piątek, 27 marca 2015

Magia Enochiańska - Wprowadzenie/Archaniołowie/Rytuał wezwania Archanioła/Tworzenie Magicznego zwierciadła/Zaklęcia anielskie na 7 dni tygodnia

System magii znany obecnie jako magia enochiańska powstał na bazie prac uczonego i maga żyjącego w szesnastowiecznej Anglii Johna Dee oraz jego towarzysza i medium, aptekarza-alchemika Edwarda Kelleya. Urodzony 13 lipca 1527 Dee był uczonym filozofem, a jego dzieła z zakresu matematyki, astrologii, kryptografii, geografii i kalendarologii są doceniane nawet dzisiaj. Był nadwornym astrologiem Elżbiety I Wielkiej, a także jej tajnym agentem, podpisującym się kryptonimem "007". Najbardziej jednak interesował się krystalomancją. Konstruował magiczne zwierciadła i kryształy, których podczas seansów z Kelleyem, używał do wywoływania wizji. Posiadał także magiczny kryształ w kształcie pomarańczy, osadzony na złotym postumencie który wykorzystywał do podobnych celów. Oprócz tego John Dee wierzył, że w prastarych księgach drzemie wielka wiedza duchowa, metafizyczna i dlatego wnikliwie je badał, ponieważ uznał, że nie nauczy się więcej z ksiąg napisanych przez ludzi. Jednym z takich dzieł była Księga Enocha, w której autor miał opisywać magię, jaką się posługiwał. Doszedłszy do wniosku, że wysiłek fizyczny użyty do zrozumienia tej księgi mija się z ceme, Dee postanowił skontaktować się w tej sprawie z siłami wyższymi. Ponieważ uznał, że sam nie ma żadnych zdolności wizjonerskich, rozpoczął poszukiwanie odpowiedniego medium. Odnalazł je w osobie Edwarda Kelleya. W latach 1581 - 1585 obaj prowadzili liczne seanse spirytystyczne podczas których Dee wzywał aniołów i archaniołów zaś ci ukazywali się jego medium w lustrze lub krysztale. Dee zadawał pytania, zaś Kelley przekazywał odpowiedzi, które jego towarzysz skrupulatnie zapisywał. W trakcie pierwszych seansów anioły instruowały w jaki sposób wykonać instrumenty i przyrządy usprawniające ich komunikację z ludźmi. W ten sposób powstał specjalny cedrowy stół oraz pierścień, który należało wkładać podczas seansów. Dzięki tym wszystkim staraniom kontakty z aniołami stawały się coraz bardziej intensywne.
Jedną z pojawiających się istot był np król Bobogel. Ukazywał się ubrany w czarny, aksamitny płaszcz oraz pludry obramowane złotą koronką. Na głowie miał czarny, także aksamitny kapelusz z czarnym piórem. Przy boku przywieszony miał rapier, a na szyi sakiewkę. Miał długą brodę, a na nogach czarne ciżmy. Po przyjściu oznajmił, że swój strój nosi nie z upodobania, ale ze względu na piastowany urząd. Zapiski obfitują w tego typu szczegółowe opisy, znane wszystkim miłośnikom średniowiecznych grimuarów oraz opisów zawartych w Lemegetonie.
Wkrótce potem uczony i jego medium przystąpili do pracy, która wsławiła ich najbardziej - zaczęli zagłębiać anielskie przywołania. Była to seria wierszy w nieznanym języku, nazwanym przez Dee anielskim lub enochiańskim od imienia biblijnego proroka Enocha, który miał rozmawiać z Bogiem. Po zbadaniu wierszy okazało się, że napisane są one w języku posiadającym składnię i reguły gramatyczne, bardzo poetyckim z natury. Uznano, że owych przywołań używać można do wzywania aniołów oraz wywierania na nie wpływu. W połączeniu z licznymi tablicami i tabelami zwierającymi litery reprezentujące różne siły anielskie działające poprzez żywioł Ziemi, Powietrza, Ognia i Wody anielskie przywołania miały umożliwić magowi, osiągnięcie każdego celu - od wyleczenia choroby, aż po poznanie właściwości i natury metali. Wedle aniołów skutkiem nauk miało w końcu stać się obalenie rządów i istniejącego porządku, a ostatecznie - koniec świata.
Chronologicznie, praca Dee i Kelleya dzieli się na trzy produktywne okresy przedzielone momentami stagnacji. Materiały pozyskane w każdym z tych okresów stanowią swoiste całości luźno powiązane pomiędzy sobą. Ściśle rzecz biorąc, jedynie materiał pozyskany w trzecim okresie uznać można za "enochiański" jednak termin ten odnosi się najczęściej do całości pracy.
Istniały podejrzenia, że Dee był po prostu naiwniakiem podatnym na manipulacje Kelleya, mającego swój interes w dostarczaniu partnerowi informacji jako medium. Gdyby przestał je dostarczać, Dee mógłby zaprzestać płacenia mu pensji. Jednakże sfabrykowanie tak złożonych, konsekwentnych i licznych informacji zdaje się przekraczać możliwości Kelleya, który był dobrym medium, ale z pewnością nie był geniuszem, szczególnie w dziedzinie literatury. Poezja anielskich przywołań musiałaby być stworzona przez kogoś znacznie zdolniejszego, a przy tym znawcę lingwistyki.
"Czy skrzydła wiatrów potrafią zrozumieć wasze głosy podziwu? O wy, drudzy pośród Pierwszych, których palące płomienie otaczają me usta, których przygotowałem jak kielichy na wesele lub kwiaty w ich piękne Komnaty Prawości, wasze stopy są silniejsze niż lity kamień, a wasze głosy mocniejsze niż różnorakie wichry."
Poza tym istnieją dowody, że Kelly miał już dość współpracy i chciał uwolnić się od Dee. Był nie tylko zmęczony, ale niektóre z wizji przerażały go i odpychały. Głosy częstokroć przedstawiały rzeczy, które Kelly uznawał za herezję i nie chciał ich słuchać.
