niedziela, 20 listopada 2016

Tarot - Wielkie Arkana - VIII Sprawiedliwość

VIII SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Sprawiedliwość – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj oznaczana numerem VIII, czasem XI (zamiennie z kartą Mocy). Często identyfikowana jest z boginią Temidą.

Karta przedstawia kobietę w długiej szacie, czasem w przepasce zasłaniającej oczy, siedzącą na tronie. W jednej dłoni postać trzyma wagę, w drugiej zaś miecz. Zdarza się także uproszczony wizerunek, przedstawiający po prostu postać mitologicznej bogini Temidy.

Ta karta kojarzy się z zakończeniem procesu sądowego, ale także rozwiązaniem jakiegoś problemu. Ma przeciwstawne znaczenia w zależności od położenia - prosta symbolizuje wyrok sprawiedliwy, właściwą i tolerancyjną ocenę postępowania; przeciwnie odwrócona, która oznacza niesprawiedliwą ocenę i nieuczciwe potraktowanie. Karta ta jest także ogólnym symbolem spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości i przestępstwami.

Słowa kluczowe – sprawiedliwość, uczciwość, prawo, przepisy prawne, wyrok, osąd, równowaga, szczerość,  fakty, racjonalizm, intelekt, statystyka, przyczyna i skutek.

Osoba – Sędzia, adwokat, radca prawny, rozjemca, księgowy, ktoś sprawiedliwy i zrównoważony, ktoś opierający się na faktach, przekupny urzędnik, niesprawiedliwy sędzia, ktoś naginający prawo.

Miejsce – Sala sądowa, notariat, sala egzaminacyjna, wszelkie instytucje i urzędy, które wiążą się z regulacją prawną.

Cechy ogólne – Uczciwość, rozsądek, umiar, mądrość, bezstronność, obiektywizm, rozwaga, dobre intencje, zrozumienie innych poprzez analizę ich postępowania, moralność, porozumienie, racjonalny osąd oparty na faktach.

Karta odwrócona – Manipulacja, złe, niesprawiedliwe osądzanie, krytycyzm,  nieracjonalna ocena sytuacji, brak równowagi psychicznej, zaprzeczanie faktom, poczucie krzywdy, wyrzuty sumienia, nieumiejętność zaufania, postawa rezygnacji, fałszywe oskarżenie, źle ulokowane zaufanie, poniżenie.

Znaczenie ogólne – Przesłaniem tej karty jest „odpowiadaj za siebie” i przypomnienie, że za wszystko w życiu trzeba kiedyś zapłacić. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy rozważyć logicznie, obiektywnie, bez emocji, wszelkie aspekty sprawy. Działać sprawiedliwie, mądrze z wyczuciem, opierać się wyłącznie na faktach. Być może trzeba będzie przyznać się do winy? Kogoś przeprosić? Zadośćuczynić wyrządzoną niesprawiedliwość? Kiedy w kartach pojawia się Sprawiedliwość oznacza to, że w naszym życiu nadszedł czas na uporządkowanie w aspekcie społecznym i prawnym. Jesteśmy gotowi do trzeźwego osądu, bronienia swoich praw, kompromisów, dobrych wyborów, wybaczenia, zerwania ze złymi nawykami lub z przeszłością. Właśnie nadszedł dobry czas, sprawy (społeczne i sądowe)idą po naszej myśli bo działamy uczciwie i odpowiedzialnie. Inne aspekty tej karty to wszelkie kwestie prawne, podpisywanie kontraktów i umów, wypełnianie formularzy, składanie wszelkich dokumentów, sprawiedliwy przebieg spraw, szczerość w kontaktach, liczenie się z opinią innych, różne formy nowoczesnej edukacji, porady i konsultacje. W sprawach uczuć karta oznacza porozumienie i kompromis w istniejącym związku lub że przyjdzie to na co się zasłużyło. Cudowna miłość, nowy związek lub … odwrotnie.

Karta odwrócona – Karta symbolizuje wszelką nieprawość, popełnienie przestępstw i wykroczeń, niesprawiedliwe  traktowanie i osąd, dyskryminację, chęć wyrządzenia komuś krzywdy, odegrania się, postawa „oko za oko ząb za ząb”, wyrzuty sumienia, brak umiejętności wybaczania, trudności w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, biurokracja i łapówkarstwo, chaos i bałagan. W odniesieniu do osobowości symbolizuje kogoś o niskiej samoocenie, żyjącego w poczuciu winy, strachu przed złym fatum czy karą za grzechy. Po trudnych zdarzeniach nastąpiło zakłócenie równowagi psychicznej dobrze byłoby zwrócić się  o pomoc do specjalisty, pójście na terapię. W miłości i związkach to nierówność, dominacja jednej osoby nad drugą, podwójna gra, fałsz, zakończenie związku, rozwód.

Zdrowie (karta odwrócona) – Wszelkie schorzenia układu moczowego włącznie z niewydolnością nerek, choroba trzustki i śledziony.

LINKI :

Magia Kart - Sprawiedliwość
Dobry Tarot - Sprawiedliwość
Forum Ezo - Sprawiedliwość
Tarot Miłości - SprawiedliwośćBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.