środa, 26 kwietnia 2017

Magia Nocy - Przywołania/Hymny/Modlitwy

PRZYWOŁANIE OCHRONNEGO SŁUPA MAGA NOCY

Jestem Magiem Nocy otoczonym Słupem Nocnej Energii której nie sposób spenetrować.
Odbija ona ode mnie wszelakie mogące mi zaszkodzić energie.
Odbija ona wszystkie myśli i energie emocji mych wrogów.
Dzięki Mocy mej Nadduszy, jestem chroniony Słupem Nocnej Energii i nie sposób mnie skrzywdzić.
Niechaj ten Słup Nocy pozostanie wokoło mnie przez cały czas, chroniąc mnie od jakiejkolwiek krzywdy.
Tak niechaj będzie.

RYTUALNE PRZYWOŁANIA

Każdy rytuał rozpoczyna się od twego wkroczenia do Nocnego Kręgu i założenia swych Nocnych Broni oraz Peleryny.  Później rozłóż wokoło siebie Słup Nocy. Nie opuszczaj Kręgu aż do końca rytuału i upewnij się że właściwie rozłożyłeś oraz wzmocniłeś Słup Nocy wokoło ciebie i w tobie zanim opuścisz Nocny Krąg. Przejdź przez rytuał poświęcania Nocnego Kręgu poprzez ziemię, wodę, powietrze i ogień za każdym razem. Napełnij kielich, wypowiedz przywołanie i wypij łyk wina za każdym razem. Następnie zadzwoń w dzwonek i przywołaj Nocne Bóstwa. Są to podstawowe procedury poprzez które będziesz rozpoczynał każdy rytuał jaki będzie miał miejsce w Nocnym Kręgu.
Teraz podnieś dzwonek i zadzwoń sześć razy w każdej głównej stronie świata, tj. ku Północy, Południu, Wschodu i Zachodu. Następnie powtórz następujące przywołanie:

"Ja który zwę się (wypowiedz swe Nocne Imię) przywołuję Obecność wszystkich Bóstw w Nocnej Sile aby towarzyszyły mojemu rytuałowi w Duchowej Nocy. Stoimy teraz w Duchowej Nocy poza czasem i przestrzenią. Przybądźcie i bądźcie świadkami mego Rytuału Nocy". 
Po tym, podnieś pojemnik z solą, i powtórz następujące przywołanie: 
"Poprzez me święte imię (wypowiedz swe Nocne Imię), poprzez Obecność mej Nadduszy i Duchowych Bóstw Ziemi, przywołuję Ziemską Nocną Moc do tego pojemnika z solą i teraz umieszczam sól na ziemi aby zaznaczyć krawędzie mego świętego kręgu".

Wyobraź sobie Ziemskie Bóstwa wypełniające pojemnik z solą swą mocą. Zaczerpnij szczyptę soli pomiędzy swymi palcami  i posyp na podłogę wokoło sznura, tak aby obsypać delikatnie wokoło cały krąg. UWAŻAJ ABY NIE WYKROCZYĆ POZA KRĄG W  TRAKCIE RYTUAŁU. Odłóż pojemnik z solą z powrotem na Ołtarz Nocy i podnieś kryształowy dzban z  wodą. Wypowiedz następujące przywołanie (inwokację):

"Niechaj Obecność mej Nadduszy i Duchowych Bóstw Wody wypełni tą wodę i ten pojemnik oraz obdarzy je Nocną Mocą Wody." 
Wyobraż sobie Wodne Bóstwa Ziemi wypełniające ów pojemnik z wodą swą mocą. Zanurz swą lewą rękę do wody i lekko skrop, wyznaczone już uprzednio za pomocą soli, granice kręgu. Odłóż z powrotem pojemnik z wodą na ołtarz i podnieś kadzielnicę. Wypowiedz następujące słowa:
"Niechaj Obecność Czterech Wiatrów Ziemi wniknie do tej kadzielnicy wypełniając ją Nocną Mocą Powietrza".

