niedziela, 21 maja 2017

Stowarzyszenia okultystyczne

MASONERIA

Inaczej zwana wolnomularstwem lub sztuką królewską. Jest to ponadnarodowy ruch etyczny, którego doktryna jest silnie z symbolizowana. Posiada własne rytuały i obrzędy, a także teksty litrugiczne.
Ruch ten pozostawia każdemu członkowi wolność interpretacji, zaś każdą lożę, czyli jednostkę organizacyjną, traktuje jako jednostkę silnie niezależną. Członkowie traktowani są na równi, bez względu na pochodzenie, majątek, poglądy polityczne, wyznanie, rasę czy narodowość. Ich celem jest samodoskonalenie i scalanie ludzkości pokojowymi metodami, aby zapewnić jej pomyślność. Aktywnie uczestniczą w akcjach mających na celu poprawę warunków życiowych ludzi.
Sama organizacja jest wielostopniowa, a przy zyskiwaniu wyższego stopnia wtajemniczenia obowiązują specjalne rytuały.
Wolnomularstwo ma swoje początku w średniowiecznych cechach murarzy, budowniczych katedr oraz różokrzyżowców. Na przełomie XVII i XVIII wieku do związku zaczęli dołączać ludzie nauki i arystokracja, doszło także do zjednoczenia rozdrobnionych komórek przez Wielką Lożę i utworzenia nowej, silnej organizacji. Niektóre loże uprawiały alchemię i magię, chociaż generalnie ruch kieruje się podejściem racjonalistycznym.

Wolnomularstwo
Wolnomularstwo.pl  (już bardziej się nie da, może skończą się te kretyńskie teorie na temat masonerii. Co więcej, każdą nazwę loży jak wpiszecie w google, to wam wyskoczy oficjalna strona, gdzie UWAGA! możecie się sami starać o członkostwo.)

OTO

Ordo Templis Orientis, czyli Zakon Wschodniej Świątyni miał pochodzić bezpośrednio od templariuszy. Został założony przez Karla Kellera, który utrzymywał, że trzech wschodnich magów wprowadziło go w tajniki zakonu. Stowarzyszenie praktykowało magię tantryczną oraz zachodnią, a osadzony był w tradycji wolnomularskiej. W efekcie powstała mieszanka zaowocowała magią seksualną. Niektóre z praktyk OTO, np autoerotyzm nie mają odniesień w tantryzmie. Zanim głową zakonu został Crowley, był on głównie stowarzyszeniem różowokrzyżowo-masońskim.
Theodore Reuss, spadkobierca Kellera, ogłosił Crowleya głową angielskiego odgałęzienia zakonu. W roku 1905 tuż przed objęciem tej pozycji, Crowley opublikował dzieło "Księga kłamstw" w której zdradził sekrety zakonu. Po śmierci Reussa został przywódcą całego ruchu i zmienił rytuały, tak aby były zgodne z jego filozofią thelemy. Jedną z obowiązkowych części szkolenia uczynił magię homoseksualną. Po śmierci Crowleya w 1947, rolę przywódcy objął Karl Germer, a od organizacji odłączył się wraz ze sporą grupą zwolenników Kenneth Grant, który w 1955 utworzył własną gałąź OTO. Tak powstały dwie różne organizacje. Jedna z nich pozostała bardziej ortodoksyjna, zaś druga uznawała ideologię Crowleya. Z upływem czasu pojawiało się więcej bardzo różnorodnych odmian tej organizacji.

Ordo Templi Orientis
OTO - główna strona zakonu PL

RÓŻOKRZYŻOWCY

Tajne stowarzyszenie okultystyczne, interpretujące doktrynę chrześcijańską w świetle alchemii i teozofii. Stowarzyszenie miał założyć w XIV wieku Christian Rosenkreutz od którego nazwiska pochodzi nazwa ruchu. Nazwa jest symboliczna - róża i krzyż oznaczają zmartwychwstanie i odkupienie Chrystusa. Wzmianka o ruchu pojawiła się po raz pierwszy w pismach z XVII wieki w Niemczech. Różokrzyżowcy wywarli wpływ na wolnomularstwo oraz inne organizacje tego typu. Odłamy różokrzyżowców działają do dzisiaj, głównie w Holandii, Wielkiej Brytanii i USA.

