poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Magia Nocy - Rozdział Vi - Magia Powietrza

KRÓLESTWO UMYSŁU

Ponieważ podróżujesz po ścieżce Magii Nocy i starasz się stać Magiem Nocy, musisz pierw uzyskać mistrzowskie opanowanie swego fizycznego i emocjonalnego bytu. To długi proces i może zająć ci kilka wcieleń zanim go w pełni ukończysz. Lecz wraz z tym jak osiągniesz w tym mistrzostwo, będziesz kontynuował podążanie ścieżką ku Nocnej Świadomości. Teraz będziesz podróżował trzecim odcinkiem ścieżki ku mistrzowskiej samokontroli. Wszedłeś do Królestwa Umysłu.

Tak jak odkryłeś to w Królestwie Astralnym, Królestwo Umysłu składa się z wielu poziomów wibracji. Mądrze byłoby zbadać na samym wstępie tej dyskusji, owe różnice pomiędzy wibracjami i ich wzajemne współzależności. Zacznijmy od najwyższego królestwa i powoli schodźmy ku najniższemu poziomowi.

Próżnia jest najwyższym poziomem jaki może zostać osiągnięty. To poziom na którym my wszyscy jesteśmy zjednoczeni w Umyśle jako Jedność. Tutaj, wszyscy są Jednością. To poziom poznania i wiedzy.  Tutaj, nie myślisz o wszystkim co jest znane. Tutaj istnieją wszelakie pomysły, wszystkie myśli są znane, i ty jako Duch jesteś Znającym. To poziom Czystego Umysłu, Umysłu Próżni, sumy wszystkiego. Ta esencja umysłu przenika wszystko i jest dostępna dla wszystkich którzy są na jej poziomie wibracji. To ostateczny poziom który wszyscy osiągniemy pewnego dnia. Musisz być Znającym.  Umysł Boskiej Duszy jest kolejnym poziomem.
To poziom pierwotnego umysłu. Tutaj wszystkie umysły są jednością mimo że zachowują swą indywidualność. To poziom najwyższego indywidualnego umysłu. Stąd pochodzą archetypy umysłów. Umysł Nadduszy jest kolejnym poziomem.
To poziom Wyższego Umysłu. Z Umysłu Boskiej Duszy, pomysły które istnieją przechodzą ukazywać się w tym świecie. Tutaj znajdziesz wszystkich połączonych w Umyśle Nadduszy.  Jest tutaj Jedność w myślach i świadomości. Myśli Nadduszy które tworzą jako pierwsze, używając pomysłów zaczerpniętych z Umysłu Boskiej Duszy i umysły substancji Królestwa Nadduszy. Tutaj, jesteś Nadduszą w Myślach i Czynach, Twórcą. Teraz wejdziesz do fizycznego świata myśli i umysłu.

Możesz wierzyć że znasz ten świat. Tak naprawdę, twoje myśli i świadomość są czymś więcej niż sobie to uświadamiasz. Będziesz pamiętał że wszystkie twe emocje są związane z twym ciałem emocjonalnym lub ciałem astralnym. Twoje myśli i świadomość są tym samym i tworzą Ciało Umysłowe.  To dzięki twemu Ciału Umysłowemu myślisz i masz świadomość na płaszczyźnie fizycznej.  Lecz aby fizyczne ciało posiadało więź z tym Ciałem Umysłowym, musi być fizycznie z nim powiązane i temu właśnie służy mózg.  Wielu wierzy że to mózg jest tym co myśli, lecz mózg jest tak naprawdę stacją odbiorczą. Odbiera on wysyłane do niego energie umysłowe, przez Ciało Umysłowe, i przemienia je na działania w ciele fizycznym. Twój mózg jest dostrojony do długości fal wysyłanych prze twe Ciało Umysłowe. Twój mózg i Ciało umysłowe produkują elektromagnetyczne myśli w swej działalności, i dlatego też wytwarzają Aurę Umysłową która jest bardzo podobna  do twej Aury Astralnej. Aby zobaczyć owe energie, powinieneś rozwinąć swe Oko Nocy w większym stopniu niż tylko pozwalającym dostrzegać energie Astralne. Wspomniałem wcześniej że Naddusza jest bezpośrednio połączona z ciałem fizycznym poprzez srebrny sznur w okolicach serca. Srebrny sznur jest także bezpośrednio połączony z rejonem umysłu.  Dlatego też twoje myśli są nadzorowane i wytwarzane poprzez twą Nadduszę. Twa Naddusza w celu doświadczania świata fizycznego musi budować fizyczne odpowiedniki swego Magicznego Istnienia.
Tak więc na początku przebywania twej Nadduszy w fizycznym otoczeniu, umysłowa substancja Ciała Umysłowego jest nierozwinięta. Lecz wraz z upływem czasu spędzonego na tym świecie i na innych przez które przeszłeś, fizyczny umysł rozwija się powoli i staje się coraz to bardziej rozwinięty.  Życie po życiu, przybywasz na tę płaszczyznę starając się rozwinąć swą fizyczną świadomość ku jedności z świadomością Nadduszy. Mimo że Naddusza może wpływać na Ciało Umysłowe, to jeśli nie słuchasz Ciała Umysłowego to Naddusza może tutaj tylko bardzo słabo oddziaływać. Większość osób na tym świecie nie słucha swej Nadduszy. Dlatego też Naddusza wycofuje się do swego własnego królestwa i pozostaje tutaj tylko w Podświadomości wzywanej czasem do pomocy i próbując nasłuchiwać i wykonywać jej wolę. To właśnie to co ty próbujesz czynić.
Tak więc, wraz z tym jak zagłębisz się bardziej w ten rozdział o Magii Powietrza, napotkasz ćwiczenia, rytuału i będziesz używał Narzędzi i Broni Maga Nocy w  celu rozwinięcia swego umysłu. Powinieneś poddać swój umysł sprawdzianom na samokontrolę w celu stania się Magiem Nocy. Twój pierwszy rytuał w Magii Powietrza ukaże ci związek powietrza z twym umysłem.

RYTUAŁ POWIETRZA

Starożytni porównywali żywioł powietrza do umysłu. Starożytne Misteria, w podobny sposób, ukazywały też że umysłowe zdolności mogą być porównywane do warstw powietrza. Takie też są me intencje w tym wprowadzeniu do rytuału który przyniesie tobie wielkie korzyści dla umysłu i jego zdolności.  Rytuał zbliża do siebie dwa elementy: twój umysł i powietrze. Ukażę ci jak twoje moce umysłowe mogą być wzmocnione poprzez specjalny rodzaj oddychania.
Pamiętasz że w temacie poświęconym Nocnemu Oddychaniu należało bardzo głęboko oddychać dzięki czemu poprawi się twoje zdrowie i dla wielu osób dotychczasowy sposób oddychania jest zbyt płytki. W Rytuale Powietrza, będziesz używał głębokiego oddychania lecz będzie ono oparte o poszczególne sposoby oddychania. Zamiast jedynie rytmicznego dokonywania wdechu i wydechu, będziesz teraz wdychał powietrze i wstrzymywał długo oddech a następnie wydychał je i ponownie wstrzymywał swój oddech. Będą z tego płynąć wielkie korzyści. Zanim zaczniesz, pragnę ci wyjaśnić że są to prawdziwe korzyści a nie tylko złudzenia. Bardzo proszę, NIE próbuj tego robić inaczej od ukazanego tutaj wzoru ćwiczenia. Dokonywanie wszelakich odchyleń od zalecanych może być bardzo niebezpieczne dla twojego zdrowia.
Aby rozpocząć, musisz usiąść lub położyć się tak, aby było ci bardzo wygodnie. Następnie, musisz chcieć się bardzo odprężyć i zmniejszyć wszelakie możliwe napięcia w twym ciele. Następnie, będziesz musiał skrzyżować swe kostki i nadgarstki aby zwiększyć ilość energii w twym ciele z oddychania. Jeśli wykonałeś już wszystkie czynności, to jesteś gotowy do oddychania. Aby rozpocząć, musisz wykonać trzy ćwiczenia dotyczące głębokiego oddychania. Jeśli zapomniałeś już jakie, to pozwolę sobie je tobie przypomnieć w skrócie.
Wdychaj tak głęboko jak tylko możesz, wypychając jak najbardziej zdołasz przeponę. Kiedy już poczujesz że wziąłeś jak najwięcej jest to możliwe powietrza, to  zaczerpnij go jeszcze trochę.  Następnie dokonaj powolnego i spokojnego wydechu wciągając przeponę i brzuch tak głęboko jak to tylko możliwe. Zapragnij opróżnić całkowicie swe płuca. Jak już to zrobisz, jesteś gotowy do powolnego oddychania.
Okresowe oddychanie oznacza że będziesz oddychał przez kilka sekund, a następnie wstrzymywał swój oddech przez kilka kolejnych sekund, po czym wydychał powietrze przez kilka sekund i znów nabierał powietrza przez kilka sekund. W Rytuale Powietrza, będziesz zaczynał od wdychania powietrza przez kilka sekund, wstrzymywał swój oddech na dziesięć sekund, wydychał powietrze przez dziesięć sekund, a następnie wstrzymywał swój oddech przez okres od siedmiu do dziesięciu sekund. Będziesz musiał powtarzać tą procedurę dziesięciokrotnie.  Poniżej opisałem pewne zasady bezpieczeństwa do których musisz się zastosować wykonując ten rytuał.
Nie możesz dokonywać tego rytuału jeśli nie jesteś w pełni zdrowy.  Musisz przerwać wykonywanie go jeśli z jakiegoś powodu zaczniesz odczuwać zawroty lub oszołomienie. Jeśli upierasz się przy robieniu tego po wystąpieniu owych sygnałów ostrzegawczych to możesz zemdleć. Nie możesz się do niczego zmuszać wykonując ten rytuał.  Powinien on być wykonany całkowicie swobodnie bez żadnego zmuszania się do utrzymania tempa oddychania. Jeśli tak jest, to musisz zmniejszyć liczbę sekund przez jaką wstrzymujesz swój oddech. Jeśli prawidłowo będziesz wykonywał ten rytuał to korzyści wynikające z niego będą bardzo znaczne.
Odkryjesz że dzięki niemu twoje zdrowie umysłowe bardzo się poprawi. Odczujesz ulgę z powodu pozbycia się wszelakich napięć i trosk umysłowych. Poczujesz się  dodatkowo naładowany nową mocą umysłową.  To jest doskonały rytuał do używania przed i po każdym umysłowym ćwiczeniu w Magii Powietrza. Jeśli potrzebujesz pozyskać umysłowej mocy przez długi okres nauki lub w celu polepszenia pamięci to ten rytuał bardzo dobrze wpłynie na obie te rzeczy.  Jeśli twój świat jest wypełniony wyzwaniami umysłowymi, to ten rytuał najlepiej jest praktykować kilka razy w ciągu dnia. Jest szczególnie dobry do wykonywania kiedy czujesz się umysłowo wyczerpany.  Możesz zobaczyć dzięki niemu że istnieje bardzo ścisły związek powietrza którym oddychasz z twymi zdolnościami umysłowymi. Wszystko to  opiera się na właściwym stosowaniu twych technik oddychania. Musisz pamiętać aby być wypoczęty i nie przemęczać się kiedy praktykujesz Rytuał Powietrza. Prócz tego, nie możesz lawirować pomiędzy różnymi sposobami oddychania jeśli nie chcesz wyrządzić sobie krzywdy. Powinieneś zawsze używać tego rytuału aby utrzymywać dzięki niemu swe zdrowie w dobrym stanie. Teraz zaś, powinieneś być umysłowo naładowany energią i gotów do poznania mocy twego umysłu.
W tym naszym materialnym świecie, jeśli chcesz coś stworzyć to musisz użyć pewnych materialnych sposobów aby to uczynić. Te sposoby zazwyczaj polegają na ręcznym wykonaniu czegoś swymi rękami. W Królestwie Umysłu, twoim materiałem, by tak rzec, z którego tworzysz są eteryczne energie Umysłu. Narzędziem dzięki któremu tworzysz jest twój umysł.  Poprzez stosowanie silnych, skupionych i ciągłych myśli skierowanych na energie Umysłu, możesz tworzyć Myślo-Kształt. To jest, twoje myśli nabierają postaci przepełnionych cechami twoich myśli. Jeśli będziesz kontynuował dodawanie więcej mocy myśli do tego Myślo-Kształtu, to może się on ostatecznie zmaterializować w twym świecie materialnym. Jakąkolwiek myśl zaprogramujesz, to zrealizuje się ona tutaj na Ziemi.  Tak więc jeśli pragniesz jacht o długości czterdziestu stóp, to wtedy może on stać się w końcu twą własnością. Jeśli myśli skupiają się na leczeniu kogoś, wtedy myśli mogą skupić się wokół danej osoby i ją wyleczyć wspomagając klasyczne leczenie.   Teraz, zanim pójdziesz dalej i pognasz rozpocząć sobie pragnąć tego i tamtego, to spójrzmy na jeszcze kilka faktów.
Nie możesz tak po prostu usiąść i zacząć sobie wymyślać pragnienia. Robisz to przez cały czas.  Istnieje pewien sposób w jaki powinno się to czynić aby się to powiodło.  Następnie, powinieneś poszerzyć swe moce obserwacji, koncentracji, pamięci i wyobrażania sobie (wizualizacji).  Medytacja jaką robisz, oraz wyczekiwanie w nadziei na skutek, także są ważne.  W temacie numer 40, nauczysz się tworzyć Myślo-Kształt. Może ci się wydawać że przed tobą daleka droga do  tematu numer 40, lecz proszę cię abyś nie przeskakiwał oddzielających cię od niego tematów. Musisz najpierw, rozwinąć w sobie owe moce umysłu, poprzez ćwiczenia które będą ci dawały powolny rozwój. Ćwiczenia muszą być starannie i dokładnie praktykowane tak długo aż opanujesz je w stopniu mistrzowskim.  Prócz tego, każdy temat który następuje dalej, będzie dalej wzbogacał twoje zdolności umysłowe przygotowując cię do dojścia do tematu numer 40. Teraz zaś, przejdźmy do wspomnianych już ćwiczeń.

