piątek, 21 kwietnia 2017

Magia Nocy - Rozdział IV - Magia Ziemi

KRÓLESTWO ZIEMI 

Od początków czasu istniały tradycyjne cztery żywioły które wypełniały świat Maga Nocy.  Były to następujące żywioły Ziemia, Woda, Powietrze i Ogień. Symbolizowały one podstawowe cztery światy istnienia: fizyczny (Ziemia), emocjonalny (Woda), umysłowy (Powietrze),  i przyczynowy (Ogień). Naddusza musi wyrażać się poprzez każde z owych królestw używając odpowiednich środków lub ciała i ostatecznie uzyskać mistrzowskie opanowanie każdego z nich.  Tak więc, podzieliłem Magię Nocy na cztery podstawowe królestwa z właściwą dla nich wiedzą, ćwiczeniami i rytuałami stosownymi do każdego z owych królestw. Ostatecznie, Naddusza, poprzez ciebie, pracuje i osiąga mistrzostwo w każdym królestwie nauczywszy się wszystkiego co musi się nauczyć tutaj na Ziemi by nie musieć już więcej powracać. Ziemskie Królestwo jest twoim punktem startowym w stawaniu się Magiem Nocy. Pragnę zabrać się z powrotem do początku czasu i pochodzenia duszy.
Od zrozumienia ogólnej kosmologii, to jest pochodzenia Próżni, Monady / Boskiej Duszy / Nadduszy i duszy ludzkości, wtedy to pomoże ci dostrzec dlaczego istnieje magiczny rozwój i powody istnienia na Ścieżce Nocy które pozwalają na ów magiczny rozwój.
Nie ma początku z którego pochodzi Próżnia.  Próżnia była zawsze, jest teraz, i będzie zawsze. Próżnia jest zasadą, nieukazywalną i istniejącą sama w sobie, z samej siebie i przez samą siebie. Próżnia jest potencjalnym i nieukazywalnym Źródłem wszelakiego istnienia. Próżnia jest Życiem obecnym w wszystkich rzeczach. To wszechobecne, wszechpotężne i wszechwiedzące. Z Próżni, potencjalnego i nieukazywalnego Źródła, wynikają Ostateczni Twórcy Yin i Yang. Duch Duchów. Ostateczne Duchy które są pierwszymi i jedynymi  stworzeniami w Próżni. Całość wszystkiego co Próżnia może tworzyć, zawiera się w istocie Ostatecznych Duchów. Ostateczne Duchy czerpią wszelakie swe możliwości i esencji z Próżni, potencjalnej i nieukazywalnej. Ostateczne Yin i Yang stworzyły wtedy pary równoległych światów i tak się wszystko zaczęło. To do czego odnosimy się tutaj jest także odpowiednie także dla Ostatecznego Yang.
Ostateczne Yin stworzyło istnienia same w sobie. Każdy z owych Bytów określam jako Monady. Każda Monada jest stworzona w celu dzielenia się radością tworzenia z Ostateczną Yin. Duchowa Noc daje każdej Monadzie możliwość stania się tym wszystkim czym Ona jest. Mroczna Bogini-Bóg daje każdej Monadzie możliwości i potencjał wyrażania Duchowej Ciemności. Każda Monada ewoluje ku Jedności z Duchową Nocą poprzez realizację swych możliwości Duchowej Nocy.  Każda Monada wzrasta przynosząc ukazywanie ukrytych możliwości i mocy tkwiących wewnątrz Niej poprzez Duchową Noc. Tak jak Duchowa Noc, każda Monada jest obdarzona prawem do wolnej woli i możliwości decydowania o tym co będzie robić. Wolna wola każdej Monady pozwala jej na wybierać co będzie ona tworzyć i jaką ścieżką rozwoju podążać. Kiedy Monada zechce ukazać swe Zdolności i Moce w Tworzeniu, ścieżka interesująca cię jako Maga Nocy, nabiera znaczenia.
Wszechświat materialny jest złożony z nieskończonej liczby wibrujących energii. Najwyższymi z tych energii są  istoty z których to powstały pierwsze Monady. Dzięki Twórczej Mocy Monad, działających na najwyżej wibrujących materiach, Monady po raz pierwszy przyjęły swą postać. Nie są to formy w sensie ogólnie rozumianych form cielesnych lecz coś co wymyka się poza nasze zdolności zrozumienia. Kiedy Monady po raz pierwszy przyjęły formę, stały się dwoma Duszami Boskimi.
Dwie Dusze Boskie są prawdziwymi bliźniaczymi duszami. Są one magicznymi bliźniakami które się rozwijają i tworzą wspólnie poprzez Wolę i Moc Monady. Każdy z nich ma wolną wolę i może dokonywać samodzielnych wyborów. Podobnie też wszelakie stworzenie które pochodzi od nich jest z nimi związane. Wszystkie części ich boskiego ducha które zostały porozsyłane aby nadać duszę w świecie ducha i materii są tak samo z nimi związane i zjednoczone w dążeniach. W wszystkim co one czynią, owe dwie bliźniacze dusze są zjednoczone poprzez Wolę Monady. Jedna Dusza Boska jest przeważającym Yin z Yang, a inne są całkowitym Yin. To uproszczenie systemu energetycznego lecz owe podstawowe bliźniacze Dusze Boskie posiadają twórcze energie gotowe do zstępowania ku stworzeniu materialnemu. Każda Dusza Boska jest wypełniona możliwościami i esencją Monady i także jest wolna oraz samodzielna. Ponieważ moc i wysoko wibrujące energie Duszy Boskiej nie mogą kontynuować swego bezpośredniego zstępowania ku światowi materialnemu, dlatego też stworzyły swe rozszerzenie na niższych światach. To poziom obecności który nazywam Nadduszą. Naddusza jest początkiem poziomów o niższych wibracjach.  Jest bardzo aktywna na tym poziomie w nauczaniu się i tworzeniu oraz używaniu możliwości dawanych jej przez Duszę Boską. Ostatecznie, Naddusza musi się nauczyć tworzenia na niższych światach i dlatego też rozsyła swe części do najniższych światów tworząc a także rodząc dusze.
Dusza jest instrumentem poprzez który Naddusza uczy się o najniższych światach stworzenia.  Ludzka dusza powraca na Ziemię wiele razy ponieważ ludzkie ciało nie istnieje zbyt długo.  Ludzka dusza powraca po doświadczenia wielu różnych poziomów istnienia dzięki czemu może zbierać wszelakie doświadczenia których uczy się przebywając na Ziemi. Kiedy ludzka dusza zbierze wszystkie doświadczenia, Naddusza wymaga aby ludzka dusza przeniosła się na inne światy i inne wymiary w celu zdobywania nowych doświadczeń. Dusza dostaje swą moc życiową i  kierunek dążeń od Nadduszy. Ta Moc i Wola płynie poprzez to co nazywamy Srebrnym Sznurem.  Ów Sznur jest stworzony z wysoko energetycznych cząsteczek poprzez który płyną energie o różnych częstotliwościach. Dusza oddziaływuje poprzez ciało umysłowe, emocjonalne lub astralne, eteryczne i fizyczne. Na Ziemi jest to ludzkie ciało.
Dusza (Naddusza i dusza) jest bardzo delikatna i złożona z bardzo wysoko drgających energii. Jeśli Dusza rośnie, rozwija się i ewoluuje w świecie materialnym, to wtedy zdobywa materialne narzędzia poprzez które może działać. Możesz porównać to do osoby która chce wyjść w kosmos.
Ponieważ kosmos jest bardzo chłodny, pozbawiony tlenu i wypełniony próżnią, ludzkie ciało nigdy nie mogłoby w nim wytrzymać bez ochrony. Dlatego też skonstruowano specjalną powłokę która jest ogrzewana, utrzymuje stałe ciśnienie i jest wypełniona tlenem pozwalającym oddychać. Zawiera także wiele urządzeń i czujników pracujących w przestrzeni kosmicznej i nadzorującej otoczenie. W celu ochrony delikatnej Duszy od gęstego materiału otoczenia, i w celu umożliwienia oddziaływania i obserwowania jej otoczenia została wynalejziona specjalna powłoka. Jest ona zwana ciałem fizycznym.
Ciało fizyczne składa się z najniższych i najgęstszych postaci materii. Służy ono reagowaniu  i oddziaływaniu z otaczającą materią. Posiada ono pięć zmysłów: wzrok, dotyk, węch, smak i słuch; i odpowiadające za nie organy: oczy, skórę, nos, usta i uszy. Pozwalają one duszy reagować na otaczający ją wokoło świat. Ręce, dłonie, stopy, nogi i stawy pozwalają duszy oddziaływać na otoczenie z wielką wytrzymałością i zdolnością. Fizyczne ciało jest doskonałym narzędziem poprzez które dusza działa kiedy jest właściwie nastrojona i znajduje się pod kontrolą Nadduszy. Niestety, u większości ludzi to nie zachodzi.
Zbyt wiele ludzkich istot jest ludzkimi ciałami zamiast duszami i Nadduszą. Naddusza / dusza   nie jest niczemu winna lecz to ludzkie ciało jest za wszystko odpowiedzialne. Ludzkie ciało jest pierwotnie niezdycyplinowane i niesforne. Cokolwiek ludzkie ciało pragnie, to dostaje  i przez połowę czasu tak naprawdę nie potrzebuje tego czego pragnienie czuje. Bez kontroli z strony Nadduszy ciało jest bezbronne wobec różnych zdarzeń w życiu. Ludzkie ciało nie ma kontroli nad otaczającym je światem. Z powodu tego stanu, Naddusza / dusza nie przykuwa uwagi do ludzkiego ciała. Jest to podobne do samochodu pozbawionego możliwości kontroli.  Jeśli jesteś kierowcą samochodu który odmawia jechania tam gdzie pragniesz i zawsze zmierza ku niepożądanych kierunkom oraz zawozi cię tam gdzie nie chcesz, to wyskoczysz z tego samochodu  i pozwolisz mu się rozbić i spłonąć. To piękne jak bardzo Naddusza / dusza potrafi się skupiać nad ludzkim ciałem. Lecz są sposoby na zmienienie tego. Musisz rozpoznać, dostroić się i stać się Nadduszą / duszą.
