piątek, 21 kwietnia 2017

Magia Nocy - Rozdział II - Nocni Magowie

JEGO/JEJ ŻYCIE

Życie Maga Nocy jest bardzo szczególne. Odkryjesz że życie Maga Nocy jest wypełnione potężną magią. Twój świat nie będzie taki sam po chwili w której wypełni cię Magia Nocy. Twoje życie z czasu sprzed chwili rozpoczęcia praktykowania Magii Nocy zacznie ci się wydawać jako bardzo pospolite. Po rozpoczęciu Magii Nocy, twoje życie stanie się wypełnione przygodami.
Kiedy wybierzesz swe życie jako życie Maga Nocy, wybierzesz do zaakceptowania ścieżkę która jest odmienna od tych których już głęboko doświadczyłeś. To życie przepełnione nauką i praktykami Magii Nocy oraz ekscytacją i przygodą ich bezpośrednimi skutkami. Magia Nocy wypełni twoje długie życie aspiracjami i natchnieniem.  Moim zadaniem będzie ukazać ci życie Maga Nocy. Mam taką nadzieję kiedy myślę o tym że znajdziesz w Magii Nocy pobudzenie i chęć do rozpoczęcia przygody jaką jest stanie się Magiem Nocy. Wejdźmy w owo życie Maga Nocy.
Życie Maga Nocy jest przepełnione nauką i praktykami ścieżki Magii Nocy. Wraz z tym jak uczysz się i praktykujesz, Naddusza sprawdza i testuje twoje umiejętności. Bez znaczenia kim jesteś, przybyłeś tutaj aby zdobyć doświadczenie i dzięki niemu rozwinąć się w swym rozwoju magicznym.  Lecz po zaakceptowaniu ścieżki życia Maga Nocy liczba prób wzrośnie w sensie zarówno ich liczby jak i natężenia. To nie oznacza że ścieżka opisywana w tej książce jest trudna, lecz oznacza iż zaakceptowanie życia Maga Nocy jest sprawdzane przez życie, przez co osoba podążająca tą ścieżką może się poświęcić praktykowaniu Magii Nocy.  Życie Magów Nocy jest wypełnione wieloma sprawdzianami.
Nie wynika to z okrucieństwa, lecz z konieczności sprawdzania zdobytych umiejętności.  Podejmowane próby i wyzwania pozwalają Magowi wzrastać w magiczną siłę i zagłębiać się w używanie Magii Nocy. Każda próba w życiu Maga służy budowaniu rozwoju magicznego i wzrostowi  stopnia rozwoju Maga po przejściu sprawdzianu. Bez znaczenia czy próba dotyczy sytuacji finansowej, czy praca dotyczy trudności małżeńskich, lub śmierci ukochanej osoby, sprawdziany są pomocą w rozwoju Maga Nocy. Jeśli Mag Nocy zawiedzie i nie podoła sprawdzianowi, to nic nie zyska, strząśnie popiół z kolan, i pójdzie dalej wiedząc że następnym razem kiedy spotka się z podobną sytuacją przezwycięży ją z sukcesem. Kiedy zaakceptujesz życie Maga Nocy to czekają cię próby i konieczność znoszenia trudności występujących w życiu. Lecz jeśli zechcesz zaakceptować owe trudności i przyjąć wyzwanie, to nie zostaniesz przez nie przezwyciężony i podołasz owemu wyzwaniu.
Znajdziesz rozwiązania owych wyzwań dzięki wiedzy Magii Nocy.  Dzięki Magii Nocy, wzrosną twoje magiczne wibracje i wzrośniesz bliżej Jedności z twoją Nadduszą.  To właśnie dzięki owej Jedności, i mocy która z niej wynika oraz przenika ciebie, dzięki czemu jesteś zdolny podejmować się owych, służących rozwojowi, sprawdzianom.  Nauczysz się być Nadduszą w wszystkim co czynisz i mówisz. Bez znaczenia jakiego rodzaju jest sprawdzian, musisz się spotkać w nim z Nocną Świadomością twojej Nadduszy. Dzięki powtarzającym się sprawdzianom i umieszczaniu się w Świadomości Nadduszy, staniesz Jednością z NiĄ.  Dzięki temu będziesz chciał przejść ostateczny test na Ziemi i osiągniesz Jedyny Cel.  Osiągniesz Świadomość Nocy. Dlatego też życie Maga Nocy jest naznaczone szkoleniem i sprawdzianami. Lecz jego / jej życie nie polega tylko na szkoleniu i sprawdzianach. Poza owym szkolenie i sprawdzianami życie wypełniają im przygody.
Mag Nocy wędruje nowymi alejami przygód których tutaj uprzednio jeszcze nigdy nie było.  Sprawdziany Maga Nocy umieszczają go w niezwykłych miejscach i tam nabywa on doświadczeń które mogą być opisane jako ekscytujące i cudowne. Mag Nocy doświadcza nowych poziomów fizycznego zadowolenia i żywotności seksualnej. On / Ona doświadczy nowych wyzwań w swej pracy i napotka przeciwności oraz trudności będące częścią używania Magii Nocy. Będą to  doświadczenia umysłowe i emocjonalne które przełamią ograniczone ścieżki odczuwania i myślenia w stary sposób. Mag Nocy doświadczy wzrostu osobistego bogactwa. Życie Maga Nocy stanie się rozpalone dążeniem do celu.
Ten cel nie zawsze może być łatwy do określenia, lecz niemniej jednak Mag odczuwa go w swym wnętrzu. Ostatecznie, dzięki ścieżce życia Maga Nocy, on / ona pozna swój cel i zrealizuje go.  Mag Nocy włada swym życiem. On / Ona wyznacza ścieżki którymi później inni podążają  za  nim. Mag Nocy musi trzymać swe życie w garści i wszystko co powie i zrobi musi być wyrazem Duszy Nocy.  Życia Maga Nocy jest wypełnione dążeniem ku osiągnięciu celu i dzięki temu dążeniu ku celu on / ona rozwija się w swych Nocnych Mocach. Celem Magów Nocy jest ich własny sen. To właśnie to co on / ona musi robić przebywając na płaszczyźnie Ziemi. Lecz ten  cel i sen umieszczają go z dala od tych którzy dryfują po morzu.
