poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wicca - część III - Rytuały i Zaklęcia

RYTUAŁ OTWIERANIA KRĘGU

Najwyższa Kapłanka kieruje się w stronę każdego z czterech  kierunków w kole, i rysując Pentakl Wypędzania, wypowiada: 

"Strażniku Wschodu (Południa, Zachodu, Północy),
Moce Powietrza (Ognia, Wody, Ziemi), dziękujemy wam
Za przyłączenie się w nasz krąg
I dziękujemy za wasze błogosławieństwo
Gdy wy odejdziecie
Niech teraz będzie pokój między nami i wami
Teraz i wiecznie. Bądźcie błogosławione."

Unosi swój sztylet Athame ku niebu i dotyka nim ziemi, otwiera ramiona i wymawia:

"Krąg jest otwarty, lecz nie złamany,
niechaj spokój Bogini
Przybędzie w twe serce,
Radosne spotkanie, i radosna.
I radosne spotkanie ponowne. Bądźcie błogosławione"


RYTUAŁ BŁOGOSŁAWIENIA WINA

Zastosowanie:

pracowita część Kręgu Esbat (każdy szacowny Krąg)

Przebieg:

Najwyższa Kapłanka stoi w Boskiej pozycji przed ołtarzem.
Najwyższy Kapłan napełnia Kielich czerwonym winem i ofiaruje jej klęcząc na kolanach.
Najwyższa Kapłanka bierze Athame pomiędzy jej dłonie i trzyma nad Kielichem. Najwyższy Kapłan:

"Jako iż athame jest dla mężczyzn"

Najwyższa Kapłanka:

"Tak więc puchar jest dla kobiet"

(zanurza Athame w Kielichu)

Oboje:

"I połączywszy się niosą błogosławieństwo."

Odkłada Athame na bok.

Najwyższa Kapłanka przyjmuje puchar od Najwyższego Kapłana (pocałunek),
popija łyk i zwraca mu puchar (pocałunek) który także wypija łyk i powstaje by podać go kobiecie (pocałunek) by popiła łyk i odtąd puchar wędruje od kobiet do mężczyzn (pocałunek) i mężczyzn do kobiet (pocałunek) dokoła Kręgu. Jeśli jest więcej do zrobienia, puchar zrobi okrążenie zaledwie jednorazowo i powraca na ołtarz, w przeciwnym razie jest zastępowany w środku Kręgu.

OFIAROWANIE WINA I CIASTECZEK

Mężczyzna klęczy w przodzie ołtarza przed kobietą. Trzyma ona wzniesiony do góry Kielich wina i trzyma jej Athame poniżej, opuszczając Athame do wina. Mężczyzna mówi:

"Jako iż Athame jest dla mężczyzn, tak też puchar jest dla kobiet;
i w połączeniu stają się prawdziwą jednością."

Kobieta odkłada athame na ołtarz i całuje mężczyznę który wciąż klęczy i przyjmuje Kielich od niej. Popija łyczek wina, całuje ją ponownie i popija łyczek, powstaje, i przekazuje go innej kobiecie z pocałunkiem. Kielich jest przekazywany wokoło Stożka, od mężczyzn do kobiet, z pocałunkiem za każdym razem, aż uczestnicy Stożku popiją łyczek wina. Kielich może być ponownie napełniany, każdy może pić z niego z powtórzeniem rytuału, aż Kielich zatoczy pełne koło. By poświęcić ciastka, kobieta wznosi jej Athame, i mężczyzna, klęczący przed nią, podtrzymuje naczynie. Kobieta rysuje Pentakl Przywołania Ziemi w powietrzu ponad talerzem, wtedy mężczyzna mówi:

"O Królowo wielu tajemnic, błogosław te jadło w naszych ciałach
obdaruj zdrowiem, zamożnością, siłą, radością i pokojem,
a także spełnieniem w miłości takim jest doskonałe szczęście."

Kobieta opuszcza jej Athame i przekazuje ciastka mężczyźnie z pocałunkiem, przekazuje je później z pocałunkami i wędrują one wokoło Stożka tą samą trasą co wino. Bądźcie pewni iż zostanie nieco wina i nieco ciastek dla ofiarowania ich Ziemi oraz Gnomom. Po spotkaniu, wynieście ofiarę na zewnątrz domu jeśli spotkanie odbyło się w zamkniętym pomieszczeniu, lub ukryjcie w lesie lub na polach, jeśli spotkanie odbyło się na otwartej przestrzeni

POŚWIECENIE KIELICHA, ATHAME LUB INNYCH NARZĘDZI RYTUALNYCH

Przed tym złożeniem duchowym przynoszę (nazwa rodzaju narzędzia) by ofiarować je by służyły Pani i Panu.
(Przenoszę narzędzie trzykrotnie całkowicie okadzając je nad dymem kadzidła.)