Ćwiczenie #1: Obserwacja.

Nie ma zbyt wiele osób które mogłby pod koniec dnia przypomnieć sobie co danego dnia krok po kroku robiły.  Dlatego też, jest to część twego szkolenia obserwacji. O zmierzchu, usiądź i przypomnij sobie jak najlepiej tylko umiesz miniony dzień. Na początku może to nie być takie proste. Następnie pójdź o krok  dalej, i na końcu tygodnia, powiedzmy w sobotę, usiądź i przypomnij sobie cały miniony tydzień jak najdokładniej to tylko możliwe. Wyobraź sobie, lub zobrazuj, ludzi z którymi się spotkałeś, myśli jakie miałeś i o czym mówiłeś. Kolejne ćwiczenie jakie powinieneś zrobić polega na wejściu do pokoju, i przez powiedzmy około trzynaście sekund, rozglądaniu się po pokoju a następnie zamknięciu oczu i przypomnienie sobie jak najwięcej tylko zdołasz przedmiotów. Możesz to także zrobić na dworze. Na przykład, idąc alejką lub w parku obserwuj otoczenie wokoło siebie a następnie zatrzymaj się i zamknij swe oczy i przypomnij sobie jak najwięcej szczegółów twego otoczenia które właśnie minąłeś. Jeśli nauczysz się tych ćwiczeń, to być może będziesz umiał stworzyć dla siebie ćwiczenia wymagające bardziej rozwiniętego zmysłu obserwacji.

Ćwiczenie #2: Koncentracja.

Aby rozpocząć, wykonaj pewne obliczenia w umyśle. Na swej tablicy w umyśle, zacznij od dodawania liczb w rzędach.  Zapisz numery na kartce papieru i następnie zamknij swe oczy i zobacz owe liczby na swej tablicy.  Następnie, dodaj je w swym umyśle, i kiedy już masz wynik zapisz go na swej tablicy w umyśle  i później zrób to samo na papierze. Następnie wykonaj mnożenie a także dzielenie. Na początku będziesz zdolny tylko do używania poszczególnych cyfr, lecz wraz z rozwojem twojej koncentracji, będziesz zdolny używać coraz to bardziej skomplikowanych ciągów liczb i zadań. Inne ćwiczenie dotyczące koncentracji jakie możesz wykonać skupia się na NIE myśleniu. Właśnie tak!  Musisz być bardzo cicho w swej Magicznej Komnacie, zasłonić okna i musisz wytworzyć w swym umyśle obraz czarnej tablicy i utrzymywać ją pustą. Musisz porzucić myślenie o czymkolwiek.  Skup się właśnie na robieniu tego - na niemyśleniu o niczym.  Nie  jest to łatwe, ponieważ myśli będą próbowały się tworzyć, lecz musisz być skoncentrowany i nie możesz dopuścić do pojawiania się w twym umyśle myśli. Rób to  ćwiczenie przez około dziesięć minut na początku a następnie stopniowo przedłużaj czas każdego posiedzenia poświęcanego na to ćwiczenie.

Ćwiczenie #3: Pamięć.

Zacznij od wybrania swego ulubionego fragmentu z książki lub poezji i wybrania z niego sześciu lub siedmiu linijek. Następnie zapamiętaj je.  Ciągle twórz nowe gry pamięciowe które będą ćwiczyć twoją moc zapamiętywania. Zdobądź broszury które dają ci trochę materiału do nauczenia się i posłużą ci jako sprawdzian dzięki któremu będziesz mógł zobaczyć jak bardzo udało ci się przyswoić i zapamiętać wiedzę z broszurki. Zrób listę dziesięciu osób, miejsc lub rzeczy i następnie przypominaj sobie ją zaczynając od początku lub od końca. Stopniowo zwiększaj liczbę elementów na twej liście.

Ćwiczenie #4: Wyobraźnia (Wizualizacja).

Wizualizację możesz zamienić zwrotem oznaczającym to samo - "obraz tkwiący w oku umysłu".  Zamierzasz stworzyć obraz czegoś w swym umyśle. Zacznij to ćwiczenie od myślenia o kimś kogo znasz a następnie wyobrażeniu sobie jak tak osoba wygląda.  Stwórz ten obraz w swym oku umysłu, tak rzeczywisty żeby wydawało ci się że ta osoba stoi tuż przed tobą. Pomocna w tym może być fotografia  owej osoby i przyglądanie jej przez kilka minut a następnie zacznij sobie  ją wyobrażać. Następnie, musisz spróbować, idąc ulicą i mijając kogoś, przyjrzeć się ostrożnie jego twarzy a później, kiedy dana osoba cię minie, przypomnieć sobie jej twarz poprzez przywoływanie jej widoku w swym oku umysłu.  Jako obiekty do ćwiczenia pamięci traktuj nie tylko ludzi. Jeśli możesz wyobrażać sobie przedmioty, lub zwierzęta to dobrze i także to czyń.  Lecz kiedy wyobrażasz sobie owych ludzi, lub cokolwiek innego wybrałeś, musisz sobie to  wyobrażać w pełni szczegółowo i zawsze w kolorze.
Są to cztery ćwiczenia które  umieszczą cię na trwałe na ścieżce zdobywania mistrzowskiego opanowania swego umysłu. W wszystkich owych ćwiczeniach nie spędzaj dłużej niż piętnaście minut na każde z nich. Powinieneś je wykonywać wszystkie, przynajmniej jeden raz dziennie. Możesz je chcieć wykonywać oddzielnie, wykonując niektóre ćwiczenia podczas dnia kiedy jesteś z innymi ludźmi, zaś inne w domu nocą. Kontynuuj praktykowanie owych ćwiczeń do końca twego pobytu tutaj na Ziemi.
Praktykuj je z cierpliwością i uporem a uzyskasz umysłowe mistrzostwo.  Będziesz na dobrej drodze do zdobywania powodzenia w twórczym wyobrażaniu sobie czegoś. Ważna część Królestwa Umysłu zawiera w sobie Milczącego Maga którego spotkasz w następnym rozdziale.