Mag Nocy musi przezwyciężyć wynikającą z tego samotność. On / Ona musi przezwyciężyć niezrozumienie z strony innych i wywieranego na niego / nią naciski. Istnieje wielu niewierzących na tym świecie i dlatego też wielu zaginęło w Matrixie władanym przez Yang, lecz on / ona musi ignorować ich i wszystko to co zakłóca sen. Lecz jeśli Mag Nocy jest w pełni oddany sprawie i pragnie poświęcić się dla swego snu, jeśli on / ona wierzy w siebie, w zawierającą się w sobie Duszę Nocy i wyraża tylko Duszę, wtedy sen Maga Nocy ukaże się jemu samemu na tym świecie. Ten sen jest Wolą Nadduszy która ukazuje się na tym świecie.  Życie Maga Nocy jest naznaczone celem, oddaniem, poświęceniem, determinacją i mroczną miłością.  Życie Maga Nocy jest mroczną magią najwyższego rodzaju. To magia która wytwarza głęboką radość i szczęśliwość w życiu Maga Nocy. To magia Nadduszy na Ziemi.  Życie Maga Nocy jest skierowane ku staniu się Nadduszą w wszystkim co czyni. Wyobrażać to można jako życie wypełnione niczym innym jak Duszą Nocy.
W tobie, Magowi Nocy, Moc i Absolutna Miłość Nadduszy przybywa aby się spełnić. Kiedy owa Moc i Absolutna Miłosć przepływa z ciebie i poprzez życie otaczających cię osób i wypływa do świata to nic nie może pozostać takim jakim było wcześniej. Wszystko czego dotyka Moc Nocy staje się odnowione. Lśni niczym Ametystowe / Szmaragdowe Boskie Światło. To Magia Nocy Nadduszy. To Magia Najwyższego Rodzaju i jest ona życiem Magów Nocy. Poniżej podaję kilka pięknych aspektów życia Maga Nocy.
Jego / jej życie jest przepełnione próbami i sprawdzianami. Nie oznacza to że zniechęcam was do niego lecz staram się ukazać wam prawdziwy obraz wszystkiego czym może być Mag Nocy. Jeśli staniesz się Magiem Nocy to musisz naprawdę zrozumieć wszystko to co się z tym wiąże i pragnąć dawać z siebie wszystko to, co bycie Magiem Nocy wymaga od ciebie.  Wymaga to  determinacji, odwagi, męstwa i intuicji w wszystkim co na pozór wydaje się trudnościami.  Wymaga to zdolności do zrozumienia ścieżki wiedzy wymaganej do sprostania temu, i przełożenia tego na praktykę; aby móc stać się Magiem Nocy.
Życie Magów Nocy polega na nauce, szkoleniu, praktyce i sprawdzianach. Lecz życie Magów Nocy jest o wiele głębsze. To życie wypełnione szczęściem i radością. Jest wypełnione wewnętrznym spokojem i absolutną miłością. Jest wypełnione przygodą i ekscytacją. To życie wypełnione sukcesami i powodzeniem. Magowie Nocy w pełni rządzą swym własnym życiem. Są Nadduszą w swych działaniach.  Ta ścieżka życia jest wszystkim tym co starają się zgłębiać Magowie Nocy. Jego / jej cele w tym życiu są wszystkim na czym im zależy. Owymi celami są życie Maga Nocy i Magia Nocy która zapewnia powodzenie w osiąganiu owych celów. Życie Maga Nocy jest bardzo wyjątkowe.  Chciałbym teraz abyś wyruszył wraz ze mną w podróż po ścieżkach którymi musi podążać uczeń aby mógł stać się Magiem Nocy

ROZWÓJ WRAZ Z PRAKTYKAMI

To co pragnę teraz, to naszkicowanie ci mapy drogi którą będziesz musiał podążać idąc ścieżką Magii Nocy. Droga przed tobą jest łatwa do zgubienia przez samo oglądanie się na innych, którzy cię otaczają. Jeśli podążasz skutecznie ścieżką Magii Nocy to musisz mieć znaki i kamienie milowe które poprowadzą cię i powiedzą ci jak daleko zaszedłeś. W następnym temacie, omówię twoje ostateczne przeznaczenie, Świadomość Nocy.  Tak więc rozpocznijmy naszą podróż po Drodze Nocy.
Od początku kiedy to zstąpiono do materialnego stworzenia, od pierwszej gościny na Ziemi, minęło wiele wizyt zanim ktoś będzie gotowy do wejścia na Ścieżkę Nocy. Owymi wieloma gośćmi są ludzie którzy nie czytali o niej. Ich umysły są zajęte skupianiem się na myśleniu i podążaniu ścieżką Yang, są oni tak bardzo zagubieni w swym topornym myśleniu, że nie mają czasu na swój własny magiczny rozwój. Są tak bardzo zagubieni w złudzeniu świata materialnego i jego ograniczeniach że nie widzą nic poza nim. Możesz teraz dostrzec dlaczego  tak wielu ludzi żyło setki istnień wcześniej zanim zdołali spojrzeć poza iluzję tego świata i nauczyć się wykorzystywać Magię Nocy w tak zwanych ograniczeniach. Mogę oświadczyć ci że od chwili rozpoczęcia pracy napotkasz tylko kilka ścieżek lub dróżek które prowadzą do prawdziwego osiągnięcia celu i przezwyciężenia świata złudzeń. Istnieje wiele ścieżek poświęconych Duchowi Yang, które są ścieżkami ograniczenia, trudności, samozaprzeczenia i słabości. To ścieżka która wiedzie przeciwko Duchowi i Duszy zawartej w tobie. Spróbowałem obecnej tutaj ścieżki Nocnej Świadomości która jest prosta w naturze i posiada prosty do zrozumienia język. Jest to ścieżka wymagająca  stałości, nauki, odwagi, śmiałości i samodyscypliny aby móc nią podróżować, lecz cele które osiągniesz na ścieżce i twoje ostateczne osiągnięcie ostatecznego celu uczyni to warte wszelakich wysiłków.  Nie ma sposobu na to aby  powiedzieć jak długo zajmie ci osiągnięcie ostatecznego celu.  