Musisz uzyskać mistrzostwo w opanowaniu swego fizycznego ciała. Jesteś Nadduszą / duszą a nie fizycznym ciałem. Musisz pamiętać że jesteś uduchowiony i tylko oddziałowujesz poprzez ciało fizyczne. Jest to twoje narzędzie poprzez które oddziaływujesz i doświadczasz otaczającego cię wokoło świata materialnego. Nie możesz pozwolić na to aby rządziły tobą pragnienia i żądze ciała. Musisz rozwijać swą kontrolę nad ciałem. Odpowiednio ukierunkowane i kontrolowane, owe siły mogą być użyte na twoją korzyść zamiast działać na twoją szkodę. Dzięki Magii Nocy nauczysz się jak rozwijać tą kontrolę i uzyskiwać w niej mistrzostwo. Mag Nocy musi osiągnąć to poprzez dyscyplinę, dietę, ćwiczenia i rytualne mistrzostwo ponad jego / jej ciałem oraz otaczającym jego / ją światem. Lecz w wszystkich próbach które pojawią się w twym życiu bądź po prostu sobą. Zawiedziesz wiele razy, lecz podniesiesz się, strzepiesz kurz z swych kolan i zapragniesz ponownie stanąć do próby i przejść ją z lepszym wynikiem. Nigdy nie poddawaj się ponieważ wszystkie rzeczy są możliwe dla tych którzy podążają ścieżką życia Maga Nocy.  "Świat jest tylko sceną a my jesteśmy grającymi na niej aktorami" jak to rzekł Szekspir.  Ten świat jest tylko złudzeniem i twój stosunek do niego powinien opierać się o to aby "być w świecie, lecz nie być światem". Nigdy nie możesz zagubić się w złudzeniach gry prowadzonej przez większość ludzi. Musisz stać się Mistrzem Iluzji (Maskarady), Magiem Nocy. Pozwól mi omówić przez chwilę Scenę na której doświadczamy życia.
Po wielu tysiącleciach doświadczeń istnieje Dusza która nadaje się do stania się Duszą Planety. Dusza Planety jest duszą każdej osoby na danej planecie. Pomyśl o cieście pokrajanym na niezliczoną ilość kawałków ciasta. Ciasto jako całość jest Duszą Planety a ty jesteś kawałkiem owego ciasta. Ziemia jest fizycznym ciałem bardzo rozwiniętej Duszy którą określam jako Starożytny Smok zwany Tiamat. Większość ludzi nazywa to Duszą, Gają / Panem.
To imię ukazuje męski / żeński aspekt Duszy Ziemi. Każdy ludzki byt jest częścią Duszy Ziemi. Prócz tego każda część naszego ludzkiego ciała, to jest przyczynowa, umysłowa, emocjonalna, eteryczna i fizyczna jest bezpośrednio stworzona przez Duszę Ziemi. Nasze doczesne istnienie jest ciągłe tworzone przez Energie owego Bytu który gra ponad naszymi własnymi energiami.  Po prostu to jak ty rozwijasz się i ewoluujesz magicznie jest Duszą Ziemi.  Dusza Ziemi rozwija się o wiele dalej niż my lecz jesteśmy skierowani ku Jednemu Celowi; wielkie i powszechne rozwijanie Nocnej Świadomości. Musisz dbać o Ciało Ziemi.
To twoja scena na której rozwijasz się magicznie, co więcej, jest to też narzędzie poprzez który Gaja / Pan rozwija się magicznie i posiada swe fizyczne istnienie. Jeśli ciało Tiamat będzie zabite to Dusza opuści go tak samo jak ludzka dusza opuszcza ludzkie ciało po jego śmierci. Jeśli nadal będziemy kontynuowali zatruwanie i niszczenie życia na planecie oraz bezmyślnie rabowali jej zasoby, to wkrótce Tiamat będzie musiała się pozbyć raka który powoduje jej fizyczne zniszczenie. Wierzę że wszyscy ludzie wezmą na serio to ostrzeżenie.  To zdarzyło się już kiedyś, i zdarzy ponownie, Tiamat nie pozwoli na śmierć swego fizycznego ciała nim nastanie właściwy czas.  Uczyni wszystko co konieczne aby powstrzymać zniszczenie swego ciała tak samo jak ty uczyniłbyś podobnie gdyby chodziło o zdrowie i życie twego ciała.  Jest też inny wariant zniszczenia grożącego Ziemi i jest związany z rasą obcych z systemu Yang.
Wiem że tą sprawa może być dla was trudno sie zajmować, lecz rozważmy tą sprawę tak samo jak wszystko, z otwartym umysłem. Ta planeta jest polem bitwy pomiędzy rasami Yang a Nocną Duszą tego świata, Tiamat.  Opowieść na wstępie tej książki nie była tylko czysta fantazją. Nadal istnieją rasy Yang które pragną posiąść Ziemię z powodu jej bogactwa i które cieszą się z panowania nad ludzkimi bytami. Są też inne rasy Yang które zamierzają powoli przemienić dusze Yin istniejące na tym świecie w dusze należące do systemu Yang. Zmienić podstawową polaryzację i ukierunkowanie wszystkich dusz na tym świecie. Wierzą oni że ich polaryzacja jest jedyną właściwą polaryzacją i pragną zobaczysz zniszczenie systemu życia opartego o Yin. Jakie są tego świadectwa ?
Mogę wskazać ci na książki dostępne w sklepach mówiące o wizytach obcych i porwaniach w trakcie których dokonywano eksperymentów biologicznych zmierzających do stworzenia ludzkiego / obcego ciała Yang w celu umieszczenia w nich na Ziemi dusz Yin aby ostatecznie zmienić polaryzację dusz. Powracając do podanego wcześniej przykładu ciasta, pomyśl co by się stało z ciastem gdyby owe kawałki zostały nieodwracalnie usunięte. Sądzę że określenie tego Śmiercią Duszy byłoby najlepszym określeniem. Możesz spojrzeć na religie Yang które wprowadzają tak zwanych bogów lub boga który poprzez swe magiczne praktyki powoli zmienia wibracje dusz z Yin na Yang. Oczywiście są to religie które nie tolerują innych religii i posiadają dużą skłonność do siłowego zmuszania przyjęcia ich przez innych tak jak na przykład chrześcjaństwo.  Miałem osobiste doświadczenia z tym związane które to potwierdzają. Nie będę już dłużej mówił o mych osobistych doświadczeniach w tej kwestii wymuszania zmiany wiary prócz tego że powiem że było to bardzo dla mnie bardzo nieprzyjemne i mogło doprowadzić mnie do ostatecznego zniszczenia. Co ty możesz uczynić ?
Powinieneś się nauczyć wielu rzeczy odnośnie Magii Nocy. Powinieneś nauczyć się dostrajać swe ciało dążąc do pełnej zgodności z Siłą Yin na tej planecie. Naucz się jednoczenia z świadomością Nadduszy która jest jedną z świadomości Nadduszy Planety. Jeśli odpowiednio wiele ludzkich dusz tak uczyni to Nocna Siła będzie zbyt wielka aby rasy Yang mogły sobie z nią poradzić. Musisz się nauczyć jak dbać o Ziemię. Wyjdź na zewnątrz i pomóc ekologom którzy nawołują do troszczenia się o planetę. Kiedy poczujesz się dobrze fizycznie, to odpoczynek przysłuży się dobrze zarówno tobie jak i Ziemi. Jeśli Ciało Ziemi jest silne i zdrowe, to Dusza Ziemi jest silna i jej aura odstraszy obce rasy. W swych medytacjach i wizualizacjach, zobacz Ziemię i Jej Duszę silną w Nocnej Sile.
Użyj swego Słupa Nocy i rozszerz jego ochronę na otoczenie oraz na Ziemię. Użyj swego Słupa Nocy wokoło każdego ludzkiego ciała i duszy aby wzmocnić ich w Nocnej Sile. Jeśli odpowiednio dużo ludzi uzyska świadomość, to nie będą już więcej niszczyć siły życiowej Yin.  Jeśli sądzisz, że obcy są tylko wymysłem, to jesteś w BŁĘDZIE. Jeśli praktykujesz Magię Nocy to musisz się liczyć z tym że przyciągasz ich uwagę. Miałem osobiste doświadczenia z obcymi i dalej kontynuuję mą walkę z nimi. Polecam ci usilnie nosić swój Nocny Amulet i Pierścień przez cały czas i utrzymywać swój Słup Nocy cały czas silny poprzez ciągłe używanie go. Mam nadzieję że weźmiesz pod uwagę me zalecenia i nie będziesz musiał się przekonać o ich zasadności metodą przykrych doświadczeń.
To jest Królestwo Ziemi gdzie żyjemy i praktykujemy Magię Nocy. W Magii Ziemi, wprowadzę cię w wiedzę, rytuały i ćwiczenia które pomogą ci poprawić i udoskonalić twe ciało fizyczne.  Uczynić twe ciało bardziej czułym instrumentem na Nocne Siły otaczające cię wokoło. Bardziej wyrafinowany instrument wielkiej Nocnej Mocy jest tym co będziesz w stanie poprzez nie wyrazić. Owe ćwiczenia niosą nie tylko korzyści dla ciała fizycznego lecz są też po części także rozwinięciem wyższych zmysłów. Magia Ziemi da ci ostateczną kontrolę nad twym ciałem fizycznym i otaczającym cię światem. Dlatego też ucz się jej z całego swego serca, wytrwałości, praktyki, mając odwagę i cierpliwość a opanujesz Ziemię. Twoim pierwszym tematem nauki nad praktykami w Królestwie Ziemi jest Nocne Oddychanie.