"Poprzez moc powierza, bądź oczyszczone.
Bądź poświęcone czystością zamiarów
i poprzez niewinność tych wszystkich zamiarów dla których poprzez twój Kunszt
użyć można bez krzywd i dla powszechnego dobra."

(Przenoszę narzędzie trzykrotnie bezpośrednio lub całkowicie w płomieniach płonącego kotła.)

"Poprzez moc ognia, bądź oczyszczone.
Bądź ofiarowane czystości pragnień, i dla niewinności wszystkich celi które poprzez twój Kunszt
pomagasz osiągnąć bez krzywd i dla powszechnego dobra."

(Weź kilka kropli wody i spryskaj lub rozmaż na instrumencie.)

"Poprzez moc wody, bądź oczyszczone.
Bądź ofiarowane czystości uczuć, i dla niewinności tego wszystkiego co może być użyte w duchu harmonii,
bez krzywdzenia i dla powszechnego dobra."

(Dotknij instrumentem do skały lub soli w północnej stronie świata)

"Poprzez moc ziemi, bądź oczyszczone.
Bądź ofiarowane to niezawodności i czystości intencji, by spełniała się ma wola bez wahania, bez krzywdzenia i dla powszechnego dobra."

(Jeśli jest to kielich, przedstaw go pierw Pani (Bogini), później Panu (Bogowi), jeśli Athame, w odwrotnej kolejności.)

Do wszystkich innych instrumentów użyj osobistych przyzwyczajeń, lecz uprzejmie przedstaw pierw Jej [Pani/Bogini].)

Przedstawienie Kielicha:

"Pani Freya, Dozorczynio Kobiecości, pobłogosław ten kielich.
Niechaj będzie niczym Twój kocioł, naczyniem twórczości będącym godnym by udzielać Twą hojność.
Niechaj będzie używany w Twej służbie i w służbie ludzkości.
Niechaj będzie zobowiązane by nie krzywdząc mogło przynieść to każdej istocie,
lecz raczej by był jako instrument dobrej woli i zrozumienia; miłosnej harmonii.
Tobie poświęcam i ofiaruję te oto naczynie, (nazwa naczynia), by wraz ze mną mogło służyć Tobie.

Panie Thor, towarzyszu Pani, bojowniku Bogów, pobłogosław ten kielich i pilnuj go. Strzeż pracę która pochodzi wprost z niego, niechaj zawsze będzie służył Tobie i Twej Pani, niechaj ów będzie służył także dla ludzkości, i niechaj przestrzega praw harmonii. Ślubuję ja Tobie, iż będę to używać tylko dla Jej świętych zamiarów, i niczego innego. Niechaj tak się stanie."

Przedstawienie Athame:

"Panie Thor, grzmiący i dzierżący młot, pobłogosław ten athame. Niechaj będzie on jak  wiosenne promienie które wznoszą ziemię by przyczyniały się Jej w przynoszeniu Jej hojności.
Niech to ożywia mą nadzieję i sny, a jednak strzegły przed spowodowaniem krzywdy.
Niechaj to przewodzi im w harmonii pór roku, przynosząc dalej jedynie dobro dla wszystkich.
Panie Thor, pobłogosław ten athame, (nazwa/imię Athame), który będzie używany zawsze do
czczenia i uświetniania Bogów.

Pani Freya, towarzyszko Grzmiącego, kochanko Bogów, pobłogosław ten Athame
by przynosił dalej radość, i nie przysparzał cierpień lub dysharmoni nikomu.
Ofiaruję ten athame (nazwa/imię athame), symbol Obrończyni i Deszczorodnej,
by Tobie służył. Niechaj przynosi Tobie radość chwałę.
Niechaj się tak stanie."

