niedziela, 9 lipca 2017

Szem ha-meforasz

Większość to słowo, zna z "Biblii Szatana" Antona LaVeya, wymawia się je na końcach jego rytuałów ze zdaniem "Chwała Szatanowi". Cóż. Jak wiele osób się więc myli, myśląc, że w ten sposób oddają cześć i chwałę Szatanowi. :

Nelchael – upadły anioł należący niegdyś do Chóru Tronów, jeden z 72 aniołów noszących boskie imię Szemhameforasz. Według innych źródeł, upadły anioł, zajmujący się w piekle nauczaniem astronomii, matematyki i geografii.

W kabale aniołem pokrewnym Nelchaela jest Sit.
_______________________________________________________________________________
(grec., cztery litery [tj. JHWH]; hebr. Ha-Szem = Imię; Szem ha-Mejuchad = Imię Wszechjedyne; Szem ha-Meforasz = Imię Jasne [Dobitne, Wyraźne]; Szem ben Arba Otij(j)ot = [Jedyne] Czteroliterowe Imię) – określenie Imienia Boga, JHWH, używane w tym brzmieniu od czasów Filona z Aleksandrii.
________________________________________________________________________________
 Biorąc za podstawę dzisiejsze bardzo szczegółowe badania lingwistyczne wiele wskazuje za tym, że Imię Boga ( hebr. szem ha-meforasz dosł. imię wyraźne ) rozumiane jako imię własne brzmiało JEHOUAH przy czym akcent padał na ostatnią sylabę. W formie zapisanej przy uwzględnieniu czterech spółgłosek tworzących tetragram JHWH można by więc je zapisać JEHOWAH.
_________________________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=w2uaZ4NgLk0&feature=player_embedded

Powyższy film informuje o wymowie Imienia Boga Wszechmocnego (hebr. Szem ha-meforasz) stosowanej przez karaimów, którzy od czasów najdawniejszych byli kopistami Pism Hebrajskich i to im zawdzięczamy samogłoskową punktację masorecką.

Imiona takie jak Elohim lub 'Ehje pojawiające się w filmie nie są Imieniem własnym Boga (hebr. Szem ha-meforasz dosł. Imieniem wyraźnym ), lecz należą wyłącznie do tytułów Boga. Autor filmu nie stosuje wobec nich określenia 'personal name of God'.
_________________________________________________________________________________

Duchy Tarota - Artykuł na blogu

_________________________________________________________________________________

A tutaj z Duchowego Satanizmu, kazanie Maxine -

Jest wielu Satanistów którzy błędnie myślą, że ‘szemhamforasz’ to to samo co ‘Ave Satan’. To głupota. Słowo to nie jest w żadnym wypadku Satanistyczne. ‘Szem’ vel. ‘Sem’, ‘Ham’, i ‘Jafet’ to synowie biblijnego ‘Noego’. Każdy idiota zobaczy powiązanie. Rdz 5:32 podaje imiona synów Noego w tej kolejności, tworząc to ‘szemhamforasz’.
„A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.”. Tak jak wszystko w biblii, historia o „Ziusudrze” została ukradziona, spaczona a wraz z tym imię ‘Noe’ zastąpiło ‘Ziusudrę’. Imię ‘Noe’ jest fałszywe, i przedstawia wrogiego ‘boga’. Widzimy tu też kolejną ‘trójcę’.
„Szemhamforasz, 72częściowe imię Boga.” Boskie imię, składające się z 216 liter pochodzących z fragmentu z Księgi Wyjścia 14:19-21. Każdy z trzech użytych wersów zawiera 72 litery, które są następnie ułożone w bustrofedon w celu otrzymania 72 sylab imienia.” Szemhamforasz zostało następnie skrócone w YHVH - tetragrammaton* - oznaczający judeo-chrześcijańskiego ‘boga’.

Wj 14:
19 Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły,
20 stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc.
21 Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły,

By uzyskać to imię, te trzy wersy zapisane są po hebrajsku naprzemiennymi liniami w przeciwnych kierunkach, dając 72 kolumny po 3 litery każda. Uważa się, że te 72 trzyliterowe imiona wzmacniają moce tetragrammatonu i są podzielone na cztery grupy to 18, a każdą z grup włada jedna z czterech liter YHVH.
Od hebrajskich rabbich:
Po hebrajsku tetragrammaton, który w grece oznacza „cztery litery”; YHVH – one stanowią to mistyczne imię Boga.
Imię „boga” w żydowskiej religii uznawane jest za tak święte, że nie wolno go wymawiać i trzyma się je w tajemnicy. Wymówienie go uważa się w żydowskiej tradycji za niewybaczalne świętokradztwo. YHVH – angielski odpowiednik hebrajskich liter Jod He Waw He. Poza świątynią wymawia się je „Adonai” (Adoshem – ‘mój panie’).

Chrześcijanie, z których większość posiada niedokładną wiedzę o hebrajskiej interpunkcji i fonetyce głosek, zastąpionych nimi, zaczynającymi się od roku 1518, używają zniekształconej formy ‘jahwe’, czyli ‘jehova’.

 gdy sądzi rasę ludzką: Elohim
 gdy wojuje ze złoczyńcami: Zebaot
 gdy przywołuje grzechy człowieka: El Shaddai
 panie mój: Adonai
 stwórca: Ha-Boreh
 najwyższy: El-Elion
 bóg Izraela: Elohe Yisrael
 bóg silny / bóg bohater: El Ha-Gibbor
 bóg armii: Yahveh Elohai Zebaot
 święty Izraela: Tsura Yisrael
 miejsce (wszechobecny): Ha-Makom
 nieskończony z ‘kabały’: Ein Sof
* - tetragrammaton to „święte, niewysłowione” imię chrześcijańskiego ‘boga’. YHVH, jahwe, jehowy. Imię YHVH znaczy dosłownie „on jest”.

Powodem dla którego tak się nad tym rozdrabniałam jest fakt, że ludzie muszą się w tym ewidentnie dokształcić. WIEDZCIE DOKŁADNIECO MÓWICIE ZANIM TO POWIECIE! Zamiast mówić ‘Ave Satan’, gdy dana osoba mówi ‘szemhamforasz’, wymawia tak naprawdę ‘ave jehowa’.
„Przypuszczenia matką wszystkich spierdoleń.”


Dlaczego więc jeśli odprawiamy rytuały LaVeya, to one działają, mimo stosowania tego słowa i zestawieniem go z Szatanem? Po pierwsze LaVey w swoich rytuałach trzymał się ogólnych zasad okultyzmu, gdzie celem jest udany rytuał. Już same te czynności, plus pragnienie maga sprawia, że coś się zadzieje. Druga kwestia to taka, że jak wiemy LaVey nie uznawał ani Szatana, ani Jahwe jako prawdziwe istoty, a jedynie jako symbole. Więc nie wiem czy przywiązywał wagę do imion. Niemniej Szem-hameforasz to "DOBITNE" boga, plus nasz Szatan o czym niżej. Ale o co chodzi, ano chodzi o to, że imiona i nazwy, słowa wytwarzają wibracje i wpływają na otoczenie - wnioski więc powinny być proste, dlaczego te ryty działają.
Trzecia kwestia jest trochę bardziej skomplikowana. Żeby ją rozpracować należy poszukać informacji na temat masonerii, Saturna, Jezuitów, Szatana, Jahwe, Lucyfera, powyciągać wnioski i złożyć je w całość.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.