NOCNE ODDYCHANIE

Oddychanie jest ważną częścią życia i Magii Nocy. Oddychanie jest istotne dla życia i twojego samopoczucia. Może to się wydawać oczywistym stwierdzeniem ponieważ bez powietrza nie można żyć, lecz w danym kontekście znaczy to coś więcej niż tylko czerpanie powietrza w celu podtrzymywania życia.  Jak widzisz, poprawne oddychanie dokonywane z wiedzą o tym jak  może ono wpływać na ciebie, posunie cię daleko do przodu na twej magicznej ścieżce. Niewłaściwe oddychanie prowadzi do wielu problemów w twym życiu.
Czy nie wydaje ci się czasem że jesteś pozbawiony energii zanim przeminie dzień ?  Często jesteś nerwowy i zły bez wyraźnego powodu ? Dzięki właściwemu oddychaniu możesz usunąć owe problemy z swego życia. Będziesz także zdolny do kroczenia poprzez każdy dzień swego życia z poczuciem przepełniającej cię energii. Napięcie, podenerwowanie i nerwowość zniknie z twego życia. Co jest złego w twoim sposobie oddychania ?
Zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się temu jak oddychasz. Czy odkryłeś że twój oddech jest płytki ? Niemal każdy na tym świecie oddycha bardzo leniwie. Głębokie oddychanie jest prostą rzeczą do zrobienia, lecz początki wymagają nieco wysiłku z twojej strony aby stały się regularną praktyką. Rozpocznij od powolnego, głębokiego oddychania, i gdy wdychasz powietrze, nie tylko rozszerzaj swój brzuch aby pomieścić więcej powietrza, lecz też wypchnij swe podbrzusze i poczuj jak powietrze wchodzi do niższych części płuc. Kiedy wdychasz jak najwięcej tylko potrafisz powietrza, spróbuj zaczerpnąć go jeszcze trochę więcej. Naprawdę wypełnij do pełna swe płuca powietrzem.
Teraz, kiedy zaczerpnąłeś powietrza tyle ile tylko zdołałeś, dokonaj powolnego i ciągłego wydechu. Powoli zluzuj swój wypięty brzuch i pozwól powietrzu wylecieć aż do chwili kiedy poczujesz że jesteś całkowicie pusty. Podczas głębokiego oddychania powinieneś unikać napięć.  Mimo że czasami nie możesz tego robić w miejscach publicznych to często powinieneś dokonywać to ćwiczenie, bez względu gdzie jesteś, oddychać tak bardzo głęboko, powoli i rytmicznie jak tylko jest to możliwe. Na początku będziesz to robił świadomie, lecz wkrótce wejdzie ci to w krew i będziesz mimowolnie oddychał w ten sposób. Rób to a będziesz miał tryskające zdrowiem, młodzieńcze ciało.  Dlaczego wraz z wzrostem ilości wdychanego powietrza możemy zaobserwować jak wzrasta żywotność ?
Jest tam aktywna, uzdrawiająca, siła życia która napełnia energią otaczający cię świat. W językach Wschodu owa energia jest zwana Praną. Ta Moc jest aktywna nie tylko na płaszczyźnie fizycznej lecz też i na wszystkich innych płaszczyznach lub wymiarach życia. Na płaszczyźnie fizycznej, oddychasz powietrzem które zawiera jeden aspekt owej Siły i która jest przekazywana poprzez twe ciało podobnie jak i poprzez system nerwowy.  Kiedy czujesz się podenerwowany, zirytowany, lub napięty to może wynikać z powodu niedoboru owej Siły życiowej.  Moc Prany jest nie tylko dla ciała fizycznego.
Istnieje wiele aspektów Prany lub tego co nazywamy w Magii Ziemi, Siłą Ziemi. Aby używać Siły Ziemi, musisz się nauczyć czerpać ową Energię poprzez siebie. Omówiona technika jest nazywana Nocnym Oddychaniem.  Aby ją rozpocząć, wkrocz do swej Magicznej Komnaty i usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem na swym krześle. Przez kilka minut praktykuj głębokie oddychanie trzymając stopy na podłodze i dotykać podłogi. Twoje ręce powinny spoczywać na twych kolanach, dłonie cały czas położone na kolanach.  Zaczerpywanie Siły Ziemi jest działaniem umysłu bardziej niż fizycznym aktem oddychania. Wraz z skupieniem się nad fizycznym aktem oddychania pozwalasz na poruszanie się Siły Ziemi która cię otacza.
Ta Siła jest Życiem tego świata. Zawdzięczasz jej swe samopoczucie. Twój umysł musi pozostawać w stanie całkowitego otwarcia na Siłę Ziemi.  Twój umysł musi być całkowicie skupiony wyłącznie na Sile Ziemi. Umysł nie może być niczym spięty. Nie możesz się zmuszać do zaczerpywania Siły Ziemi. To oddychanie ku swemu istnieniu poprzez świadome nastrojenie do niego. Poczuj Siłę Ziemi wnikającą do twego ciała. Ujrzyj jak przenika ona każdą komórkę w twym ciele, powodując wypełnienie jej Ziemskim Światłem. Wiedz że wraz z tym jak wypełniasz swe fizyczne ciało Ziemskim Światłem i Życiem to Siła Ziemi także nasyca twe wyższe ciała takim samym Szmaragdowym Światłem. W miarę jak będziesz kontynuował pochłanianie Siły Ziemi wiedz że osiągasz z nią Jedność. Zatracisz identyfikację z swym ciałem fizycznym i zapomnisz o fizycznych ograniczeniach ponieważ w Siłe Ziemi nie ma ograniczeń.  Jesteś Siłą Ziemi, Nie ograniczoną i Wolną. Dzięki Nocnemu Oddychaniu, stajesz się wypełniony Siłą Ziemi. Ta Siła zapewni twemu ciału Duchową Młodość. Będziesz wolny od chorób. Będziesz obfitował w energię.  Siła Ziemi nie tylko sprawi że poprawi się stan twego ciała fizycznego lecz także i emocjonalnego. Będziesz lepiej spoglądał na świat. To wznieci  wibracje twego ciała na tyle że depresja, samotność i lęk nie będą już więcej gościć w twym świecie.  Nocna Siła przemienia Ciało Umysłowe.  Daje ci ona doskonałą pamięć. Twój umysł i wszystko to co czynisz będzie o wiele bogatsze. Twoja pamięć będzie zdolna do poszukiwania wspomnień począwszy od czasu jej powstania. Siła Ziemi pomoże ci przemienić twój ogólny Byt w Nocną Świadomość. W dodatku prócz praktykowania Nocnego Oddychania i używania Siły Ziemi musisz także zgłębiać i praktykować sztukę Magicznej Medytacji.

