wtorek, 22 listopada 2016

Tarot - Część III - Wielkie Arkana Ogólnie

Arkana Większe liczą 22 karty.

Są one ponumerowane i mają indywidualne znaczenie. Każda z kart tarota wskazuje na różne stany umysłowe, emocjonalne i duchowe człowieka. Każda karta ma podstawowe, tzw. archetypowe znaczenie, resztę trzeba wypracować w czasie poznawania i uczenia się wróżenia z kart tarota. Wielkie Arkana nazywa się inaczej atutami, są to najważniejsze karty, uważa się, że są one również najstarsze. Oparte są na symbolice archetypowej, podstawowe ich zrozumienie pomoże nam później w głębszej ich interpretacji. Poszczególne karty ukazują nasze wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenia. Arkana Większe wskazują na drogę duchowej ewolucji, oświecenia, od narodzenia poprzez inne poziomy życia wewnętrznego.

0 Głupiec
I Mag
II Kapłanka
III Cesarzowa
IV Cesarz
IX Eremita
V Arcykapłan
VI Kochankowie
VII Rydwan
VIII Moc
X Koło fortuny
XI Sprawiedliwość
XII Wisielec
XIII Śmierć
XIV Umiarkowanie
XIX Słońce
XV Diabeł
XVI Wieża
XVII Gwiazda
XVIII Księżyc
XX Sąd ostateczny (zmartwychwstanie)
XXI Świat

Dwadzieścia dwie karty Wielkich Arkanów (atutów) to najważniejsza część talii. Są najstarsze, najważniejsze i przypisuje im się archetypową wymowę. Znaczenia tych kart opierają się na wewnętrznym wizerunku zjawisk i świata jaką każdy człowiek ma w swojej świadomości i podświadomości. Archetyp to po prostu skojarzenia i symbole zakorzenione i gromadzone w nas dzięki doświadczeniu życiowemu. Najprostszym przykładem takich skojarzeń może być czerwona róża, jako uniwersalny symbol miłości. To samo dotyczy kart, np. ważna dla człowieka postać matki, w tarocie karta Cesarzowej, skojarzy się każdemu z małżeństwem, płodnością, opieką, ciepłem, dobrocią, powodzeniem. Z kolei karta Cesarza jest symbolem ojca i cechami przypisanymi tej postaci są: autorytet, kontrola, siła, dominacja czy władza. W Wielkich Arkanach archetypowe karty przedstawiają zarówno postacie ( Mag, Kapłanka, Cesarzowa, Cesarz, Kapłan, Pustelnik, Głupiec ) jak i wszelkie dziedziny życia człowieka w sferze materialnej, psychologicznej czy metafizycznej. Wielkie Arkany mają tak bogatą wymowę, że mogą symbolizować nie tylko postacie ale też ich najważniejsze cechy, które w interpretacji stanowią personifikację konkretnych wartości np. karta Kapłana to moralność, tradycja, szacunek. Wiele z nich już w swojej nazwie ma zawartą symbolikę np. Umiarkowanie, Moc, Sprawiedliwość, Sąd Ostateczny, Śmierć. Kiedy w rozkładzie dominują karty atutowe oznacza to, że osoba której wróżymy ma ogromny potencjał, przed nią przełomowe wydarzenie lub życiowa decyzja. Dlatego należy bardzo wnikliwie przyjrzeć się kartom.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.