(Ten rytuał, z odpowiednimi zmianami, może być używany do ofiarowywania innych narządzi, podobnie jak tutaj opisano)

WICCAŃSKI RYTUAŁ HERBATY

Celem tego rytuału jest podziękowanie bogom za Ich błogosławieństwo podczas zakończenia dnia
i poproszenie Ich by byli z tobą do podczas nadchodzących dni. By medytować po aktywnych dniach i przygotować na nadchodzące dni.

Przybory:
Czerwony Kocioł (natłuszczony)
Zioła na herbatę
Czajniczek (poświęcony wyłącznie do tego celu)
Filiżanka (poświęcona)
Dzbanek Wody (poświęcony)
Pojemnik na zioła (poświęcony)
Czysta Źródlana Woda

Przygotowanie:
Oczyść czajniczek, dzbanek z wodą i filiżanki, wymieszaj zioła, (jeśli jest to konieczne,) znajdź ciche, prywatne miejsce gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał, i zagotuj źródlaną wodę. Umieść kociołek, pojemnik z ziołami, (z przygotowanymi ziołami wewnątrz), czajniczek i filiżanki na miejscu gdzie będziesz odprawiać twój rytuał. Przynieś wody w dzbanku do rytualnego miejsca, i zacznij. Rozpal kociołek, i przemów do Bogini:

"Łaskawa Boginio,
Ty która jesteś Królową Bogów,
Lampo Nocy,
Stworzycielko wszystkiego co dzikie i wolne;
Matko kobiet i ludzi;
Kochanko Rogatego Boga i Obrończynio wszelkich Sztuk;
Zstąp, modlę się,
Z Twymi Księżycowymi promieniami mocy,
Na mój rytuał tutaj!"

I przemów do Boga:

"Gorejący Bogu,
Ty który jesteś Królem Bogów,
Panie Słońca,
Panie wszystkiego co dzikie i wolne;
Ojcze kobiet i ludzi;
Kochanku Półksiężycowej Bogini i obrońco wszelkich Sztuk;
Zstąp, modlę się,
Z twymi Słonecznymi promieniami mocy,
Na mój rytuał tutaj!"

Wtedy, z końcówką twego Athame zanurzoną w filiżance wody,
zaintonuj błogosławieństwo:

"O Pani Górskich Potoków,
O Panie Zielonych Polan i Zatok,
Wołam was byście pobłogosławili i oczyścili tą wodę
Poprzez Słoneczne promienie i Księżycową smugę.
Tak niechaj będzie!"

Z końcówką Athame dotykającą ziół zaintonuj te błogosławieństwo:

"Dojrzewasz przez przychylność Słońca, Księżyca, i rosy.
Czynię to wstawiennictwo, wy zioła:
Zaklinam cię byś był przychylny dla mnie i mego rytuału,
Ponieważ twoje cnoty są pewne.
Twe umiejętności Rosą Bogów,
Oko Słońca,
Światło Księżyca,
Piękno i Chwała Nieba,
Tajemnica Ziemi.
Oczyszczam cię tak że cokolwiek jest misternej robotą mą by
W wszystkich tych mocach,
Miało dobry i szybki skutek i znakomity sukces.
Jest oczyszczone przez mą modlitwę i jest potężne!
Tak niechaj będzie!"

Włóż zioła do czajniczka i dodaj wody. W czasie zaparzania się herbaty, zmów modlitwę do bóstw, dziękując Im za błogosławienie kończącego się dnia, i poproś Ich o błogosławieństwo podczas
nadchodzących dni. Zalej i napij się herbaty. Podczas zaparzania się herbaty, medytuj nad dziennymi działaniami i ich wpływem na twe życie, i nad twymi planami na nadchodzące dni. Gdy zakończone, podziękuj Bogini i Bogowi za Ich obecność podczas tego rytuału, mówiąc:

"O Mistrzyni Świętego Księżyca,
O Mistrzu Świętego Słońca,
Ofiarowuję me podziękowania za Waszą obecność tutaj,
I przyjmuję błogosławieństwo.
Teraz żegnam was.

Bądźcie Błogosławieni !

Święty piękny Księżycu,
Władczynio Nocy;
Chroń mnie i moje,
Dopóki Światło.
Święte piękne Słońce,
Władco Dnia;
Wschodzący porankiem
By Oświetlić mą Drogę !
Tak niechaj będzie !"