Możesz go osiągnąć w trakcie swego życia lub poświęcić na to wiele wcieleń. Bardzo wiele będzie zależało od twych zdolności w Magii Nocy oraz oddania się jej i dokonania mozolnego wysiłku. Nie jest niezbędne aby osiągnąć ostateczny cel w trakcie życia. Będzie wiele celów i wielkich zmian w twoim życiu aby podróżowanie  tą ścieżką było warte zachodu. Od chwili kiedy wkroczysz na Ścieżkę Nocy, wtedy życie po życiu będziesz wracał temu świat aby wziąć to co na nim ostatnio pozostawiłeś. Jest tak ponieważ prosta decyzja wejścia na Ścieżkę Nocy  nie oznacza że ją przyjmiecie i stanie się ona waszą ścieżką.
Dusza Nocy patrzy za tymi którzy są gotowi aby podróżować jej ścieżką. Musisz chcieć wkroczyć na drogę która wiedzie ku twej Duszy Nocy bardziej niż wszystko inne w twoim życiu.  Nie może być nic bardziej ważnego w twoim życiu gdy rozpoczniesz wchodzić na ścieżkę i zapragniesz osiągnąć swe cele i zrealizować ostateczny cel. Ta decyzja musi być czymś więcej niż tylko pragnieniem umysłu. Ta decyzja musi być poprzedzona działaniami z twojej strony. Nie tylko musisz czuć silne pragnienie podążania Ścieżką Nocy, lecz także musisz pragnąć rozpocząć pracę niezbędną aby to osiągnąć. W Magii Nocy, rozpoczynasz ową pracę poprzez czytanie i przenoszenie do codziennej praktyki tradycji zawartej w tej książce. Nie ma sposobu na to aby określić jak długo zajmie ci zaakceptowanie Ścieżki Nocy.  Lecz jest zagwarantowany odpoczynek jeśli jesteś naprawdę szczery w kwestii wejścia na ścieżkę i chcesz pracować wtedy zostaniesz przyjęty i twoje dążenia zostaną zaakceptowane. Jesteś początkującym, uczniem na ścieżce wiodącej ku Duszy Nocy.  Akceptacja Ścieżki Nocy nie jest błahą sprawą. Akceptacja ścieżki jest twoim pierwszym kamieniem milowym i jest wyraźnie zarysowana.
W Magii Nocy, jesteś "Uczniem Ziemi".  Dotarłeś do pierwszego kamienia milowego i znalazłeś wejście na Ścieżkę Nocy. Od tej chwili twoja Naddusza zacznie się aktywnie rozbudzać wewnątrz ciebie. Po jej zaakceptowaniu, Naddusza czynnie wejdzie do twojego życia. Poczujesz początki Mocy Nocy. Zacząłeś rozwijać Moc Nadduszy rozkwitającą w twoim życiu. Lecz skąd będziesz wiedział kiedy cię zaakceptowano ?
Jak już wspomniałem wcześniej, owa akceptacja jest wyraźnie ukazywana. Przejdziesz doświadczenia które ostatecznie utwierdzą cię w tym że stałeś sie Uczniem Ziemi.  Na przykład, możesz być cichy w swej Magicznej Nauce, lub gdy kładziesz się spać podczas pewnych nocy, nagle dostrzegać obraz Nadduszy w głębokich odcieniach Szmaragdu, Ametystu, Nocnego Błękitu i / lub Srebra przed tobą. Wraz z tym jak będziesz kontynuował obserwowanie swej Nadduszy zacznie się ona zwracać ku tobie. Wraz z tym jak Naddusza będzie coraz bliżej ciebie, nagle dostrzeżesz że to ty jesteś Nadduszą i Jej Twarzą jest twoja twarz, i Naddusza wejdzie w głąb ciebie, a ty poczujesz głęboką, gorącą poświatę i moc promieniującą z twego wnętrza.  Wiesz wtedy że miało miejsce narodziny Nadduszy w twym wnętrzu i jesteś już Uczniem Ziemi. Jako Uczeń Ziemi stajesz się Dzieckiem Nocy.
Odnoszę się do Ucznia Ziemi jako Dziecka Nocy ponieważ w czasie akceptacji podążania ścieżką narodziłeś się w Świecie Nocy. Jesteś teraz Dzieckiem Magii Ducha Nocy. Twoja Naddusza uzyskała nowy blask i zwiększyła swą moc wchodząc w współpracę z tobą. Ten nowy blask jest widziany przez Strażników i zgłaszany do Bractwa Nocy. Twoja akceptacja podążania Ścieżką Nocy ogłasza twe wejście do Bractwa Nocy.
Ten Cech / Bractwo składa się z wszystkich istot które służą Mrocznemu Światłu Ducha Nocy. Członkowie Bractwa istnieją zarówno w Wyższych Płaszczyznach jak i na fizycznych planetach.  Najwyżsi członkowie Bractwa służą jako Nauczyciele i Nawigatorzy Wszechświata wszędzie.