TWÓJ MILCZĄCY MAG

Właśnie wyszedłeś z badania swego Ciała Umysłowego i dowiedziałeś się że jest to twoja fizyczna świadomość. Lecz tak naprawdę, twoje Ciało Umysłowe jest czymś o wiele wiele większym. Twoje Ciało Umysłowe zawiera także część świadomości która jest zwana Podświadomym Umysłem.  Jak bardzo twoja świadomość składa się z  Podświadomości ?  Czy uwierzyłbyś że prawie w całości twoja świadomość jest Podświadomością ? Właśnie tak ! Obecnie używasz tylko bardzo małej części objętości twojego mózgu. Zapytasz się co w takim razie z geniuszami ? Oni używają tylko troszkę więcej mózgu niż to robimy my wszyscy. Aby zrozumieć jak mała  jest ilość twego umysłu, w odniesieniu do reszty świadomości, wyobraźmy sobie najpierw pięćdziesięciopięcio galonowy basen.
Jest teraz pusty, lecz jeśli zalejemy go wodą, która przedstawia twoją fizyczną świadomość, to jak wiele wody się w nim zmieści ?. No cóż, wierz mi lub nie, że będzie to tylko około pięć galonów. Resztę przestrzeni zajmuje twoja Podświadomość. Jako możesz zobaczyć, twoja Podświadomość jest umysłowym olbrzymem.  Wyobraź sobie tylko co by było gdybyś mógł skorzystać z owego potężnego źródła energii umysłowej. Zmierzasz ku nauczeniu się jak to powoli czynić. Lecz najpierw, musisz się bardziej zaznajomić z Podświadomością i rolą jaką odgrywa ona w twoim życiu.
Powinieneś tak naprawdę nazwać swą Podświadomość swym "Milczącym Magiem". Naprawdę, ponieważ tak działa twa Podświadomość. Uczestniczy ona w wszystkim co czynisz. Jest zdolna do zapamiętania wszystkiego co zrobiłeś w całym swym życiu i prócz tego, zawiera ona pamięć wszystkich twych wcieleń przebytych na Ziemi  i podczas pobytu w zaświatach. Dlaczego więc nie pamiętasz tego ?
Dzieje się tak z powodu energii ekranu istniejącego pomiędzy tobą a twą Podświadomością. Ów ekran istnieje z kilku różnych powodów. Po pierwsze, ów ekran zabezpiecza cię przed zmieszaniem się z Podświadomością. Dla większości ludzi wspomnienia z minionych wcieleń mogą wykraczać poza ograniczenia wytrzymałości.  Dlatego też, posiadasz ów ekran chroniący cię od bezpośredniego uczenia się z tego co przechowujesz w swej Podświadomości. Poznanie swych minionych wcieleń na początku może się wydawać ważne, lecz tak naprawdę nie jest ważne.
Co jeśli w poprzednim życiu byłeś mordercą lub rabusiem ? Czy udźwignąłbyś te wspomnienia ? Niektórzy mówią że chcieliby poszukać w Podświadomości i dowiedzieć się dlaczego powrócili do tego świata i nauczyć się o tym skąd pochodzą. Lecz jeśli to odkryjesz, i skupisz się twardo na wykonywaniu jednej rzeczy, to możesz, nieumyślnie, natrafić na coś innego co spowoduje że będziesz musiał tutaj ponownie powracać. Tak naprawdę, wiedza o swych przeszłych wcieleniach i przyczynie dla której powróciłeś tutaj, nie jest konieczna. To co jest tak naprawdę ważne to żyć swym życiem najlepiej jak się tylko potrafi. To to aby w każdym, codziennym dniu, robić to co umiesz najlepiej i starać się jak najlepiej żyć. Jeśli to czynisz, to kiedy przejdziesz na drugą stronę, będziesz mógł powiedzieć że robiłeś wszystko jak najlepiej tylko potrafiłeś i to wszystko o co inni będą cię spytać.
Po drugie, w odróżnieniu od twej fizycznej świadomości, twoja Podświadomość nie ma zdolności do rozróżniania Prawdy od Kłamstwa. Podświadomość wprost przyjmuje wszystkie dostarczone jej przez fizyczną świadomość informacje i magazynuje owe dane. Energia ekranu daje ci czas na rozwiązywanie problemów, odróżnianie rzeczy właściwych od niewłaściwych, a kiedy dokonujesz właściwej odpowiedzi, lub tego co wydaje ci się właściwe, twoja Podświadomość wtedy dołącza to do swych zasobów pamięci. Ekran zabezpiecza dane przed opuszczaniem twego świadomego umysłu zbyt szybko i wnikaniu do Podświadomości. Tak więc, wiedz że twoja Podświadomość jest zasobnikiem wszystkiego co uczyniłeś. Powinieneś także wiedzieć że Podświadomość nie jest zdolna do rozróżniania pomiędzy Prawdą a Kłamstwem, mimo że jest tego mnóstwo. Przechowuje ona wszystko co uważasz za Prawdę.  Dlatego też możesz określić swą Podświadomość jako niezdolną do samodzielnego myślenia, to jest, niezdolną do tworzenia wniosków lub dokonywania osądów.  Podświadomość nie posiada zdolności logicznego myślenia. Mimo to, twoja Podświadomość odgrywa ważną rolę w twym życiu.  Największą rolę odgrywa ona działając jako przekaźnik pomiędzy tobą, świadomością fizyczną, a  twą Nadduszą.
Twoja Naddusza otrzymuje informacje o twoim postępie tutaj na Ziemi od twej Podświadomości i Naddusza przekazuje informacje oraz polecenia do twej Podświadomości, która następnie wciela je w czyny w twym życiu. To ważna sprawa którą później omówię bardziej szczegółowo. Twoja Podświadomość jest także w łączności z wszystkimi innymi Podświadomościami. Twoja Podświadomość jest też zdolna do wnikania do jakiejkolwiek innej Podświadomości i są one zdolne do działania jako zasoby informacyjne. Tak więc, jeśli jesteś zdolny do bezpośredniego komunikowania się z swą Podświadomością, to możesz potrafić wyszukiwać w niej informacje związane z wszystkim co potrzebujesz wiedzieć. Twoja Podświadomość ma bezpośrednie połączenie zarówno z twą Nadduszą jak też i Podświadomością wszystkich innych osób. Niemniej jednak, komunikowanie się z Podświadomością nie jest rzeczą łatwą do wykonania.
Możesz zobaczyć poprzez wszystkie myśli wypływające z twej Podświadomości, że jest ona bardzo zajętym swymi sprawami bytem. Przemówienie do niej jest zadaniem jakiego musisz się podjąć. Co zrobiłbyś gdybyś próbował zwrócić uwagę mieszkającego tuż obok sąsiada który jest bardzo zajęty w swym domu i któremu nikt nigdy nie przeszkadzał ? Podejdziesz do drzwi jego mieszkania, i zapukasz, wołając go po imieniu, aż ktoś odpowie. Musisz dokonać podobnej czynności z swą Podświadomością. Najpierw, zanim zaczniesz pukać do drzwi swej Podświadomości, musisz sobie coś wyobrazić wykonując wizualizację.
W oczach swego umysłu, zobacz duży pokój w którym przechowywane są teczki i w którym stoi baza danych komputerowych oraz wielki panel kontrolny, i za to wszystko odpowiada twoja Podświadomość, twój Milczący Kronikarz, którego wyobraź sobie jako obrazek swego Milczącego Maga Nocy.  Wyobraź sobie go ubranego tak jak ty jesteś ubrany podczas swych rytuałów w wszystkie insygnia Magii Nocy.  Jest tutaj, w tym pokoju, na Wyspie twego Milczącego Maga znajdującej się w  Królestwie Umysłu, tam gdzie ty przemawiasz do swego Milczącego Maga. Zanim będziesz mógł się porozumiewać z Nim lub Nią, pierw przyjrzyjmy się językowi w jakim musisz się z nim porozumiewać.
Istnieje specjalny sposób w którym musisz przemawiać do swego Milczącego Maga aby On / Ona cię właściwie zrozumiał. Musisz wiedzieć że On / Ona nie posiada zdolności logicznego myślenia. On / Ona nie umie rozróżnić Prawdy od Kłamstwa.  Tak więc Milczący Mag przyjmuje bardzo dosłownie wszystko to co powiesz. Kiedy więc rozmawiasz z swym Milczącym Magiem musisz przemawiać w najprostszy sposób, bezpośrednim i łatwym do zrozumienia językiem.  Nie możesz mówić czegokolwiek co ma dwuznaczne znaczenie. Na przykład, jeśli chcesz odnaleźć zagubiony pierścień i zapytasz się Go / Jej czy wie gdzie zgubił się twój pierścień, Milczący Mag odpowie "Tak !". Tak, On / Ona wie czy ów pierścień jest tam czy też nie, lecz to nie znaczy że jest on tutaj. Zadaj mu proste pytanie "Czy pierścień leży gdzieś w kuchni ?" Teraz, kiedy dokonałeś zaznajomienia z swą Podświadomością, czas abyś zajął się prawdziwymi korzyściami jakie można czerpać z swego zjednoczenia z swym Milczącym Magiem.
Aby rozpocząć, udaj sie do twej Magicznej Komnaty i połóż oraz odpręż się. Dokonaj Nocnego Oddychania i poczuj się bardzo wygodnie. Teraz, zobacz pokój kontrolny w swym umyśle, gdzie znajduje się twój Milczący Mag. Raz jeszcze, wyobraź sobie swego Milczącego Maga w pracy. Teraz zawołaj Jego / Jej imię. Jakie  jest Jego / Jej imię ?
Musisz nadać Jemu / Jej bardzo osobiste imię podobne do twojego, które ty wybrałeś dla siebie samego jako swe Nocne Imię. To imię które tylko ty będziesz znał.  Nie możesz  zdradzić nikomu innemu imienia twego Milczącego Maga. Teraz, wyobrażając sobie bardzo silnie swego Maga przy pracy, wywołaj Jego /Jej imię. Właściwym sposobem na zrobienie tego może być wypowiedzenie następujących słów:

"Tobie, ty który jesteś mą Podświadomością i Milczącym Magiem oraz Przyjacielem, nadaję imię _________".
Wypowiedz tą formułkę przynajmniej trzykrotnie. Następnie powiedz:
"Kiedy zawołam twe imię to proszę cię, wysłuchaj mnie. Pragnę abyśmy byli partnerami i przyjaciółmi dla naszego wspólnego dobra. Potrzebuję abyś pomagał mi w  wszystkim co czynię.  Potrzebuję tego wszystkiego szczerze i uczciwie". 

