od siebie. Żyją na ogół długo, ciesząc się do późnej starości pełnią sił.

Okres I - "czas rosnącego słońca"

Miesiąc Kolibra 23 IX 22 X
Miesiąc Jastrzębia 23 X 22 XI
Miesiąc Sokoła 23 XI 21 XII

Okres II - "czas wielkiego słońca"

Miesiąc Białej Sowy 22 XII 21 I
Miesiąc Ptaka Słonecznego 22 I 19 II
Miesiąc Gołębia 20 II 20 III

Okres III - "czas średniego słońca"

Miesiąc Sępa 21 III 20 IV
Miesiąc Indyka 21 IV 21 V
Miesiąc Papugi 22 V 21 VI

Okres IV - "czas małego słońca"

Miesiąc Przepiórki 22 VI 22 VII
Miesiąc Albatrosa 23 VII 22 VIII
Miesiąc Tukana 23 VIII 22 IX

Sokół 23 listopada – 21 grudnia

To człowiek wesoły, zabawny, ciągle roześmiany optymista, patrzący na ludzi i świat z szerszej perspektywy. Potrafi on w najgorszej nawet sytuacji życiowej znaleźć odpowiednie wyjście i z zapałem ruszyć dalej, dostrzegające zawsze tlącą się iskierką szczęścia. Ogromnie sympatyczny i lubiany przez ludzi. Jego jowialność i dobry humor nigdy go nie opuszczają a przy tym jest pełen autentycznego współczucia dla innych osób. Mądry i sprawiedliwy, potrafi być dobrym powiernikiem i doradcą. Posiada błyskotliwy umysł i nieprzeciętną inteligencję. Będąc rządnym wiedzy poświęci wiele czasu aby skończyć studia i to na kilku fakultetach. Wszechstronnie uzdolniony, staranny, z reguły szczyci się tym, iż jego wiedz nigdy nie bywa powierzchowna. Lubi gdy w jego życiu dzieje się coś ciekawego, dlatego chętnie podróżuje i szuka nowych środowisk. Bez większych problemów i dość szybko adaptuje się w nowym miejscu, aby za jakiś czas znowu ruszyć dalej w nieznane. Zmiany i niespodzianki są dla niego czymś inspirującym i pobudzającym do rozwoju. W uczuciach bywa różnie, ponieważ Sokół zawsze czuje się w głębi duszy wolnym jak ptak i nie lubi się tak mocno i na stałe z kimś wiązać. Lecz jeśli trafi na wyjątkową osobę, która oprócz prawdziwych uczuć, zaimponuje mu wiedzą, inteligencją i duchowym rozwojem, to będzie on wierny i opiekuńczy do przysłowiowej „grobowej deski”.

Jastrząb 23 października – 22 listopada

Jest to człowiek zapobiegliwy, mądry i energiczny. Z prawdziwym zapałem i wytrwałością potrafi dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu. Z wrodzoną sobie siła i mocą pokonuje trudne przeciwności losu. Jastrząb to urodzony przywódca i strateg, cechuje go dar przewidywani oraz silna intuicja i przenikliwość. Z reguły trudno go oszukać i trudno z nim wygrać, tym bardziej że dla wrogów jest nieubłagany a potrafi być pamiętliwy i mściwy. Osobowość jego jest stanowcza i konsekwentna a w skrajnym przypadku zdarza się, że bywa on okrutny i bezwzględny. Z natury przeważnie jednak jest bardzo uczciwy, prostolinijny a brzydzi go wszelkie kłamstwo czy oszustwo. Ma on w sobie sporo sił witalnych i to do późnej starości. Posiada specyficzną, silną osobowość, pewność siebie i rozmach życiowy, co oczywiście fascynuje ludzi słabszych psychicznie. Pociąg go życie na „pełnych obrotach” i pełne mocnych wrażeń a uwielbia czasem ryzyko i ten dreszczyk emocji. W miłości bardzo gorący i namiętny a kocha do utraty tchu. Kocha całym sobą i całym sercem, bywa zazdrosny i zaborczy. Niestety gdy trafi na partnera o spokojniejszym temperamencie wtedy zaczynają się przysłowiowe „schody” i bywa, że jest niewierny, gdyż za dużo w nim ognia i sił witalnych. Jest to partner trudny do okiełznania tak, jak silnie potrafi kochać tak równie silnie, to znaczy, ze wszystkich sił potrafi także nienawidzić i wcale się z tym nie kryje.

