wtorek, 16 października 2018

Horoskop Wenezuelski

STYCZEŃ
1 – 20 Styczeń : Moskit

Ludzie urodzeni w tym okresie mają być zdolni, żądni wiedzy, kochający przyrodę. Podobno w tym czasie przychodziło na świat najwięcej ludzi zajmujących się leczeniem ludzi i zwierząt. Natomiast ich główne wady to: agresja wobec otoczenia, łatwość wdawania się w sprzeczki. Nie skrywają swoich sądów, lubią forsować swoje zdanie i rację, a wszelka dyplomacja jest im obca.
Wysoko cenią dobrobyt materialny, sprawy finansowe zajmują wiele miejsca w ich życiu, nieraz spotykają się z zarzutami bezwzględnej zachłanności w sprawach pieniężnych.
Moskity lubią podróżować i często zmieniają miejsce pobytu, jeśli tylko mogą przeprowadzają się, czasem też przyjaźnią się z ludźmi mieszkającymi daleko. Pociągają ich zmiany i nowości, są wszystkiego ciekawi, a nawet wścibscy.
Kobiety urodzone w dniach Moskita dążą do zajęcia uprzywilejowanego miejsca w życiu, co zresztą im się zwykle udaje. Czasem bliscy zarzucają im despotyzm w sprawach domowych – panie Moskity chciałyby podporządkować sobie zarówno mężów, jak i dzieci. W sprawach codziennych są zaradne i pracowite, chociaż niezbyt chętnie biorą trudy domowe na własne barki. Potrafią zresztą tak ułożyć sobie porządek zajęć domowych, aby każdy domownik miał w tym swój udział. Panie Moskity długo zachowują młody wygląd i urodę, być może dlatego, że rozkwit swych fizycznych walorów osiągają stosunkowo późno.

21 – 31 Styczeń – Mucha jadowita

Urodzeni pod jej znakiem odznaczają się zwykle indywidualnością, mają oryginalny sposób myślenia i poglądy na życie, uchodzące w kręgu znajomych za niepowszednie, a nawet dziwaczne. Lubią dyskusje i spory intelektualne, często dowodzą swych racji namiętnie i gorliwie. Dla wielu, którzy się z nimi zetkną, posiadają fascynujący urok, stąd zarówno mężczyźni, jak i kobiety od wczesnej młodości cieszą się dużym powodzeniem.
Ludzie ci mają wiele sił życiowych, ruchliwy sposób bycia, łatwo wpadają w pobudliwość intelektualną, pociąga ich i interesuje wiele dziedzin jednocześnie. Nieraz zarzuca im się zbytnią nerwowość i drażliwość w drobiazgach. Mają żywą wyobraźnię i obrazowy sposób mówienia, przybierający niekiedy formę talentu krasomówczego.
Kobiety urodzone w tym czasie obdarzone są umiejętnościami zwracania na siebie uwagi mężczyzn z racji swego niezmiernie interesującego sposobu bycia. Można je nazwać nawet uwodzicielkami. Interesuje je wiele spraw, odznaczają się dużą ciekawością świata i ludzi, łatwo i chętnie zawierają nowe znajomości.