Oprócz tego charakterystyczny był sposób przekazania przywołań. Pierwsze pięć zostało podyktowanych po jednym od tyłu, poprzez wskazanie liter na tablicy umieszczonej na stole. Anioł podawał Kelleyowi literę, zaś ten literę przemilczał, a współpracownikowi podawał jedynie pozycję. Do Dee należało sprawdzenie jaka literaz najduje się we wskazanej pozycji. Dyktowanie trwało kilka dni po czym minęło sporo czasu. Dopiero później udało się przetłumaczyć przesłania, przy czym składnia i gramatyka okazały się bez zarzutu spójne i logiczne. Kelly musiałby być niezwykłym geniuszem, żeby wyprodukować taki język i w ten sposób go przekazać. Na jednej z sesji głos przemawiający po grecku przez usta Kelleya (który greki nie znał) ostrzegł Dee aby nie ufał partnerowi. Tak więc oszustwo ze strony Kelleya jest raczej niemożliwe.
Nie istnieją żadne dowody, że Dee kiedykolwiek skorzystał w praktyce z przekazanej mu wiedzy. Wydaje się, że interesowało go czysto teoretyczne poznanie.
Pod koniec życia Dee postanowił ukryć wyniki swoich magicznych poszukiwań. Najpierw usiłował spalić owoce swej pracy, którą to próbę manuskrypty tajemniczo przetrwały. Do tamtej pory część jego prac została opublikowana, jednak ocalałe niewydrukowane dotychczas zapiski ukrył pieczołowicie w skrytce znajdującej się w podwójnym dnie cedrowej skrzyni. Po śmierci Dee skrzynia została zakupiona i przewędrowała przez wiele rąk, jednak krytki nikt nie odkrył. Dopiero koło roku 1670 zapiski znalazł Elias Ashmole zaś w końcu trafiły one do British Library. Wiele notatek zostało ponoć przypadkowo zniszczonych przez nadgorliwą służącą Ashmole'a który nie zdążył zainterweniować, jednak wyniki sesji z lat 1581-1585 pozostały nietknięte. Co ciekawe ów Ashmole miał inne zapiski Dee, pochodzące z innych źródeł. Również w wieku XVII Meric Causabon opublikował dzienniki Dee pod tytułem "Prawdziwa i wierna relacja z tego co działo się przez wiele lat pomiędzy dr Johnem Dee Matematykiem o wielkiej sławie u Ich Wysokości Królowej Elżbiety i Króla Jamesa oraz pewnymi duchami : próba oby była udana generalnej zmiany w większości państw i królestw na świecie"
Zapisy poczynań uczonego i jego medium były wręcz zbyt szczegółowo udokumentowane, taż, że w zasadzie trudno wyłuskać z nich wartościowe materiały. Wiele kontaktów było istotnych dla samej techniki, jednak nic nie dostarczało informacji ważnych dla magii czy nauki. Pojawiające się anioły roztaczały barwne obrazy, wieszcze wizje, przekazywały anielskie plotki słowem - niewiele było w tych kontaktach konkretnych informacji. Dodatkowo w pracy roi się od dygresji na temat apokalipsy, religii, polityki, osobistych problemów Dee i Kelleya oraz innych niesitotnych informacji.
Ashmole i Causabon uznali pracę Dee i Kelleya za bardzo ważną i dlatego postanowili zachować i rozpowszechnić jego zapiski. Dzisiejsze prace ukazują że współczesni im okultyści znali niektóre z materiałów, zaś ich wpływ na całokształt okultyzmu w formie znanej po dziś dzień jest niezaprzeczalny. Od XVIII wieku teoria enochiańska znajduje swoje odzwierciedlenie w rytualnych tekstach różokrzyżowców i masonów.
Kolejnym ważnym rozdziałem w historii okultyzmu jest wybuch mody na nauki tajemne w XIX wieku w okresie kiedy namnożyło się wiele grup okultystycznych o różnych profilach. Grupą o największym znaczeniu był Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku. Organizacja ta ma swoją niezmiernie ciekawą historię. Jej członkowie Wynn Westcott poeta W.B. Yeats i Samuel Lidell Mathers postacie bardzo znane i zasłużone dla świata magii, odkryli manuskrypty Dee przeszukując zbiory Brithis Museum i włączyli magię enochiańską do swoich okultystycznych nauk i rytuałów. Innym znanym w kręgach magii Zakonu Złotego Brzasku był sławny mag, poeta, alpinista i gnostyk Aleister Crowley, który studiował system enochiański i zastosował go w serii wizjonerskich prac opublikowanych pod wspólnym tytułem "Wizja i głos". Przyjaciel i asystent Crowleya, Fransic Israel Regardie również włączył enochiańskie materiały Westcotta, Yeatsa i Mathersa do swoich prac, mających na celu ożywienie ruchu.
Do dzisiaj przetrwało kilka różnych odgałęzień Złotego Brzasku, nadal praktykujących magię enochiańską. Oparte na niej są także niektóre talie kart do tarota czy pisma okultystyczne, z których najsłynniejsze to Świątynie Enochiańskie Bejamina Rowe'a.
Enochiańskie teksty Dee są bardzo ogólnikowe a zatem każdy kto pragnie z nich skorzystać musi sporo doimprowizować, aby utworzyć na ich podstawie pełnowartościowy i spójny system magiczny. W zasadzie historia stosowania magii enochiańskiej jest historią jej rozwijania - aż po dzień dzisiejszy. Każdy ze znanych praktyków magii enochiańskiej dodawał swoje elementy, obierając przy tym kierunek odrobinę inny od swoich poprzedników. Mimo wszystko rdzeń owego systemu nie zmienił się co dowodzi iż jest on elastyczny a dzięki temu ponadczasowy. Jednym z powodów tego jest fakt, że tablice z imionami i anielskie przywołania dają niezwykle wiele możliwości tworząc w efekcie najbardziej chyba złożony system magiczny.
Do owej złożoności nieodmiennie przyczynia się indywidualne postrzeganie zależne najogólniej rzecz biorąc od systemu wartości maga. Natura anioła będzie taka sama jednak inaczej będą postrzegali go ludzie z różnych kultur.
Jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie systemu enochiańskiego to warto zaznaczyć, że jego twórcy Dee i Kelley nigdy nie stosowali go do celów praktycznych. Jednak ich następcy wzbogacili system swoimi licznymi próbami. W XVII wieku trzej magowie i wizjonerzy postanowili kontynuować prace rozpoczęte przez Dee i Kelleya. Prawdopodobnie był między nimi Elias Ashmole idkrywca manuskryptów chociaż zdania są podzielone.