MEDYTACJA MAGÓW NOCY

Medytacja Magów Nocy jest początkowym stopniem na którym zaczniesz przebudzać swe Wewnętrze Ja. To ćwiczenie które jest istotne dla twego magicznego rozwoju. W początkowych stadiach medytacji, twoje poczucie świadomości będzie miało miejsce w twej fizycznej świadomości, lecz wraz z rozwojem twoja świadomość przeniesie się ku twej Nadduszy. Istnieje wiele korzyści które mogą być osiągane z medytacji.
Medytacja bardzo poprawi twoje zdrowie. Ciało uzyska wewnętrzny spokój i uspokojenie. Praktykowanie Magicznej Medytacji może pomóc wyeliminować wrzody i inne fizyczne problemy wynikające z stresu i napięcia.  To co medytacja może zrobić dla ciebie fizycznie, może także uczynić dla twej sfery emocjonalnej.
Możesz osiągnąć stan emocjonalnego spokoju i stabilności jaki nigdy przedtem nie był u ciebie możliwy do osiągnięcia. Bez znaczenia jakie zamieszanie panuje wokoło ciebie, będziesz zawsze pozostawał opanowany i niewzruszony niczym skała. To rozwinie twoją zdolność do koncentracji i rozszerzy możliwości twego umysłu.
Będziesz w stanie osiągnąć prawdziwą łączność telepatyczną z osobami które także praktykują podobnego rodzaju magię. Twoja pamięć się niezmiernie powiększy. Pomysły z Wyższych Królestw Umysłowych zaczną do ciebie przenikać. Z Królestwa Umysłowego, będziesz w stanie się kontaktować i uzyskiwać informacje z Zapisków Akashy. Owe Zapiski Akashy omówię później.  Będziesz mógł poznać przeszłość, teraźniejszość, i przypuszczalną przyszłość dla ciebie i dla innych osób.  Będziesz w stanie zdobyć prawdziwe zrozumienie swego życia i tego czemu tutaj jesteś. Istnieją sposoby przygotowania i zasady bezpieczeństwa jakie muszą poprzedzać dokonywanie medytacji.
Po pierwsze,  musisz kontrolować to co jesz.  Musisz unikać smażonego jedzenia i ostrych przypraw w czasie kiedy zamierzasz medytować. Zamierzając medytować, nie jedz po prostu do syta, tak aby nie medytować z pełnym żołądkiem ponieważ będzie to nieco dla ciebie niewygodne i będziesz czuł się ospały. Powinieneś wybrać sobie spokojną chwilę w trakcie każdego dnia. Ten czas może być taki sam codziennie jeśli jest to możliwe. Wczesny poranek lub późny wieczór jest najlepszą porą. Poczujesz sie odświeżony kiedy będziesz medytował, tak więc przed rozpoczęciem medytacji dokonaj rytualnej kąpieli. Teraz kiedy zatroszczysz się o potrzeby twojego ciała nastała pora aby przygotować właściwą atmosferę do medytacji.
Powróć do swej Magicznej Komnaty i upewnij się że nikt i nic nie będzie ci przeszkadzać przez okres powiedzmy pół godziny.
Załóż swą togę, zapal kadzidełko i usiądź na bardzo wygodnym krześle. Nie zapalaj świecy ponieważ jej migotanie może cię rozpraszać.  Dopiero gdy to zrobisz to będziesz gotow na rozpoczęcie Magicznej Medytacji.
Zamknij swe oczy i rozstaw wokoło siebie Słup Nocy. Zrób to dokonując zarazem Nocnego Oddychania. Teraz wybierz rodzaj medytacji. Istnieją dwa rodzaje medytacji i są one dwoma różnymi ukierunkowaniami świadomości. Pierwsza metoda polega na ukierunkowaniu swych myśli na jakimś określonej sprawie lub przedmiocie. Na przykład, ową sprawą może być siła. Możesz chcieć zobaczyć różne rodzaje siły. Spróbuj zrozumieć w jaki sposób można rozwinąć siłę i jak możesz stać się silniejszy.  Możesz stawać się Czystą Siłą i nabywać cechy potrzebne w twym życiu pozwalające ci być Siłą. Wraz z tym jak będziesz kontynuował  pełne przyjrzenie się sprawie siły i zrozumiesz że to wszystko są twe świadome myśli będące powoli zasłaniane przez twą Nadduszę zdobędziesz prawdziwe oświecenie w kwestii Siły, lub jakiegokolwiek  innej sprawy którą się zajmujesz.  Drugi sposób polega na wejściu w Ciszę twej Nadduszy.
W tej metodzie nie wybierasz tematu medytacji lecz pozostajesz w stanie ciszy i całkowitego Otwarcia na Zamieszkującą w nas Nadduszę.  Musisz być całkowicie wolny od myśli. Podczas medytacji nie możesz dopuścić do siebie myślenia o troskach lub problemach ale porzucić myślenie o nich w trosce o swą Nadduszę. Wraz z tym jak nabędziesz wprawy w medytacji, staniesz się świadomy Jej Obecności.  Poczujesz Jej Energię. Wtedy Naddusza wybierze ważną sprawą i poda ci pomocne wskazówek. Pamiętaj: "Milczeć i Wiedzieć".
Wybrawszy rodzaj medytacji, skup swą uwagę na sobie i daj pełne rozeznanie w sprawie swej Nadduszy. Jeśli poczujesz delikatne poczucie trzęsienia lub wzrostu bicia serca to nie pozwól aby cie to przerażało. To dobry znak tego że to co oczekiwane ma już miejsce. Pozostań bardzo odprężony i pozwól aby twe myśli krążyły wokoło zajmującej cię sprawy. Nie przeciążaj się. Jeśli na początku możesz wytrzymać tylko od pięciu do dziesięciu minut w tym stanie to dobrze. Nie wymuszaj wyników. Wyniki pojawią się w swym właściwym czasie. Medytuj tylko tak długo jak będzie to dla ciebie wygodne. Gdy skończysz nie zrywaj się i nie  biegnij do codziennych prac. Podejdź do tego na spokojnie i poświęć kilka minut lub jeśli chcesz, więcej czasu, tak abyś mógł się dostosować do szybkiego tempa życia. W Magicznej Medytacji, spowalniasz znacznie swe tempo życia.  Dążysz do osiągnięcia czegoś lecz musisz być cierpliwy aby mogły się ukazać wyniki twoich dążeń. Nie uzyskasz wszystkiego w trakcie jednej Nocy, lecz któregoś dnia Noc będzie twoja. Nie ma nic większego co możesz zrobić na swej wędrówce po Ścieżce Nocy niż ciche praktykowanie Medytacji Magów Nocy. W Medytacji Magów Nocy uczysz się sposobu zmieniania wibracji swej świadomości i dostrajania jej do Świadomości Nadduszy. Teraz przejdźmy do zbadania głębin i wyżyn Królestwa Wibracji.

KRÓLESTWO WIBRACJI

Nauka o wibracjach jest ważna dla Maga Nocy. Prawdziwy magiczny rozwój jest skutkiem zwiększenia wibracji ciała fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i przyczynowego. Dlatego też musisz zaczynać od najniższego poziomu wibracji, fizycznego, i zgłębić jego naturę.
Wibrowanie jest ruchem. W świecie fizycznym, wibracje są oparte na ruchach cząsteczkowych lub przemieszaniu się. Świat fizyczny składa się z małych cząstek pozostających w ruchu, zwanych molekułami lub cząsteczkami. Cząsteczki / molekuły są złożone z najmniejszych drobin znanym nam jako atomy.  Atomy są złożone z jeszcze mniejszych części którymi są protony, neutrony i elektrony. Jeśli mógłbyś stać się na tyle mały aby je zobaczyć to dostrzegłbyś je jako elektrony orbitujące wokoło jądra atomowego niczym planety krążące wokoło Słońca. Jeśli poszedłbyś dalej za tym porównaniem, to spostrzegłbyś że ludzkie ciało może być zbudowane z wielu systemów słonecznych i galaktycznych. Ludzkie ciało składa się z stałego ruchu molekuł które produkują coś podobnego do elektryczności. Istnieją obecnie urządzenia które mogą badać tą bardzo skomplikowaną i rozwiniętą elektryczność. Mieszanina tej pięknej elektryczności w połączeniu z Energią Nadduszy wywołuje odczuwanie przez nas życia. Wszystkie formy materii produkują tą piekną energię poprzez swój ruch cząsteczek.
Idąc dalej, wszystko co materialne, czy to minerał, roślina, lub królestwo zwierząt jest prowadzone ku rozwojowi, tak jak ty, poprzez Wielką Moc i dlatego też posiada Życie.  To Życie nie jest co prawda Życiem takim jakim ty je znasz, lecz jest Życiem. Jako możesz spostrzec, wszystkie formy materii wykazują aktywność molekularną. Owa aktywność molekularna jest bardzo czynna w pewnym formach, a w innych zaś bardzo powolna. Skały wykazują bardzo niską aktywność molekularną, lub posiadają niski poziom wibracji, podczas gdy powietrze ma bardzo wysoki poziom wibracji. Ów poziom wibracji jest określany częstotliwością. Kiedy poziom wibracji jest wysoki to częstotliwość jest wysoka, podobnie też w przypadku odwrotnym, kiedy poziom wibracji jest niski, to częstotliwość też jest niska. Nauczyłeś się że materia pozostaje w ciągłym ruchu. Wszelaki ruch oddziaływuje na poziom wibracji / częstotliwość, w zależności od  aktywności molekularnej. Najważniejszą częścią fizycznego królestwa wibracji która przenika wszystkie poziomy wibracji jest światło i kolor.
Światło i kolor są zależne od materii i stopnia jej wibracji. Kolor jest ważny w twym życiu fizycznym.  Przez chwilę, będziesz dyskutował nad tym  jak oddziaływują one na ludzkie ciało, lecz niektóre poboczne informacje o świetle i kolorze staną sie bardzo cenne. Światło jest energią. Światło tak naprawdę jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Kiedy światło uderza w jakiś przedmiot, to molekuły owego przedmiotu wchłaniają część owej energii, a następnie, to co nie zostało wchłonięte jest odbijane i wypromieniowane do otoczenia. To promieniowanie jest postrzegane przez nasze oczy jako kolory.  Widziana przez nas różnica kolorów wynika z różnych częstostliwości owego promieniowania. Ta częstotliwość jest bardzo swobodnym  terminem używanym do opisywania aktywności cząsteczek. Częstotliwość używana do określania koloru opiera się na podstawie mówiącej o tym że kolor jest promieniowaniem lub energią. Światło dzieli się na siedem podstawowych częstotliwości. Owe częstotliwości są postrzegane jako kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Czerwony ma  najniższą częstotliwość a fioletowy najwyższą. Tutaj możesz spojrzeć na fizyczna definicję światła i koloru.  Jak, mimo to, możliwe jest że światło i kolory mogą wpływać na samopoczucie naszego fizycznego ciała ?
Spotkałeś się już chyba z tym jak kolory mogą zmienić komuś nastrój. Na przykład pomieszczenie pomalowane na kolor niebieski  daje przebywającym w nim osobom poczucie spokoju i odprężenia podczas gdy czerwony pokój sprawia wrażenie przesyconego energią lub wywołuje zdenerwowanie. Lecz niektórzy z nas są świadomi tego jak kolory mogą bezpośrednio oddziaływać na fizyczne ciało.  Całą zasadą na której opiera się leczenie kolorami jest wibracja. Każda część twego ciała wibruje z określoną częstotliwością. Choroba  pojawia się wtedy kiedy jakaś część ciała rozwija się w sposób nierównomierny lub z złą częstotliwością. Promieniowanie koloru, kiedy jest skierowane na poszczególne miejsce zaburzeń, wywołuje przyjazne wibracje w danym organie i poprawia częstotliwość organu, sprawiając iż powraca on do swej właściwej częstotliwości, a dzięki temu, odzyskuje dobre zdrowie. Jak to może się dziać ?