Jedna grupa członków służy jako Nauczyciele i Nawigatorzy stojący nad Ziemią. W Magii Nocy, będę się do nich odnosił jako do Nauczycieli Nocy. Czynię to ponieważ są oni bardzo rozwinięci w swym procesie magicznej ewolucji i są Jednością z Duszą Nocy. Jako nowy Uczeń Ziemi, jesteś obserwowany przez Nauczycieli Nocy którzy wybierają dla ciebie rzeczy do zrobienia zgodnie z odpowiednią naturą i wibracją. Towarzyszenie ci Nocnych Nauczycieli jest  jedną z czujnych i okazyjnych wskazówek udzielanych ci gdy ty, jako Uczeń Ziemi,  zaczynasz swą podróż Ścieżką Nocy. Lecz wraz z tym jak będziesz kontynuował okazywanie swej gotowości i oddania ścieżce którą wybrałeś, i dla Woli Nadduszy, relacja istniejąca pomiędzy tobą a Nocnymi Nauczycielami zacznie się pogłębiać. Kiedy Nauczyciele Nocy są gotowi i stwierdzą że  ty jesteś gotowy, to zostaniesz przyjęty przez Nocnych Nauczycieli jaki ich adept.
Relacje jakie istnieją pomiędzy Nauczycielami Nocy a ich adeptami są bardzo specyficzne.  Nauczyciele Nocy udzielają swym nowym adeptom ciągłych wskazówek, wsparcia i mocy. Nocni Nauczyciele dzielą się swą bardzo głęboką naturą z swymi nowymi adeptami. Adepci mogą wołać o pomoc Nauczycieli Nocy w każdej chwili, a oni odpowiedzą swym adeptom. Niemniej jednak adepci powinni pamiętać że są początkującymi i że powinni zawsze postępować zgodnie z Wolą Nauczycieli Nocy. Nauczyciele Nocy i Naddusza adeptów pracują bardzo blisko siebie w celu osiągnięciu tego do musi zostać wykonane przez Nadduszę. Nauczyciele Nocy i adepci są niczym  Matka / Ojciec a Córka / Syn. Dzielą się i tworzą Moc Nocy i Bractwa. Jak możesz poznać to kto jest twoim Nocnym Nauczycielem ?
Istnieje wiele sposobów w jaki mogą oni do ciebie przybyć. Możesz spotkać ich w swych snach,  lub co bardziej rzadkie, mogą Oni przybyć do ciebie gdy jesteś na jawie. Dla większości z was, odczujecie to tylko poprzez swój szósty zmysł. Intuicyjnie wyczujesz to kto jest twoim  Nocnym Nauczycielem. Omówię głębiej temat Nocnych Nauczycieli w późniejszych częściach tej książki. Nie przejmuj się i nie skupiaj się nad tym kto jest Nocnym Nauczycielem w twoim życiu. On / Ona wybierze cię i poprowadzi cię tak abyś poczuł się bezpieczny w tej sprawie. On / Ona ukaże się ci w właściwym czasie. Od tej chwili będziesz rozwijał się na Ścieżce Nocy.
Twoim pierwszą przestrzenią do osiągnięcia mistrzostwa w Magii Nocy będzie Magia Ziemi. Nie tylko nauczysz się korzystać z Ziemi i jej Magicznej Energii i Mocy, lecz zmienisz się zarówno fizycznie jak i magicznie. Kiedy uzyskasz odpowiedni poziom rozwoju i mistrzostwo na  tej płaszczyźnie Magii Ziemi, będziesz gotów na dojście do kolejnego kamienia milowego. Jeśli spojrzysz ku ostatnio miniętemu kamieniowi milowemu jako narodzinom Nadduszy w twym świecie, to teraz, wraz z staniem się Magicznym Dzieckiem, "twoja Naddusza" jest już nastolatkiem. Zostałeś tutaj przemieniony z Ucznia Ziemi na Ucznia Wody.
Rozpocząłeś swą naukę Magii Wody. To strefa Magii Nocy związana z emocjami i światem astralnym. Jako Uczeń Wody, doświadczysz dużego przyrostu Mocy Duszy Nocy. To pozwoli ci na twój rozwój emocjonalny. Zostaniesz poddany doświadczeniom które wzmocnią twój rozwój emocjonalny. Jako Uczeń Wody, zdobędziesz zdolność dostrzegania Prawdy w wszelakiej Jej formach i używania jej w swych codziennym świecie. Rozpoczniesz także naukę kontrolowania swych emocji. Mag Nocy potrzebuje kontrolować swe emocje w celu zwiększenia skuteczności Magii Nocy. Moc jaką będziesz w stanie kontrolować, bez kontrolowania swych emocji może wyrządzić niesamowitych szkód których możesz później żałować.
Mag Nocy musi mistrzowsko opanować swe emocje i nie ma sposobu by uniknąć tej nauki kontrolowania emocji. Sprawa na której chciałbym się tutaj skupić jest aura.
Zanim wejdę później w szczegóły, skupię się teraz na niej, ponieważ aura jest energią która całkowicie otacza twe ciało i rozpościera się poza nim na dystans od około 30 cm do jednego metra. To pole energetyczne jest zwane aurą. Aura odzwierciedla emocje i myśli ludzi. Aura składa się z kłębów wirowisk energi i dlatego też możemy dzięki magii postrzegać ją jako kolorową otoczkę.  Wszystko to zostanie omówione głębiej w dalszych tematach. U przeciętnej osoby, kolory składowe aury są bardzo różne i bardzo zmienne.  W przypadku Uczniów Ziemi, dominującym kolorem aury jest zieleń, zaś w przypadku Uczniów Wody, aura posiada jasno-niebieski kolor. Jest to inny wskaźnik, pomocny kiedy podążasz zgodnie z ścieżką. Aura, jako wskaźnik, pomoże ci w ogólnym rozpoznaniu następnego momentu zbliżania się do kolejnego kamienia milowego na twej ścieżce rozwoju. Widzisz  rzeczy które muszą zostać wykonane, lub być realizowane, w celu osiągnięcia kolejnego kamienia milowego. Uczysz się Magii Wody i rozwijasz oraz umacniasz swą strukturę emocjonalną. Kiedy przemierzysz wystarczająco daleko Ścieżkę Nocy, pojawi się przed tobą kolejny kamień milowy. Jesteś bliski doznania kolejnej przemiany i stania się Uczniem Powietrza.