RYTUAŁ GESTÓW

Stań w miejscu rytuału. Ucisz swe myśli. Oddychaj głęboko przez pół minuty lub też dopóki uspokoisz się i uciszysz. Zwróć swój umysł ku naszym Bóstwom. Stań twarzą do Północy. Podnieś obie ręce na wysokość talii, dłońmi w dole. Ściśnij twe palce razem, tworząc dwie solidne, płaskie płaszczyzny. Poczuj Solidność, Tworzenie, Płodność. Przywołaj moce Ziemi poprzez gest.
Chwilę później, zwróć się na Wschód. Podnieś twe dłonie i stopy wyżej, twe dłonie wyłożone z dala od ciebie (nie dalej niż równolegle z ziemią), i łokcie nieco zgięte. Rozłóż twe palce i przytrzymaj tą pozycję, wyczuwając ruch i porozumiewanie się.

Przywołaj moce Powietrza poprzez gest. Twarzą ku Południu. Podnieś twe ręce zupełnie ponad twą głowę. Trzymając łokcie proste, złącz twe palce w pięść. Poczuj siłę, moc, tworzenie i niszczenie.

Przywołaj siły Ognia poprzez gest. Zwróć się ku Zachodowi. Zniżając twe ręce ku nodze lub w ten sposób. Zegnij łokcie, obróć twe dłonie do góry i zaczerpnij je, przyciskając kciuki na palce wskazujące. Poczuj ciekłość, ocean, płynność.

Przywołaj siły Wody poprzez gest. Twarzą ku Północy ponownie. Zarzuć swą głowę w tył i podnieś obie ręce ku niebu, dłońmi do góry, palce rozpostarte. Napij się z esencji Jedności, niepoznawalnego, niedostępnego ostatecznego źródła wszystkiego.
Poczuj tajemnice zawarte w wszech-istnieniu.
 Zniżaj twą wskazującą rękę (twą piszącą rękę ) lecz pilnuj twą wrażliwą rękę wysoko.
Ściskając trzecie, czwarte i piąte palce razem również zlepione, podnosząc palec wskazujący i kciuk by stworzyć prymitywny poszarpany kształt. Poczuj rzeczywistość Bogini. Poczuj Jej miłość, Jej płodność, Jej miłosierdzie. Poczuj moce Księżyca w geście; siłę duchowych mórz - obecność Bogini.

Opuść twą wskazującą rękę; Podnieś twą wskazującą [tą którą piszesz] rękę. Schyl środkowe i przednie palce bliżej dłoni, i zatrzaśnij je kciukami. Podnieś palec wskazujący i mały palec ku niebu, tworząc rogaty obraz. Poczuj rzeczywistość Boga. Poczuj moc Słońca w geście; niepohamowane energię lasów - obecność Boga. Opuść twą wskazującą rękę. Opuść na dół płasko. Rozchyl twe nogi i ramiona dopóki utworzysz symbolu pentagramu. Poczuj moce żywiołów przenikające cię; scalenie i zjednoczenie w twym istnieniu. Poczuj je jako wydobywające się z Jedności, Bogini i Boga. Rozmyślanie. Obcowanie. Porozumiewanie.  Gdy zakończone, wstań prosto. Twój rytuał gestów jest zakończony.

PRADAWNE ZAWOŁANIE

Może być używane jako pieśń kręgu, lub wypowiadane (głównie Najwyższego Kapłana) zazwyczaj jako wstęp przed Wzywaniem Wielkiego Boga Cernunnos, lub przed Sekretami Wiedźm.

Najwyższy Kapłan rozkłada szeroko ręce i mówi:

"Eko, Eko, Azarak (te trzy linijki są czasem pomijane)
Eko, Eko, Zamilak
Eko, Eko, Cernunnos,
Eko, Eko, Aradia

Eko, Eko, Azarak 
Eko, Eko, Zamilak
Eko, Eko, Cernunnos,
Eko, Eko, Aradia

Eko, Eko, Azarak 
Eko, Eko, Zamilak
Eko, Eko, Cernunnos,
Eko, Eko, Aradia

Bagabi laca bachabe
Lamac cahi achababe
Karelyos !
Lmaca lamac bachalyos
Cabahagi sabalyos
Baryolas !
Lagoz atha cabyolas
Samahac atha famyolas
Hurrahya !"

Najwyższa Kapłanka i zgromadzenie bisują "Hurraha !"