Przed wyjaśnieniem tego zjawiska najlepiej będzie gdy dam ci OSTRZEŻENIE !!! Nie traktuj owych nauk i zestawień kolorystycznych jako praktyki leczniczej !  Jeśli nie jesteś lekarzem, to skąd możesz być pewny co dolega jakiejś osobie ?  Mógłbyś mieć kłopoty jeśli wyrządziłbyś komuś tym krzywdę. Wraz z tym jak będzie postępował twój magiczny rozwój, będziesz wiedział dzięki swej Nadduszy co dolega danej osobie i jaki kolor może wspomóc (lecz nie zastąpić !!!) jej leczenie.  Użyj tych nauk do pomocy tylko osobom które są tobie bliskie i samemu sobie. Bądź całkowicie pewien tego co czynisz. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to NIE RÓB TEGO ! To bardzo przydatna nauka wspomagająca leczenie jeśli stosuje się ją mądrze. Bądź ostrożny. Istnieje kilka metod przeprowadzania terapii kolorami. Nie dyskutujemy o tym jakie kolory lamp mogą być w nich zastąpione bardziej zaawansowanymi urządzeniami. To o czym dyskutujemy tutaj to użycie kolorów w medytacji i w odniesieniu do twego fizycznego narzędzia, ciała.
Jesteś kanałem dla wyższych energii. Jesteś magnesem dla owych energii i poprzez skupianie się lub medytowanie nad specyficznym kolorem będziesz w stanie przyciągać je do siebie i używać ich w razie potrzeby do wspomagania procesów leczniczych u osób tego potrzebujących.  Zanim omówimy właściwą technikę musisz się przygotować podobnie jak to czynisz przed medytacją. Upewnij się że jesteś zdrowy, inaczej poprzez swe próby wspomagania leczenia mógłbyś wywoływać u innych chorobę.  Kiedy zaczynasz medytację to dobrze byłoby wziąć kartkę papieru o kolorze jaki chcesz przyciągnąć do siebie i wpatrywać się w nią.  Wraz z tym jak zacznie postępować twoja medytacja upewnij się że twoje kostki i ręce są skrzyżowane. To pomaga zachowywać energię którą ty przyciągasz. Wyobraź sobie że ów kolor przepełnia twój Słup Nocy. Zobacz Słup wypełniający się danym kolorem aż do chwili kiedy uzyska jednolitą barwę i wysyci się do pełna.  Kiedy będziesz gotowy to przenieś go na osoby potrzebujące wsparcia podczas leczenia.  Jeśli ty jesteś osobą potrzebującą wsparcia w procesie leczenia, to zobacz jak owa energia przenika miejsce twej choroby. Zobacz jak chora część twojego ciała staje się całością i znów zaczyna doskonale funkcjonować. Jeśli jest to inna osoba lub cokolwiek innego potrzebującego energii koloru, połóż swe ręce nad chorym miejscem. Zobacz jak owa energia przenika do danej części ciała i przywraca ją do doskonałej harmonii i wibracji.  Nie jest konieczne abyś był obecny przy osobie której przekazujesz leczniczą energię. Jeśli dana osoba jest gdzieś indziej, zobacz swą energię lecącą ku danej osobie. Wyobraź sobie daną osobę i jej chore miejsca po czym zobacz jak wysłana energia sprawia że owe chore miejsca zaczynają powracać do równowagi i ulegają procesom leczenia. Pamiętaj o tym że gdy skończysz, musisz umyć swe ręce w chłodnej, bieżącej wodzie. Jest to niezbędne aby móc kontynuować kolejne kuracje co godzinę aż do chwili poprawy kondycji u danej osoby.
Powinieneś dokonywać owego leczenia przez okres najwyżej piętnastu minut jednorazowo. Owe kontynuowanie kuracji jest konieczne abyś mógł działać w zgodzie z cykliczną naturą ciała. Ten okres czasu pozwala ciału na użycie wspierającej go energii w odpowiednim czasie. Pozwala także tobie na zorientowanie się kiedy można przerwać kurację, czasami po upływie czterech - pięciu minut, możesz zaobserwować proces leczniczy i jego rozwój. Ostatnim tematem do omówienia są same kolory i dolegliwości jakie można zwalczać za pomocą kolorów. Zacznijmy od koloru o najniższej wibracji, czerwonego.
Czerwień jest kolorem pełnym wibracji i życia. Czerwień jest ciepłym, ożywiającym i wzmacniającym kolorem.  Jest bezpośrednio odpowiedzialna za twą fizyczną żywotność. W przypadkach kiedy występuje niedobór energii, czerwień pomaga najlepiej.  Jest skuteczna w zwalczaniu anemii i raka.  Ożywia krew i pomaga ją oczyścić. Nie używaj koloru czerwonego w przypadku stanów zapalnych lub kiedy dana osoba ma wybuchowy charakter.
Kolor pomarańczowy jest często kojarzony z Słońcem. Jest niezbędny dla zdrowia i żywotności.  Wpływa głównie na procesy przyswajania i krążenia. Kolor ten pomaga w wchłanianiu pożywienia i skupia się wokoło śledziony. Sprawdza się w leczeniu astmy, bronchitu, przeziębienia i epilepsji. Ponadto jest przydatny w zwalczaniu podagry, zapaleniu nerek, kamieni żółciowych,  zaniku miesiączki i otępienia umysłowego.
Kolor żółty działa łagodząco na nerwy. Jest kolorem pobudzającym natchnienie i zdolności umysłowe. Jest dobry w zwalczaniu niestrawności, cukrzycy, wzdęć i zaparć. Czysty kolor żółty jest jedną z najsilniej działających sił przeciwko depresji i wszelakiego rodzaju ograniczeniom. Żółty stymuluje umysł a także wywiera silnie leczniczy wpływ na organy   przyswajania w ciele.  Żółty także wzmaga oczyszczające działania w ciele dlatego też sprawdza się w przypadku kuracji dotyczących wątroby, woreczka żółciowego i jelit wzmacniając je i pomagając im w odbudowywaniu uszkodzonych części ciała.  Żółty wspiera powierzchnię skóry, leczenie blizn i leczeniu wszelakich innych, podobnych skaz i wad dermatologicznych.
Zielony jest kolorem Ziemi. To kolor harmoni i równowagi. Oddziaływuje kojąco na nerwy. Ma bardzo potężny wpływ na zasoby krwii i jej rozprowadzanie po ciele. Kolor zielony jest idealnym uspokajaczem i przydaje się w przypadku leczenia przypadłości serca, ciśnienia krwii i bólu głowy.
Niebieski jest kolorem głębokiego morza i równowagi. Oddziaływuje na ciało jako potężny środek odkażający. Doskonale sprawdza się w leczeniu bezsenności. Niebieski jest dobry do zwalczania wszelakich chorób gardła i kuracjach przeciwko kamieniom żółciowym, żółtaczce, otarciom skóry, skaleczeniom, oparzeniom i reumatyzmowi.