W tym stopniu rozwoju wchodzisz na poziom "Nadduszy jako bardzo młodego młodzieńca". To na co będziesz kładł nacisk jako Uczeń Powietrza to mistrzowskie opanowanie Magii Powietrza  lub Magii Umysłu. Będziesz uczył się Magii Powietrza i przechodził szkolenia umysłowe. Rozwiniesz to co w Magii Powietrza nazywane jest Ciałem Umysłowym. Twoja nauka Magii Nocy pomoże w rozwinięciu Ciała Umysłowego. Podczas tej fazy życia możesz także dostrzec szansę na rozwinięcie swej edukacji lub przejścia szkoleń w świecie. Umysł jest potężnym umysłem i jego szkolenie jest bardzo ważną rzeczą w Magii Nocy.  Zaczniesz dzielić swój umysł z Wyższym Umysłem Nadduszy. To zaprowadzi cię do ostatniej części twojej podróży ku staniu się  Magiem Nocy. Ostatni kamień milowy jest przed tobą i najpierw musisz przeprawić się poprzez Ogień
Jesteś już młodą, dorosłą Nadduszą. Jesteś Uczniem Ognia. Uczysz się Magii Ognia. Magia Ognia jest Królestwem Nadduszy. To poznawanie Wyższego Umysłu i Ciała Przyczynowego. Teraz uczysz się i używasz Nocnej Mocy Nadduszy. Moc która płynie poprzez twoje życie czyni cię wyjątkowo bardzo doświadczonym. To czas kiedy osiągasz dorosłość w Nadduszy. Osiągniesz jedność z Nadduszą i już dłużej nie będzie podziału pomiędzy tobą a Nadduszą. Jesteś blisko  stania się prawdziwym kanałem poprzez który Moc Nocy będzie mogła bez przeszkód płynąć. Aby  doświadczyć Nocnego Królestwa Ognia trzeba poznać życie poza czasem lub  przestrzenią.  Istnieje ono wszędzie i zawsze. Jest ono znane i postrzegane jako wszystko to co kiedykolwiek było, jest i będzie: i jako Milczący Strażnik i Obserwator jawnie postrzegający  wszystko.  To niczym stanie pośrodku morza gwiazd i posiadanie świadomości że wszystko to co widzisz jest tobą. To uczucie i bycie częścią nieskończonej ciemności i całkowitej miłości. Jest to być może najdłuższa wyprawa w twoim życiu.  Jest w niej wiele rzeczy do nauczenia się, doświadczenia i rozwinięcia w sobie. Lecz w końcu, jak wszystkie wyprawy, dochodzi do końca. Na końcu Ścieżki Nocy, nie jesteś już tylko Uczniem, lecz stajesz się Magiem Nocy.
Ty i Naddusza jesteście Jednością. Jesteś dorosły, dorosłą Nadduszą na Ziemi. Słowa mogą tylko w ograniczonym stopniu oddać doświadczenie tego osiągnięcia. Moc Nocy którą teraz odczuwasz jest tak wielka że masz problem z jej kontrolowaniem i przenika ono poprzez twe fizyczne istnienie. To doświadczenie nie może być nigdy trafnie oddane słowami, lecz można je poznać przeżywając je i doświadczając go na własnej skórze. To moment obwieszczający całkowite zjednoczenie Wyższej i Niższej jaśni. Naddusza i ty jesteście jednością w największym możliwym stopniu. Ciało przyczynowe jest teraz współdzielone jako Jedność z Nadduszą i tobą. Osoba z magicznym postrzeganiem wystarczająco zaawansowanym zobaczy w pełni  rozwinięte Ciało Przyczynowe z pełną i czynną Obecnością Nadduszy w nim. Aura lśni intensywną, głęboką ametystową lub srebrną poświatą. Ty i Naddusza wspólnie dzielicie swe Moce i możliwości. Ty jesteś Jednością i Nierozerwalną Częścią w Świadomości i Działaniu z Nadduszą. Doświadczyłeś wszystkiego czego musiałeś doświadczyć w swym życiu. Jesteś już teraz wolny od Karmy.  To był ostatni materialny pojazd którym przemierzałeś Ziemię. Jesteś mistrzem niższych światów. Znasz cykl narodzin i odradzania się i znasz szczęśliwość z wypełnienia wszystkiego co było kiedykolwiek konieczne aby cykl mógł się zakończyć. Jesteś wolny od życia które kończy się śmiercią. Posiadasz całą mądrość, moc, wiedzę i władzę Nadduszy. Czy to już rzeczywiście koniec twej podróży ?
Nie, niezupełnie. Proces doskonalenia trwa wiecznie. Zawsze istnieją nowe góry do przekroczenia i nowe poziomy zrozumienia do osiągnięcia. To co jest zawarte w tej książce o Magii Nocy tak naprawdę jest "wierzchołkiem góry lodowej". Lecz zawsze czerpiesz radość z kontynuowania podróży i przygód na Ścieżce Nocy. Zawsze istnieją nowe rzeczy do odkrycia.   Dlatego zawsze będą nowe przygody i ciągle się będziesz ekscytował Ścieżką Nocy. Postarałem się aby jak najlepiej tylko potrafię poprowadzić cię poprzez Ścieżkę Nocy.