LUTY
1 – 28 (29) Luty: Motyl

Cały ten miesiąc w wenezuelskim kręgu symboli ze świata owadów należał do motyla. Motyle, które w tamtej części świata występują w wielkiej liczbie odmian o przepięknych nieraz barwach, były w wierzeniach Indian z tych ziem uosobieniem piękna, radości, lecz także niestałości i przemijania. Ludzie urodzeni w tym okresie roku uchodzili za osoby wyjątkowo wrażliwe na piękno, obdarzone żywą wyobraźnią, często też talentami artystycznymi i poetyckimi. Ludzie Motyle żyją we własnym świecie, w którym wiele miejsca zajmują marzenia, plany, jakie nigdy nie doczekają się realizacji, bardzo indywidualne wyobrażenia o innych osobach i sprawach. Niełatwo zrozumieć człowieka Motyla, lepiej starać się go polubić i zaakceptować takim, jakim jest lub też zrezygnować z przebywania blisko niego.
Wśród ludzi Motyli jest wiele niespokojnych duchów, wiecznych poszukiwaczy, fantastów i dziwaków. Są niezmiernie odporni na cudze wpływy i choć na ogół nie oponują ostro przeciw zdaniu innych, nie dają go sobie nigdy narzucić. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni urodzeni w tym okresie roku posiadają talenty towarzyskie – łatwo nawiązują znajomości, bez trudu wchodzą w kręgi osób mało im znanych, zdarza się, że są „duszami towarzystwa” i skupiają wokół siebie szerokie grona osób. Są gościnni, mają dobre serca, potrafią szczerze, chociaż na krótko, przejąć się sprawami innych. Niekiedy nawet z ochotą pomagają ludziom znajdującym się w kłopotach, pod warunkiem, że konieczność niesienia pomocy nie trwa zbyt długo.
Wielu z nich ma opinię ludzi uduchowionych, oderwanych od żcyia i jego spraw codziennych. Często interesują ich rzeczy niezwykłe i tajemnicze, a ich dziwaczne na pozór zainteresowania zjednują im licznych zwolenników.
Uczuciowo ludzie Motyle angażują się łatwo, całym sercem, chociaż na ogół na krótko. Łatwo zmieniają obiekty zainteresowań, zachowując jednakże dla byłych sympatii dużo życzliwości i przyjaźni.
Nawet najbardziej zaangażowani i oddani swym bliskim ludzie Motyle chcą zawsze zachować jakąś cząstkę duchowej niezależności. Ich małżeństwa tylko wtedy bywają szczęśliwe, jeśli druga strona szanuje tego rodzaju poglądy. Ludzie motyle nie przepadają za życiem rodzinnym, codzienne obowiązki męczą ich i nużą. Łatwiej porozumiewają się z dorastającym potomstwem niż z małymi dziećmi, dla których brak im koniecznej cierpliwości.
Motyle nie są zawzięte, ani pamiętliwe, łatwo zapominają o doznanych urazach, nie żywią zbyt długo chęci zemsty, jeśli doznały nawet istotnych krzywd, jednak jeśli zrażą się do kogoś, nie mają już ochoty dłużej z nim przebywać. Na ogół ludzie ci cieszą się dużą sympatią otoczenia, mają wielu sobie życzliwych, pomagających im szczególnie w sprawach praktycznych i interesach, które to dziedziny życia są Motylom obce i zwykle sprawiają im wiele trudności.

MARZEC
Ważka   / 1 – 26 Marzec : Ważka łąkowa  /

27 – 29 Marzec: Ważka żagnica / 30 – 31 Marzec: Ważka jętka
Ludzie Ważki od wczesnej młodości odznaczają się wyjątkowo niezależnym charakterem. W tym czasie przychodzi na świat wiele osób wszechstronnie uzdolnionych, obdarzonych dużą intuicją, zmysłem obserwacyjnym, a często sporą dozą krytycyzmy wobec świat i innych. Ludzie ci, niezbyt rozmowni, są na ogół dyskretni tak w sprawach własnych, jak i cudzych, a nawet skryci. Ważki tylko wtedy są pracowite, jeśli otacza je pogodna atmosfera. Nie lubią mieszać się w konflikty, nie pragną władzy ani odpowiedzialności, wyżej niż prawo do rządzenia innymi, wyżej stawiają sobie spokój i niezależność. Niektórzy urodzeni w tym okresie prowadzą ruchliwy tryb życia, podróżują, utrzymują ożywione kontakty towarzyskie, angażują się w wiele spraw naraz, lecz tylko połowicznie. Negatywną cechą Ważek jest niedoprowadzanie wielu spraw do końca i niedotrzymywanie obietnic – żyjąc w ciągłym ruchu, często tracą z oczu to, co jest naprawdę ważne, gubią się w drobiazgach.
Urodzeni w tym okresie są gościnni i szczodrzy, przyjaciołom nigdy nie narzucają swojej woli, nie uważają, że inni powinni żyć na ich sposób lub też stosować się do ich rad. Są tolerancyjni i zawsze starają się rozumieć innych. Ważki są szczerze przywiązane zarówno do rodzin, z których wyszły, jak i do tych, które same założyły. Pielęgnują wszelkie związki rodzinne, pamiętają nawet o dalekich krewnych, przynajmniej pozornie. Lubią nieraz rozprawiać o koligacjach, chwalić się znaczeniem i wysoką pozycją społeczną swoich krewnych.
Chociaż w życiu ich wiele spraw pozostaje niezałatwionych i niedoprowadzonych do końca, to w drobiazgach Ważki lubią ład i porządek. Dbają o swoje domy, potrafią liczyć się z finansami, nawet w skromnych warunkach dobrze dają sobie radę dzięki wrodzonej gospodarności i oszczędności.

Osoby spod tego znaku natura obdarza nieraz dużym urokiem osobistym, chociaż niekoniecznie urodą. Cenią sobie wysoko drobne, codzienne przyjemności, lubią ładne stroje, dobre jedzenie, wygodę i czas wolny na zajmowanie się tym, co je interesuje lub na niezajmowanie się niczym.