Indygo jest kolorem działającym leczniczo na oczy, uszy i nos. Doskonale sprawdza się w zwalczaniu głuchoty, zaćmy, majakach alkoholowych i zapaleniach oczu. Prócz tego dobrze sprawdza się w pomocy przy leczeniu zaburzeń pracy płuc, zapaleniu płuc, astmie, bronchitowi i niestrawności.
Filetowy jest najwyższą wibracją światła widzialnego. Oddziaływuje głównie na obszar mózgu.  Sprawdza się dobrze w zwalczaniu zaburzeń umysłowych, zaćmie i paraliżu. Twórczy artyści i  pracownicy będą czerpać korzyści z pokrycia owym kolorem swej pracowni, pracy i przebywaniu w otoczeniu owego koloru. Doskonale sprawdza się w zwalczaniu bezsenności.
W skrócie mówiąc, przypominam ci abyś ostrożnie i w przemyślany sposób używał kolorów. Nie używaj ich zbyt przesadnie. Przez cały czas, powinieneś kierować się poradami z strony swej Nadduszy.  Nigdy nie traktuj tego jako kurację leczniczą dla kogokolwiek. I przede wszystkich, w przypadku chorób i zaburzeń, Idź do Swego Lekarza !  Zamieszczonej tu wiedzy możesz używać do wspierania zdrowia swego i innych osób, lecz nie znaczy to że powyższe metody mogą zastąpić kuracje medyczne zalecone ci przez twojego Lekarza.  Dokonałem małego wprowadzenia w dyskusję o królestwie wibracji. Omówiłem wibrujący świat wokoło nas i to dlaczego nasze życie polega na ciągłych zmianach i ruchu. Omówiłem specjalny świat światła i koloru oraz ich związek z ludzkim ciałem. W następnym temacie będę zmierzał do ukazania  pewnych ciekawych informacji dotyczących ludzkiego ciała i tego jak ono działa.

OŚRODKI NOCY ORAZ CIAŁO ETERYCZNE I FIZYCZNE

W języku Wschodu, Ośrodki Nocy są znane jako czakry. Ośrodki Nocy są umieszczone w każdym rodzaju ciała jakie posiadasz, od ciała eterycznego do ciała umysłowego. Są one podobne do małych, podobnych do wirów, kłębowisk skupionej energii. Ośrodki Nocy są odpowiedzialne za pewne funkcje. Są one przekaźnikami Nocnej Siły z wyższych wymiarów do niższych. Działają jako transformatory redukujące, biorąc wyższe energie i obniżając je zgodnie z wymaganiem każdego z ciał. Ponadto działają jako ośrodki informacyjne. Łączą każdy wymiar, od najwyższego do najniższego poprzez wewnętrzny rodzaj komunikacji pozwalający całemu systemowi jednego ciała przekazywać informację do każdego innego ciała. Posiadają także inne funkcje lecz zostaną one omówione w późniejszych tematach. Obecnie omówimy dwa ciała: fizyczne i eteryczne, i rolę jaką spełniają w każdym z nich Ośrodki Nocy.  Spójrzmy najpierw na ciało fizyczne.
W ciele fizycznym istnieje odpowiedni organ i / lub gruczoł związany z każdym z Ośrodków Nocy. Najniższy ośrodek znajduje się u podstawy kręgosłupa i jest związany z organami płciowymi. Drugi z ośrodków, jest umieszczony w okolicach śledziony i jest związany z śledzioną / trzustką. Trzeci Ośrodek Nocy jest umieszczony nad pępkiem lub splotem słonecznym i odpowiada nadnerczu. Czwarty jest umieszczony ponad sercem i jest związany z grasicą. Czwarty jest umieszczony w okolicach gardła i odpowiada tarczycy. Szósty Ośrodek Nocy jest umieszczony w okolicach brwi i odpowiada szyszynce. Siódmy Ośrodek Nocy jest umieszczony na czubku głowy i odpowiada przysadce mózgowej. Co ciekawe i ważne do zwrócenia uwagi, to to że są to organy odpowiedzialne za nasz układ hormonalny.
Owe gruczoły produkują substancje zwane hormonami które są wydzielane do krwiobiegu w celu kontrolowania każdej komórki w naszym ciele. Ponadto owe gruczoły oddziaływują na wzrost i rozwój naszego ciała fizycznego, sposób odczuwania, a nawet sposób myślenia. System hormonalny jest regulowany przez system nerwowy. Istnieje tutaj ważne powiązanie. Dla każdego z Ośrodków Nocy istnieją także odpowiednie skupiska systemu nerwowego. Owe ośrodki nerwowe są ściśle związane z gruczołami których pracę kontrolują, są też odpowiedzialne za system hormonalny. To prowadzi nas do Ośrodków Nocy, Ciała Eterycznego i ich związku z twą możliwością kontrolowania ciała.
Ciało Eteryczne jest tworzone przez elektromagnetyczne pole wytwarzane przez ciało fizyczne. Ciało Eteryczne przenika fizyczne ciało i poza nie na odległość od pół do czterech cali i może być widziane Nocnym Okiem jako jaśniejąca świetlista niebieska poświata. Ciało Eteryczne jest najniższym z ciał w których możemy odnaleźć Ośrodki Nocy. Naddusza wpływa na ciało poprzez przesyłanie Nocnej Siły przez Wysokie Ośrodki Nocy które kontynuują obniżanie jej aż do energii wchodzących przez kłębowiska ku ciału Eterycznemu w którym to z kolei obniżają się ku ośrodkom nerwowym, systemowi hormonalnemu i ciału fizycznemu jako całości. Dwa Ośrodki Nocy które doskonale oddziaływują na ciało fizyczne są dwoma leżącymi najniższej czakrami.
Najniżej leżące ośrodki, które możemy znaleźć przy podstawie kręgosłupa zawierają Ziemski Ogień. W religiach Wschodu jest to tak zwana Kundalini. Omówię tę Energię później, lecz teraz skupię się na Sile Ziemi, słabiej skoncentrowanej formie Ziemskiego Ognia. Osoby które żyją w położonych na wysokich piętrach apartamentach i pracują w podobnie wysoko umieszczonych biurach mogą często odczuwać zmęczenie i opadanie z sił. Dzieje się tak z powodu braku bezpośredniego kontaktu z Ziemią.  Dla ludzi konieczne jest aby pozostawali w  kontakcie z Ziemią. Kiedy ciało ma bezpośredni kontakt z Ziemią, to podstawowy Ośrodek Nocy jest wtedy zdolny do wchłaniania energii Ziemi. Każdy powinien od czasu do czasu wyjść na dwór w celu bezpośredniego kontaktu z Matką Ziemią i zaczerpnąć jej życiodajnej energii. W późniejszych tematach, ukażę rytuał pomagający zachować duży zapas energii Ziemi w sobie.
Drugi Ośrodek Nocy, odpowiadający za twoje dobre samopoczucie jest umieszczony ponad śledzioną / trzustką i wchłania praniczną siłę wytwarzaną przez Słońce. Jest to druga energia potrzebna do dobrego samopoczucia twojego ciała fizycznego.  Odpowiednie przyjmowanie tej energii pomoże ci zachować zdrowie.  Owe siły dają ci żywotność, młodość i radość z życia. Jak już wspomniałem wcześniej, ciało Eteryczne rozciąga się wzdłuż i wszerz poza twoje ciało na dystans od jednego do czterech cali. Ma ono barwę od niebieskawo-szarej do jasnoniebieskiej poświaty. Kiedy dana osoba jest zdrowa, to jej ciało Eteryczne widać jako silne i rozciągające się na kilka cali poza jej ciało fizyczne. W przypadku chorób lub wątłego zdrowia kiedy ktoś ma mało energii, to ciało eteryczne znajduje się blisko ciała i trudno je zobaczyć. Jak możesz zobaczyć ciało eteryczne ?
Nauczenie się zdolności widzenia ciała eterycznego jest najlepszym sposobem na magiczne postrzeganie świata. Ponieważ jego energia posiada niższe wibracje niż energia aury, to łatwiej jest ją zobaczyć dzięki Oku Nocy.  Na chwilę, porozmawiajmy o tym czym tak dokładnie jest Oko Nocy i za pomocą jakich mechanizmów ono działa.
Oko Nocy i jego istnienie jest znane od czasów Starożytnych. W języku Wschodu jest ono określane jako "Trzecie Oko". Oko Nocy jest magicznym organem który, kiedy jest używany, umożliwia ci dostrzeganie wyższych wymiarów. Oko Nocy jest także zdolne do powiększania mikroskopijnych cząsteczek tak bardzo że możesz je dostrzec. Jest to bardzo podobne do mikroskopu i działa podobnie. Dla większości z nas, Oko Nocy jest zamknięte i jest ślepe na wyższe królestwa, lecz poprzez odpowiednie techniki i praktyki z nim związane, możesz się nauczyć je wykorzystywać i spoglądać na świat poprzez Oko Nocy. Mechanika na jakiej działa Oko Nocy będzie omówiona głębiej w późniejszych tematach. Teraz wspomnę jedynie, że Oko Nocy jest związane z szóstym Ośrodkiem Nocy i gruczołem szyszynki. Kiedy one działają pod twoją świadomą kontrolą, to jesteś zdolny magicznie postrzegać świat. Wiedza o dokładnym mechanizmie tego zjawiska nie jest konieczna abyś mógł patrzeć poprzez Oko Nocy. To co konieczne to znajomość technik otwierania i używania Oka Nocy i dużo praktyki w tym zakresie. Dlatego też, dokonajmy pewnych ćwiczeń aby rozpocząć jego rozwój.
Aby przekonać się że ciało eteryczne naprawdę istnieje, rozpocznijmy następujący eksperyment. Nocą, kiedy będziesz w łóżku, połóż się na plecach z szeroko rozstawionymi nogami. Następnie powoli złącz swe nogi razem aż do chwili kiedy poczujesz że stopa dotyka stopy. Kiedy poczujesz dotknięcie spróbuj raz jeszcze czy możesz je złączyć razem jeszcze bliżej. Będziesz zaskoczony odkrywając że potrafisz to zrobić. Owa przestrzeń jest miejscem zajmowanym przez ciało eteryczne. Możesz także spróbować tego z inną osobą. Spróbuj dotknąć innej osoby w okolicę odsłoniętego fragmentu skóry. Najlepsze do tego eksperymentu są okolice karku i głowy. Dotknij ją bardzo delikatnie jednym palcem a następnie powoli przesuń palec na odległość około jednego cala [2,3 cm] ponad skórę. Dana osoba może nie być w stanie określić różnicy pomiędzy tym jak ją dotykasz a kiedy jej nie dotykasz. Teraz, kiedy już być może, przekonałeś się że istnieje ciało eteryczne, pójdźmy dalej i zobaczmy je.
Będzie łatwiej jeśli pomoże ci w tym jakaś osoba. Mając już daną osobę postaw ją tak, aby stała naprzeciw jakiegoś neutralnego tła, najlepiej o kolorze białym, a następnie odpręż się i głęboko oddychaj. Bardzo ważne aby w miejscu eksperymentu było jasno. Światło może być umieszczone za tobą i postawione tak aby nie rzucało cienia na obserwowaną osobę. Powinno to być rozproszone światło. Powinieneś teraz stanąć w miejscu oddalonym od danej osoby o około od pół metra do trzech metrów i usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji. Odpręż się i głęboko oddychaj. Patrz na osobę i pozwól swym oczom wypocząć. Nie skupiaj się na postrzeganiu czegokolwiek. Patrz poza osobę tak samo jak patrzysz ku bardzo odległym miejscom. Energia ciała eterycznego obserwowanej osoby będzie widoczna jako delikatna mgiełka wokoło ciała fizycznego danej osoby. Jeśli jesteś sam i nie masz osoby która mogłaby ci pomóc, to tak samo możesz praktykować postrzeganie powłoki eterycznej.
Weź lustro, skierowane przodem ku tobie, w którym będziesz mógł widzieć górną część twego ciała. Stań na tle o neutralnym kolorze.  Spoglądaj w lustro tak długo aż zauważysz sylwetki jakby ktoś stał przed tobą. W całym ćwiczeniu, opisanym powyżej, nie poddawaj się jeśli podczas pierwszych prób nic nie dostrzeżesz. Bądź cierpliwy i wiedz że to wszystko działa, ale musisz pierw dokonać pewnej ilości prób aby móc z tego skorzystać i nie poddawaj się w swych próbach. Nikt nie stał się Mistrzem jako Mag Nocy bez dużej ilości praktyk i cierpliwości. Dlatego też, ty także, możesz być Mistrzem w Magii Nocy jeśli zechcesz, lecz wymaga to cierpliwości i praktykowania.  Opuścisz teraz Królestwo dostrzegania ciała Eterycznego i Magicznego Postrzegania świata aby wejść do Królestwa Magicznych Dźwięków.