TWORZENIE WIEDŹMINIARSKIEGO KUBKA/PUCHARU/KIELICHA

Kubek (lub puchar) używany jest w Wicca (Wiedźmiarstwie) jako pojemnik na słoną wodę podczas egzorcyzmów, a także na wino pite podczas rytuałów. To poświęcone wino jest spożywane w pewnych rytuałach, a czasami jest także używane do święcenia.
Kubek zarazem też przydaje  podczas sporządzania napojów magicznych.

Tworząc swój własny kubek, musisz na początku kupić, bez zwracania uwagi (ale w granicach rozsądku) na koszty (kubek powinien stosownie do przeznaczenia wyglądać gdyż będzie miał wszechstronne zastosowanie w twoich czarach), puchar przeważnie ma średnicę od trzech do pięciu cali (8 - 15 cm).
Jeżeli wybierzesz mosiężny lub miedziany puchar, musisz być pewna że jest emaliowany od środka, gdyż metale te wytwarzają silne trucizny w zetknięciu z kwaśnymi płynami organicznymi, np. po wlaniu do nich wina.

Proces poświęcania jest prosty.
Podczas miesiąca księżycowego, gdy księżyc jest w 3/4 widoczny lub podczas pełni, weź trochę słonej wody w butelce i wsyp do niej roztarte na proszek następujące zioła: werbena pospolita, mięta, bazylia, modrzewnica zwyczajna, saga, hyzop, lawenda, bylica, waleriana i koper włoski i wymieszaj.

Chrzcząc (czyli przygotowując), pewne wspólnoty czasami okadzają puchar i energetyzują go zarówno ogniem jak i wodą z słowami:
"Właśnie ożywiono cię, mentalnie pokładając w tobie mą wolę, ufność, by ujrzeć w tobie żywioły jako wzrastające, migoczące, oczyszczające światło"

Zakończ chrzest kubka wodą, następnie przenieś go nad dymem kadzidełek, nucąc te słowa (i wyobrażając sobie niebieskie, oczyszczające światło migoczące zarówno wokoło kubka jak i wokoło ciebie):

"Poprzez wodę i ogień zaklinam cię,
tutaj i teraz,
w obrębie twych zarysów,
bez żadnych złowrogich podszeptów lub wrogości.
Słuchaj się mej woli! Służ mi!
Jako mówię, tak niechaj będzie!"

Dokończ rysowanie run na obwodzie kubka nowym pędzlem, używając do malowania farby lakierowej.
Gdy rysujesz kolejne runy, podśpiewuj poniższe słowa wyobrażając sobie symbole rosnące w Magicznym świetle: Błogosławiony bądź kubku wody !

Zakończywszy to, narysuj magiczne runy tworzące twe Wiedźmiarskie imię wokoło podstawy kubka, wymawiając każdą literę tak głośno jak tylko to możliwe.

Gdy skończysz, wypowiedz te słowa: "Niechaj tak się stanie!" i ostrożnie odłóż na bok kubek do używania w przyszłości. Twój Wiedźmiarski kubek (puchar) jest już gotowy.

TWORZENIE KSIĘGI CIENI

Księga Cieni, to księga w której spisuje się wszystkie czynności magiczne, czary i rytuały przed ich wykonaniem (czyli taki mały, podręczny pamiętnik wiedźmy).

Zakup grubą książkę(a dokładniej gruby notatnik/zeszyt z twardą okładką) z dobrej jakości papieru czerpanego dużego rozmiaru.
Następnie, w czasie gdy widoczne jest 3/4 księżyca, obłóż (tworząc okrycie/okładkę) książkę materiałem który sama wybierzesz.
Wiele osób wybiera cieńszy lub grubszy jedwab.
Inni wolą materiał skóropodobny lub skórę.
Na tył wybierz jeden z następujących kolorów: czarny, biały, czerwony lub zielony.
Powinnaś później poświęcić księgę wodzie i ogniowi.
Następnie, swym magicznym piórem i atramentem, narysuj pentakl i runy na głównej części pierwszej strony i na tyle ostatniej.
Podczas rysowania każdej runy zanuć następujące słowa:

                        Księgo słów,
                        księgo czynów,
                        błogosławiona bądź
                        księgo Kunsztu!

 Ostatecznie napisz swe wiedźmiarskie imię na środku pentaklu, wyszczególniając po prostu każdą literę, i pieczętując to słowami:
Tak niechaj się stanie !
Ta księga łącznie z Athame i Różdżką, stanowią największy sekret władania Magią i mogą być pokazywane tylko innym Wiedźmom i członkom Zgromadzenia.