KWIECIEŃ
1 – 26 Kwiecień: Mucha domowa   / 27 – 30 Kwiecień: Mucha błękitna

Urodzeni w tym okresie są uparci, gwałtowni, trudni w pożyciu i dość bezwzględni w realizowaniu swych życiowych celów. Nie przejmują się zdaniem innych, za nic mają cudze opinie, żyją w taki sposób, jaki im samym przede wszystkim odpowiada. Ich postępki bywają nieraz sprzeczne z interesami innych ludzi, czego wszakże nie biorą na ogół pod uwagę. Są zbyt egoistyczni, aby przejmować się cudzym stosunkiem do ich własnych spraw. Przy czym kobiety urodzone w tym okresie mają te cechy charakteru rozwinięte w wyższym stopniu niż mężczyźni. Wśród Much domowych wielu jest ludzi ceniących wysoko dobra materialne, a nawet wyrachowanych. Dla niektórych zdobycie dobrej pozycji życiowej w tej dziedzinie jest głównym celem wszelkich zabiegów i starań.
W stosunku do rodziny – a szczególnie do dzieci – Muchy lubią przybierać postawę posiadaczy. Chwalą się nieraz przesadnie urodą, zdrowiem czy zdolnościami swego potomstwa, zrażając się wszakże do dzieci, które nie spełniają ich nadziei lub chcą kroczyć własną drogą życiową. Muchy niechętnie uznają prawo innych do własnego zdania, nie słuchają niczyich rad, chociaż sami chcieliby, aby inni nie lekceważyli ich opinii.
Muchy często mają wygórowane ambicje życiowe, których zresztą – przynajmniej w młodym wieku – nie realizują. Zwykle muszą dość długo czekać na stabilizację życiową, gdyż ich gwałtowność i upór stwarzają im wiele przeszkód.
Muchy nie są skłonne do zawierania przyjaźni. Nie starają się też o względy innych ludzi, ich sposób bycia jest często szorstki i pozbawiony wdzięku. Chociaż z natury skryci, nie ujawniają własnych planów, to w swych sądach o innych są zbyt otwarci i szczerzy, co nie przysparza im popularności.
Małżeństwa zawierają zwykle dość późno i niekoniecznie są to związki szczęśliwe, chyba że partner będzie gotów całkowicie się im podporządkować.

Ogólne cechy Much są znacznie złagodzone u ludzi urodzonych w okresie Muchy błękitnej. Mają oni znacznie milsze usposobienie, więcej serdeczności wobec innych, nie są też tak bezwzględne i uparte jak Muchy domowe. Są to ludzie bardziej szczodrzy i gościnni.

MAJ
1 – 20 Maj: Chrabąszcz 

Chrabąszcze są wytrwałe, uparte i spokojne. Nie przeraża ich żadna trudność. Można nawet twierdzić, że specjalnie lubią sprawy skomplikowane. Liczą się ze zdaniem i opinią innych, ale ostateczne decyzje podejmują zawsze sami. Są inteligentni, lubią poszerzać własną wiedzę, mają rozliczne zainteresowania, także i naukowe. Często właśnie w tej dziedzinie osiągają duże sukcesy, a nawet sławę. Chrabąszcze są niezmiernie pracowite, jeśli coś wzbudzi ich zainteresowanie, potrafią dla tego celu wiele poświęcić.
Wśród ludzi Chrabąszczy jest wielu szlachetnego ducha, odznaczających się wrodzoną wytwornością, uprzejmych i życzliwych. Nie przepadają jednak za błyszczeniem w licznych towarzystwach, wybierają raczej małe grono dobrze znanych i oddanych przyjaciół.

21 – 31 Maj: Skarabeusz 

Znak chrabąszcza symbolizował w starożytnym Egipcie twórcze siły natury. Urodzeni pod wpływem Skarabeusza mają mniej stałe charaktery niż Chrabąszcze. Nieraz są nerwowi, łatwo ulegają załamaniom i depresjom, brakuje im też zwykle charakteryzującej Chrabąszcze spokojnej pewności siebie. Za to natura obdarza je wielką dozą wyobraźni, a nieraz i pewnymi uzdolnieniami artystycznymi. Kochają piękno, lubią otaczać się ładnymi przedmiotami, wysoko cenią ładne stroje i ozdoby. Niektórzy spośród Skarabeuszy mają skłonność do ulegania nałogom. Prawie wszyscy chcą prowadzić ruchliwy tryb życia, lubią dalekie podróże, chętnie poznają nowych ludzi. Skarabeusze nieraz zadziwiają otoczenie długo zachowywanym młodym wyglądem i szczupłą sylwetką.