MOC DŹWIĘKU

Czy widziałeś kiedyś jak głos śpiewaka operowego rozbija szklankę ze szkła ?  Powiada się że słowa są rzeczami i raz wypowiedziane mogą spowodować wiele rzeczy.  Czy może się tak dziać w przypadku wypowiedzianego słowa ?  Zbadajmy fizyczne cechy wypowiadanych słów, innymi słowy, dzwięków i ich cech oraz odkryjmy ich sekret.
Najpierw musisz się nauczyć tego że dzwięki są wywoływane przez drgania struktury.  Podróżując, dźwięk musi przechodzić przez substancje fizyczne lub nośniki. Dźwięk porusza się ruchem falowym.  Wraz z przemieszczaniem się fal dzwiękowych, w nośniku, następują małe przemieszczenia cząsteczek owego nośnika lub substancji poprzez którą przechodzi dźwięk. Owe małe przemieszczenia są regularnym ruchem zbiorczym w którym wszystkie cząsteczki, w małej ilości materii, poruszają się razem. Możesz uważać ten ruch jako porównywalny do małej ilości wody trzymanej w pojemniku w którym widzisz fale poruszające się w całej objętości wody. Ten uporządkowany ruch falowy pokrywa się z losowym ruchem cieplnym cieczy lub drganiami cząsteczek wody.  Dlatego też, widzimy fale dźwiękowe jako cząsteczki jakiejś substancji poruszające się do przodu i tyłu w regularny sposób. Wiesz że ów dźwięk jest wynikiem drgania ciał lecz prócz tego musisz wiedzieć że przemieszczające się fale dźwiękowe niosą z sobą energię.
Kiedy ten dźwięk przechodzi, lub uderza w materialną powierzchnię, to następuje wchłanianie energii dźwiękowej przez ową powierzchnię ciała fizycznego. W niektórych przypadkach zmusza to ciało do wibrowania z częstotliwością przechodzącego przez nie dźwięku.  Stan rezonansu powstaje kiedy wibracje ciała fizycznego i owej napotkanej fali są podobnej częstotliwości.  Dźwięk może dokonać pewnych nadzwyczajnych rzeczy. Dla przykładu, pamiętaj że osoba o bardzo wysokim głosie, podczas śpiewu, wprawia w rezonans szklankę, i może spowodować jej pęknięcie.  Lecz o wiele silniejsza jest Moc wypowiedzianego słowa lub energii dźwięku, kiedy jego energia jest przenoszona jest przez fale nośne twórczych myśli magicznych. Wypowiedziane słowo jest obdarzone Nocną Siłą kiedy twórcze myśle poza owymi słowami jest dziełem Nocnej Świadomości. Twoje słowa są obdarzone Siłą Nocy kiedy twoja Magiczna Świadomość jest Nadduszą. Twoje słowa są tak samo potężne jak twoja świadomość będąca równa  Nocnej Świadomości. Dla twoich słów życiem i życiowym zadaniem jest to gdzie są one kierowane, podczas gdy dla twojej świadomości jest to stanie się Nadduszą. Twoja wola jest czynnikiem wybierającym użyte słowa, lecz dostępny dla niej zasób słów jest raczej bogatszy niźli biedniejszy ponieważ muszą one być natchnione Siłą Nocy poprzez Nocną Świadomość. Spróbuj tego.
Aby rozpocząć musisz ujrzeć siebie jako Nadduszę. Poczuj Nocną Obecność swej własnej Nadduszy wybierającej słowa które chcesz stworzyć. Następnie wypowiedz słowa wiedząc że to nie ty wypowiadasz te słowa, lecz to Naddusza wypowiada owe Słowa. Następnie owe Słowa zostają wysłane dalej  aby wykonały swe działanie. Im większe jest twoje dostrojenie z twą Nadduszą, tym większą moc posiadają Słowa. Bacz na to aby twoje myśli były w zgodzie z Nadduszą przez cały czas. Aby nadać swym słowom Siłę Nocy musisz stać się Nadduszą w wszystkim co czynisz. Powtarzaj owe Słowa ciągle i nieustannie, aż poczujesz że słowa zaczęły żyć własnym życiem. Powtarzaj je aż owe słowa uzyskają Siłę Nocy i wtedy pójdą dalej by stworzyć to co powiedziałeś. Nie ma żadnych ograniczeń w tym co twe Słowa w Nocnej Świadomości mogą zrobić. Mogą ci przynieść wybrankę twego serca. Mogą, jak się to określa metaforycznie, przenosić góry. Mogą tworzyć życie. Nie ma tutaj ograniczeń tego co możesz zrobić, dopóki oczywiście tworzysz w porozumieniu z swą Nadduszą.  Wraz z tym jak jesteś przepełniony Dźwiękiem Nadduszy, musisz się wypełnić Energiami Ziemi.