Pragnę abyś zrozumiał że ta, zakreślona przeze mnie mapa, nie jest ostateczna, nie stanowi ostatecznie wiążącej trasy. Omówiłem ogólny kierunek lecz czas jaki zajmie tobie owa podróż  po Ścieżce i próby oraz doświadczenia jest znany tylko twojej Nadduszy. Czasami mogą się znaleźć łatwe objazdy ku innym płaszczyznom magii i pojawiać się one będą tak długo jak długo tego zapragnie Wola Nadduszy. Teraz pragnę pomóc ci zrozumieć Świadomość Nadduszy. Nazywam ją Nocną Świadomością i jest to, ku czemu ostatecznie dążysz.

Istnieje niezliczona liczba Dusz które zostały stworzone. Dusza, to jest twoja Naddusza, jest całkowicie unikatowa w całym Wszechświecie. Świadomość Nadduszy jest oddzielna od świadomości ludzkiego bytu.  Możliwe jest że owe dwie świadomości mogą się połączyć. To zjednoczenie nazywam Nocną Świadomością. Zamierzam zbadać wraz z tobą wewnętrzne głębiny Nocnej Świadomości. Odkryjesz rzeczy jakie będziesz musiał zrobić aby ową Nocną Świadomość osiągnąć. Nauczysz się żyć, praktykować je i zmieniać to co pragniesz w sobie gdy zaczniesz to osiągać. Pierwszą sprawą, jaką zamierzam wraz z tobą zbadać i to bardzo dokładnie, to to czym tak naprawdę jest Nocna Świadomość.
Nocna Świadomość, w odniesieniu do ludzkości, jest stanem przyczynowego, umysłowego, emocjonalnego i fizycznego istnienia. To stanie się Nadduszą w każdym z owych stanów istnienia. To osiągnięcie najwyższego możliwego stanu doskonałości podczas pobytu tutaj na Ziemi. Ciało Przyczynowe jest dla Nadduszy tym czym dla ludzkości jest ciało fizyczne / eteryczne. To ciało o najniższych wibracjach.
Ciało Przyczynowe jest magazynem doświadczeń niezliczonych okresów żyć w wcieleniach.
Nadświadomość doświadcza życia z jej wymiaru poprzez Ciało Przyczynowe tak samo jak my doświadczamy fizycznego życia poprzez nasze fizyczne ciało. Kiedy osiągniesz Nocną Świadomość, będziesz w stanie świadomie używać Ciała Przyczynowego. Będziesz zdolny do bezpośredniego przemawiania do świadomości Nadduszy. To bezpośrednio odbije się na twojej emocjonalnej egzystencji.
Pod kątem umysłu, musisz osiągnąć wszystko to czym jest Naddusza. To twój umysłowy rozwój i postawa, która wprowadzi cię do tej Magicznej Świadomości.  Kiedy umysłowo skupicie swój wzrok na swych celach i dacie z siebie wszystko co tylko możecie, to ona ujawni się w was.  Nocna Świadomość jest umysłowym istnieniem z świadomością całej wiedzy i mądrości Nadduszy. Będziesz wiedział o tym, cokolwiek by to nie było, jak po prostu zabrać się za to. Będziesz miał nadzwyczajną wiedzę przydatną w każdej sytuacji po prostu wiedząc co i jak robić. Może nigdy nie studiowałeś danego tematu przedtem, lecz wiedza odnajdzie się gdy będziesz jej potrzebował. Będziesz miał ogromną siłę woli i koncentracji. To Nocna Świadomość u ludzkości. Nocna Świadomość jest czymś więcej niż tylko stanem umysłu. To także twój emocjonalny stan istnienia.
Wypełni ona twój świat doznaniami i zmieni go na idealny. Umożliwi ci posiadanie doskonałego zrozumienia wszystkich sytuacji. To dar perfekcyjnej, doskonałej miłości. To miłość poza ludzkimi stanami istnienia która wprowadza cię do doskonałego stanu istnienia. Więcej o tym omówię w późniejszych tematach.  Emocjonalne istnienie w Nocnej Świadomości jest jednością ciszy i całkowitej samotności. To wyższy stan rozmyślań i wrażliwości.  To także stan agresywności, śmiałości i odwagi. Nocna Świadomość jest emocjonalnym stanem namiętności, odwagi i miłości ku przyjemnościom i łatwym sprawom.
Ta Świadomość zawsze zstępuje do fizycznego stanu istnienia. Twoje ciało stanie się czyste, staje się wypełnione Energią Nocy poprzez Nocną Świadomość. Ciało stanie się doskonałym kanałem poprzez który Naddusza będzie wypływać na świat. Nocna Świadomość jest doskonałą kontrolą i mistrzostwem w fizycznym istnieniu. To Nocna Świadomość w czterech aspektach ludzkości. Nocna Świadomość jest wieloma rzeczami dla ludzkości.
To stan radości i pokoju które ludzkość powinna poznać. To stan doskonałej wiedzy, mądrości,  absolutnej miłości, zrozumienia, niewinności, szczęśliwości, radości i wolności. To stan świadomości którego nie da się opisać słowami. Słowa mogą tylko ograniczać prawdziwe znaczenie natury Nocnej Świadomości. Nawet ja próbowałem tylko opisać ją w nadziei że dzięki temu lepiej zrozumiesz czym ona jest. Nocna Świadomość jest celem życia na Ziemi. To cel warty wszelkich poświęceń, uświęceń i determinacji aby go osiągnąć. Dlatego też, zobaczmy co powinieneś zrobić aby osiągnąć Błogość Nocnej Świadomości.