Koliber 23 września – 22 października

Charakteryzuje tego człowieka takt, uprzejmość i życzliwość w stosunku do drugiej osoby. To ktoś z „klasą”, ma w sobie to coś, a ponieważ jest zawsze bardzo miły dla innych, ludzie zabiegają o jego przyjaźń, niestety zbyt często, kiedy czegoś potrzebują, bądź po to by załatwić trudną sprawę, a bywają interesowni w stosunku do Kolibra i przy tym często niewdzięczni. Z drugiej zaś strony osoba ta jest kimś, kto niesie pomoc w sposób niewymuszony i spontaniczny, jakby było to czymś najbardziej oczywistym i zrozumiałym na świecie. Potrafi być doskonałym wspólnikiem i współpracownikiem, bo jak nikt rozumie intencje drugiego człowieka. Umie dostosować się do każdej sytuacji i do potrzeby konkretnej osoby jest wtedy „elastyczny”. Jest także dobrym mediatorem i negocjatorem. Dobry los obdarzył takiego człowieka wieloma talentami i uzdolnieniami artystycznymi i tylko od niego będzie zależeć czy będzie je w życiu rozwijał. Może np. zostać uznanym w świecie artystą, jeśli tylko tego zapragnie lub malować wyłącznie dla siebie do przysłowiowej „szuflady”. Ma on doskonały gust i otacza się wyłącznie przedmiotami o wyjątkowej urodzie, sam zresztą też jest najczęściej pełen wdzięku i magnetycznego wręcz uroku osobistego. Jeśli chodzi o sferę uczuć to jest on bardzo kochliwy, ale wierny. W uczuciach kochający przez duże „M”, ciepły i namiętny a z dobrze dobranym partnerem, jest przy tym czuły, troskliwy i opiekuńczy. W miłości niezmienny, często stawia wszystko na jedną kartę nie znosi niepewności, gierek uczuciowych czy zdrady, a „wszystko albo nic” to jego motto życiowe.

Tukan 23 sierpnia – 23 września

To człowiek realnie i trzeźwo oceniający wszelkie życiowe sytuacje, zawsze będący ciałem i duchem – tu i teraz. W działaniach swoich zawsze jest perfekcjonistą, często bywa zbyt drobiazgowy, ale dzięki tym cechom wszystko wykonuje na czas i to z jak najlepszym skutkiem. To osoba bardzo inteligentna, pilnie się uczy i dąży do zdobycia wykształcenia na miarę jej uzdolnień, jak też zainteresowań – całe życie dąży do gromadzenia wiedzy. Czasem może być tak, iż brak mu nieco polotu i fantazji, lecz jest osobą bardzo praktyczną i stającą na ziemi „obiema nogami”. To ktoś, kto potrafi znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i nie boi się wysiłku. Dokładny, systematyczny i powściągliwy, posiada wręcz „anielską cierpliwość” jeśli chodzi o strukturę zawodową. Wadą jest, iż brakuje mu taktu i cierpliwości w kontaktach z innymi ludźmi i tu okazuje się być bardzo krytyczny, złośliwy i wymagający. Potrafi narzucać swój punkt widzenia i wykpić każdego, kto myśli inaczej. Obce są mu: obiektywizm, tolerancja oraz takt i opanowanie (tylko na potrzebę chwili bądź dla własnych korzyści). Mimo dużego poczucia humoru, to raczej ktoś chłodny i pełen dystansu. Star się być oszczędny i gospodarny, co z czasem sprawia, że staje się skąpym materialistą i osobą nieco zgorzkniałą, w duszy i po cichu tęskniącą za tymi wszystkimi przyjemnościami, których musiała sobie w życiu odmówić. W uczuciach stały i wierny, ale raczej zimny, chłodno podchodzący do tej sfery życia i często pozbawiony większej namiętności.