Od XIX wieku magię enochiańską praktykowało i rozwijało wiele stowarzyszeń. Najważniejsze z nich to Złoty Brzask, który powstał w latach osiemdziesiątych XIX wieku, a na początku XX rozpadł się na różne istniejące do dzisiaj odłamy. Osoby związane ze Złotym Brzaskiem to najprawdopodobniej najliczniejsza grupa zajmująca się magią enochiańską. Członkowie tego stowarzyszenia uzupełnili początkową teorię o elementy wywodzące się z kabały czy filozofii różokrzyża.

Aniołowie (greckie : angelos - posłaniec) to nadprzyrodzone istoty, osadzone między Bogiem, a człowiekiem.

"I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży."
                                     
                                          I Księga Mojżeszowa 28,12Cytat ten obrazuje w jaki sposób aniołowie łączą wyższe i niższe szczeble naszej świadomości. Jakub mocując się z aniołem stoczył mistyczną walkę z własną jaznią, walkę, która jest znana we wszystkich tradycjach szamańskich na całym świecie. Wszystkie nazwy i tożsamości aniołów nie ograniczają się tylko do religii chrześcijańskiej.
Prorok Mahomet otrzymał treść Koranu od Boga za pośrednictwem archanioła Gabriela.
We wszystkich religiach i kulturach świata aniołowie są przedstawiani ze skrzydłami, chociaż w rzeczywistości ich nie mają. Pierwowzorami anioła ze skrzydłami są : Merkury (Hermes) - posłaniec bogów, Nike - symbol zwycięstwa i Eros - bóg miłości.
Według wielu przekazów ludzi, którzy spotkali się z tymi istotami, mówi się o aureoli nad głową i nieziemskim blasku, który od nich bije. Jest to jednak blask, który nie poraża.
Anioły mogą różnie wyglądać, w zależności od misji, którą mają do spełnienia, zawsze jednak działają w ukryciu.
W wielu przekazach ludzie mówią o ognistej kuli światła lub czują ich dotyk nic nie widząc. Anioły przeważnie porozumiewają się z ludzmi na zasadzie telepatycznej.