Powyższe słowa także wypowiedz trzykrotnie. Musisz je powtarzać trzy razy w ciągu dnia.   Musisz rozwijać owe przemawianie, myślenie i odnoszenie się do twej  Podświadomości jako do swego przyjaciela i sojusznika. Wiedz że kiedy skupisz na sobie uwagę swej Podświadomości, to nie ma dla ciebie żadnych ograniczeń.
Milczący Mag jest wszechpotężny i wszechwiedzący. On / Ona może być twym potężnym sojusznikiem. Dlatego też powinieneś to wszystko robić. Po prostu porozum się z swym Milczącym Magiem i zdobądź Jego / Jej zaufanie. Musisz być zawsze szczery i bezpośredni wobec swego Milczącego Maga. Ty, dzięki twemu prawu, jesteś silny umysłowo i jesteś tylko małą częścią pełni swych możliwości. Wyobraź sobie co byłoby gdyby z zdolnościami umysłowymi  i mocą twych twych myśli, jeśli mógłbyś je powiększyć jedenastokrotnie. Tak może się stać, jeśli zwiążesz się z swym Milczącym Magiem. Twoim sojusznikiem na Ziemi. Jak możesz dostrzec, twoja Podświadomość jest wyjątkowa. Nawet jeśli nie umie On / Ona myśleć logicznie i dostrzegać związku przyczynowo-skutkowego.  On / Ona umie wszystko to co ty potrafisz.  On / Ona potrafi zrobić to wszystko co ty, tylko jedenaście razy więcej i potężniej. Jest tronem całkowitej pamięci. Docierając  do Niego / Niej i przekonując Jego / Ją że potrzebujesz Jego / Jej, On / Ona przekaże ci wiedzę jakiej nie jesteś świadomy, o tobie samym. On / Ona może poprawić twe błędy, takie jak zły sposób ubierania się przez co wyglądasz śmiesznie, może polepszyć także rzeczy takie jak zdolność zapamiętywania jeśli pracujesz w zgodzie z Nim / Nią.  Możesz także odnosić się bezpośrednio do swej Nadduszy uzyskując zaufanie i pomoc swego Milczącego Maga.
Podświadomość będzie zadowolona z kierowania się ku twej Nadduszy dla ciebie jeśli naprawdę zobaczy że tego potrzebujesz. Musisz przekonać Jego / Ją o swej szczerości i wiarygodności. Będziesz współpracował z swym Milczącym Magiem używając samohipnozy, wahadła, kryształowej kuli, psychometrii i telepatii.  Dlatego też pracuj ciężko nad dotarciem do swego Milczącego Maga i rozwiń głębsze wzajemne zrozumienie w swej pracy jako Mag Nocy.  Twoim pierwszym przedsięwzięciem dokonanym wspólnym, przez ciebie i twego Milczącego Maga, jest praktyka samohipnozy.
Tutaj, ponownie powrócisz do swego nowego przyjaciela, Milczącego Maga, po wyjaśnienia.  To co robi hipnotyzer jest przenikaniem ekranu energetycznego który istnieje pomiędzy tobą a twym Milczącym Przyjacielem. Hipnotyzer pracuje tak naprawdę nad Podświadomością poprzez swe sugestie i pozyskując jej zaufanie. Kiedy hipnotyzer przekona Milczącego Maga wtedy cokolwiek on powie to się stanie, kiedy jesteś w pełni zahipnotyzowany.  Będziesz pamiętał z ostatniego tematu, że twoja Podświadomość jest niezdolna do rozróżnienia Prawdy od Kłamstwa.  Nie istnieje dla niej związek przyczynowo-skutkowy. Tak więc jeśli ty, fizyczna świadomość, uwierzysz hipnotyzerowi i zaczniesz mu wierzyć, to twoja Podświadomość uczyni to samo. Hipnotyzer, przekonując cię poprzez swe proste sugestie powoduje obniżenie napięcia ekranu energetycznego pomiędzy tobą a twą Podświadomością. Gdy tylko ów ekran się obniży, hipnotyzer oddziaływuje bezpośrednio na twą Podświadomość. W wszystko to co ci powie, będzie wierzyć i wykonywać ślepo twój Milczący Mag. Jeśli on / ona powie ci żebyś widząc jakiś przedmiot, nie dostrzegał go, to wtedy dla twej fizycznej świadomości ów przedmiot nie istnieje. To jest hipnoza. Hipnoza może nieść z sobą prawdziwe korzyści dla ludzi, lecz może także być prawdziwym zagrożeniem. W dzisiejszym społeczeństwie są cenne korzyści płynące z stosowania hipnozy. Lekarze mogą używać hipnozy w pewnych przypadkach zamiast leków znieczulających.  Mogą oni usuwać niebezpieczeństwa wynikające z odczuwania przez kogokolwiek bólu. Policja używa hipnozy aby zahipnotyzować ofiarę przestępstwa, lub świadków, w celu wyciągnięcia z ich Podświadomości większej ilości szczegółów związanych z przestępstwem, a także, możliwych wskazówek prowadzących do złapania przestępców.
Są to bardzo korzystne wyniki stosowania hipnozy. Hipnoza może być jednak niebezpiecznym zjawiskiem. Nie powinieneś pozwalać wprowadzać się w hipnozę komuś komu nie ufasz do końca w pełni. Nikt nie powinien wprowadzać cię w stan hipnozy dla zabawy lub jako rodzaj gry albo rozrywki. Hipnoza to poważna sprawa. Kiedy jesteś w stanie hipnozy, odsłaniasz swą Podświadomość i wyrywasz ją rąk swej Nadduszy, przekazując ją w ręce hipnotyzera. Jak możesz dostrzec, może to grozić poważnymi skutkami jeśli przekażesz ją w niewłaściwe ręce. Pozwól swej wyobraźni ukazać ci szkody jakie mogą zostać wyrządzone tobie przez hipnotyzera. Dlatego też zachowaj ostrożność, NIE DAJ SIĘ ZAHIPNOTYZOWAĆ, dopóki nie jesteś całkowicie pewny dobrych intencji hipnotyzera i powodu z jakiego poddaje cię próbie zahipnotyzowania.  Jak możesz oszukać hipnotyzera ?
Możesz zmylić go stosując samohipnozę. Musisz stać się hipnotyzerem.  Dla pewności, sądzę że nie ma lepszego hipnotyzera niż ty, wystarczy że się odpowiednio  nauczysz wprowadzania w trans hipnotyczny. Istnieje wiele powodów dla których mógłbyś chcieć użyć samohipnozy.  Jeśli zawsze chcesz rzucić palenie ale jakoś nie umiesz; aby polepszyć swą pamięć; aby porzucić złe nawyki; aby rozwinąć w sobie poszczególne cechy charakteru, dla przykładu cierpliwość i spokój; wtedy możesz zapragnąć dokonać samohipnozy. Czasami  ważnym powodem może być chęć utraty nadmiernej wagi. Możliwości są niezliczone.  Kiedy powiesz swemu Milczącemu Magowie, przebywając w stanie samohipnozy, czego potrzebujesz, to zobaczysz jak pojawia się to w tobie. Lecz bądź pewien, jeśli starasz się coś zdobyć, że naprawdę chcesz to zdobyć. Inaczej nie zdołasz tego osiągnąć. Gdy zaczniesz się uczyć technik samohipnozy, powinieneś być w odpowiednio dobrym stanie zdrowia. Jeśli jesteś zdrowy i nic ci nie dolega, to zacznijmy. Zaczniesz praktykę w swej Magicznej Komnacie upewniwszy się że pomieszczenie jest zabezpieczone przed wejściem doń innych osób i pozbawione wszelakich mogących cię rozpraszać przedmiotów. Pomieszczenie powinno być stosownie zaciemnione. Kiedy już przygotujesz swą komnatę, wtedy położ się na czymś wygodnym. Następnie musisz dokonać całkowitego odprężenia swego ciała tak samo jak wtedy gdy przygotowujesz się do Projekcji Nocnej.  Jeśli będziesz robił to samo co zalecałem ci w owym temacie, to osiągniesz właściwy stan odprężenia.  Pospiesznie wymieńmy co powinieneś zrobić; powinieneś zacząć myśleć o swych palcach i powoli wymasować z nich wszelakie napięcia. Następnie powinieneś zrobić podobnie z nogami uwalniając od napięć każdą z nóg. Musisz w podobny sposób odprężyć każdą część twego ciała aby osiągnąć jak najpełniejsze jest tylko możliwe odprężenie.  Właśnie tego ci teraz potrzeba. Następnie dokonaj trochę Nocnego Oddychania i pogłęb swe odprężenie. Kiedy oddychasz, pozwól swym myślom skupić się na swym oddechu. To klucz do głębokiego odprężenia. Następnie skontaktuj się z swym Milczącym Magiem.
Zgromadź swe myśli razem i skup je na lśniącym punkcie gdzieś na suficie ponad tobą. Ten punkt powinien leżeć w miejscu na które patrzenie wymaga męczenia swych oczu. Teraz, kiedy będziesz kontynuował wpatrywanie się, zaczniesz odczuwać zmęczenie oczu. Kiedy to poczujesz, to powinieneś powiedzieć sobie, głośno,  że zaczynasz odliczanie od dziesięciu do jednego i kiedy osiągniesz jeden, to zamkniesz swe oczy i nie będziesz umiał ich otworzyć. A więc zacznijmy.

"Będę odliczał od dziesięciu do jednego i kiedy dojdę do jedynki, me oczy się zamkną ponieważ będą bardzo zmęczone.
Dziesięć, me oczy zaczynają się czuć zmęczone 
dziewięć, me oczy stają się zmęczone bardziej niż wtedy gdy zaczynałem odczuwać jakby ich powolne przymykanie się 
osiem, me oczy zaczynają się coraz to bardziej męczyć
siedem - sześć, me powieki stają cię coraz to bardziej cięższe
pięć - cztery, me oczy są tak bardzo zmęczone że muszę je zamknąć
trzy, nie umiem już dłużej utrzymywać otwartych oczu i czuję prawdziwą konieczność zamknięcia ich
dwa, me oczy są tak bardzo zmęczone że nie mogą już dłużej być otwarte
jeden, me oczy się zamknęły".

Twoje oczy powinny się zamknąć automatycznie, a jeśli się nawet nie zamknęły to się nie przejmuj. Idź dalej i zamknij je mimo wszystko ponieważ wszystko co czynisz powinno być automatycznymi reakcjami, w głębi ciebie, kiedy to czynisz. Teraz kiedy masz już zamknięte swe oczy, kontynuuj proces samohipnozy.
Musisz wyobrazić sobie swego Milczącego Maga i przemówić do niego głośno następujące słowa:
"Będę odliczał od dziesięciu do jednego i kiedy osiągnę jeden to wpadnę w głęboki stan samohipnozy.
Zamierzam być czujny i całkowicie świadomy i mój Przyjaciel będzie odpowiadał na wszystko co ja powiem do niego oraz spełni me prośby.
Dziesięć, jestem bardzo odprężony i moje ciało zaczyna się czuć bardzo ciężkie
dziewięć, moje ciało czuje się ciężkie i mój duch powoli unosi się w mym ciele
osiem - siedem, jestem coraz bardziej odprężony i powoli wchodzę w stan transu
sześć - pięć, wchodzę w stan transu zachowując czujność i pełną świadomość
cztery - trzy, coraz bardziej głębiej wchodzę w stan transu
dwa, osiągam najgłębszy stan transu jaki kiedykolwiek przedtem udało mi się uzyskać
jeden, jestem całkowicie w stanie transu zachowując pełną czujność i świadomość".
Wymień imię swego Milczącego Maga prosząc go aby cię wysłuchał i zrobił wszystko o co go poprosisz.
Teraz jest czas aby dowiedzieć się że twój Milczący Przyjaciel zrobi wszystko o co go poprosisz. Poproś go o coś, przynajmniej o jedną rzecz w trakcie każdej  jednej sesji samohipnozy. Będziesz powoli praktykować opisaną tutaj wcześniej technikę, kilka pierwszych razów, zanim zdołasz to robić poprawnie i łatwo.  Następnie powinieneś się skupić na odprężeniu i stanie samohipnozy w trakcie owej czynności.
Przemów do samego siebie że kiedy osiągniesz jeden, zdołasz osiągnąć stan pełnego odprężenia i samohipnozy.  Dlatego też musisz być w pełni czujny  i wiedzieć że wchodzisz w ów stan oraz będziesz zdolny nakazać swemu Milczącemu Towarzyszowi zrobić wszystko o co go poprosisz.  Odprężenie i stan samohipnozy powinny przyjść łatwo, ponieważ wraz z czasem powinny stać się reakcją automatyczną. Nie lękaj się pojawienia się tego stanu samohipnozy ponieważ przebiega on automatycznie. Dzięki samohipnozie możesz poprawić swe złe nawyki lub uwydatnić w sobie cechy które chcesz rozwinąć w swym charakterze. Dzięki regularnej praktyce możesz to osiągnąć. To poważna sprawa i powinna być traktowana poważnie. Samohipnoza pozwoli ci spełnić swe życzenia, i wiedz że jesteś w bezpiecznych - albowiem swych własnych - rękach ! Twój Milczący Mag będzie także twym towarzyszem i przyjacielem w trakcie używania przez ciebie Wahadła Maga  Nocy.