Albatros 23 lipca – 22 sierpnia

Osoba, która urodziła się w czasie przypisanym Albatrosowi jest śmiała, waleczna i odnosi w życiu spektakularne zwycięstwa. Kieruje się zarówno zdrowym rozsądkiem jak też wysublimowaną intuicją. Jest to człowiek optymistycznie patrzący na świat i ludzi i zawsze wierząc w to, że szczęście go nie ominie i mocno wierzący w swoją szczęśliwą gwiazdę. Ma w sobie dużo odwagi i nie cofa się przed żadnym niebezpieczeństwem. Może być doskonałym dowódcą i przywódcą, ale będzie rządził ludźmi bardziej dla własnej chwały niż dla dobra tych osób. Jak „kwiat wody i słońca” on potrzebuje pochwał i uznania za swoje dotychczasowe osiągnięcia. Kiedy pozostaje w cieniu i jest przez bliższe i dalsze otoczenie nie zauważony bądź nie doceniany wtedy wpada w przysłowiowy „dołek” i bywa, że jest najbardziej nieszczęśliwą istotą na świecie. Posiada wiele talentów. Potrafi być doskonałym aktorem albo malarzem, może być bardzo uzdolnionym pisarzem. Ma w sobie wiele godności i dumy, jest wielkoduszny i hojny. Lubi swoim bliskim robić miłe niespodzianki, obdarowywać ich prezentami i sprawiać przyjemności. Oczekuje od innych uczciwości i prostolinijności, jaką sma się w życiu kieruje, dlatego bywa też tak, iż często pada i jest łatwym kąskiem dla oszustów, naciągaczy czy kombinatorów. W miłości od wczesnej młodości cieszy się ogromnym powodzeniem u płci przeciwnej, dlatego mając tę pewność dosyć późno wchodzi w stałe i wieloletnie związki i długo zwleka z wyborem tego jedynego partnera. Kiedy jednak już wybierze, jest dobry, czuły i kochający – z reguły wierny, choć czasem może pozwolić sobie na małą zdradę.

Przepiórka 22 czerwca – 22 lipca

To człowiek bardzo delikatny i wielce wrażliwy. Na pierwszym miejscu stawia zawsze dom i rodzinę, którą otacza troskliwą opieką przez całe swoje życie. Dla rodziny zdolny jest do największych poświęceń i wybaczeń. Często bywa, że wprost zamartwia się różnymi problemami, które w swojej wyobraźni materializuje i bawi się nieświadomie w wizjonera, ale tego z gatunku – czarnowidza. Z natury nie jest zbyt towarzyski, ale zdarza się, że mając dobry nastrój lubi spokojnie spędzony wieczór w gronie najbliższej rodziny. Osoba ta ma bardzo słabą konstrukcję psycho-fizyczną i łatwo ją zranić czy doprowadzić do łez, gdyż ma ona delikatną psychikę. Mimo nieprzeciętnej fantazji i inteligencji, potrzebuje osóbka nasza oparcia na kimś, komu bezgranicznie zaufa. Nie potrafi żyć samotnie i jeśli jej życie potoczy się tak, iż nie założy własnej rodziny, nadrobi to świetnie, opiekując się czule rodzicami, kuzynką lub siostrzeńcem. Świetnie spełni się w tej roli i poświęci się tej opiece całym sercem. Uczucia są dosyć ważną sferą w życiu, a bez nich nie byłby w stanie funkcjonować a nawet żyć. Z drugiej jednak strony lubi zmiany we wszystkich sferach życia, także i w sferze uczuć. Z wielkim trudem udaje mu się wytrwać przy jednym partnerze i nierzadko ma kilka równoległych, wieloletnich, ukrytych przed oczami wścibskich ludzi, bardzo silnych emocjonalnie i uczuciowo – życiowych związków. Może zbyt mocno i namiętnie kocha, aby zadowolić się tylko jednym partnerem?

Papuga 22 maja – 21 czerwca

Człowiek ten ma wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia w wielu kierunkach, łącznie z artystycznymi. Charakteryzuje się wyjątkową inteligencją, błyskotliwością oraz dużym poczuciem humoru. Jest bardzo elokwentny a w dyskusji trafnie argumentuje i zawsze wiedze prym. Trudno komuś przegadać człowieka Papugę, gdyż posiada z reguły staranne wykształcenie i rozległą wiedzę, którą z pasją pogłębia przez całe życie. Najczęściej sprawia wrażenie kogoś, kto zna się na wszystkim i wszystko rozumie, a dzięki inteligencji potrafi on ze skrawków informacji ułożyć trafny i pełny obraz zagadnienia. Ma on wyjątkowy dar i potrafi pięknie pisać, zaś jego żywa wyobraźnia daje mu doskonały materiał do twórczego rozwoju. Ta osoba ma w sobie dużo wdzięku i uroku osobistego, często dzięki temu bywa więc duszą towarzystwa – wodzirejem. Naturę ma sympatyczną, jest pełen ciepła i wszędzie bywa bardzo lubianym, gdyż charakteryzuje go takt i dyplomacja. Nigdy nie mówi nikomu przykrych rzeczy i stara się zawsze być miłym w stosunku do drugiej osoby. Ale ten często wytworzony na potrzebę chwili brak obiektywizmu, czy wręcz zwyczajnie, brak szczerości, opłaca później stresami, a czasem nawet huśtawką emocjonalną, która dopada go kiedy już zostanie sam w czterech ścianach własnego domu. W uczuciach to człowiek zmienny i niestały, ale bardzo namiętny. Każde swoje „wielkie uczucie” przeżywa jakby było jedynie, niepowtarzalne, największe na świecie albo ostanie itd. – oczywiście do następnego razu.