W starożytności podzielono anioły na dziewięć rzędów:

-Serafiny
-cherubiny
-koła lub trony
-zwierzchnictwa i moce
-księstwa
-archaniołowie i zwykli aniołowie

Czterej najwyżsi aniołowie kierują się żywiołami i tak :

1. Michał - włada żywiołem ognia i wysokimi rejonami astralnymi, które kojarzone są ze smoczymi energiami, opiekuje się Wschodem

2. Uriel - włada żywiołem ziemi i materii, opiekuje się Północą

3. Rafael - włada żywiołem powietrza i opiekuje się Zachodem

4. Gabriel - włada żywiołem wody i opiekuje się Południem

Jest jeszcze Lucyfer tzw "upadły anioł" jemu poświęcę osobny dział przy okazji omawiania satanizmu

Serafiny to aniołowie kierujący ludzi ku boskiej miłości. Cherubiny reprezentują mądrość. Koła i trony tworzą jak gdyby ognistą granicę najwyższej Trójcy, która odpowiada boskiej triadzie w Drzewie Kabalistycznym. Symbolizują one kosmiczne siły naszej psychiki.
Mamy również aniołów stróży, którym bóg zlecił opiekowanie się poszczególnymi ludzmi.

Magia Enochiańska pojawiła się stosunkowo niedawno. Odkrył ją elżbietański filozof, matematyk i okultysta John Dee. Był tragicznym renesansowym magiem, który utkną gdzieś pomiędzy magią a nauką, cudem uniknął stosu za praktykowanie czarnej magii i nekromancji. Jego prawdopodobnie wybrały anioły żeby przekazać zaginioną wiedzę od czasów proroka Henocha.
W spisanej przez Johna Dee księdze znajduje się pełny opis Strażników (aniołów), którzy pożenili się z ziemskimi kobietami. John Dee wraz ze swoim pomocnikiem alchemikiem Kelleyem przeprowadził rozmowy z aniołami wśród których byli Uriel i Rafael. Na tej podstawie stworzyli bardzo skomplikowane rytuały.
Najwięcej kontrowersji wzbudziły idee, które przekazały anioły. O to niektóre z nich :

-pojęcie grzechu nie istnieje
-wywodzenie się wszystkich ludzi od Adama i Ewy  nie jest historią, a tylko mistycznym przekazem
-Jezus wcale nie był Bogiem
-nie powinno się kierować żadnych próśb ani modlitw do Jezusa

Magia enochiańska jest bardzo skomplikowana i wymaga od maga wielkich zdolności i jak do tej pory jest uważana za najpotężniejszy rodzaj magii.

Jak rozpoznać spotkanie z Aniołem od spotkania z inną istota nadnaturalną : 

-jeśli spotykamy anioła to nie odczuwamy świadomie i podświadomie żadnego lęku czy strachu
-przesłania niesione przez anioły są zrozumiałe, jasne i jednoznaczne
-każda istota, która zjawi się bez odpowiednich rytuałów na pewno nie jest aniołem
-żaden anioł nie będzie nas do niczego zmuszał
-spotkanie z aniołem nie ma żadnych negatywnych skutków ani złych następstw dla nas i dla naszego najbliższego otoczenia
-każde spotkanie z aniołem powoduje większą lub mniejszą zmianę w naszym życiu, dlatego zawsze należy rozważyć co z takiego spotkania może wyniknąć
-spotkanie z aniołem lub anielskim posłańcem jest przepojone miłością, światłem jest mądre i zrozumiałe
-anioł może się ukazać w postaci ludzkiej, kuli świetlnej lub promieni, może być ukryty pod postacią głosu, może też działać na nasze zmysły

Nie trzeba być osobą wierzącą aby móc wierzyć w anioły. Ja uważam, że one istnieją, ale nie koniecznie pochodzą od chrześcijańskiego boga. Świat pełen jest istot nadnaturalnych. Moja uwaga dotycząca aniołów, które nie mają formy cielesnej jest taka, aby jednak na nie uważać i nie kierować się naleciałościami chrześcijańskimi czy katolickimi przy obcowaniu z nimi.

ARCHANIOŁOWIE

Są wysłannikami Boga. Niosą ludziom wsparcie duchowe, pomoc i miłość (podobno). Każdy z nich wypełnia specjalne zadania. W Biblii nazwano tak trzech aniołów : Gabriela, Michała i Rafała.

Metatron - król archaniołów, książę boskiego oblicza lub bożej obecności. Znany jako kanclerz niebios, kronikarz księgi życia i wszystkich uczynków. Najbardziej ziemski z całej piątki, ponieważ jakiś czas był człowiekiem. Anioł przymierza. Jest łącznikiem pomiędzy Bogiem, a ludzmi. Jest również wodzem aniołów służebnych.
W niebie jest przewodniczącym sądu niebios, na ziemi troszczy się aby ludziom nie brakowało pożywienia. Pomaga ludziom poznać prawdę, znalezc sens i miarę w tym co robią oraz sprowadza równowagę i harmonię. Uwalnia od nałogów. Wspiera wszystkich, którzy czynią dobro.
Według " Tradition of the Jews", Metatron jest najwyższym rangą aniołem śmierci, któremu Bóg każdego ranka wydaje polecenia odnośnie tych dusz, które mają być tego dnia zabrane do nieba.