Teraz skieruj się twarzą w czterech kierunkach świata, obracając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i zobacz Obecność każdego Bóstwa Wiatru wchodzącego do kadzielnicy. Następnie okrąż krąg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokoło i wewnątrz Magicznego Kręgu.  Odłóż kadzielnicę z powrotem na Ołtarz Nocy i podnieś świecę. Wypowiedz następujące słowa:

"Niechaj Obecność mej Nadduszy i Ognistych Bóstw Ziemi wniesie ich święty płomień tutaj do mej świecy i na mój Ołtarz Nocy."

Zobacz jak Bóstwa Ognia przybywają i tańczą wokoło płomienia i na twym ołtarzu. Odłóż świecę z powrotem tam skąd ją wziąłeś i podnieś kielich z winem lub sokiem.  Wypowiedz następujące słowa:

"Niechaj Obecność mej Nadduszy i Duchowej Ciemności wejdzie w ten płyn i wypełni go Mocą Duchowej Nocy. Niechaj ten eliksir doda mi siły, zdrowia i odwagi w każdym dniu mego życia".

Poczuj Moc przepływającą przez ciebie i wpływającą do kielicha. Zobacz energię zbierającą się i skupiającą się aż kielich zalśni Nocną Energią. Następnie skieruj się twarzą ku każdej z stron świata i wypowiedz następujące słowa:

"Dziękuję wam Nocne Bóstwa za waszą obecność podczas tego świętego Rytuału Nocy. Służmy  wiecznie Duchowym Mocom Ciemności tutaj na Ziemi i zawsze w Wszechświecie. Tak niechaj będzie."

W tym miejscu zatrzymaj się i wzmocnij swój Słup Nocy a następnie zdejmij swe wszystkie Nocne Bronie i odłóż je na Nocny Ołtarz. Pozostaw sznur leżący na podłodze na swym miejscu.

PRZYWOŁANIE MAGII NOCY

Ja, (podaj tutaj swoje Nocne Imię), powierzam się w całości Nadduszy i zawartemu w niej Nocnemu Duchowi, poświęcam me Magiczne Moce na praktykowanie Magii Nocy.
Poświęcam się Nadduszy we mnie i memu zjednoczeniu z Nocną Świadomością.
Niechaj owe Nocne Narzędzia i Bronie służą mi wiecznie w tej sprawie.
Tak niechaj będzie.

INWOKACJA KOSMICZNEGO BYTU NADAJĄCA MU KIERUNEK

Wzywam Wielkie Mocy Kosmicznego Bytu (nadając mu kierunek) aby rozkwitł w mym bycie.
Wypełnij mnie Kosmiczną Energią (wybrany żywioł). Odnów mnie w Mocy Nocnej Świadomości.
Stwórz mnie Kosmicznym Światłem Yin.
Prowadź mnie po ścieżkach Nocnej Magii.

PRZYWOŁANIE NOCNEJ PROJEKCJI

W tym dniu ___, udaję się ku Projekcji Nocy.
Wyruszam w podróż do Królestwa Astralnego i zapamiętam wszystko co tam zobaczę i uczynię.
Przypomnę sobie to wszystko gdy tylko powrócę do swego ciała.
Pragnę tego i nie zawiodę w tym.

PRZYWOŁANIE NOCY NA ZIEMI

Niechaj Ziemia wypełni się obecnością Nocy.
Czczę Obecność Nocy w wszystkim co mówię i czynię.
Dzięki Nocy dawane są wszystkie rzeczy, dzięki Nocy wszyscy wrogowie są usuwani.
Dzięki Yin - Światłu Księżyca pragnę kroczyć Ścieżką Nocy na Ziemi w mocy, chwale i zwycięstwie.
Niechaj tak będzie.

HYMN NOCY

Jestem Mrocznym Słońcem które promieniuje Energią Nocy w nocy.
Jestem wypełniony Ciemnością i Energią, wszyscy którzy spoglądają na mnie stają się do mnie podobni.
Jestem Czystą Esencją Nadduszy w postaci Mrocznego Słońca.
Nie odczuwam już dłużej materialnego ciała.
Stałem się nadzmysłowy i przenikający wszystko, wiem że jestem Czystą Energią Nocy.
Nie jestem fizycznym ciałem lecz Ciałem Czystego Światła Yin.
JA jestem Magiem Nocy, Wieczny w Świetle Nocnego Ducha.
Ja jestem Magiem Nocy.