Indyk 21 kwietnia – 21 maja

Człowiek urodzony w tym okresie jest spokojny, rozważny i opanowany. Zawsze dwa razy się zastanowi, nim powoli podejmie odpowiednią decyzję. Jest łagodny i dobry, ale nie brak mu pewności siebie. Ma w sobie duże poczucie godności i wrodzoną dumę, a nawet w jego wyglądzie jest coś budzącego respekt, podziw i szacunek. Cechuje go stałość poglądów i przekonań i nigdy nie rzuca słów na wiatr. To osoba, która od pierwszej chwili wzbudza zaufanie. Należy do grona osób szczerych i prawdomównych. Jest realistą i z należytą precyzją trafnie ocenia każdą sytuację. Bywa dla innych osób „opoką” i w nim wszyscy mogą szukać oparcia, gdyż nigdy nie odmawia swojej pomocy. Nie jest materialistą choć doba materialne ceni sobie nader wysoko, ale nie dla prostej chęci posiadania, lecz z zamiłowania do wygody i luksusu. Uwielbia otaczać się pięknymi przedmiotami, często zdarza się, iż jest wytrwałym kolekcjonerem. Z tego powodu też potrafi ciężko pracować, aby zdobyć potrzebne fundusze na uzupełnianie swojej kolekcjonerskiej pasji. Nigdy nie bywa skąpy czy wyrachowany, potrafi hojnie obdarować swojego przyjaciela, a na takową przyjemność wydać ostatnie pieniądze. W sferze uczuć to partner stały, wierny i namiętny, a także bardzo opiekuńczy i zawsze dba, żeby jego bliskim niczego nie zabrakło. Kocha całym sercem i całym sobą, ale mądrze, gdyż nie zatraca się w miłości i nie traci właściwego celu z oczu.

Sęp 21 marca – 30 kwietnia

Jest to człowiek silny, energiczny o wielkim potencjale energetycznym lecz jest czasem w gorącej wodzie kąpany. Jego własne dobro bywa dla niego wartością najwyższą i jest trochę bezwzględny, a w skrajnym przypadku nie cofnie się przed niczym. Bywa iż ambicja i żądza władzy stwarzają sytuację niekorzystną w jego życiu, a zdarza się też tak, że często jest atakowany przez stałe grono wrogów. Osoba taka nie przyznaje się do błędów i nigdy niczego nie żałuje w zaciekłych sporach zawsze chce mieć ostatnie słowo. Jest on śmiały, szybki i zdecydowany, bez namysłu rusza do akcji i nie boi się przeciwności losu. Z natury jest to osoba, która najpierw działa, a potem dopiero myśli. Należy do najbardziej zaradnych i samodzielnych osób, które z każdej sytuacji znajdą wyjście, chociaż niekoniecznie uczciwe. Łatwo wpada w gniew, ale równie szybko dochodzi do równowagi. Bywa impulsywny i gwałtowny, ale tylko gdy sytuacja sięga zenitu. Bardzo przyjacielski jest stałym i lojalnym, nie odmawia nigdy pomocy, ale uwaga – sam nie zauważa, że ktoś takiej pomocy oczekuje. W miłości jest namiętny i gwałtowny, a kocha całym sobą – bywa strasznie zaborczy. Najczęściej bywa egoistą nastawionym na własne przyjemności i doznania, zapominając o potrzebach drugiej osoby. Pewny w stu procentach swoich uczuć deklaruje je głośno i wyraźnie. Zakochany łatwo nie wypuszcza swojej zdobyczy z rąk, o nie!