Gabriel - jego imię oznacza " Bóg jest moją siłą". W tradycji judeochrześcijańskiej i mahometańskiej jest jednym z dwóch najwyższych rangą aniołów. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, objawienia, zemsty i śmierci. Obok Michała i Rafała jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów Starego Testamentu. Gabriel sprawuje władzę nad rajem, według legendy jest księciem pierwszego nieba i równocześnie zasiada po lewicy samego Boga. Mahomet twierdził, że to właśnie Gabriel (Dżinbril) jest wyposażony w 140 par skrzydeł i podyktował mu sura po surze cały Koran.
Według tradycji żydowskiej w erze mesjańskiej Gabriel stoczy wielką bitwę z Lewiatanem. Zgodnie ze znaniami sądowymi Joanny d'Arc to Gabriel natchnął ją, aby wyruszyła z odsieczą królowi Francji.

Michał - jest uważany za najpotężniejszego z aniołów. Pochodzi od Chaldejczyków, którzy czcili go jako bóstwo. Według wcześniejszych tradycji islamu, Michał przebywa w siódmym niebie na brzegu Wielkiego Morza otoczony niezliczonymi zastępami aniołów, ma szmaragdowe skrzydła i okrywają go szafranowe włosy, z których każdy ma miliony twarzy i ust i tyle samo języków, które w milionie dialektów, błagają Allaha o zmiłowanie. Zgodnie z tą samą tradycją cherubiny zostały stworzone z łez, które Michał uronił nad grzechami wierzących. Jak głosi legenda, gdy Michał płacze jego łzy przemieniają się w drogocenne kamienie. W tradycji żydowskiej jest wodzem chóru cnót i archaniołów, księciem bożej obecności, aniołem sprawiedliwości, skruchy, miłosierdzia i uświęcenia, którego moc rozjaśnia ciemność, samotność i negatywne nastawienie. Dodaje sił i pomaga znalezc wewnętrzne światło. Prowadzi będących w potrzebie, obdarza cierpliwością i wspiera samotnych. Jest władcą czwartego nieba. Przeprowadza dusze zmarłych do raju i do ostatniej chwili broni ich przed atakami złych duchów.

Rafał - czyli "bóg uleczył". Anioł chaldejskiego pochodzenia i pierwotnie nosił imię Labiel. Strażnik życia w raju. Anioł wiedzy i opaczności. Należy do co najmniej czterech chórów niebiańskich : serafinów, cherubinów, panowań i potęg. Rafael podarował Salomonowi pierścień z wyrytą pięcioramienną gwiazdą, dający właścicielowi władzę nad demonami. Patron podróży i chorych. Leczy ciało, umysł i duszę i niesie ulgę w cierpieniu. Wspomaga proces uzdrawiania i wzmacnia zdolności uzdrowicielskie.

Uriel - jego imię oznacza "ogień boży" lub "światło boga". Jeden z najwyższych rangą aniołów. Według niektórych legend Uriel był aniołem, który wprowadził Ezdrasza w arkana wiedzy niebiańskiej, tłumaczył proroctwa. W tradycji póznego judaizmu Uriel zajął miejsce Fanuela "jako jednego z czterech aniołów obecności". Sprowadził na ziemię alchemię oraz dał ludziom kabałę.
Pomaga zrozumieć nasz głos wewnętrzny i iść jego drogą. Anioł ratunku. Pomaga zrozumieć przepowiednie, zwalczyć tremę, dodaje odwagi.

RYTUAŁ WEZWANIA ARCHANIOŁA

W zależności tego co chcemy uzyskać, zwracamy się do jednego z wcześniej opisanych archaniołów. Wybieramy też odpowiednią dla tego fazę cyklu Księżyca
W dniu przeprowadzenia rytuału nakrywamy stół lub ołtarz białym obrusem. W trzech świecznikach umieszczamy dwie białe świece i trzecią w kolorze danej prośby :

- zdrowie - biała
- miłość - czerwona
- praca - niebieska
- pieniądze - zielona
- rozwój duchowy/mądrość życiowa - fioletowa

Przygotowujemy olejek lub kadzidełko o zapachu fiołka lub lilii. Wszystko ustawiamy w linii prostej po lewej stronie ołtarza (od siebie). Pierwsza od lewej - biała świeca, kolorowa, biała i ostatnie z prawej - kadzidełko.
Dobrze jest napisać prośbę wraz z imieniem archanioła na kartce. Prośbę piszemy własnymi słowami. Musi być uczciwa i szczera.
Po zachodzie Słońca zapalamy świece, gasimy zbędne oświetlenie, wyciszamy się i przygotujemy psychicznie. Gdy jesteśmy gotowi ustawiamy się twarzą w tą stronę świata, nad którą sprawuje władzę dany archanioł (w przypadku Metatrona strona świata nie gra roli).