PRZYWOŁANIE NOCNEGO CIAŁA

Jestem Nocną Dusza która lśni w ciemnościach nocy.
Jestem Nocną Energią i wszyscy którzy spoglądają na mnie stają się do mnie podobni.
Jestem Czystą Esencją Nadduszy pod postacią Mrocznego Słońca.
Nie odczuwam już dłużej swej fizycznej postaci.
Stałem się nadzmysłowy i przenikający wszystko, wiem że jestem Czystą Energią Nocy.
Nie jestem fizycznym ciałem lecz Ciałem Czystej Nocnej Energii.  
Jestem Magiem Nocy, Wieczny w Świetle Nocnego Ducha.
Ja jestem Magiem Nocy w mym Nocnym Ciele.

PRZYWOŁANIE NOCNEGO UZDRAWIANIA 

Jestem Nocną Obecnością Nadduszy.
Przywołuję tą Obecność aby przeszła przeze mnie i skierowała się ku (nazwa osoby lub rzeczy / sprawy wymagającej uzdrowienia).
(Nazwa osoby lub rzeczy / sprawy) potrzebuje Leczniczej Mocy Nocnej Nadduszy aby wyleczyć się z (nazwa zaburzenia lub określonej sytuacji).
Gdy dokonuję aktu Nocnego Uzdrawiania wznieś mnie ku Nocnej Świadomości i spraw aby uzdrawianie się powiodło.
Tak niechaj będzie.

PRZYWOŁANIE PRZEMIAN W CZARNYM PŁOMIENIU NOCY

Jestem Obecnością Nadduszy i przywołuję potężny Czarny Płomień Nocy do przemiany ludzkiego ciała w Duchowe Ciało Nadduszy.
Widzę Nocny Płomień wchodzący do mego ciała fizycznego i Oczyszczający, Przemieniający mnie, czyniąc całością w Nocnej Duszy Życia.
Jestem wypełniony Przemieniającym Płomieniem Nocy który to zmienia me ciało fizyczne w Wieczne Ciało Nadduszy. Jestem Wieczny w Nadduszy, dlatego też nigdy nie doświadczę już więcej fizycznej śmierci.
 JA JESTEM niczym Naddusza w Ciele Nadduszy.
Tak niechaj będzie.

PRZYWOŁANIE CZARNEGO NOCNEGO PŁOMIENIA

Dzięki Obecność Nadduszy przywołuję Wielki Czarny Płomień Czystości i Doskonałości Nadduszy poprzez mnie.
JA widzę ów Czarny Płomień zstępujący z góry i wypełniający me istnienie Jego Esencją i Mocą.
Następnie JA umieszczam go przede mną na Ołtarzu Nocy, aby zbierał się i skupiał w lśniący Nocny Czarny Płomień.
Teraz, o lśniący Czarny Płomieniu Nocy, JA nakazuję ci poprzez Moc Obecności Nadduszy we mnie, abyś słuchał mej Woli jako Nadduszy na Ziemi.

PRZYWOŁANIE FIOLETOWEGO PŁOMIENIA NOCY

Jestem Nadduszą Ziemi i wzywam Nocny Fioletowy Płomień Przemiany.
Widzę Fioletowego Płomień Nocy wychodzący z mej duszy i wchodzący do niej przemieniając wszystko czym jestem w Duszę Nocy.
Wszystkie zaburzenia i zaprzeczenia są usuwane a następnie zastępowane przez Czystą Energię Nocy.
Jestem Fioletowego Płomienia Nocy i wszyscy którzy widzą się we mnie są żywi w Fioletowego Płomienia Nocy a także ulegają Przemianie, Oczyszczeniu i doznają wiecznej Wolności.

PRZYWOŁANIE NIEBIESKIEGO PŁOMIENIA NOCY

JA JESTEM Nadduszą na Ziemi i JA przywołuję Pokój oraz Harmonię Niebieskiego Płomienia Nocy.
JA widzę ów Niebieski Płomień Nocnego Ducha Pokoju i Harmonii zstępujący z mej Nocnej Duszy i wstępujący we MNIE.
JA skupiam ten Niebieski Płomień tutaj przede mną na Ołtarzu Nocy.
JA JESTEM Niebieskim Płomieniem Nocy tutaj, w Działaniu Nadduszy dającym Pokój i Harmonię dla wszystkich.