Gołąb 20 luty – 20 marca

Jest to osoba obdarzona przez gwiazdy cichą, łagodną naturą pokojowo nastawiona, do całego wszechświata. Jest on delikatny, czuły i posiada wielką wrażliwość serca. Nie lubi walki i hałasu, drażnią go kłótnie i awantury, sam potrafi dla świętego spokoju zrezygnować z wielu rzeczy, bądź ustąpić i dać fory przeciwnikowi. Jego wymagania wobec życia są w sumie niewielkie. Nie pociąga go władza ani bogactwo, ani sława, woli cichą i subtelną egzystencję w małym i przytulnym mieszkanku. Jest przy tym bezbronny i narażony na wykorzystywanie przez ludzi, bo z reguły jest trochę naiwny i nie potrafi się skutecznie bronić przed ludzką bezwzględnością. Zawsze wychodzi ludziom naprzeciw i jest przy tym pełen współczucia i skory do pomocy, nawet własnym kosztem. Dzięki swojej nadwrażliwej, ezoterycznej naturze potrafi często odbierać sygnały drogą pozazmysłową. Bywa telepatą lub medium, miewa prorocze sny i trafne przeczucia. Jeśli zainteresuje się parapsychologią czy inną podobną dziedziną, może odnosić na tym polu duże sukcesy. W sferze uczuciowej to osoba kochliwa i namiętna a dla swojego życiowego partnera potrafi zrobić bardzo wiele – zapominając się w swoim wielkim uczuciu. Jest wierny i to dla niego oczywiste i naturalne, bo jego miłość jest autentyczna i często do „grobowej deski”. Jego romantyczne usposobienie może przejawiać się w różnoraki sposób: dla obiektu swoich uczuć napisze wiersz, wybierze się na długi spacer w blasku księżyca, zorganizuje romantyczną kolację przy świecach, zaśpiewa balladę lub kołysankę na dobranoc.

Ptak Słoneczny 22 stycznia – 19 lutego

To człowiek miły, radosny o ujmującym sposobie bycia. Cechuje go ogromna niezależność i potrzeba wolności – to oryginał, ekscentryk, który zawsze i wszędzie ma 100 pomysłów na minutę. Choć ma mnóstwo oryginalnych i niezwykłych pomysłów na życie to często tylko tzw. „słomiany zapał”, gdyż w praktyce nie zawsze starcza mu cierpliwości i pracowitości aby je krok po kroku realizować. Jest bardzo sympatyczny i życzliwy, chętnie pomaga innym ludziom dla samej przyjemności niesienia pomocy. Interesuje się wszystkim, co może dać ludziom pozytywną zmianę w ich dotychczasowym życiu. Jest prekursorem nowych idei i trendów często goni za nowinkami tego świata i zawsze jest na topie. Chętnie udziela swojej pomocy w działalności charytatywnej i społecznej. To niepoprawny marzyciel, często zamyślony i roztargniony. Czasem traci poczucie rzeczywistości i nie dostrzega prozy życia, gdyż maksymalnie intensywnie rozważa jakąś nową ideę. Bywa, że w życiu zajmuje się tym co tajemnicze, niezwykłe, niezbadane – enigmatyczne. Spod tego znaku wywodzą się wielcy odkrywcy i wynalazcy. Jest diabelnie inteligentny i błyskotliwy i na tym polu nie ma sobie równych, za to w uczuciach troszkę nieporadny bo niezbyt wierny i stały. Jest za bardzo niezależny, żeby związać się z kimś na stałe, nie lubi głębokich wyznań i deklaracji. Choć bywa bardzo gorący i namiętny, to tak naprawdę uczucie jest krótkotrwałe albo powierzchowne.

Biała Sowa 22 grudnia – 21 stycznia

Jest człowiek zdyscyplinowany i odpowiedzialny w życiu bardzo solidny i pracowity. Znajomi, przyjaciele a przede wszystkim rodzina mogą na ni polegać w ważnych życiowych sprawach. Bywa jednak często zbyt wymagający w stosunku do innych, krytykuje ich i poucza, ale najczęściej i to na szczęścia, jest uczciwy i sprawiedliwy. Jest uparty i konsekwentny, potrafi bardzo wytrwale dążyć do celu, nigdy nie tracąc go z oczu. Niestety zdarza się często, że zwykle są to pieniądze, a najgorszą cechą Sowy jest materializm przeradzający się nierzadko w skąpstwo. Posiada w sobie wrodzony pęd do wiedzy i nie szczędzi sił ani czasu, aby się uczyć i rozwijać. Ma potencjał i dar uczenia, oraz wiele zainteresowań, chociaż z reguły jest mu bardzo trudno oderwać się od ziemi, gdyż brak mu finezji, polotu, błyskotliwości. Człowiek to poważny, rozsądny i uważany za mądrego, to nie poradzi on sobie w dziedzinach wymagających trochę humoru, wyobraźni czy improwizacji. W uczuciach jest raczej chłodny i zdystansowany, obca jest mu namiętność i porywy serca czyli gorące wyznania. Miłość przeżywa troszkę na zimno i bez wielkich emocji. Stały i wierny z niego partner a przez swoje życie przejdzie ostrożnie, powoli i bez wzlotów, ale też bez upadków.

ZRÓDŁO : mHoroskop, "Świat Horoskopów"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.