CZERWIEC
1 – 28 Czerwiec: Biedronka

Ludzie urodzeni w tym okresie cechuje wyjątkowo miłe obejście i wdzięk. Uchodzą również za osoby niezmiernie szczęśliwe. Szczęście miało im dopisywać we wszystkim: w interesach, miłości, grach hazardowych. Ludzie Biedronki bywają na ogół wesołego usposobienia, są ruchliwi, szybcy w ruchach i mowie, lubią wiele opowiadać, lecz nie należą bynajmniej do osób, które łatwo zdradzają to, co naprawdę myślą i czują. O swoich sprawach nie mówią za wiele, nie chcą też, aby otoczenie wiedziało o tym, co naprawdę ich martwi lub cieszy. Są łatwi we współżyciu, chociaż chcą chodzić własnymi drogami. Nigdy nie oponują gwałtownie, nie starają się nikomu narzucać swoich poglądów czy przekonań. Potrafią jednak, postępując z innymi dyplomatycznie, osiągnąć swe własne cele – także i te zależne od działania innych. Ludzie Biedronki są towarzyscy i zwykle mają szerokie grono znajomych, w uczuciach łatwo zmieniają obiekty swoich zainteresowań. Podczas dni, których symbolem jest biedronka, przychodzi na świat wiele osób mających później opinię kochliwych i zmiennych.
Ludzie Biedronki mają żywą wyobraźnię, co sprowadza ich często na manowce – zbyt wiele planują, zbyt często zmieniają swoje zamiary, aby osiągnąć w życiu prawdziwy sukces. Jeżeli jednak dość często należą do grona tych, którym powiodło się w życiu, to dzieje się tak dlatego, że pomaga im niemal przysłowiowe szczęście. Często wybierają profesję, gdzie bardziej liczy się inwencja i fantazja niż dokładność i solidność, stąd też nieraz zostają artystami, mają zajęcia związane z częstą zmianą miejsca pobytu, nieźle też radzą sobie w handlu. Powinni natomiast wystrzegać się pracy pedagogicznej i zajęć związanych z medycyną.
Kobiety urodzone pod wpływem tego symbolu cieszą się zwykle dużym powodzeniem u mężczyzn, nawet w późniejszym wieku otacza je liczne grono adoratorów. Są kokieteryjne i uwodzicielskie, lubią komplementy i adorację, aczkolwiek rzadko kiedy biorą mężczyzn bardziej na serio. Jako żony są niezbyt gospodarne, chociaż lubią reprezentować dom i rodzinę na zewnątrz. Jeżeli mają dzieci, nie przejmują się nadmiernie swym potomstwem, co wychodzi córkom i synom nieraz bardziej na dobre, gdyż wyrastają na ludzi samodzielnych, o nieprzeciętnej indywidualności.

29 – 30 Czerwiec: Mucha hiszpańska 

Ludzie urodzeni w tym okresie cechuje wyjątkowo miłe obejście i wdzięk oraz podobieństwo charakterów do ludzi Biedronek. Chociaż odznaczają się większą stałością i mniejszą lekkomyślnością niż Biedronki. Ludzie ci bywają też bardziej solidni i pracowici. Wspólna zarówno im, jak i Biedronkom pogoda ducha częściej bywa zmącona pewną uszczypliwością i zgryźliwością w kontaktach z innymi. Muchy hiszpańskie są też bardziej pamiętliwe i nawet po latach potrafią przypominać sobie zarówno dobro, jak i zło im wyrządzone. Ludzie ci nie odznaczają się zbyt dobrym zdrowiem, ich siły życiowe łatwo się wyczerpują, jeśli więc chcą zachować dobrą kondycję w późniejszym wieku, muszą dbać o siebie i często wypoczywać.