Różokrzyżowcy
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża
Starożytny i mistyczny Zakon Różokrzyża

ZŁOTY BRZASK 

To tajemnicze stowarzyszenie, które wywarło wielki wpływ na dwudziestowieczną magię, szczególnie poprzez opublikowanie dzieł zebranych w jego bibliotece, pierwotnie tajnych, a następnie ujawionych przez jego byłych członków. Wśród członków Złotego Brzasku krążyły pogłoski, że całe stowarzyszenie opiera się na sekretnym i zaszyfrowanym manuskrypcie odnalezionym w antykwariacie przez Wina Westcota, jednego z założycieli ruchu, wolnomularza i okultysty. Westcot skontaktował się z Samuelem Lidelem McGregorem Mathersem, uznanym magiem i egiptologie i we dwóch odszyfrowali manuskrypt, który jak się okazało, zawierał opisy skomplikowanych rytów. W rękopisie znaleźli oni także adres niejakiej pani Spriengel mieszkającej w Niemczech, rzekomo odpowiedzialnej za sekretny zakon magiczny oparty na tradycji różokrzyża. Napisali do niej i otrzymali w odpowiedzi list, w którym udzieliła pozwolenia na założenie tajemnego zakonu magicznego Złoty Brzask, z pierwszą lożą Izydy-Uranii w Londynie. Założycielami zakonu zostali Mathers, Westcot i Woodman, angielski okultysta i wolnomularz.
Zakon oferował pełny kurs magiczno-hermetyczny, zaś jego hierarchia oparta była na kabalistycznych sefirotach. Aby uzyskać stopień wtajemniczenia adept musiał przejść kursy teoretyczne i praktyczne oraz pomyślnie zdać egzaminy. Osiągnięcie kolejnego stopnia wtajemniczenia i inicjacja były akcentowane specjalnymi grupowymi rytami. Neofitom, czyli pretendującym do inicjacji, udzielano lekcji omawiających symbolizm alfabetu hebrajskiego, astrologię oraz alchemię. Potem następował ryt inicjacji, a następnie członek uszczęszał na kursy i zyskiwał coraz wyższe stopnie wtajemniczenia.
Dziedziny nauczane w Złotym Brzasku to np kabalistyczne odpowiedniki, wykonywanie wykresów astrologicznych, wróżenie za pomocą tarota i geomancji, jasnowidzenie, projekcje astralne czy magia enochiańska. Ucznowie poznawali także tajniki sporządzania magicznej broni oraz specjalnych szat rytualnych. Każdy stopień wtajemniczenia miał inne szaty, emblemat, magiczne motto, symbol itd. Postępy uczniów były przez nich notowane w spejalnych magicznych dziennikach, które przypominały dziś znane księgi cienia. Wtajemniczeni wyższych stopni kontrolowali owe magiczne pamiętniki co jakiś czas. Zajmował się tym głównie Win Westcot, który wykonywał swoją pracę niezwykle sumiennie. Po jego śmierci nikt nie potrafił go zastąpić i w efekcie pod koniec swojego funkcjonowania Złoty Brzask przypominał bardziej klub brydżowy niż tajemne stowarzyszenie, zaś stopnie wtajemniczenia przyznawane były zupełnie przypadkowo.
Zakon rozpadł się z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze po śmierci Westcota i Woodmana, Mathers stał się niepodważalnym autorytetem i dyktatorem, rządzącym zakonem żelazną dłonią. Z tego powodu wielu postępowych członków odeszło, a ponieważ Mathers nie interesował się naborem, nowi członkowie byli kiepskiej jakości. Ostateczny rozpad Złotego Brzasku nastąpił kiedy Crowley opublikował wszystkie sekretne materiały zakonu. Materiały te zostały następnie przedrukowane przez Israela Regardie jako całościowe wydanie. Ogólnodostępność tych pilnie dotąd strzeżonych tajemnic, napisanych jasno i prosto bez zbędnych metafor, stanowiących gotowe recepty magiczne, wywarła ogromny wpływ na okultyzm europejski. Z niedobitków Złotego Brzasku powstało kilka innych sekretnych bractw, takich jak Stella Matutina. Po dziś dzień przetrwały zakony praktykujące ortodoksyjną doktrynę oryginalnej organizacji jak np oxfordzki Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku.

Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku
Golden Dawn
OSOGD
Iluminaci.pl

INNE :

Kościół Szatana - opis
Church Of Satan - oficjalna strona

The Satanic Temple

Świątynia Seta - info ogólne
Temple Of Seth -oficjalna strona

Temple Of The Vampire

ONA - Zakon Dziewięciu Kątów - opis
Order Of Nine Angles
O9A
O9A#2

Świątynia Mentu - H.O.O.R PL

Joy Of Satan - oficjalna stronaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.