Wypowiadamy inwokację :

" Wielki Archaniele (tu imię tego, którego wybraliśmy) usłysz moje wołanie, zejdz z niebios na ziemię i wysłuchaj mojej prośby, którą za chwilę wypowiem. Niech Twoja moc i wola udzielania pomocy ludziom, pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu"

Czekamy chwilę, bierzemy do ręki kartkę z prośbą i w skupieniu recytujemy to co napisaliśmy. Wizualizujemy to co chcemy osiągnąć.

Wygłaszamy podziękowanie :

"Dziękuję Ci Panie, za przybycie do mnie w tę noc i za wysłuchanie mojej prośby. Wiem, że cokolwiek Panie, podejmiesz, będzie dla mnie dobre i dobre dla wszystkich ludzi, zgodnie z ich wolną wolą. Niech tak się stanie."

Niech świecie i kadzidło wypalą się do końca.

TWORZENIE MAGICZNEGO ZWIERCIADŁA

Najlepiej do tego rytuały nadaje się pierwszy dzień nowiu. Podczas wykonywania tego rytuału absolutnie nic nie może przeszkadzać.
W dniu rytuału nakrywamy Ołtarz białym obrusem i stawiamy w rzędzie:

-trzy woskowe świece
-kadzielnicę z węglem
-kadzidło (szafran)
-płytę jako lustro (gładka, lśniąca, stalowa) lub oprawione w miedz lub srebro lustro (min. 15x20cm)

Nakłówamy opuszek serdecznego palca prawej ręki (leworęczni lewej) i w czterech rogach lustra piszemy imiona :

Jechovah           Elohim

Mettatron          Adonay


Czekamy aż krew wyschnie, owijamy lustro czystą, białą ściereczką i kładziemy lustro na Ołtarzu.
O godzinie pierwszej po północy zapalamy trzy świece zaczynając od lewej i węgiel w kadzielnicy, gasimy zbędne oświetlenie.
Odwijamy lustro, podchodzimy do okna, spoglądamy w niebo i wypowiadamy :

"O wieczny! O królu wieczny! Boże niewypowiedziany, który stworzyłeś wszystkie rzeczy przez miłość dla mnie i przez postanowienie tajemne na korzyść człowieka, spójrz na mnie (tu wymień swoje imię i nazwisko) Twego sługę niegodnego i zważ moją intencję czystą. Racz zesłać na to zwierciadło twego anioła ANAELA, który rozkazuje swoim towarzyszom i twoim poddanym; o Wszechmocny niech postępują oni w prawdzie, aby mnie oświecić, czego zażądam zgodnie z wolną wolą wszystkich i dla dobra wszystkich"

Podchodzimy do Ołtarza i wysypujemy przygotowane kadzidło na rozżarzone węgle wypowiadając słowa :

"W tym, dlatego z tym, z czym stoję przed twym obliczem, o mój boże, w trójcy jedyny, najwyższy panie cherubinów i serafinów, sędzio najsprawiedliwszy przez ten ogień, wysłuchaj mnie"

Bierzemy do ręki zwierciadło i okadzamy je dymem, chuchamy na nie trzy razy i wypowiadamy :

"Przyjdz ANAELU przyjdz i racz być dobrowolnie we mnie w imię ojca i syna i ducha świętego, przyjdz ANAELU w imię strasznego Jehovach, przyjdz ANAELU w imię nieśmiertelnego Elohim, przyjdz w imię potężnego Mettatrona, przyjdz do mnie (tu podajemy swoje imię i nazwisko) i rozkaż swym poddanym, aby pozwolili ujrzeć moim oczom to, co przede mną pozostaje zakryte. Zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. Tak niech się stanie. Amen"

Podnosimy lustro obiema rękami i patrząc w niebo wypowiadamy :

"Panie wszechpotężny, wejrzyj na mnie i w to zwierciadło i pobłogosław je, aby ANAEL, twój poddany, zatrzymał się na nim ze swoimi towarzyszami aby zadość uczynić mnie (imię i nazwisko) twemu biednemu słudze. Zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. Niech tak się stanie. Amen"

Kładziemy zwierciadło na stole, czynimy znak krzyża nad sobą i nad zwierciadłem. Owijamy lustro i chowamy w tylko sobie znane miejsce. Lustro musi być cały czas zawinięte i chronione przed cudzym okiem. Świece i węgle trzeba zgasić, a po trzecim rytuale świece wypalają się do końca.
Ten rytuał należy powtarzać nie mniej jak 3 dni z rzędu. Najlepiej zacząć go na jeden dzień przed nowiem, a skończyć jeden dzień po nowiu. Czasami zjawia się sam anioł w postaci dziecka, ale jego zjawienie zależy od intencji maga, pobożności i wiary. Gdy się pojawi należy go poprosić, aby przychodził zawsze kiedy się zażąda, wypowiadając :

" Przyjdz ANAELU" 

Sam anioł w postaci widzialnej może się nie pojawić, ale zwierciadło będzie działało.