LIPIEC
1 – 27 Lipiec : Cykada / 28 – 31 Lipiec: Szarańcza

Ludzie urodzeni w tym okresie mieli być szlachetni, sprawiedliwi, hojni i dobroduszni, łatwo poświęcający się dla innych i rezygnujący nieraz z własnych istotnych spraw na rzecz dobra bliskich im osób, czy też ogółu. Ludzie Cykady bywają nieraz nieco despotyczni i uparci, chcą zwykle, aby otoczenie stosowało się do ich rad i uznawało ich duchowe przewodnictwo. Trzeba jednak przyznać, że rozsądek i intuicja, którymi natura obdarza Cykady sprawiają, że warto postępować według ich wskazówek, a nawet korzystać z ich moralnej opieki. Cykady pomagają chętnie innym, można nawet twierdzić, że szczególną sympatią darzą osoby słabsze od siebie i tych, którym się w życiu nie bardzo wiedzie.
Cykady obdarzone są też żywą inteligencją, cenią sobie wysoko wiedzę, lubią się uczyć i wciąż poszerzać swe wiadomości z różnych dziedzin. Pociągają je sprawy oderwane od codziennego życia, skomplikowane zagadnienia naukowe, problemy społeczne, czasami fascynują zjawiska i sprawy niecodzienne bądź niewyjaśnione, tajemnicze, niezwykłe. Dla zjawisk i spraw tego rodzaju Cykady potrafią poświęcić wiele, narazić się na opinię dziwaków czy na niebezpieczeństwa.
Cykady są odważne i śmiałe. Potrafią stawić czoła wszelkim trudom i sprostać każdej sytuacji. Są ludźmi z natury uczciwymi, nie znoszą krętych dróg, kłamstw i wybiegów, chociaż sami nie zawsze mówią całą prawdę – zwykle wtedy, gdy jej ujawnienie mogłoby sprawić komuś przykrość czy kogoś urazić. Są wspaniałymi przyjaciółmi na dobre i na złe, chociaż niezbyt łatwo zdobyć ich przyjaźń. Na ogół trudno wyprowadzić ich z równowagi, ale naprawdę czymś poruszeni, są zdolni do gwałtownych wybuchów gniewu, który zresztą szybko im przechodzi. Cykady potrafią wiele wybaczyć innym, w postępkach ludzkich starają się dopatrywać dobrych motywów, co sprawia, że nieraz padają ofiarą niezbyt uczciwych manipulacji ze strony otoczenia. Sami szlachetni, chcieliby widzieć u innych podobne cechy.
Wiele osób urodzonych pod wpływem Cykad to esteci mający silnie rozwinięte poczucie dobrego smaku i zmysł piękna, nierzadko też obdarzeni zdolnościami manualnymi – dlatego też wśród Cykad spotyka się wielu rzeźbiarzy i malarzy.
Cykady też dobrze radzą sobie w profesjach twórczych, a także tam, gdzie potrzebna jest umiejętność podejmowania szybkich decyzji i odwaga. Zdarza się, że nieraz osiągają wysokie stanowiska społeczne, a jako zwierzchnicy są cenieni i lubiani.
Kobiety Cykady są wielce oddane sprawom rodzinnym, bez żalu poświęcają swe życie bliskim, stawiając sprawy domowników na pierwszym miejscu, przed własnymi. Niekiedy spotykają z niewdzięcznością ze strony bliskich, nad czym jednak potrafią przejść do porządku, tłumacząc sobie niewłaściwe postępowanie krewnych jakimiś wyższymi racjami.

Ludzie urodzeni w okresie Szarańczy mają bardziej wybuchowe temperamenty i twardsze charaktery niż Cykady. Nieraz bywają też dowcipnie złośliwi, lubią bawić się kosztem innych, szydzić z cudzych słabostek, kpić i żartować. Jednakże, podobnie jak Cykady, obdarzeni są dobrym sercem i chęcią niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, stąd też mogą liczyć na sympatię i szacunek ludzi, wśród których przychodzi im pędzić życie. Szarańcze są bardzo ruchliwe, często zmieniają miejsce pobytu, dla wielu z nich największą przyjemnością są podróże.

SIERPIEŃ
1 – 31 Sierpień: Świerszcz 

Ludzie urodzeni w tym czasie są inteligentni, mają silną wolę, często też cechuje ich intuicja i przenikliwość. Zdarzają się wśród Świerszczy osoby obdarzone jak gdyby szóstym zmysłem, umiejące przewidywać rzeczy przyszłe, zgadywać cudze myśli, mieć trafny sąd o wydarzeniach, które dopiero nadejdą. Niektóre Świerszcze są dość nieśmiałe, trudno zawierają znajomości, niełatwo zdobyć ich zaufanie. Przedkładają przebywanie w małym kółku dobrze znanych ludzi nad udzielanie się w licznych towarzystwach. W obecności ludzi, wśród których czują się dobrze, Świerszcze rozwijają skrzydła. Stają się interesującymi i dowcipnymi rozmówcami, czarują miłym sposobem bycia, mają dla każdego uśmiech i dobre słowo. Natomiast w otoczeniu obojętnym czy im niechętnym Świerszcze nie starają się w żaden sposób zdobyć sobie cudzej sympatii lub też przełamać pierwszych lodów.
Wielu urodzonych w miesiącu Świerszcza osiąga dobrą pozycję zawodową, na ogół jednak związaną z autorytetem i władzą niż dobrami materialnymi. Większość Świerszczy nie ceni zresztą nadmiernie tych ostatnich, potrafią bez większych emocji zyskiwać i tracić. Zwykle mają silną osobowość, co nieraz imponuje płci przeciwnej. W parze, gdzie jedna z osób urodzona jest w miesiącu Świerszcza, ona właśnie nadaje ton wspólnemu życiu. Świerszcze są dość często romantyczne i tkliwe, stąd też ich partnerzy czy partnerki łatwo przywiązują się do nich, a nawet wtedy, gdy znajomość już się skończy, długo ich wspominają i pamiętają. Wstąpiwszy w związek małżeński, ludzie Świerszcze chwalą sobie rodzinny tryb życia, są nieco konserwatywni, lecz opiekuńczy wobec partnerów, lubią dzieci, chętnie podtrzymują kontakty, nawet z dalszymi krewnymi. Są gościnni, otwierają szeroko drzwi swoich domów dla przyjaciół i rodziny, niekiedy można by im zarzucić pewien snobizm – lubią na przykład opowiadać o znaczeniu i godnościach swych przodków, wpajać dzieciom tradycje rodzinne.
Prawie każdy człowiek Świerszcz oprócz swych zajęć zawodowych ma jeszcze jakieś zainteresowania, którym poświęca wiele wolnych chwil. Często jest to kolekcjonerstwo, na ogół przedmiotów pięknych i starych. Ludzie Świerszcze, nawet jeśli nie mają zdolności artystycznych, interesują się sztuką i są urodzonymi estetami. Bywa, że w miesiącu Świerszcza przychodzą na świat obdarzeni zamiłowaniem do podróży – wytrzymali na trudy dalekich i niebezpiecznych wędrówek, szczerze cieszący się możliwością poznawania nowych miejsc, interesujący się żywo cudzoziemskimi obyczajami. Większość ludzi Świerszczy ma też zdolności do języków.
Pewną wadą przypisywaną przez wenezuelskich kapłanów Świerszczom była rozrzutność w sprawach finansowych oraz skłonność do niepotrzebnego interesowania się cudzymi sprawami, przy czym ta ostatnia cecha silniej zaznaczać się miała u osób urodzonych w drugiej połowie tego miesiąca. Natomiast ludzie Świerszcze obchodzący urodziny w pierwszej połowie miesiąca mieli być bardziej gadatliwi, a co za tym idzie, czasem niedyskretni wobec sekretów innych.