WAHADŁO (PENDULUM) MAGA NOCY

Na ciemnozielonym wzgórzu, otoczonym kwiecistymi ogrodami, znajdują się olbrzymie stare drzewa, fontanny i skierowani ku gwieździstemu nocnemu niebu odnajdziemy wejście do jaskini prowadzącej ku ukrytemu w grotach domowi Maga Nocy. Domowi poświęconemu Starożytnym praktykom i mądrości Magii Nocy. Domowi który jest wieczny niczym gwiazdy którym jest dedykowany.  Kiedy wejdziemy do tego przepięknego domu, poprzez jego starożytne wrota, możemy spojrzeć do  Magicznej Komnaty i znaleźć Starożytnego, zajętego obserwacją gwiazd poprzez okna jaskini.  Wejdziemy, bardzo cicho, tak aby nie przeszkadzać Starożytnemu i nagle wystraszymy się tykaniem olbrzymiego starego zegara, który swym dźwiękiem oznajmia nastanie godziny nocy.  Najbardziej zdumiewającą rzeczą w zegarze jest przepiękne, zdobione w kwieciste motywy, brązowe wahadło.  Wahadło kiwa się z jednej strony na drugą swym tykaniem oznajmiając przemijanie godzin. Wszyscy wiemy że wahadło jest ustawione tak aby wskazywało czas z największą możliwą dokładnością. Lecz wahadło nie tylko służy do wskazywania czasu. Wahadło  jest także cennym narzędziem dla Maga Nocy. Dlatego też opuśćmy Wielkiego Starożytnego i przenieśmy się do twej Magicznej Komnaty i zacznijmy naukę posługiwania się Wahadłem Maga Nocy.
Twoje wahadło nie musi być koniecznie zdobione i przepiękne jak to które przed chwilą widziałeś w domu Maga, lecz działa na tej samej zasadzie. Wahadło jest wykonane długiego sznurka z ciężarkiem zawieszonym na jego końcu. Wahadło którego będziesz używał jest proste do wykonania. Możesz zapragnąć stworzyć co najmniej dwa wahadła.
Pierwsze z nich będzie wymagało sznurka o długości przynajmniej 1,2 m, drugie zaś sznurka długości około 30 centymetrów.  Na sznurek bardzo dobrze nada się nić krawiecka z której będziesz mógł zrobić silny i wytrzymały sznurek. Cieżarek wahadła możesz wykonać z różnych rzeczy. Ciężarek może być wykonany z okrągłej kulki, o średnicy około 2,5 cm jak też i zbudowany z drewna, plastiku, szkła lub innego, neutralnego materiału. Powinieneś mieć podręczne wahadełko wykonane z jakiegoś wymienionego tutaj materiału. Możesz także użyć po prostu pierścienia jako ciężarka. Innym bardzo prostym sposobem w jaki możesz zbudować  wahadło jest skorzystanie z nieużywanego ołówka i nitki krawieckiej. Wbij czubek igły w szczyt gumki ołówka tak aby przymocować igłę na stałe do ołówka.  Następnie przewlec nitkę przez oczko igły i zawiąż nitkę, tym samym otrzymując pełne wahadło. Kiedy już je zrobisz, lub pozyskasz w inny sposób, swe wahadło,  to w jaki sposób je będziesz używał ?
Twoje wahadełko będzie odpowiadało na zadane mu pytania poprzez wahanie się w całym zakresie twojej wyobraźni. Zgubiłeś pierścień i chcesz go znaleźć ? Możesz poszukiwać zaginionych ludzi lub zaginione zwierzęta.  Wahadełko może odpowiedzieć na pytania na których się skoncentrujesz w większości przypadków które życzysz sobie aby ono zbadało. Lecz jak ono to robi ?
Po część odpowiedzi musimy się zwrócić do twego starego przyjaciela, Milczącego Maga.  Wahadełko jest narzędziem, używanym przez Milczącego Maga aby dać ci odpowiedzi na pytania które mu zadałeś.  Ogólnie mówiąc, musisz pamiętać że twój Milczący Przyjaciel jest bardzo błyskotliwy i nie wie tylko o kilku rzeczach, lub nie może ich znaleźć aż do chwili kiedy będziesz w bezpośrednim kontakcie z wszystkimi innymi Milczącymi Magami. Pamiętaj że twoje ciało fizyczne posiada elektryczne pole które je całkowicie otacza. Kiedy w swej ręce posiadasz zawieszone wahadełko i  zadajesz swemu Magowi pytanie, to on / ona zmienia pole elektryczne twego ciała. Owe pole otacza także wahadełko i powoduje jego ruch.  Ruch wahadełka układa się w pewne wzorce które wskazują Tak lub Nie. Milczący Mag nie jest jedynym bytem który może wywoływać ruch wahadełka. Jakiś mieszkaniec wyższych królestw także może zmieniać twoje pole elektryczne a tym samym poruszać wahadełkiem, jeśli wie jak to zrobić.  Zazwyczaj, byty pracują wraz z tobą, i poprzez wahadełko, wymagając trochę czasu zanim zdołają naprawdę skutecznie poruszać wahadełkiem. Tak więc nie tylko możesz uzyskiwać informacje od swego Milczącego Maga lecz też od swych Przewodników i Nauczycieli. Zanim poznasz sposób używania wahadełka, musisz przygotować się do używania wahadełka.
Poznanie sposobu na przygotowanie się do używania wahadełka jest bardzo proste do zrozumienia, lecz często trudne do wykonania.  Musisz zacząć od upewnienia się że twe ręce i ciało są czyste, inaczej brud będzie powodował zaburzenia pola elektrycznego twojego ciała. Musisz mieć wyciszony i nastawiony na odbiór umysł. Twój umysł musi być w stanie odprężenia bez żadnych napięć nerwowych i lęków. Twój umysł musi być przygotowany na skoncentrowanie się nad jedną rzeczą,  co dzieje się kiedy poszukujesz odpowiedzi. Twe zdolności umysłowe muszą być w pełni gotowe kiedy podążasz tą ścieżką. Jeśli osiągniesz ten stan przygotowania ciała i umysłu to jesteś gotów do rozpoczęcia nauki sposobu posługiwania się swym Wahadłem Maga Nocy.
Najpierw, musisz przygotować swą Magiczną Komnatę do używania wahadełka. Upewnij się że pomieszczenie jest wolne od wszelakich mogących ci przeszkadzać rzeczy. Następnie ustaw stół który posiada jedynie twardy blat i cztery nogi.  Nic nie powinno być pod blatem stołu ponieważ zaburzałoby to otrzymywanie właściwych odpowiedzi. W wszystkich przypadkach, musisz posiadać czystą, pustą, nieużywaną białą kartkę papieru.
Zwykły normalnie używany papier będzie odpowiedni. To kartka papieru ponad którą zawiesisz swe wahadełko.  Na papierze, musisz narysować w środku wielki znak  plus (+).  Na górze i dole kartki musisz napisać słowo TAK. Na prawej i lewej stronie musisz napisać słowo NIE. Będziesz za każdym razem używał nowej kartki  kiedy zadajesz nowe pytanie i będziesz od nowa musiał określać pewne obszary odpowiedzialne za interpretowanie odpowiedzi / wskazań wahadła. Musisz być pewien że używasz świeżej i nowej kartki przy każdym zadawaniu pytania, ponieważ papier nasiąka wyobrażeniami zadawanych pytań i owe wyobrażenia będą zakłócały zadawanie innych pytań ponad używaną kartką. Aby rozpocząć, musisz określić pytanie jakie chcesz zadać wahadełku.
Na przykład: gdzie jest mój zagubiony złoty pierścień ? Pytanie musi być proste, wyraźne, zwięzłe i  jednoznaczne. Następnie musisz postawić Słup Nocy wokoło  siebie i swej Magicznej Komnaty lub miejscu w którym pracujesz. Jeśli tego nie zrobisz to jakakolwiek sila może użyć wahadełka i podawać ci błędne odpowiedzi. Później będziesz musiał wziąć zawieszone na krótkim sznurku wahadełko pomiędzy swe dłonie i skupić się na Nocnej Sile wokoło ciebie. Następnie trzykrotnie zadaj pytanie. Później weź sznurek wahadełka i zawiąż go wokoło swego pierwszego lub drugiego palca swej prawej ręki jeśli jesteś osobą praworęczną; lewej jeśli jesteś osobą leworęczną, w taki sposób aby twe łokcie opierały się o blat stołu, a ciężarek wahadełka unosił się około 2,5 cm ponad kartką papieru i wisiał ponad symbolem plusa. Następne zacznij się pytać czy pierścień zaginął w kuchni, itp.
Możesz określić kiedy wahadełko ci odpowiada ponieważ ono kołysze się wtedy w odpowiedni sposób. Upewnij się i odczekaj nieco czasu po każdym zadanym pytaniu  aż wahadełko odpowie.  Jeśli wahadełko wykonuje owalne, wirujące ruszy, to wskazuje niepewność.  Siła kierująca wahadełkiem nie zna odpowiedzi, albo pytanie jest wieloznaczne lub owa siła odmawia udzielenia odpowiedzi. Spróbuj zadać pytanie w bardziej precyzyjny i jasny sposób i jeśli nadal wahadełko nie będzie dawało pewnej odpowiedzi, to przejdź do następnego pytania. Jeśli zadajesz pytanie związane z sprawami geografii, to potrzebujesz mapę. Jeśli dotyczy to poszukiwań na dużym obszarze, to użyj mapy o małej skali. To mapa która obejmuje duży obszar ziemi na małej powierzchni mapy. Następnie, jeśli wahadełko coś wskazało, to użyj mapy o większej skali aby uzyskać wskazanie precyzyjnego położenia. W celu używania mapy, połóż ją rysunkiem obróconym do strony blatu stołu, i na drugiej stronie kartki mapy zaznacz plus. Weź wahadełko ponad powierzchnię mapy i poproś je aby wskazało ci miejsce którego szukasz. Następnie trzymaj wahadełko nad białą kartką papieru jak uprzednio, i kiedy zadajesz swe pytanie, powoli poruszaj swym lewym palcem wskazującym po obszarze mapy. Wahadełko będzie się silnie wychylać kiedy natrafisz na właściwe miejsce. Te porady dotyczą używania wahadełka w pomieszczeniu. Wymaga to praktyki aby osiągnąć mistrzostwo w używaniu wahadełka. Musisz być pewny, używać prostego języka i bardzo silnie skupić się nad pytaniem na które chcesz uzyskać odpowiedź.  Możliwe że już widziałeś, a nawet używałeś, jakiegoś rodzaju różdżki radiestezyjnej używanej do poszukiwania wody.
Radiestezyjna różdżka działa wedle podobnych zasad co wahadełko. W celu ujednolicenia techniki i zaznajomienia się z nią, powinieneś używać wahadła na zewnątrz w poszukiwaniu nie tylko wody, jeśli tego pragniesz, lecz też wszystkiego innego czego tylko zechcesz. W tej metodzie, potrzebujesz swego zawieszonego na długim sznurku wahadła. Aby rozpocząć, musisz przygotować swe wahadełko do używania. Powiedzmy że szukasz złota. Wtedy będziesz musiał włożyć  do wahadełka lub na ciężarek wahadełka próbkę złota. Może to być mała ilość niczym główka szpilki, lecz musi to być czyste złoto. Ponadto, musisz położyć pod swe stopy kolejną grudkę złota. Złoto musi być czyste, dla przykładu, jeśli używasz swego pierścionka ślubnego, to musisz być pewny że jest on wykonany z  prawdziwego, czystego złota. Następnie, z swym wahadełkiem w odpowiedniej ręce, musisz poprosić swego Milczącego Maga lub Przewodników aby pomogli ci znaleźć złoto. Później, swobodnie trzymając sznurek w swej właściwej ręce, powoli obniżaj ciężarek wahadełka ku ziemi aż do chwili kiedy zacznie on wirować stałym, okrężnym ruchem. Musisz popróbować z właściwą długością sznurka, aż odnajdziesz właściwą dla siebie długość która zapewni ci najlepszy ruch owalny wahadełka.  W tej chwili, powinieneś zaznaczyć sznurek pętelką i kolorowym znakiem, i zachować owe zaznaczenie dla przyszłego użytku. Możesz stosować tą samą  technikę do wszystkiego co chcesz znaleźć. Powinieneś poświęcić czas na przygotowanie swego wahadełka na poszukiwanie wszystkiego co chcesz znaleźć. W wszystkim tym co robisz z Wahadłem Maga Nocy, powinieneś pamiętać aby zachowywać właściwy sposób myślenia w jego poprawnym używaniu.
Powinieneś pamiętać że w rozmowie z swym Milczącym Przyjacielem, powinieneś używać najprostszego i najbardziej bezpośredniego języka i powtarzać wszystko co najmniej trzy razy.  Powinieneś zawsze pamiętać o swym Przyjacielu ponieważ potrzebujesz go, oraz ponieważ gdy pytasz się Jego / Ją o to aby coś zrobił, to On / Ona zrobi to dla ciebie, czyniąc to także dla siebie Samego / Samej; ponieważ jesteście Jednością w Myślach i Dążeniach. Tak więc bądź pewny, że cokolwiek zapragniesz zrobić, to będzie to zgodne z twym wewnętrznym przekonaniem. Jeśli próbujesz użyć wahadła do zrobienia czegoś o czym wiesz że jest to złe,  to wtedy twój Milczący Przyjaciel przestanie współpracować z tobą i będzie to koniec twego rozwoju. Na końcu każdej serii pytań zadawanych wahadełku, upewnij się i podziękuj swemu Milczącemu Magowi za pomoc jakiej ci On / Ona udzielił.  Uznanie i wdzięczność a także szacunek, są długą drogą ku twemu skutecznemu wykorzystywaniu Wahadła Maga Nocy. Pamiętaj że owe wahadło jest wyłącznie do twego użytku. Nigdy nie pozwalaj nikomu innemu używać lub dotykać twego osobistego wahadła. Możesz używać wahadla aby pomóc innym odnaleźć odpowiedzi lecz nigdy nie możesz pozwolić na to aby ktoś inny używał twego wahadło, ponieważ tylko ty sam możesz się nim posługiwać.  Przeważnie, powinieneś podchodzić do tej praktyki poprzez jak najbardziej poważne ustosunkowanie się do niej. Twój rozmiar umysłu pozwala na rozróżnianie sukcesu od porażki. Wszystko co czynisz powinieneś czynić wraz z swym Milczącym Magiem, Przewodnikami i Nauczycielem i czyniąc to nie zawiedź sojuszu w jakim to wszystko czynisz, a uzyskasz mistrzostwo w swym życiu i po nim.  Wahadełko jest pierwszym z twych nowych Narzędzi Maga służącym do praktykowania Magii Powietrza i teraz zdobędziesz kolejne narzędzie, Kryształową Kulę Maga Nocy.