Rzeczy niezbędne aby osiągnąć Nocną Świadomość, mogą na początku wydawać się przekraczające twoje zdolności i możliwości. Istnieje wiele rzeczy które musisz zrobić jeśli chcesz ją osiągnąć. Lecz nie powinieneś się przerażać liczbą rzeczy do wykonania, ani poczuciem że niektóre z nich wydają się dla ciebie niemożliwe do zrealizowania. Żadna z opisanych tutaj rzeczy nie będzie dla ciebie niemożliwa jeśli zapragniesz jej osiągnięcia oraz będziesz zdeterminowany trwając w swych dążeniach ku ich realizacji. Na początku musisz mistrzowsko opanować swe ciało fizyczne.
Dobrze byłoby pobłażać swemu fizycznemu ciału poprzez właściwe odżywianie się, pielęgnowanie go i miłowanie go. W tym samym czasie, musisz równoważyć to fizycznym treningiem aby uzyskać dobre fizyczne samopoczucie. Ciało jest ważne dla każdego Maga Nocy ponieważ jest ono kanałem poprzez który płynie Magia Nocy i zmienia świat. Dbaj o nie. Większość wiedzy uzyskasz powoli po tym jak zmienisz swe ludzkie ciało i dostroisz je do częstotliwości zgodnej z Mocą Nocy. Wraz z przemianą ciała będziesz zdolny do zwiększenia strumienia płynącej przez ciebie Mocy Nocy. Czyń wszystko utrzymując zarazem równowagę. Musisz osiągnąć mistrzostwo w swym życiu emocjonalnym.
Od początku twojego studiowania Magii Nocy doznajesz emocji. Dobrze jest ich doświadczyć a nawet używać emocji w Magii Nocy.  Lecz przez cały czas musisz je kontrolować. Nie możesz dać się ponosić zazdrości, chciwości, pysze lub egoizmowi. Musisz kontrolować gniew i nienawiść. Te doznania będą ciągle próbowały wejść do twej sfery emocjonalnej, lecz w końcu zdołasz je błyskawicznie opanować i kontrolować.  Musisz zachowywać kontrolę nad wszelakimi twymi aspektami. Bez znaczenia tego jak bardzo przeszkadzające zmiany zachodzą w twym życiu zawsze musisz pozostawać skupiony.  Musisz także utrzymywać swój umysł w stanie równowagi.
Twój umysł musi być zawsze skupiony na ciszy Nocy. W ciszy Umysłu tkwi wielka siła. Twój umysł powinien być wyćwiczony w samo-dyscyplinie i silnej woli. Twój umysł powinien być wyćwiczony w intelektualnych poszukiwaniach i krytycznym myśleniu. Musisz zachować swój pierwotny i niezależny styl myślenia przez cały czas. Bedziesz zmyślny, pomysłowy oraz wszechstronny w swym myśleniu. Twój umysł musi być zarówno cierpliwy, pomysłowy, jak też i wytrwały. Twój umysł czasami będzie potrzebował działać z zachowaniem dystansu i ostrożności  a kiedy indziej zaś, odważnie, jawnie i szarmancko. Elastyczność pozwalająca na napotykanie wiecznie zmiennych wyzwań jest kluczem do Nocnej Świadomości.  Musisz być powściągliwy, mądry i opanowany w wszystkich sprawach.  Pozostało tylko kilka rzeczy niezbędnych abyś mógł  osiągnąć Nocną Świadomość.
Nie łatwo jest je opanować w mistrzowski sposób.  Niemniej muszą one zostać opanowane do perfekcji i czynnie wcielone w twe życie. Musisz żyć i praktykować Nocną Świadomość od samego początku. Ten temat jest umieszczony w wczesnej części książki ponieważ jest to pierwsza rzecz jakiej musisz się nauczyć i rozpocząć praktykować w Magii Nocy. Jeśli odniesiesz jakieś sukcesy w wszystkim w Magii Nocy, zdołasz praktykować i mistrzowsko opanować omawiany właśnie temat. W wszystkich innych sprawach jakie poznasz i opanujesz, w tej książce, Nocna Świadomość jest najważniejsza. Przyniesie ci ona sukces w wszystkich innych sprawach które będziesz próbował w Magii Nocy.  Jak wtedy będziesz praktykował i żył Nocną Świadomością ?
Na początku, musisz żyć życiem Nadduszy. Musisz uświadomić sobie Moc Nocy która płynie przez   ciebie wypływając z twej Nadduszy. Gdziekolwiek byś poszedł, musisz ciągle pamiętać o Świadomości Nadduszy.  Musisz wiedzieć że jesteś Nadduszą i promieniujesz światłem Mocy Nocy. Musisz mówić i działać jako Naddusza. Musisz wyrobić sobie bardzo specyficzne podejście do życia. Musisz się nauczyć jak istnieć w świecie, lecz zarazem też jak nie żyć światem.  Musisz nie zagubić się w złudzeniach ograniczeń. Z pomocą Magii Nocy nie będziesz niczego pragnął, lecz zawsze musisz uważać aby nie pozwolić by opętało cię zamiłowanie do dóbr materialnych. Twoje magiczne życie musi być równoważone życiem codziennym.  Musisz poświęcać każdej części swego życia taką samą ilość czasu. Twoje życie codzienne powinno być  wypełnione twą magiczną naturą. Musisz się nauczyć korzystać z dnia, każdego dnia żyj danym dniem i chwilą.  Błędem jest zamartwianie się o jutro ponieważ Nocna Świadomość jako twe przeznaczenie gwarantuje ci sukces.
Musisz nauczyć się wysłuchiwać swej Nadduszy tak jak słuchasz się samego siebie ponieważ w rzeczywistości ty i Naddusza jesteście Jednością. Wszystkie twe potrzeby zostaną zaspokojone  przez Nocną Świadomość. To nie oznacza jednak że możesz sobie spokojnie usiąść i nic nie robić. Musisz się czynnie udzielać w życiu lecz nie musisz się przy tym martwić o swą przyszłość. Jeśli podążasz Ścieżką Nocy ku Nocnej Świadomości, to znasz rezultat swego życia. Jest jeszcze jedna rzecz którą musisz zrobić aby polepszyć swe osiągnięcie Nocnej Świadomości dopóki nie staniesz się kimś więcej niż tylko adeptem Magii Nocy.