RYTUAŁ SAMOPOŚWIĘCENIA 

Jest to rytuał odprawiany przez osoby chcące praktykować Wicca samotnie. Dzięki niemu osoba chcąca praktykować białą magię może wyrazić swoje oddanie Bogini i symbolicznie potwierdzić to, że staje się wiccaninem.

v      Kielich napełniony winem lub sokiem
v      Nóż

Można także wziąć pierścionek lub naszyjnik i poświęcić go podczas rytuału, a potem nosić tak, jak osoba zamężna nosi obrączkę, gdyż ten rytuał jest symbolicznym związaniem się z bóstwem.

Rytuał ten odprawia się nago (człowiek rodzi się nagi; nagość ma symbolizować, że osoba ta rodzi się jako wiccanin).

Usiądź pośrodku miejsca, które wybrałe(a)ś. Postaw przed sobą kielich, połóż nóż i pierścionek (naszyjnik), których na początku się nie zakłada. Wycisz umysł…Weź nóż i wyprostuj się, wyciągając go do góry tak, jakbyś chciał(a) pokazać go Bogu-Niebu. Powiedz:

Ojcze, w Twoim imieniu używam tego noż, by stworzyć święty krąg.

Stój w milczeniu, aż poczujesz przepływ energii. Wtedy idź do wschodu kręgu, skieruj nóż na ziemię i wyobraź sobie spływające na niego światło pochodzące z nieba i spływające na ziemię. Idź po brzegu koła w kierunku ruchu wskazówek zegara, utrzymując to wyobrażenie i rysując nożem krąg. Potem znów uklęknij w środku kręgu i potrzymaj nóż nad ziemią tak, jakbyć pokazywał(a) go Matce-Ziemi. Powiedz:

Matko, używam tego noża w Twoim imieniu, by stworzyć świętą przestrzeń dla tego rytuału.

Klęcz w milczeniu, aż poczujesz moc, potem znów idź do wschodniej części koła, skieruj nóż w niebo i wyobraź sobie energię z ziemi płynącą przez nóż do nieba, gdy idąc w tym samym kierunku so poprzednio rysujesz krąg, tym razem nad swoją głową.

Teraz jest czas na wezwanie duchów:

Wschód: Wzywam może powietrza i zapraszam je tu, by stały się oddechem czarownicy (czarownika), która narodzi się tu tej nocy.
Południe: Wzywa moce ognia i zapraszam je tu, by stały się duchem czarownicy (czarownika), która narodzi się tu tej nocy.
Zachód: Wzywam może wody i zapraszam je tutaj, by stały się krwią czarownicy (czarownika), która narodzi się tu tej nocy.
Północ: Wzywam może ziemi i zapraszam je tutaj, by stały się ciałem czarownicy (czarownika), która narodzi się tu tej nocy.

Teraz jest czas medytacji. Usiądź w środku kręgu i trzymając w lewej ręce kielich a w prawej nóż medytuj nad męską i żeńską mocą i nad tym, że Ty zrodzisz się za chwilę ze związku Boga i Bogini. Daj sobie na to czas. Gdy skończysz medytować nad Boginią i poczujesz się pełna(łny) mocy, wezwij ją na głos i zaproś do kręgu własnymi słowami, płynącymi z serca.. Podobnie gdy skończysz medytacje nad Bogiem i będziesz się czuć duchowo zjednoczona(y) z jego energią, wezwij go tak samo. Jeśli słowa nie będą przychodzić łatwo i naturalnie, medytacja była za krótka lub nie dość głeboka.

Zanurz ostrze noża w kielichu i powiedz:

Bogini i Boże, nich z tego boskiego związku narodzi się magia! Niech z tego związku narodzi się moc! Niech z tego związku narodzi się miłość! Z tego związku rodzę się ja, wstępując na ścieżkę Wicca pod imieniem… jeśli wybrałeś sobie magiczne imię wymień je teraz (o wyborze magicznego imienia)

Wypij zawartość kielicha, myśląc o tym, że jest to owoc związku, jaki się dokonał. Jeśli masz pierścionek lub naszyjnik, poproś własnymi słowami o błogosławieństwo dla tego symbolu i załóż go na siebie. Pozostań w pełnej wdzięczności medytacji tak długo, aż poczujes, że dokonało się. Uwolnij strażników kręgu i zakończ rytuał. Teraz możesz się uważać za wiedźmę (czarownika) a wezwane siły będą pomagać twojej magii.