WRZESIEŃ
1 – 30 Wrzesień: Świetlik 

Ludziom świetlikom przypisywano wiele najrozmaitszych zalet, wśród których na czoło wysuwał się wdzięk i wrodzona umiejętność budzenia zainteresowania u płci przeciwnej. W swoim postępowaniu Świetliki są na ogół uczciwe, szczere i prostolinijne. Nie są zadufane w sobie, wobec innych ludzi cechuje je skromny i pełen rezerwy sposób bycia. W stosunkach z ludźmi są ufni, co nieraz przysparza im kłopotów i trosk. Człowieka Świetlika łatwo oszukać, wprowadzić w błąd czy narzucić mu niewłaściwe poglądy, ponieważ natury tych ludzi z trudem są w stanie pojąć, że zamiary czy motywy postępowania innych bywają nieraz interesowne i niewłaściwe. Wiele spośród osób urodzonych w okresie Świetlika ma bardzo oryginalną i twórczą umysłowość, niekiedy obdarzone są zdolnościami artystycznymi, czasem mają talenty pedagogiczne, jak również dużą zdolność rozumienia problemów innych ludzi. Dlatego też Świetliki często wybierają zawód psychologa lub lekarza.
Wiele spośród nich pociągają wszelkie nowości i zmiany. Świetliki potrafią entuzjazmować się najnowszą modą, wynalazkami, uważają, że zawsze powinno się iść z duchem czasu. Często wybierają z tego powodu profesje nowatorskie i mało rozpowszechnione, gdzie ich zamiłowanie do spraw nowych może znaleźć zastosowanie.
Osobowości ludzi Świetlików różnią się dość znacznie w zależności od płci: kobiety są ruchliwe, pełne temperamentu i bardzo żywotne, długo zachowują młody wygląd i młodzieńczy sposób bycia. Mężczyźni urodzeni w tym okresie są spokojniejsi, poważniejsi i bardziej odpowiedzialni. Nieraz mają szczęście w sprawach finansowych i chociaż nie starają się specjalnie o to, dobra pozycja materialna staje się ich udziałem bez większych trudów czy wysiłków. Prawie zawsze ludzie Świetliki żyją w lepszych warunkach materialnych, a nieraz i społecznych niż ich rodzice.
Ludzie Świetliki, mimo że mają ku temu liczne okazje, nie powinni zakładać rodziny zbyt wcześnie. Większość związków zawartych przez nich przed ukończeniem lat trzydziestu rozpada się lub układa się nieszczęśliwie. Zdarza się też, że w młodości spotyka ich niezasłużona niechęć ze strony osób, od których coś istotnego w ich życiu zależy, którą wszakże sympatyczne Świetliki potrafią zwykle zmniejszyć lub wręcz przełamać swymi zaletami. Ludzie Świetliki cieszą się na ogół dobrym zdrowiem. W późniejszym wieku powinni jednak uważać, żeby nie mieć kłopotów z nadwagą i wysokim ciśnieniem, co może im grozić z racji zbytniego zamiłowania do dobrych potraw i napojów.