W swym dążeniu ku Nocnej Świadomości bardzo skorzystasz jeśli wyjdziesz na świat tak bardzo jak to tylko możliwe.  Piękno, pokój, moc natury uczynią bardzo wiele w twej odnowie i pomogą ci w uzyskaniu twej Natury Nadduszy. Ziemia jest magazynem Energii Nocy i poprzez wizytę w miejscach w których Ziemia ogólnie pozostała nienaruszona będziesz mógł wchłaniać Energię Nocy.  Jeśli rozpoczniesz praktykowanie tego co przed chwilą tobie określiłem i będziesz kontynuował naukę oraz praktykowanie Magii Nocy to w końcu osiągniesz Nocną Świadomość. Lecz tylko twoja Naddusza zna wszystkie rzeczy niezbędne dla ciebie, po których zrealizowaniu osiągniesz Nocną Świadomość i zna też czas niezbędny na to abyś mógł tego dokonać. Dlatego też musisz być niestrudzony w swych wysiłkach ku osiągnięciu tego i wiedzieć że to osiągniesz. Musisz zrozumieć że nie ma podziału w Świadomości pomiędzy tobą a  twoją Nadduszą. Istnieją znaki które wskażą ci kiedy zaczniesz się zbliżać do osiągnięcia Nocnej Świadomości.
Są to zmiany które będą miały miejsce na całej długości twej drogi ku ostatecznemu przeznaczeniu. Owe zmiany pomocą ci upewnić się że ulegasz procesowi przemiany. Jedną z pierwszych bardziej znaczących zmian w twym życiu będzie nowa, potężna, wewnętrzna wibracja.
Staniesz się przesycony nową radością z życia. Moc Nadduszy popłynie przez ciebie i wznieci w każdej komórce twego ciała chwalebny płomień. Odkryjesz że potrzebujesz mniej snu i twoja energia stanie się bardzo silna. Odkryjesz że twoje zdrowie bardzo się poprawi i że oddychanie przychodzi ci o wiele łatwiej. Twoje ciało stanie się Ciałem Nadduszy. Odkryjesz  że rozwijasz się na wiele sposobów wedle Srebrnej Zasady. Możesz robić wszystko co tylko chcesz zawsze zachowując Duchową Równowagę Nocy.
Zaczniesz słyszeć Wewnętrzny Głos który będzie twym instruktorem i opiekunem. Ten Wewnętrzny Głos będzie twą Nadduszą i / lub Nocnym Nauczycielem który będzie cię prowadził i dbał o ciebie. To spowoduje że rozwiniesz u siebie przebłyski intuicji. Owe krótkie chwile uzyskania wnikliwości powinny być ostrożnie wysłuchiwane i powinno się postępować zgodnie z ich przesłaniem. Jeśli tak zrobisz, wtedy pomoże ci to w kontynuowaniu twej drogi. Odkryjesz że twoja wiedza będzie wydawała się wzrastać w tobie. Osiągniesz zrozumienie rzeczy które nigdy nie wydawały ci się przedtem możliwe do zrozumienia.  Będziesz instynktownie wiedział coś więcej o poszczególnych problemach. Na przykład, jeśli twoje samochód się zepsuje to będziesz wiedział co jest zepsute i w jaki możliwy sposób można go naprawić. Podobnie też będziesz mógł rozróżnić Prawdę od Kłamstwa. To nie ma znaczenia czy chodzi o materiał źródłowy od osoby, czytanego materiału lub czegokolwiek odnośnie czego będziesz wiedział czy to co zostało powiedziano jest Prawdą czy też nie.  Nic nie będzie się mogło ukryć przed twą wewnętrzną wiedzą i postrzeganiem. To jest też okolica czasu kiedy twoje niskie zdolności psychiczne i inne zdolności zaczynają się ujawniać. Dzięki temu zdołasz się nauczyć bardzo wiele rzeczy opisanych w dalszej części książki.
Da ci to więcej mocy i zdolności niż posiadają inni ludzie. Dlatego też musisz ostrożnie ich   używać, tak aby zawsze zachowywać Duchową Równowagę Nocy. Nie przejmuj się owymi  ośrodkami ponieważ w późniejszych tematach podam ci wszystko co potrzebne abyś mógł utrzymywać nad nimi kontrolę. Poczujesz większą potrzebę samotności i spędzania większej ilości czasu z dala od ludzi.  Istnieje więcej wskazówek zdradzających ci osiągnięcie Nocnej  Świadomości i nauczysz się o nich więcej wraz z kontynuowaniem twej nauki Magii Nocy. Pamiętaj, Nocna Świadomość jest na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i przyczynowej.
Wiesz że niektóre z owych rzeczy skupiają się na pomaganiu ci w rozwinięciu tej świadomości. Jak już powiedziałem, nauczysz się więcej zasadniczych elementów które pomogą ci rozwinąć tą   świadomość wraz z tym jak będziesz się uczył Magię Nocy. Nauczysz się także o kilku wskazówkach twojego rozwoju Nocnej Świadomości i kiedy wreszcie ją osiągniesz, to będziesz o tym wiedział. To co jest wymagane to wysiłek, oddanie, wytrwałość, samo-dyscyplina i nauka.  Dzięki temu wszystkiemu, osiągniesz Nocną Świadomość. W połączeniu z Magią Nocy, okaże się że nie ma dla ciebie rzeczy których nie mógłbyś osiągnąć. Twoja wyobraźnia i sny są jedynymi   ograniczeniami w Magii Nocy. Od tej chwili w twojej nauce Magii Nocy, chciałbym cię przeprowadzić poprzez zasady na których opiera się życie Magów Nocy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.