ZAKLĘCIA ANIELSKIE NA SIEDEM DNI TYGODNIA

W zależności od próśb czy żądań w poszczególne dni tygodnia, zwracając się do aniołów, które rządzą tym dniem, możemy otrzymać to, co jest nam akurat potrzebne. Może to być czynność, metal, przedmiot czy nawet uczucie.

ZAKLĘCIE RZUCANE W NIEDZIELĘ

Nakrywamy ołtarz białym lub żółtym obrusem, w rzędzie ustawiamy trzy złote świece w lichtarzyku z żółtego metalu, oraz trzy kadzidełka amberowe lub bosfeliowe. Po zachodzie Słońca rozluzniamy się i chwilę medytujemy. Następnie zapalamy trzy świece (zaczynając od lewej), gasimy zbędne oświetlenie i zapalamy kadzidełka. Patrząc do góry wypowiadamy następujące słowa :

"Zaklinam was, aniołowie boga, potężni i święci, w imię Adonay, Eye, Eye, Eye, który jest, jaki jest i który będzie Eye, Abiaye i to w imię Laday, Cados, Cados, Cados, który jest przełożony nad cherubinami i przez wielkie imię tego boga, który panuje nad cherubinami i przez wielkie imię tego boga, który panuje nad niebiosami Eye, Saraye, pana wieków, który pieczętuje rzeczy świata swym świętym imieniem Phaa.
Zaklinam was także w imię świętych aniołów, którzy panują nad czwartym legionem, którzy znajdują się pod dowództwem sławnego Salamia; w imię gwiazdy Słońca; zaklinam Ciebie, święty aniele Michaelu, który panujesz przy dniu niedzielnym - okaż pomoc, pozwól mi osiągnąć cel we wszystkim, co będzie dla mnie pożytecznym. Zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. Niech się tak stanie!"

Teraz trzeba wymienić swoje życzenie. Niedzielni aniołowie rozdzielają złoto, perły, łaski możnych, łagodzą nienawiść, przynoszą zaszczyty i leczą choroby. Pojawiają się pod różnymi postaciami.

ZAKLĘCIE RZUCANE W PONIEDZIAŁEK

Nakrywamy ołtarz białym lub srebrnym obrusem. W trzy lichtarzyki z białego metalu lub ceramiki czy szkła, wkładamy trzy srebrne świece, trzy kadzidełka frankincensowe lub kadzielnicę z węglem oraz kadzidło z mirtu, wierzby lub piołunu.
Po zachodzie Słońca rozluzniamy się i chwilę medytujemy. Następnie zapalamy świecie (od lewej), gasimy zbędne oświetlenie i zapalamy kadzidełka. Patrzymy w górę i wypowiadamy następujące słowa :

"Zaklinam was, dobrzy i potężni, w imię Adonay, Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Cados, Cados, Cados, Cados, Achim, Achim, Achim. Zaklinam was, aniołowie potężni i dobrzy, w imię tych, którzy dowodzą pierwszym legionem i służą sławnemu, wielkiemu Orphanielowi. W imię gwiazdy Księżyca. Zaklinam Ciebie, Gabrielu, który panujesz nad dniem drugim, poświęconym Księżycowi, przyjdz mi na pomoc i spełnij me życzenia, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi, dla dobra wszystkich. Niech tak się stanie!"

Teraz wymieniamy swoje życzenia. Duchy poniedziałkowe dostarczają nam srebra, przenoszą rzeczy z jednego miejsca w drugie, wyjawiają różne tajemnice dotyczące przeszłości i przyszłości. Duchy te mogą objawić się w postaci ciężkiej, dużej chmury lub poprzez czerwone oczy.

ZAKLĘCIE RZUCANE WE WTOREK

Ołtarz nakrywamy białym lub czerwonym obrusem. Trzy czerwone świece stawiamy w rzędzie, trzy kadzidełka paczulowe lub kadzidło z żywicy dracenowej. Po zachodzie słońca rozluzniamy się i chwilę medytujemy. Następnie zapalamy świece (od lewej), gasimy zbędne oświetlenie i zapalamy kadzidła. Patrzymy w górę i wypowiadamy :

"Zaklinam was, aniołowie mężni i święci, na święte imiona Ya, Ya, Ya, He, He, He, Va, Hy, Ha, Ha, Ha, Va, Va, An, An, An, Aie, Aie, Aie, Ely, Ag, Elibra, Eloim, Eloim. Zaklinam was w imię aniołów, którzy rozkazują legionom i służą potężnemu Acimoy. W imię gwiazdy Marsa, w imię Adonay, boga żywego i prawdziwego, przyjdzcie mi na pomoc i spełnijcie mą wolę, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich ludzi  i dla dobra wszystkich. I nich tak się stanie."

Teraz wypowiadamy swoje życzenia. Moc tych aniołów dotyczy ognia, śmierci, zdrowia i bitew. Przybycie ich poprzedza trzask ognia lub błyskawice.