PRZYWOŁANIE ZIELONEGO PŁOMIENIA NOCY

Poprzez Moc Obecności Nadduszy w Sercu Nocy, przywołuję Zielony Płomień Uzdrawiającej Nadduszy.
Widzę ów Zielony Płomień Uzdrawiającej Nadduszy jako przepełniający me Nocne Istnienie.
Widzę to zanim Wielki Srebrny Dysk Nocy staje się skoncentrowany, wzmocniany i stężony aż do chwili gdy zalśni jako Szmaragdowa Zieleń Nocy.

PRZYWOŁANIE ŻÓŁTEGO PŁOMIENIA NOCY

Poprzez Nadduszę Nocy we mnie przywołuję Moc Nocnego Płomienia Wiedzy i Inteligencji.
Jestem wypełniony owymi trzema Magicznymi Cnotami i wiem oraz widzę wszystko to co widzi Dusza Nocy.
Otaczam siebie samego oraz świat wokół mnie Żółtym Płomieniem Nocy Wiedzy i Inteligencji.

PRZYWOŁANIE POMARAŃCZOWEGO PŁOMIENIA NOCY

Ściągam z Słońca Pomarańczowy Płomień Nocy. Dzięki owemu Nocnemu Płomieniowi napełniam mocą świat wokoło mnie. Jestem chroniony przez Pomarańczowy Płomień Nocy przez Moc Nocy

PRZYWOŁANIE CZERWONEGO PŁOMIENIA NOCY

Poprzez obecność Nadduszy we mnie i mocy Nocnego Bractwa rozkazuję Czerwonemu Płomieniowi Nocy w mym świecie i mym życiu. Jestem Czerwonym Płomieniem Nocy w Działaniu na ziemi dzisiaj i zawsze.

PRZYWOŁANIE TĘCZOWEGO PŁOMIENIA NOCY

JA JESTEM  mieszaniną Płomieni Nocy w Czynie na Ziemi.
JA JESTEM Nocną Duszą w Świadomości i poprzez Nocną Świadomość JA przywołuję Pełną Moc Nocnych Płomieni zawartych w Tęczowym Płomieniu.
JA nakazuję temu Nocnemu Płomieniowi istnienie w Woli Duchowej Ciemności.
I poprzez Świadomość mej Nadduszy Tęczowy Płomień jest podtrzymywany i zawierany w Nocnym Dziele w Nocnym Kierunku.
Ja JESTEM Działaniem Tęczowego Płomienia.
Ja JESTEM Tęczowym Nocnym Płomieniem.

KOMBINACJE KOLORÓW ŚWIEC I NOCNI NAUCZYCIELE

Kolor świec jest zestawiony zgodnie z główną siłą działającą poprzez Nocnych Nauczycieli z nimi związanymi. Pamiętaj że dwie przednie świece są zawsze czarne dla drugiego Rytuału Wody. Tak więc są tutaj kolory świec do używania z poszczególnymi Nocnymi Siłami i Nocnymi Nauczycielami.
Użyj jednej ciemno-niebieskiej i czerwonej świecy dla Pierwszej Siły Woli i Mocy Nocnego Ducha. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Asmodeus, Azazel, Leviathan, Santanas i Amon.
Użyj dwóch ciemno-niebieskich świec dla Drugiej Siły Wiedzy Nocnego Ducha. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Kali, Lucifuge Rofocale, Belial i Azael.
Użyj dwie czarne świece dla Trzeciej Siły Energii Nocnego Ducha. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Baal, Endor, Abraxas i Balan.
Użyj dwóch czerwonych świec dla Czwartej Siły Równowagi, Dostojności i Czystości. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Lilith, Astaroth, Nisroch i Bensozia.
Użyj dwóch żółtych świec dla Piątej Siły Mądrości. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Dagon, Agares, John Dee, Bifrons, Belphegor i Alocer.
Użyj czerwonej i fioletowej świecy dla Szóstej Siły Poświęcenia. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Lucyfer, Moloch, Astartes i Marie Laveau.
Użyj dwóch fioletowych świec dla Siódmej Siły Piękna i Czynu Nocnego Ducha. Wiąże się ona z jej Strażnikami: Hecate, Aleister Crowley, Armida, Cagliostro, Baphomet i Eliphas

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.