poniedziałek, 21 listopada 2016

Tarot - Wielkie Arkana - XX Sąd

XX SĄD OSTATECZNY/SĄD/SĄD BOŻY/ZMARTWYCHWSTANIE 

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł.

Karta Sądu Ostatecznego oznacza nowość w życiu i nadchodzące zmiany. Bywa kojarzona z wyzdrowieniem z choroby, zakończeniem problemów duchowych albo ustąpieniem jakichś przeszkód. Karta ta jest także symbolem przebaczenia i – ogólniej – życia religijnego.

Słowa kluczowe – osąd, rozliczanie, odrodzenie, wyzwolenie, wewnętrzna przemiana, poczucie ochrony Opatrzności, koniec i początek.

Osoba – Dziecko, noworodek, kuzyn, osoba spowinowacona, muzyk, speaker, dziennikarz, pracownik naukowy, ktoś  wierzący w swoje projekty i wcielający je w życie, fanatyk, osoba narzucająca własne przekonania i poglądy, konfliktowy krewny.

Miejsce – Sala sądowa, laboratorium, redakcja, sala koncertowa, rodzinny dom, miejsca do których tęsknimy, miejsca z przeszłości, ulice wielkich miast.

Cechy ogólne – Przebudzenie do życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem, osądzanie, rozliczanie, umiejętność dokonywania zmian, wyzwolenie, zdolności mediacyjne, ożywienie działalności, zdolność rozumienia innych, dobroć, empatia, dążenie do oświecenia, rozwój duchowy, wejście na wyższy poziom jaźni.

Karta odwrócona – Problemy wynikające ze złego osądu, lekceważenie innych, nierealne oczekiwania, lęk przed oceną, więzami i uczuciem, niezgodność charakterów, kreowania świata na siłę, brak naturalności w zachowaniach, fałszywe zdanie na swój temat, zamykanie się na nowości, skostnienie.

Znaczenie ogólne – Sąd Ostateczny jest symbolem przełomowego momentu w życiu, przebudzeniem, bilansem dotychczasowych dokonań, zysków i strat. Jest czasem głębokiej transformacji kiedy żegnamy się z przeszłością by wejść w nowy cykl. Mamy poczucie odrodzenia, oczyszczenia, pozbycia się dawnych ciążących sytuacji i rzeczywistości. Nadszedł nasz czas, mamy wrażenie że jesteśmy chronieni przez Opatrzność i nic nie jest w stanie przeszkodzić nowym wyzwaniom i działaniom. Odnowieni, odrzucamy poczucie winy i traumy przeszłości, wybaczamy sobie i innym, nie oceniamy nikogo zbyt surowo, staramy się tworzyć lepszą rzeczywistość mając dobry kontakt z otoczeniem. Karta namawia do konkretnego działania i wykorzystania nadarzających się okazji. To co w tej chwili zostanie zainicjowane, ma ogromne znaczenie bo skutki tych decyzji będą dalekosiężne. Karta mówi także o czymś co może się odrodzić na nowo, jakieś niewykorzystane talenty czy dawne relacje przyjacielskie lub miłosne. Sąd może oznaczać powrót do zdrowia, zakończenie trudnego związku, rozpoczęcie nowego, narodziny dziecka, bardzo dobre relacje w rodzinie, wyższy poziom edukacji lub podniesienie kwalifikacji, wybór nowej pracy, korzystną decyzję prawną, odkrycie naukowe, ważną wiadomość, która ma duży wpływ na bieg wydarzeń, dojrzała i mądra filozofia życiowa, mądra troska o rodzinę, kontakt z Bogiem.

Karta odwrócona – Nowe plany i dalszy rozwój blokują lęki z przeszłości. Niepewność, niezdecydowanie i strach stanowią poważną przeszkodę. Inne znaczenia karty; poddanie się negatywnej ocenie innych, samooszukiwanie, nierealne oczekiwania powodem niemożności zrealizowania planów, poczucie winy, wyczekiwana wiadomość nie nadchodzi, skostnienie i trzymanie się starych zasad, niechęć do skorzystania z pomocy, kłopoty przez rodzinę, brak własnego mieszkania lub trudne warunki mieszkaniowe, toksyczne, karmiczne związki, niedostrzeganie nowych szans.

Zdrowie – (karta odwrócona) Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego, włącznie z nowotworami tych organów; jelita cienkiego i grubego, okrężnicy, wyrostka robaczkowego, esicy, odbytnicy, odbytu.

LINKI

Tarot Miłości - Zmartwychwstanie
Sąd - zmiany i oczyszczenie
Dobry Tarot - Sąd ostateczny
Forum Ezo - Sąd
Magia Kart - Zmartwychwstanie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.