RYTUAŁ ZIEMI

Twoje ciało bardzo przypomina Ziemię. Jak już wspomniano w wcześniejszych tematach, ciało fizyczne jest otoczone ciałem eterycznym. Jest to twoje pole magnetyczne, tak samo jak Ziemia posiada swe własne pole magnetyczne. Stanowi ono o twoim dobrym zdrowiu i o więzi z Ziemią.  Ziemskie prądy wymieszane z twoimi własnymi magnetycznymi prądami pomagają ci zachować zdrowie. Doświadczasz mniej napięć i poczucia przygnębienia. Jeśli nie możesz nic zrobić, to powinieneś wyjść na dwór i pochodzić trochę boso po ziemi. Tutaj chciałbym cię wprowadzić do rytuału który pozwoli ci czerpać większą korzyść z Energii Ziemi.
Ziemska energia jest bardzo uporządkowaną energią. Możesz myśleć że skoro Ziemia jest zaśmieconym miejscem to dlatego też jej energie są w takim samym stanie. To nie prawda ! Postawa ludzkości jest zachowaniem które powoli niszczy samą Ziemię. Z punktu widzenia Nadduszy Ziemia jest pokryta grubą warstwą złych Ludzkich postaw dotyczących Ziemi.  Ziemia jest Ciałem magicznie zaawansowanej Istoty i jej Energie pozostają w najgłębszym ładzie. Spójrzmy szczególnie na to jak wchłaniać owe życiodajne energie.
Jedynym miejscem gdzie możemy wykonać ten rytuał jest otwarta przestrzeń. Powinieneś wybrać miejsce wolne od ludzkich siedzib i będące ostoją natury. Powinieneś udać się do parku lub lasu. Idź gdzieś gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Gdy wybrałeś już miejsce w którym się dobrze czujesz, usiądź tak aby było ci wygodnie. Twoje pośladki powinny być w bezpośrednim kontakcie z Ziemią. Nie siadaj na krześle. Następnie zacznij głęboko oddychać, odpocznij i pozwól aby wszelakie twe napięcia się rozładowały. Kiedy jesteś już doskonale odprężony zacznij odczuwać swe Ciało Eteryczne.
Poczuj swe prądy magnetyczne stykające się z prądami magnetycznymi Ziemi. Kiedy oddychasz, zaczerpnij Ziemskiej Energii do swego ciała poprzez Nocne Ośrodki. Zobacz ową energię płynącą poprzez podstawowy ośrodek i płynącą wyżej i jeszcze wyżej poprzez każdy ośrodek aż dotrze do ośrodka korony. Kiedy dotrze już ona tak wysoko, przytrzymaj energię tutaj i pozwól jej wypełnić szczelnie całe twe ciało.  Wtedy, wydychając powietrze, zobacz zużyte i zmęczone energie wypływające z twego ciała i następnie wchłaniane przez Ziemię. Ziemia zmieni je, odnowi i naładuje owe energie Ziemską Siłą. Kontynuuj to ćwiczenie tak długo jak długo będziesz się czuł wygodnie. Podczas tego ćwiczenia powinieneś czuć więź i Jedność z Duszą Ziemi. Ziemia jest Magiczną Fontanną Ciemności Nocy. Napij się z niej a zostaniesz odnowiony !
Zaszedłeś daleko na Ścieżce Ziemi. Nauczyłeś się wiele o sobie. Poznałeś ukryte zdolności i moce które drzemią w tobie. Lecz jak wszystkie rzeczy na Ziemi musi nastąpić koniec i w następnym temacie przejdziesz do poznawania wiedzy o swym końcu i  zakończeniu się rozdziału Ziemskiej Magii.

FIZYCZNE KRÓLESTWO ŚMIERCI

Od zawsze powiada się że ludzie boją się tego co jest dla nich nieznane. Jedną z największych tajemnic w życiu jest śmierć. Umieranie jest równe ważne jak życie na Ziemi. Umieranie nie jest wielką tajemnicą. Nie powinniśmy się lękać śmierci. Aby przestać się jej bać powinniśmy na nią spojrzeć i ją zrozumieć.
Twoje życie jest podtrzymywane tak długo jak długo srebrny sznur jest przymocowany do twego ciała fizycznego. Jest to twoja linia życia biegnąca od twej Nadduszy do tego co jest znane  jako "Ja".  W obecnym procesie fizycznym umierania potrzeba trzech dni na pełne odczepienie owego sznura od ciała. Ciało powinno zostać pozostawione w spokojnym miejscu w którym nikt nie będzie naruszał jego spokoju aż sznur się w pełni odłączy. Kiedy się oddzielasz, czujesz się jakbyś fruwał w chmurach ponad swym fizycznym ciałem. Po trzech dniach, odpłyniesz niczym statek który dryfuje po morzach. Proces umierania jest całkowicie bezbolesny i nie powinieneś się go bać. Nim odpłyniesz ku kolejnemu wymiarowi, musisz dokonać przeglądu obecnego procesu przygotowania do pogrzebu twego ciała. To upewni cię że twoje ciało fizyczne naprawdę umarło, lecz ty nadal żyjesz. Tutaj chciałbym coś powiedzieć o osobach które odeszły.
W kulturze Zachodu, zwykło się opłakiwać osoby które nas opuściły. Bardziej właściwe byłoby się cieszyć z tego że mają one teraz nowy świat gdzie zaznają szczęścia i radości. W tym nowym świecie nie ma cierpienia, głodu lub walki o przetrwanie. Płaczemy i smucimy się nad zmarłymi z wielu powodów, lecz zazwyczaj dlatego że czujemy żal i samotność oraz z smutku opuszczenia. Jak możesz przezwyciężyć swój smutek za tymi co odeszli?
Najpierw powinieneś uświadomić sobie że jeśli tego pragniesz to pewnego dnia ponownie spotkasz się z tymi osobami. Tylko ci którzy pozostają w zgodzie z innymi mogą się ponownie zjednoczyć, ponieważ harmonia może istnieć tylko po drugiej stronie.  Ty także powinieneś uświadomić sobie że nie powinieneś opłakiwać za bardzo osób które odeszły, ponieważ zakłócasz ich spokój i utrudniasz im przejście na drugą stronę. Czym możesz pomóc osobie  która cierpi wskutek żalu i smutku ?
Najlepszą rzeczą jaką możesz jej pomóc to być jej "chusteczką do wypłakania" i osobą która ją wesprze i wysłucha. Powinieneś zrobić wszystko co w twojej mocy aby pomóc danej osoby porozmawiać o jej smutku. Niechaj opowie ci o żalu jaki ma i porozmawia o smutku po opuszczeniu jej kogoś kto odszedł. Towarzysz jej i pozwól się jej wypłakać jeśli dana osoba tego chce. Płacz i łzy są największym buforem bezpieczeństwa jaki posiada ludzkie ciało. To zabezpiecza przed przeciążeniem emocjonalnym  grożącym szaleństwem. Daj danej osobie odpowiednio wiele czasu aby wyraziła swój smutek i żal. Lecz nie pozwól na wieczne opłakiwanie. Żal nie może trwać zbyt długo. Może to spowodować że dana osoba popadnie w użalanie nad sobą co będzie bardzo złym stanem. Umieranie na tym świecie jest rodzeniem się w następnym, wyższym świecie. Istnieją praktyki które mogą ci towarzyszyć w procesie umierania. Powinieneś się do nich przygotować poprzez medytację. Opiszemy tutaj medytowanie na temat śmierci. Spójrz na siebie w chwili twej śmierci. Poczuj i uświadom sobie że jesteś niczym chmura świadomości unosząca się ponad twym ciałem fizycznym. Spójrz na siebie jak obecnie próbujesz wyjść z starego, umierającego mieszkania. Wtedy ty powinieneś zobaczyć i wyobrazić sobie osobę która chce przybyć do ciebie aby ci pomóc i się z tobą przywitać. Poczuj jej bardzo silną obecność i wiedz że ona jest tutaj aby pomóc ci dokonać przejścia.
Jeśli nie masz żadnej specjalnej osoby która mogłaby tu do ciebie przyjść, wiedz że istnieją specjalni pomocnicy którzy czekają aby ci pomóc przejść do innego wymiaru. Nie lękaj się ponieważ nigdy nie będziesz sam. Wiedz że tak jak długo jak ty będziesz miał kompletnie odczepiony srebrny sznur od ciała fizycznego tak długo będą ci towarzyszyć  do następnego królestwa. Pozwalają ci się odprężyć i przeczekać twój fizyczny proces umierania. Nie doświadczysz ani bólu ani lęku, tylko początek nowego dnia na nowym świecie.  Jedynym odczuciem jakie doświadczysz jest tylko poczucie powrotu do domu. Ta prosta metoda medytacji przejścia z jednego świata do innego może  zmniejszyć wiele lęków i niepokojów kiedy nadejdzie właściwa pora. Tylko Naddusza zna czas naszego przejścia na inny świat i może sprawić że tak się stanie. Tak więc śpij spokojnie, będąc pewny że proces umierania w świecie fizycznym jest łatwy, prosty i jest po prostu przejściem do następnego świata. Teraz musisz także dokonać przejścia od jednego rozdziału Magii Nocy do kolejnego.
Musisz opuścić Królestwo Ziemi i wejść do Królestwa Wody. Zobaczyłeś wiele cudów w Królestwie Ziemi. Nauczyłeś się o najlepszych sposobach oddychania i myślenia o swym ciele jakich jeszcze przedtem nie znałeś. Otwarłeś swe Nocne Oko dzięki nauczeniu się wiedzy o nim i zobaczeniu nim swego Ciała Eterycznego. Powinieneś zdobyć lepsze zdrowie i mieć bardziej otwarty na dźwięki umysł dzięki medytacji i używaniu kolorów. Muszę przypomnieć ci tutaj, że niezależnie od tego jak daleko zaszedłeś, nie możesz przerwać praktykowania technik, rytuałów i ćwiczeń opisanych uprzednio w tej książce. Zawsze znajdź czas na medytację i praktykowanie Nocnego Oddychania. Wszystkie rzeczy o których się nauczyłeś dotychczas, są ważne dla twego późniejszego sukcesu. Jeśli jesteś gotów do zbadania fascynującego królestwa i odkrycia wielu cudów, to zapraszam cie do wejścia do ekscytującego Królestwa Wodnej Magii.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.