PAŹDZIERNIK
1 – 15 Październik: Pająk osiadły / 16 – 31 Październik: Pająk wędrowny

Ludzie urodzeni w tym okresie odznaczają się dużym sprytem, przebiegłością, a także subtelną inteligencją, której niekoniecznie używają w dobrych celach. Lubią wpływać na postanowienia innych w taki sposób, aby osiągnąć korzyści dla siebie. Jeśli czegoś zapragną, potrafią długo i cierpliwie „rozsnuwać swe sieci”, aż upragnione dobro osiągną.
Pająki osiadłe przywiązują dużą wagę do dóbr materialnych, są typami posiadaczy, których cieszy fakt posiadania jak największej liczby cennych przedmiotów. Lubią wygodne wnętrza, piękne, kosztowne meble, drogie stroje, klejnoty. Wybierając towarzyszy życia ludzie Pająki starają się zdobyć dla siebie osoby o wyższym statusie materialnym lub bodaj zaradne i sprytne. Najbardziej udane są ich związki z osobami o podobnych cechach charakteru. Wierząc, że we dwoje łatwiej jest osiągnąć lepszy byt materialny. Pająki osiadłe nie zwlekają długo z założeniem rodziny. Zwykle małżeństwa ich są udane, pod warunkiem, że partner posiada podobne poglądy i podejście do spraw materialnych.
Ludzi urodzonych pod znakiem Pająka osiadłego cechują nieraz zdolności handlowe, są też dobrymi urzędnikami, szczególnie w instytucjach związanych z finansami i w bankowości. Niekiedy odpowiada im kariera prawnicza, wtedy zwykle wybierają adwokaturę, dziedzinę, gdzie ich wrodzony spryt znajduje duże pole do popisu, aby wygrywać bardzo skomplikowane i niejasne sprawy sądowe.
Wśród kobiet Pająków spotyka się wiele pań wyemancypowanych, które dążą do prześcignięcia mężczyzn. Często też panie Pająki już we wczesnej mają więcej werwy życiowej, żywotności, sprytu niż rówieśni im mężczyźni.

Ludzie ci są bardziej impulsywni i wojowniczy niż symbolizowani przez Pająka osiadłego. Często mają zasłużoną opinię ludzi niełatwych w pożyciu, są bowiem drażliwi, przesadnie ambitni, mściwi. Nawet drobne urazy potrafią długo pamiętać, niekiedy ich sposób bycia cechuje wyniosłość i skłonność do szyderstwa i złośliwych żartów. Ich inteligencja służy im nieraz do pognębienia innych. Mając więc do czynienia z osobami urodzonymi w okresie Pająka wędrownego, należy bodaj pozornie uznawać ich wyższość i głośno chwalić walory ich umysłu.
Natura obdarza nieraz tych ludzi zdolnościami manualnymi, jak również matematycznymi i technicznymi. Pająki wędrowne wybierają często profesje związane z techniką lub budownictwem, czasem też wykonują zawody artystyczne, wybierają na ogół malarstwo lub rzeźbę.
Pająki zarówno osiadłe, jak i wędrowne mają dużo szczęścia w grach hazardowych, być może dlatego, że i tu działają z rozwagą, nie stawiając wszystkiego na jedną kartę. Niekiedy też ludzie ci dzięki szczęśliwemu przypadkowi zdobywają dobra materialne: znalezione, podarowane, wygrane na loterii.

LISTOPAD
1 – 15 Listopad: Osa

Ludzie urodzeni w tym okresie odznaczać się mieli wyjątkową wręcz bystrością umysłu, inteligencją, przenikliwością i dowcipem. Ludzie Osy niestety posiadają wady w postaci przewrażliwienia i łatwości wpadania w gniew. Wówczas stają się nawet wobec osób sobie życzliwych i szczerze lubianych dokuczliwi i złośliwi. Ludzie Osy są zwykle pracowici, mają wiele zainteresowań, często cechuje ich przerost ambicji życiowych. Widząc przed sobą jasno wytknięty cel pragną osiągnąć go za wszelką cenę, nie licząc się z innymi ludźmi i okolicznościami. Stąd też otoczenie – nieraz nie bez słuszności – oskarża się ich o egoizm i brak zrozumienia dla potrzeb innych. Jeśli trzeba, ludzie Osy potrafią przystosować się do każdej sytuacji życiowej. Umieją też bez trudu wkraść się w łaski osób, od których coś istotnego dla nich zależy. Kobiety Osy mają zwykle powodzenie, które zawdzięczają nie tylko swej powierzchowności, lecz również walorom umysłu. Są żywe, dowcipne, cechuje je umiejętność prowadzenia ciekawych rozmów. Nawet jeśli nie posiadają większego wykształcenia, sprawiają wrażenie osób rozumnych i interesujących, w czym pomaga im wrodzona intuicja i inteligencja. Ludzie Osy nie są pobłażliwi dla innych, surowo oceniają cudze wady i słabostki. Biada jeśli ktoś stanie się sprawcą ich kłopotów – mogą wówczas wykorzystać inteligentnie i przebiegle każdą broń przeciw swym nieprzyjaciołom.

