wtorek, 23 maja 2017

Voodoo

KSIĄŻKI :

Heike Owusu - Rytuały voodoo
Gabriel Grant - Magia voodoo
Henry Milton - Voodoo w praktyce

LINKI :

Okulta - voodoo
Szamanizm - laleczka voodoo
Wudu.com  - niby lalki i nie tylko na zamówienie
Voodoo
Voodoo
Antropologia religii - voodoo
Czary i zaklęcia - voodoo
Laleczka voodoo

W internecie i w polskich pdf niestety, albo stety mało informacji. Jest parę książek, o których wspomniałam na początku postu. Czy są wartościowe czy nie, tego nie wiem, bo nie miałam okazji ich przeczytać.

Voodoo jest religią opartą na wierzeniach ofrykańskich oraz chrześcijańskich. Powstała kiedy do Ameryki (Północnej, środkowej i południowej) przywożono z Afryki niewolników do pracy na plantacjach. Voodoo stanowi niezykle ciekawy przykład synkretyzmu religijnego, czyli połączenia dwóch zupełnie różnych, a nawet sprzecznych doktryn w jedną spójną całość.
Podstawową część voodoo stanowią wierzenia i wiedza plemion afrykańskich, a sam system ukształtował się na Haiti podczas europejskiej kolonizacji. DZięki wymuszonej migracji Afrykańczyków z różnych plemion, kult rozwijał się bardzo dynamicznie, wciąż wzbogacając się o nowe elementy. Niewolnicy zaczęli najpierw łączyć elementy swoich plemiennych religii i tworzyć nowe rytuały, a następnie wzbogacili je elementami religii chrześcijańskiej. W ten sposób voodoo obejmuje wierzenia plemion z całej właściwie Afrtki.
Przez pewien czas rząd francuski zakazywał praktykowania voodoo, zaś jego wyznawców surowo karał. Niewolnicy utrzymywali więc swoją nową religie w sekrecie, aż do uzyskania niepodległości przez Haiti w 1804.
Voodoo jako religia ma swoje różne oblicza, od ludowego hoodoo, będącego odmianą kładącą nacisk na szamanizm posługujący się prostymi rekwizytami po skomplikowane rytuały religijne. Odmianą voodoo są także takie religie jak santeria czy makumba.Różnice zależą od tego, z jakiego obszaru Afryki pochodzili niewolnicy i gdzie ich wywieziono. We wszystkich odmianach voodoo istnieją postacie świętych, którzy stanowią połączenie świętych chrześcijańskich z duchami przodków (loa) lub bóstwami (orisha) afrykańskimi. Najbardziej skomplikowane w formie jest voodoo na Haiti tam bowiem do wierzeń afrykańskich i katolickich  doszły wierzenia miejscowe tworząc skomplikowany i niepowtarzalny system.
W Brazylii odpowiednikiem voodoo jest makumba, znana także pod nazwami candoble, umbanda lub spirytyzm. W religii tej, podobnie jak w voodoo, niezwykle istotny jest rodzaj opętania przez bóstwa modlących się wyznawców. Każdy członek kultu musi zostać wtajemniczony podczas specjalnego rytuału. Podczas wstępnej ceremonii inicjacji wtajemniczany wpada w trans, zaś kapłan rozpoznaje, jakie bóstwo go opętało, aby na tej podstawie określić dalszy tok postępowania. We wpadaniu w trans modlącym się pomaga dźwięk bębnów oraz taniec. Po wyjściu z transu wyznawcy voodoo czy makumby często w ogóle nie pamiętają, co się z nimi działo.
Trans oraz kontakty z duchami to nieodłączna część szamanizmu, który stanowi istotny element religii z kręgu voodoo. Szaman jest osobą, która nie tylko wpada w trans, ale także komunikuje się z duchami, a te przemawiaja przez jego usta. Szaman potrafi dzięki temu przewidywać przyszłość, leczyć i diagnozować choroby. W wielu kulturach szamanizm, a właściwie umiejętność komunikacji z zaświatami, jest dziedziczna. Oczywiście drzwi nie są zamknięte dla osób postronnych. Jeśli ktoś ma odpowiednie zdolności, szaman chętnie przyjmie taką osobę na szkolenie i przekaże mu swoją wiedzę. W makumbie niezwykle ważną umiejętnością jest zdolność rozpoznania swojego ducha "opiekuńczego", najczęściej ptaka lub ssaka oraz komunikowanie się z nim.Duch przemawia ustami swojego podopiecznego, gdy ten znajduje się w transie. Najbardziej prestiżowym duchem brazilijskiej makumby jest jaguar. Większość szamanów przemienia się w to zwierzę - ducha po śmierci.
Voodoo i jego pochodne interesują nas przede wszystkim z powodu nierozerwalności w tym systemie religii od magii, która zdobyła wielką popularność w świecie zachodnim. Szamani voodoo rozwinęli też system wróżenia ze specjalnych kości, poprzez które komunikują się z bóstwami. Każdy z nas kojarzy jednak termin voodoo z laleczką, za pomocą której można przenieść na tamten świat swoich wrogów. Laleczka służy tu jako przekaźnik, poprzez który szaman przesyła złe energie do swojej ofiary. Laleczkami można także leczyć i czynić inne dobro. Odmianą makumby związaną z czarną magią jest quimbanda. Magia praktykowana przez wyznawców tych kultów to głównie magia sympatyczna, naturalna i szamańska.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.