KRYSZTAŁOWA KULA MAGA NOCY

Pamiętasz że kiedy byłeś ostatnio w jaskini Maga Nocy, odnalazłeś Wielkiego Starożytnego zajętego obserwowaniem gwiazd.  Powróćmy do owej jaskini i zobaczmy czy Starożytny rozpoczął jakąś nową praktykę którą możesz podejrzeć i się jej nauczyć.
Wraz z tym jak cicho wszedłeś do owego domostwa, doznałeś poczucia że musisz iść do uczelni. Gdy wszedłeś do uczelni, odnalazłeś Starożytnego siedzącego na podłodze w widocznym stanie głębokiej medytacji. Odkryłeś że pomieszczenie jest bardzo ciemne i zajęło twoim oczom nieco czasu na przyzwyczajenie się do panującej w nim ciemności. Wraz z tym jak obserwowałeś Maga, nagle odkryłeś że ma tu miejsce coś wiecej niż tylko medytacja.  Możesz zobaczyć że Mędrzec jest  wpatrzony w kulę w której nic się nie ukazuje.  W twojej wizji, wygląda ona niczym czarna dziura w którą zdaje się wpatrywać Mag.  Musisz podejść bliżej aby móc zobaczyć lepiej na czym ów fenomen polega. Możesz teraz zobaczyć że owa kula jest pusta i składa się z czegoś co wydaje się całkowicie czyste i przeźroczyste. Nagle, dociera do ciebie że obserwujesz Maga w trakcie wpatrywania się w Kryształową Kulę. Teraz wiesz już czego musisz się nauczyć. Zacznijmy  więc twą naukę z dogłębnym zbadaniem sposobu używania Kryształowej Kuli przez Starożytnego.
Kryształowa Kula ma kulisty kształt i jest tak czysta że wydaje się że nie ma w niej nic innego prócz ciemności.  Z powodu przeźroczystości Kryształowej Kuli, nie można dostrzec w jej głębi żadnych odbić światła.  Kryształowa Kula, którą używa Mag, nie posiada żadnych rys ani zadrapań. Jeśli miała by jakieś rysy na jej Kryształowej powierzchni to w trakcie padania na nią światła, rysy mogłyby odbijać światło i przeszkadzać wpatrywaniu się w nią przez Maga. Kiedy  Mag wpatruje się w Kryształową Kulę to wygląda to tak jakby wpatrywał się w głęboką kulę nicości. Jeśli odwiedzisz sklep w celu zakupienia Kryształowej Kuli lub nawet tylko Szklanej Kuli, to odkryjesz że okazy całkowicie wolne od jakichkolwiek skaz są bardzo kosztowne. Dlatego też, do własnego użytku, możesz używać kryształowe, okrągłe naczynie z dziurą na szczycie.
Wskazałem ci że powinieneś używać kryształowego naczynia, lecz może być ono także wykonane ze szkła. Pusta kula powinna być jak najbardziej to możliwe okrągła.  Powierzchnia kuli powinna być wolna od rys i pęknięć. Kula powinna mieć około 15 cm średnicy. Podobnego rodzaju kule można często kupić w sklepach akwarystycznych jako akwaria do złotych rybek. Powinna umożliwiać położenie jej na płaskiej powierzchni. Jeśli już zaopatrzyłeś się w ową Kryształową Kulę, to przejdźmy do przygotowań do wpatrywania się w jej lśniącą powierzchnię.
Wystrój swą Magiczną Komnatę tak abyś mógł siedzieć wygodnie na podłodze, a przed tobą, powinien się znajdować twój mały Ołtarz Nocy posiadający około 0,5 metra wysokości. Nie powinieneś mieć żadnych napięć mięśni na plecach lub mięśniach ramion. Jeśli czujesz że mimo wszystko napięcie mięśni jednak występuje, to powinieneś odpowiednio ustawić wysokość stołu. Nie jest absolutnie niezbędne abyś siedział na podłodze, ponieważ możesz siedzieć także w wysokim krześle tak długo jak długo wpatrujesz się w kulę i jest ona w twoim łatwym zasięgu. Pokryj stół ciemnoniebiesko lub czarną tkaniną. Musisz się upewnić że prawie wszystkie światła zostały usunięte z pokoju.
Upewnij się że masz czyste i świeżo umyte ręce przed każdym dotknięciem kuli. Musisz wyczyścić kulę, nie używając mydła, przed każdym napełnieniem jej wodą. Myj kulę pod bieżącą wodą i wysusz ją do połysku ścierką zanim ją wypełnisz wodą. Nigdy nie pozwalaj na to aby światło padało bezpośrednio na kulę. Przechowuj kulę w bezpiecznym miejscu zawiniętą w ciemną tkaninę. Nigdy nie pozwalaj ciekawskim dotykać kuli. Po postawieniu kuli na stole wypełnij ją wodą. Napełnij ją aż po brzegi aby kula wydawała się całkowicie pełna. Będzie to wymagało od ciebie trochę nauki sposobu przygotowania kuli do pracy, lecz nie możesz zapomnieć także o przygotowaniu samego siebie.
Upewnij się że jesteś zdrowy. Zanim zaczniesz to ćwiczenie, musisz być w dobrym nastroju i w pełni sił umysłowych.  Twój umysł powinien być wyciszony i wolny  od trosk tak bardzo jak bardzo tylko jest to możliwe.  Upewnij się że jesteś najedzony i nie przejadłeś się tuż przed rozpoczęciem używania kuli. Teraz jesteś gotowy do używania Kryształowej Kuli.
Usiądź wygodnie i rozstaw Słup Nocy wokoło siebie. Musisz przez kilka minut praktykować Nocne Oddychanie aby stać się bardziej odprężony. Następnie połóż swe  ręce po obu dolnych stronach kuli. Twoje ręce powinny być w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią kuli. Wpatruj się lekko poprzez kulę. Nie zaczynaj z zawieszonym na czymś i skupionym wzrokiem. Patrz na punkt znajdujący się gdzieś wewnątrz kuli i wypoczywaj. Nie próbuj czegokolwiek zobaczyć. Wraz z tym jak będziesz kontynuował wpatrywanie się, zobaczysz że kula zacznie się zachmurzać i zaczniesz w niej dostrzegać białawe chmury. To świetny wynik i jest to dokładnie to czego szukasz. Powinieneś kontynuować wpatrywanie się a zachmurzenie w kuli zniknie i zaczniesz widzieć poprzez kulę. Możesz nawet doznać uczucia zemdlenia tak więc nie przemęczaj się lub spróbuj innego wieczora, kiedy będzie najlepszy czas na zaczęcie praktykowania tego. Istnieją trzy rodzaje widzenia w kuli jakie mogą się zdarzyć.
Tak naprawdę możesz widzieć w kuli tak jakbyś oglądał telewizor.  Właśnie tak, możesz widzieć obrazy i dziejące się wydarzenia. Kolejny rodzaj polega na postrzeganiu tylko symboli. Są to obrazy które przedstawiają wydarzenia lub zdarzenia. W końcu, możesz jedynie odbierać wrażenia. Możesz tylko odbierać wrażenia i myśli jakby coś próbowało się skontaktować z tobą. Cokolwiek odbierzesz, dzięki Kryształowej Kuli jest to prawdziwym osiągnięciem. Osiągnąłeś sukces   jeśli zobaczyłeś obrazy, symbole lub doznania. Na początku, możesz mieć pewne trudności w osiągnięciu jakichkolwiek wyników.
Powinieneś tylko zacząć od wpatrywania się w kulę przez około co najwyżej piętnaście minut. Pod końca tygodnia, powinieneś powiększyć ten czas do około trzydziestu minut. To wszystko co mogę polecić ci na sam początek. Na początku, zobaczysz jedynie rzeczy które należą wyłącznie do ciebie. Wraz z tym jak zaczniesz widzieć wyraźniej i czyściej, powinieneś zacząć ukierunkowywać Kryształową Kulę na to co chcesz zobaczyć.  Gdy początkowo dotkniesz kuli i odprężysz się, skup swe myśli na Kryształowej Kuli i powiedz jej co chcesz zobaczyć.  Ostatecznie, uzyskasz kontrolę nad Kryształem i będziesz zdolny kierować go na wszystko to co uważasz za warte poznania. Możesz także użyć Kryształowej Kuli aby udzielać porad innym osobom.
Aby to zrobić, musisz dokonać właśnie tych samych procedur. Następnie zanim dotkniesz kuli, nakazać osobie która pragnie porady, aby dotknęła kuli i skupiła się na tym co on / ona pragnie wiedzieć. Powinieneś także powiedzieć danej osobie, aby nic nie mówiła ponieważ może cię to rozpraszać kiedy wpatrujesz się w kulę i udzielasz jej odpowiedzi. Następnie, przejmij władzę nad Kryształową Kulą i wpatruj się w nią tak samo jak wpatrujesz się gdy używasz kuli dla siebie  i powiedz co widzisz.
W wszystkich wypadkach, kiedy używasz Kryształowej Kuli, musisz ją zawsze po zakończeniu pracy wypłukać i wysuszyć przed odłożeniem na bok.  Kryształowa Kula  działa dzięki skupieniu się i skoncentrowaniu energii jasnowidzenia twego Ośrodka Oka Nocy. Kryształowa Kula jest rozszerzeniem twego Nocnego Oka. Kula, jak też i twoja osobista zdolność jasnowidzenia, potrafią dokonać wielu rzeczy.
Kula może pomóc ci spojrzeć w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pomaga ci spojrzeć na każdą sprawę nad którą się skupiasz i zobaczyć wszystkie strony danej sprawy z pełną wnikliwością. Możesz się udać gdziekolwiek i kiedykolwiek i zobaczyć w niej wszystko to co pragniesz zobaczyć.
Musisz wiedzieć że przybliżasz się do sukcesu za każdym razem kiedy używasz Kryształowej Kuli. Nawet jeśli ci się nie powiedzie, nie możesz się poddawać i zrażać. Każda próba używania Kryształowej Kuli wiedzie cię o krok bliżej ku sukcesowi.  Powinieneś mieć bardzo osobiste usposobienie do Kryształowej Kuli.  Zawsze traktuj kulę z należnym jej szacunkiem. Cały proces używania Kryształowej Kuli jest bardzo poważną sprawą i powinna być takowo traktowana jeśli zamierzasz dzięki w niej osiągnąć sukces.  Twój kolejny temat także dotyczy następnego rodzaju jasnowidzenia i wróżenia. Tym razem jednak zamiast używać swych oczu, będziesz używał w niej swych rąk.