16 – 26 Listopad: Pszczoła

Większość cech Osy można również zaobserwować u ludzi Pszczół, chociaż posiadają oni na ogół łagodniejsze charaktery, więcej taktu i poczucia dyplomacji. Nie są aż tak bezwzględni w działaniu jak ludzie Osy. Pszczoły przywiązują najczęściej dużą wagę do drobnych przyjemności życia, w kontaktach z płcią przeciwną są sentymentalne i majętne, zwykle też niezmiernie zależy im na zdobyciu i utrzymaniu uczucia wybranych osób.
Ludzie Pszczoły lubią zmiany i podróże, wadą ich jest pewna niestałość celów i dążeń, a także brak silnej woli w przeprowadzaniu swoich zamiarów. Pszczoły obdarzone są często niebanalną powierzchownością, nieraz mówi się o nich, że posiadają oryginalny typ urody.

27 – 30 Listopad: Szerszeń

Ludzie Szerszenie mają w swych charakterach dużo wytrwałości i silnej woli, lepiej też od swych poprzedników radzą sobie w sprawach finansowych i praktycznych. Nieraz wybierają zawody,w których zalety te można w pełni wykorzystać. Często cieszą się też autorytetem w kręgach przyjaciół i wśród podwładnych. Są sprawiedliwi i rzetelni. Kobiety Szerszenie mają nieraz męskie usposobienie, rządzą w swych rodzinach, nie znoszą sprzeciwu, odznaczają się energią i żywotnością.

GRUDZIEŃ
1 – 20 Grudzień: Mrówka robotnica

Ludzie urodzeni w tym okresie mieli, według wierzeń Indian, posiadać cechy Mrówki robotnicy. Ich główną zaletą jest pracowitość, często są obdarzeni również wieloma zdolnościami. Do czegokolwiek się zabiorą, wszystko im się wiedzie – przynajmniej w dziedzinie pracy i interesów. Ludzie ci potrafią w razie potrzeby ciężko pracować, poprzestawać na małym, oszczędzać. Nie tracą czasu na darmo, żywiołem ich jest działanie, niekiedy zarzuca im się nawet zbytnią pochopność w podejmowaniu i wcielaniu w życie decyzji.
Mrówki robotnice posiadają zwykle dość zgodne usposobienie, rzadko kiedy popadają w konflikty, nadają się do współpracy, chętnie wchodzą w spółki z innymi ludźmi, a jako wspólnicy są obowiązkowi i rzetelni.
W sprawach uczuć wykazują duże przywiązanie, ich emocje są bardzo silne, chociaż nie zakochują się łatwo i od swych wybrańców wymagają pewnych istotnych zalet, przede wszystkim w sferze umysłu i charakteru.

21 – 30 Grudzień: Termit

Ci, którzy przyszli na świat w okresie Termita mają natury dość zamknięte i skryte, nie potrafią łatwo uzewnętrzniać swych uczuć i przeżyć, choć są szczerzy i skłonni do prostolinijnego działania. Ludzie ci wysoko cenią więzy rodzinne, lubią dzieci, zwykle też wcześnie zakładają własne rodziny.

31 Grudzień: Mrówka żołnierz

Charaktery osób urodzonych w ostatnim dniu grudnia nie należą bynajmniej do łatwych, przynajmniej tak sądzi ich otoczenie. Ludzie spod znaku Mrówki żołnierza bywają często lekkomyślni i nieodpowiedzialni, postępują też nieraz egoistycznie, nie licząc się z potrzebami ani sprawami innych. Nie są systematyczni w pracy, dość często ją zmieniają, zmieniają też swoje orientacje życiowe, poglądy, sympatie. W sposobie bycia cechuje ich niefrasobliwa wesołość, łatwo składają obietnice bez pokrycia, nie można wierzyć ich zapewnieniom i wyznaniom.
Wielu z nich ma zamiłowanie do podróży, hałaśliwych zabaw, przebywania w dużym towarzystwie, jak również do niebezpiecznych sportów. Trafiają się także wśród osób wtedy urodzonych namiętni hazardziści, którym niestety szczęście w grze nie zawsze dopisuje.
Kobiety urodzone w tym dniu nie odznaczają się zaletami przydatnymi w życiu domowym. Codzienne obowiązki męczą je i nużą. Rzadko też wykazują większą troskliwość wobec męża i potomstwa, za to dobrze dają sobie radę w sytuacjach, gdy trzeba zaprezentować siebie, podkreślić swój urok i zalety towarzyskie. Wiele z nich posiada jakieś uzdolnienia artystyczne, najczęściej do muzyki i tańca.

ZRÓDŁO : "Rękami stworzone" - Blog,  HoroskopyFazi


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.