ZAKLĘCIE RZUCANE W ŚRODĘ

Ołtarz przykrywamy  białym lub żółtym obrusem. Trzy żółte świece stawiamy w rzędzie i kadzidełko z mirry. Po zachodzie słońca rozluzniamy się i medytujemy chwilę. Następnie zapalamy świece (od lewej) gasimy zbędne oświetlenie, zapalamy kadzidełko i patrząc w górę wypowiadamy słowa :

"Zaklinam was aniołowie mężni i święci, potężni na straszne imiona Adonay, Elohim, Saday, Saday, Eye, Eye, Eye, Asanie, Asaraye, w imię wszystkich aniołów, którzy służą w drugim legionie, przez imię gwiazdy Merkurego, zaklinam ciebie, o wielki aniele Rafaelu, który panujesz nad dniem czwartym, przyjdz do mnie do pomocy, aby spełnić moją wolę, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. I niech się tak stanie"

Teraz wypowiadamy swoje życzenia. Aniołowie tego dnia przynoszą różnego rodzaju ukryte metale, przynoszą zwycięstwo w bitwach, dostarczają niezbędnej wiedzy, przynoszą lub pozbawiają zdrowia. Mogą wywyższać ubogich i poniżać bogatych. Przeważnie pojawiają się pod postacią psa lub kobiety trzymającej sito.

ZAKLĘCIE RZUCANE W CZWARTEK

Ołtarz nakrywamy białym lub błękitnym obrusem. Trzy błękitne świece stawiamy w rzędzie i kadzidło (cynamon, gałka muszkatołowa lub szałwia). Po zachodzie słońca rozluzniamy się i medytujemy chwilę, następnie zapalamy święcę (od lewej) gasimy zbędne oświetlenie, zapalamy kadzidełko, patrzymy w górę i wypowiadamy :

" Zaklinam was, aniołowie święci, przez imiona Cados, Cados, Cados, Eshercie, Hatim, Hatim, Ya, Panie wieków, Cantine, Jaym, Janie, Anie, Calbaz, Sabbac, Betifay, Alnaym, zaklinam was w imię Adonay, przez aniołów, którzy służą w szóstym legionie, przez imię gwiazdy Jupitera - przybywajcie, aby spełnić moją wolę, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. I niech tak się stanie."

Wypowiadamy swoje życzenie. Aniołowie tego dnia dają miłość kobiet, przynoszą wesołość i powodzenie w interesach. Łagodzą wrogów i leczą chorych. Mogą sprawić dobro i zło. Pojawiają się pod postacią jelenia lub kobiety w koronie.

ZAKLĘCIE RZUCANE W PIĄTEK

Ołtarz nakrywamy białym lub zielonym obrusem. Stawiamy trzy świece w kolorze zielonym, kadzidełko z drzewa sandałowego lub wanilii. Po zachodzie słońca rozluzniamy się i chwilę medytujemy, zapalamy świece (od lewej) gasimy zbędne oświetlenie, zapalamy kadzidełko i patrząc w górę wypowiadamy :

"Zaklinam was aniołowie święci, przez imiona On, Hey, Heya, Ja, Je, Adonay, Saday, przez aniołów, którzy służą w trzecim legionie pod dowództwem wielkiego anioła Agiela, przez gwiazdę Wenus, zaklinam was na imię Anaela, przybywajcie, aby spełnić mą wolę, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich. I niech tak się stanie."

Wypowiadamy swoje życzenie. Przybywające anioły mogą wzbudzać w sercach mężczyzn miłość do kobiet, kojarzą małżeństwa i leczą choroby. Dostarczają ludziom wiele rozkoszy, jak również obdarzają srebrem. Zjawiają się pod postacią gołębia lub obnażonej dziewicy.

ZAKLĘCIE RZUCANE W SOBOTĘ

W sobotę nakrywamy ołtarz fioletowym lub czarnym obrusem. Świecie filetowe lub czarne - trzy, ustawiamy w rzędzie, kadzidełka o silnie korzennym zapachu (piżmo, lawenda). Po zachodzie słońca, rozluzniamy się i chwilę medytujemy. Zapalamy świece, gasimy zbędne oświetlenie, zapalamy kadzidełka i mówimy :

"Zaklinam was Cappariel, Cassiel, Machatori, Seraquiel, aniołowie potężni, w imię Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Acim, Acim, Acim, Cados, Cados, Cados, Ina, Ima, Saday, Ia, Sar, w imię aniołów, którzy służą w siódmym legionie pod wodzą Boela, anioła wielkiego i potężnego, na gwiazdę Saturna, zaklinam ciebie, Caphrielu, który panujesz w tym dniu, przybywajcie aby spełnić moją wolę, zgodnie z wolną wolą wszystkich ludzi i dla dobra wszystkich ludzi. I nich tak się stanie!"

Wypowiadamy swoje życzenie. W mocy tych aniołów leży sianie niezgody nienawiści, budzą złe myśli. Zjawiają się pod postacią sowy lub starca z laską.

LINKI : 

Ipsissimi - Magie Enochiańska
Okulta - Magia Enochiańska
Magia Enochiańska - forumBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.