PSYCHOMETRIA

Psychometria jest  rozwojem twej zdolności przewidywania w odniesieniu do twego zmysłu dotyku. Dzięki psychometrii jesteśmy w stanie podnieść przedmiot i poznać jego pochodzenie oraz historię. Jeśli przedtem dany obiekt należał do kogoś innego, wtedy odczujesz myśli i doznania owej osoby.  Psychometria wiąże się z twoją zdolnością przewidywania i jasnosłyszenia.  Zobaczymy jak ? Jak możesz sobie przypomnieć, jasnosłyszenie jest związane z piątym Ośrodkiem Nocy leżącym na poziomie gardła. Wraz z tym jak twe Ośrodki Nocy zaczną rosnąć i rozwijać się, rozwiniesz ów zmysł, po części, stając się zdolny do postrzegania dźwięków z Królestwa Nocy.  Możesz słyszeć owym zmysłem, głos Ducha Nocy a nawet tak zwaną "Muzykę Nocnych Sfer".  Wszystko to jest dostrojeniem się i odbieraniem wyższych wibracji. Rozszerzeniem twej zdolności jasnosłyszenia jest zdolność postrzegania wibracji przedmiotów poprzez dotyk. Twa lewa ręka, jeśli jesteś prawo ręczny, jest ręką czułą na magiczne wibracje. Wszystkie rzeczy, wszystkie dzieła natury, posiadają swe własne wibracje. Owe wibracje składają się z całej historii i natury właściwej danemu przedmiotowi. Twoja zdolność jasnosłyszenia jest zdolnością do dostrajania się do tych wibracji i tłumaczenia ich na obrazy, dźwięki i / lub odczucia które doznajesz.
Psychometria ma wiele praktycznych zastosowań.  Możesz widzieć prawdziwą historię jaka miała miejsce z użyciem danego przedmiotu i rolę jaką dany przedmiot odegrał w danym wydarzeniu. Lecz pamiętaj, zobaczysz historię jako  odnoszącą się danego przedmiotu i ów przedmiot będzie częścią tej historii. Możesz zobaczyć pochodzenie planety dzięki bardzo starym przedmiotom. W bardziej praktycznym zastosowaniu, możesz podnieść książkę i odczuć podstawowe doznania płynące z danej książki i to co jest z nią związane, i wtedy zadecydować czy chcesz daną książkę przeczytać czy też nie.  Możesz nauczyć się wiele o wewnętrznej naturze poszczególnych interesujących cię osób badając należące do nich przedmioty. Na przykład, może ci to pomóc lepiej zrozumieć twego pracodawcę; dlaczego on / ona wymaga od ciebie pewnych rzeczy, jego postrzeganie pewnych działań, a prócz tego, pomóc ci poprawić swe relacje z nim / nią na płaszczyźnie zawodowej. Możliwości są nieskończone tak jak twoja wyobraźnia nie jest niczym skrępowana. W jaki sposób rozwinąć swe zdolności jasnosłyszenia w  odniesieniu do psychometrii ?
Aby rozpocząć, spójrzmy na sprawy związane z przygotowaniem się. Dostrzeż dążenie do rozwoju poprzez samodzielne przygotowanie się. Tak jak w przypadku używania Wahadła Maga Nocy i Kryształowej Kuli, ponownie musisz oczyścić swe ciało i ręce, i wzmocnić siły umysłowe oraz wejść w przenikliwy stan umysłu. Spoglądajac wstecz, opisałem to w temacie numer trzydzieści dwa, "Moc Myśli" w którym to ćwiczenie było używane do wzmacniania i ćwiczenia umysłu,  medytacja  odgrywa bardzo ważną rolę.  Mam nadzieję, że możesz dostrzec powód tego i że to praktykowałeś.  Medytacja czyni umysł przenikliwym.  Jeśli nie robiłeś tego, regularnie, to możesz doznać niepowodzenia. Jeśli pragniesz cokolwiek osiągnąć w Magii Nocy, to możesz to osiągnąć tylko dzięki silnemu i wnikliwemu umysłowi.  Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest samodzielne przygotowanie się, teraz zaś przejdźmy do mechaniki psychometrii.
Mam nadzieję, że masz kogoś kto jest życzliwie nastawiony do twojej magii i pragnie zobaczyć jak osiągasz w niej sukcesy.  Jeśli tak, to poproś ową osobę aby  podniosła gładki kamień, wzięła ów kamień, po czym umyła go dokładnie, tak samo jak swe dłonie.  Następnie trzymając kamień w jego / jej rękach pozwól kamieniowi spoczywać na jej otwartych dłoniach, i poproś daną osobę aby pomyślała o czymś wobec kamienia, skupiając się na jednej myśli. Ta myśl powinna być prosta. Na przykład, może to być myślenie o kolorze czerwonym. Niech utrzymuje stan skupienia przez kilka minut na tej myśli. Wtedy dana osoba powinna zawinąć kamień w czystą chustę i podać ci go tobie. Wtedy weź kamień ze sobą i powróć do swej Magicznej Komnaty.
Następnie połóż się, odpręż się, rozłóż wokoło siebie Słup Nocy, dokonaj Nocnego Oddychania przez jakiś czas i połóż kamień do swej czystej, lewej ręki. Pozwól kamieniowi leżeć w środku twej otwartej dłoni.  Teraz musisz pozwolić swemu umysłowi aby pozbył się myśli i nabył przenikliwości. Nie próbuj skupiać się na kamieniu. Po prostu odpręż się i pozwól swemu umysłowi niczym się nie zajmować.  Możesz ale nie musisz odczuwać mrowienia pośrodku swej dłoni.  To co powinieneś doznać to odczucie, w tym przypadku, dotyczące koloru czerwonego. Jeśli nie, to spróbuj przyłożyć kamień do swej lewej skroni i ponownie odpocznij.  Jeśli nie odbierasz żadnych doznań, nie zniechęcaj się.  Wymaga to cierpliwości i praktyki abyś mógł odnieść sukces. Jeśli nie masz nikogo kto mógłby ci pomóc, to możesz spróbować nieco innej techniki. Następnym razem kiedy otrzymasz list lub rachunek, przed jego otwarciem, powróć do swej komnaty i przejdź tą samą procedurę którą dokonywałeś wcześniej z kamieniem.  Gdy będziesz odbierał wrażenia, zapisz je i otwórz rachunek lub list i zobacz czy miałeś rację. Pamiętaj że wiele osób dotykało  list lub rachunek zanim ty go dostałeś, i dlatego też znajdują się na nim także ich odczucia. To jest psychometria.
Będziesz otrzymywał odczucia, doznania lub obrazy z przedmiotu którego dotykasz.  Wraz z tym jak twoja zdolność jasnosłyszenia rozwinie się dzięki praktyce, będziesz zdolny łatwiej otrzymywać informacje i o wiele głębiej wnikać w historię danego przedmiotu.  Praktyka i cierpliwość jest kluczem do mistrzostwa. Nie  tylko w psychometrii lecz w wszystkich rzeczach ponieważ odnoszą się one do życia Maga Nocy. Twój następny temat będzie o czymś o czym słyszysz od dawna, lecz nie potrafisz zapewne tego zrozumieć.  Zmierzasz ku nauce o moście rozciągającym się pomiędzy twoim umysłem a umysłami innych osób.

TELEPATIA

Wszyscy kiedyś słyszeliśmy stare powiedzenie "zapewne musisz czytać w mych myślach". Inna osoba wydawała się w jakiś sposób znać twe myśli. Ta zdolność poznawania myśli innych osób nazywana jest telepatią. Telepatia jest zdolnością do przesyłania i / lub odbierania myśli przez jedną osobę do innej osoby.  Zmierzasz ku nauczeniu się tego jak ona działa i w jaki sposób możliwe jest jej używanie, lecz najpierw, musisz się nauczyć tego jak działa telepatia.
W celu zrozumienia jak działa telepatia, musimy powrócić do wcześniejszych tematów i przypomnieć sobie sposób działania mózgu. Mózg jest nadzwyczaj złożonym organem i mało wiemy o sposobie jego fizycznego działania. To co wiemy o nim, i klucz do zrozumienia sposobu działa telepatii, to to że mózg działa poprzez wytwarzanie impulsów elektrycznych. Owe impulsy elektryczne są bardzo nikłe i mogą być badane przy użyciu elektroencefalografu (EEG). Twój mózg wysyła fale o  wysokiej częstotliwości w których zawierają się twe myśli. Twój mózg działa na pewnych określonych częstotliwościach które są wyjątkowe dla każdej osoby. Kiedy dostroisz się do częstotliwości wytwarzanej przez pole elektryczne działającego mózgu to możesz przechwycić i zrozumieć fale mózgowe innych osób.  Podobnie jak w radiu które odbiera fale radiowe kiedy jest nastawione na odpowiednią częstotliwość, dlatego twój mózg może przechwytywać fale mózgowe innej osoby kiedy właściwie się do niej nastroi. Czasami, jakaś osoba używa telepatii wobec innych osób, nieświadomie, ponieważ każda z owych osób ma częstotliwość  bliską częstotliwości innych. Owe osoby wydają się wiedzieć co inne osoby ciągle myślą, i jest tak z powodu bliskiej harmonii pomiędzy ich osobistymi częstotliwościami. Pary które się pobrały, przez pewien czas rosną w ścisłej harmonii i każda z stron staje się dostrojona do częstotliwości myśli drugiej osoby. Nie masz w tym ograniczeń, mimo że tylko czasami zdarza ci się telepatyczne odbieranie myśli.
Możesz się nauczyć ciągłego dostrajania do kogokolwiek tylko zapragniesz. Dostrajanie się do fal myśli jest osiągane poprzez otwarcie szczytowego Ośrodka Nocy. Nie tylko ty jesteś zdolny do dostrojenia się do myśli innych osób, lecz jesteś zdolny także utrzymywać bezpośrednią komunikację z swą Nadduszą. Aby rozpocząć owe przebudzenie swego Ośrodka Szczytowego, musisz zacząć osiągnąć mistrzostwo nad ćwiczeniami umysłowymi opisanymi w rozdziale numer trzydzieści dwa. Musisz uzyskać silny i przenikliwy umysł. Jeśli praktykujesz telepatię, to potrzebujesz kogoś kto będzie wysyłał do ciebie myśli, i do kogo ty także będziesz wysyłał swe własne myśli. Jeśli masz takową osobę, to w określonym czasie każdy z was powinien powrócić do twej Magicznej Komnaty, przyciemnić światła i spróbować usunąć wszelakie rozpraszające rzeczy i czynniki.
Jedna osoba, co do tego która to musicie ustalić wcześniej pomiędzy sobą, powinna zgodzić się być nadawcą a druga -  odbiorcą.  Ludzie ciągle wytwarzają myśli, lecz czynią to w taki sposób że owe myśli rozbiegają się w wszystkich kierunkach i tylko w niewielkim stopniu się realizują. Ty, mimo to, musisz się skupić i skierować swe myśli ku konkretnej osobie która będzie ich odbiorcą. Jako nadajnik, musisz przygotować, w odpowiedni sposób, prostą wiadomość lub symbol do przesłania. Dlatego też połóż się i bardzo głęboko się odpręż. Musisz rozłożyć wokoło siebie Słup Nocy i praktykować Nocne Oddychanie przez kilka minut. Powinieneś mieć w ręku zdjęcie osoby do której chcesz przesłać swe myśli. Poświęć kilka minut na myślenie o owej osobie i wszystkich rzeczach które wspólnie dokonaliście. Następnie przez czas od pięciu do dziesięciu minut, wysyłaj wiadomość. To wszystko co możesz zrobić działając jako nadajnik.
Jako odbiorca, także powinieneś się położyć lub usiąść i bardzo głęboko odprężyć. Rozłóż Słup Nocy wokoło siebie i praktykuj Nocne Oddychanie przez kilka minut. Potrzebujesz zdjęcie twego nadawcy i musisz myśleć o rzeczach które wspólnie dokonaliście razem.  Musisz pozwolić swemu umysłowi na trwanie bez jakichkolwiek myśli. Po prostu posiedź spokojnie od pięciu do dziesięciu minut i odbieraj to co do ciebie napłynie. Brzmi prosto ?
Stanie się tak jeśli praktykujesz i nie poddajesz się ewentualnym porażkom. Po tym jak wykonałeś w pełni to ćwiczenie, zapewne zapragniesz przywoływać każdą inną osobę i będziesz oczekiwał wyników. Nie niepokój się jeśli się to nie będzie udawać. Bądź optymistą, wiedząc że to działa, i w krótkim czasie, będziesz zdolny to czynić, nie tylko wobec twych przyjaciół i znajomych, lecz też i wobec każdego kogo napotkasz. Sposoby używania telepatii są niczym nieograniczone i bardzo ważne.
Świetnie byłoby gdybyś mógł dokonywać transakcji handlowych z każdym i wiedział czy dana umowa jest dobra czy też nie.  Mógłbyś zawsze utrzymywać bliską więź  z swymi przyjaciółmi i wiedziałbyś kiedykolwiek czy mają jakieś problemy i kłopoty.  Jeśli masz przyjaciela który kiedyś wpakowałby się w kłopoty lub byłby w  niebezpieczeństwie, to on mógłby pomyśleć o tobie, a ty udałbyś się mu pomóc. Możliwości użycia telepatii są niezliczone. Skorzystaj z większości z nich. Wraz z tym jak będziesz rozwijał swe zdolności telepatyczne, a wraz z tym siódmy Ośrodek Nocy, będziesz coraz bliżej Nadduszy.
Nauczyłeś się jak używać swego umysłu do komunikowania się z innymi umysłami. Następnie, nauczysz się używać swego umysłu do podróżowania w Królestwie Umysłu.