RYTUAŁ NA RÓWNONOC WIOSENNĄ 

Na ołtarzu znajduje sę symbol koła – może to być krążek papieru pomalowany na złoto i ozdobiony kwiatami lub okrągłe lustro. Jeśli kapłanka nosi szatę, powinna być ona pełna słonecznej symboliki, a jej biżuteria powinna być złota. Ołtarz jest udekorowany kwiatami, szczególnie żółtymi, takimi jak żonkile albo forsycja. Jedna z młodych kobiet przyjmuje rolę Królowej Wiosny.
Na środku koła stoi kociołek, w którym jest nie zapalona świeca. Jeśli rytuał jest odprawiany na zewnątrz, może to być małe ognisko. Na ołtarzu znajduje się także falliczna różdżka świeczka oraz o połowę mniej sznurków niż jest uczestników rytuału, związane po środku jednym węzłem.
Jako część ofiary, na ołtarzu mogą się znaleźć malowane jajka, symbolizujące Jajo Ziemi, zniesione przez Boginię i ogrzane promieniami Boga-Słońca.
Kapłan staje na wschodzie, a kapłanka na zachodzie, zwróceni twarza do nie zapalonego ogniska. Kapłąnka trzyma w prawej dłoni różdżkę. Reszta obecnych ustawia się na obwodzie okręgu. Kapłanka mówi:

Zapalmy dziś ten ogień w obecności bóstw,
pełni nadziei i bez złości.
Wzywamy ciebie o Światło Życia!
Stań się jasnym płomieniem przed nami
Stań się gwiazdą-przewodniczką ponad nami
Bądź bezpieczną ścieżką pod naszymi stopami
Rozgrzej w naszym sercu płomieniem
miłości do naszych przyjaciół, wrogów,
sąsiadów i do wszystkich ludzi na ziemi.
Przybądź, o łaskawy synie Cerridwen!

Kapłan idzie dookoła ogniska i staje przed kapłanką, która wznosi różdżkę. Kapłanka mówi:

O Słońce, bądź gotowy na to, by zwyciężyć ciemność!

Daje mu różdżkę i usuwa się na bok. Kapłan unosi różdżkę w pozdrowieniu i odkłada ja na ołtarz.

 Jedna z kobiet zapala nie zapalona swiecę z ołtarza od jednej z innych świec stojących na ołtarzu. Podaje ją kapłanowi, a potem usuwa się na bok. Kapłan rozpala ognisko i oddaje świeczkę Dziewicy, która ją zdmuchuje i odkłada na ołtarz. Potem bierze z ołtarza sznury i podaje je kapłanowi.
Kapłanka ustawia wszystkich wokół ognia tak, żeby stali na przemian kobieta i mężczyzna, na ile jest to możliwe. Kapłan tymczasem rozdaje końce sznurów, zatrzymując dla siebie ostatni i podając drugi jego koniec kapłance. Jeśli liczba uczestników jest nieparzysta kapłan może trzymać dwa sznury, jeden wraz z kapłanką, a drugi z osobą, która stoi bez pary, jeśli to kobieta. Jeśli to mezczyzna, dwa sznury trzyma kapłanka.
Gdy każdy trzyma sznur, a węzeł jest nad ogniskiem, wszyscy zaczynają krążyć w tańcu po kole w kierunku ruchu wskazówek zegara, przyspieszając swój krok w miarę czasu. Można to uczynić przy dowolnej muzyce lub śpiewie, jaki odpowiada uczestnikom.
Potem wszyscy siadają wokół ognia. Kapłan zbiera sznury, uważając, by ich nie spalić i odkłada je na ołtarz. Kapłanka wzywa po imieniu jedną z kobiet, która będzie Królową Wiosny. Kobieta ta staje przed ołtarzem, a kapłanka koronuje ją wieńcem z kwiatów i całuje ją Pięciokrotnym Pocałunkiem (w obie stopy, oba kolana, łono, obie piersi i usta).
Kapłan wzywa każdego z mężczyzn do pocałowania w taki sposób Królowej Wiosny. Gdy ostatni z mężczyzn to uczyn, kapłan daje jej bukiet. Następnie wszyscy, począwszy od Królowej Wiosny, skaczą przez ogień, składając sobie życzenia.

LINKI : 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.