PROJEKCJA UMYSŁOWA

Przypomnisz sobie że w Nocnej Projekcji, podróżowałeś w Królestwie Astralnym w swym Ciele Astralnym.  Stąd też możesz wywnioskować, że w Projekcji Umysłowej,  będziesz podróżował w Królestwie Umysłu w swym Ciele Umysłowym.  Możesz patrzeć na Projekcję Umysłową jako na "lot umysłu".  To dzięki swemu umysłowi zobaczysz i odwiedzisz miejsca, odnajdziesz otwarty kosmos dla swych umysłowych wypraw. Tak więc zacznijmy ten temat od małego lotu, i zobaczmy jedno z wielu  miejsc jakie otwierają się tutaj przed tobą.
Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... i poderwałeś się do lotu.  Zaczynasz szybować po niebie, pozostawiając daleko za sobą Ziemię i wchodzisz w ciemny, głęboki kosmos. Kontynuujesz podróż z szybkością myśli mijając planety i gwiazdy w mgnieniu oka. Po chwili, znajdujesz się na pierwszej planecie w swej podróży. Powierzchnia planety wygląda jak skąpana w ciemności nocy. Gdy się przybliżysz bardziej, to zobaczysz leżące poza światłem górującego słońca, ogromne plaże i klify wznoszące się ponad oceanem i delikatnie obmywane przez fale oceanu.  Stojąc na zboczu klifu dostrzegasz wielkie drzwi o których wiesz że prowadzą one do olbrzymiego  miasta skrytego pod powierzchnią. Ty, umysłowo, wysyłasz prośbe o zgodę na wejście, a wtedy wielkie drzwi otwierają się i znajdujesz się nagle w długim, oświetlonym tunelu. Wewnątrz niego, odnajdujesz miasto spowite sztucznym zmrokiem. Są tam przepiękne fontanny i posągi wewnątrz a budynki przypominają budowle z Starożytnej Grecji. Dzięki jakiejś nieznanej sile, jesteś wyprowadzany z miasta na powierzchnię i opuszczasz planetę pozostawiając ją daleko za sobą, i ponownie przemierzasz przestrzeń. Wkrótce docierasz na swe kolejne miejsce przeznaczenia, które to jest planetą, tak jak pierwsza, wyglądającą podobnie do tej którą właśnie opuściłeś.
Wraz z tym jak przybliżysz się do niej, zobaczysz że kultura różni się bardzo od tej z planety którą właśnie opuściłeś.  Tutaj, kultura jest bardzo zmechanizowana i miasta są umieszczone na powierzchni.  Mieszkańcy są bardzo prości i zlewają się z ubóstwem planety. Kontynuujesz ich obserwowanie z oczarowaniem wyjątkowymi maszynami i stylem życia owych ludzi. Odkrywasz, mimo to, że zacząłeś się czuć zmęczony i odczuwać potrzebę powrotu do swego domu. Tak więc powracasz do swego ciała które pozostawiłeś gdzieś daleko na Ziemi.  Myślisz o swym ciele i swym miejscu na Ziemi, i odczuwasz nagły szybki lot, z powrotem ku swemu miejscu. Plamki światła i materii ponownie, przelatują obok ciebie z niewiarygodną prędkością. Wtedy, odczuwasz spowolnienie ruchu, i ciężar swego ciała i... Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... powróciłeś do domu. Tak skończył się twój lot umysłu poprzez czas i przestrzeń. Gdzie tak naprawdę byłeś ? Widziałeś planety, budynki i ludzi ?
Odpowiedź jest prosta, Tak!  Nie ma miejsca lub czasu którego nie mógłbyś odwiedzić w Umyśle. Możesz odwiedzić każde miejsce na swej planecie i zobaczyć każdego. Możesz podróżować w czasie w przeszłość lub w przyszłość ku królestwu różnorakich możliwości. Jak widzisz, możesz wędrować po każdej planecie, każdym systemie gwiezdnym lub jakiejkolwiek galaktyce.  Możesz także nawet wędrować po różnych płaszczyznach Królestwa Magii. Jedynym ograniczeniem twoich podróży jest twój własny magiczny rozwój.
Twój własny magiczny rozwój jest jedynym czynnikiem ograniczającym to dokąd możesz podróżować. Odnosi się to do Nocy a także też i do Projekcji Umysłowej.  Możesz zobaczyć i zwiedzać tylko te rzeczy które posiadają równą lub niższą od twych własnych wibracje. Na przykład, każda planeta, w kosmosie, posiada swą własną niepowtarzalną wibrację. Aby ją zobaczyć i podróżować po niej, twoja własna wibracja musi być równa lub wyższa od wibracji planety. Inaczej nie udałoby ci się tam dotrzeć. Podobnie też, aby móc gościć na magicznym poziomie lub płaszczyźnie, musisz mieć równą lub wyższą od danej płaszczyzny wibrację.  Oczywiście, rozwiązaniem na nieograniczoną niczym wędrówkę jest osobista magiczna wibracja która pozwala ci udać się wszędzie. Mimo to zawsze będą istnieć magiczne szczyty które musisz zdobyć aby się magicznie rozwijać tak więc jesteś stosunkowo nieskrępowany w swych magicznych podróżach. Jak możesz się rozwijać magicznie ?
Odpowiedź leży przed tobą cały czas. Musisz podążać za wskazówkami zawartymi w tej książce. Podążać za wskazówkami, żyć Wolą Nadduszy w tobie, a wtedy twój magiczny wzrost będzie zarówno szybki jak i niekończący się.  Magiczne istnienie  nie jest byciem od razu zdolnym na czytanie w umysłach lub wpatrywanie się w  Kryształową Kulę Maga Nocy, lecz opiera się na życiu jako Naddusza na Ziemi. Telepatia, wróżenie z kryształowej kuli i wszystko to czego się uczysz, i co rozwijasz w sobie jest rozwijaniem w tobie niezbędnej fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i magicznych zdolności które pomogą ci w życiu jako Naddusza na Ziemi. To, przyniesie ci prawdziwy magiczny rozwój który będzie z tobą na zawsze i wiecznie.
Aby praktykować Projekcję Umysłową, musisz być w dobrym stanie fizycznym i umysłowym. Twój umysł musi być w stanie spokoju i odprężenia.  Twój umysł musi być  wolny od napięć i trosk a twoje ciało powinno być w dobrym zdrowiu, szczególnie twe serce. Nie musisz czekać na w pełni zaawansowany magiczny rozwój aby zacząć podróżować umysłowo.  Jedyną rzeczą, jaką już wcześniej wspomniałem, jest to że poziom twego magicznego rozwoju ogranicza to jakie miejsca możesz odwiedzić. Wraz z tym jak będziesz kontynuował wędrówki i rozwijał się magicznie, miejsca które będziesz mógł zwiedzić będą bardziej czyste, piękne i magiczne. Zrozumienie sposobu dokonywania Projekcji Umysłowej nie jest trudne.
Musisz wejść do swej Magicznej Komnaty i zgasić wszystkie światła w pomieszczeniu. Pokój powinien prawie całkowicie tonąć w ciemności.  Następnie, powinieneś  usiąść lub położyć się w bardzo wygodny i odprężający sposób.  Musisz rozstawić wokoło siebie Magiczny Słup Nocy i rozpocząć Nocne Oddychanie.  Musisz osiągnąć bardzo odprężony i spokojny stan ciała i umysłu. Kiedy już osiągniesz ów stan, jesteś gotów do wyruszenia w lot swym umysłem. W Projekcji Umysłowej w odróżnieniu od Nocnej Projekcji, nie wytwarzasz ciała w którym twoja świadomość wybiera się w podróż. W Projekcji Umysłowej tylko twoja świadomość jest wytwarzana w ramach projekcji. Pamiętaj, twoim Ciałem Umysłowym jest twoja świadomość. W Nocnej Projekcji, projekcji dokonujesz poprzez wyjście twego Ciała Astralnego z twego ciała fizycznego, i to w Ciele Astralnym umieszczasz swą świadomość. W Projekcji Umysłowej, wszelakie wzrokowe i emocjonalne doznania skupiają się wokoło czoła w twoim ciele fizycznym. To właśnie stamtąd, będziesz wysyłał swe bezkształtne energie Umysłu lub świadomość.
Aby rozpocząć, musisz wyobrazić sobie w swym umyśle miejsce, osobę i / lub rzeczy jakie pragniesz odwiedzić. Kiedy już masz w swym umyśle obraz miejsca do którego chciałbym powędrować, to wyobraź sobie że twój umysł przenosi się w owe miejsce i naprawdę w nim tam jest.  Zobacz swe bezkształtne energie Umysłu zmierzające by odkrywać i rozglądać się po Królestwie Umysłu. Poczujesz swą świadomość jak startuje ona do podróży do Królestwa Umysłu.  Będziesz miał wzrokowe wrażenia przechodzenia obok swego otoczenia, tak jakbyś przelatywał obok samolotem, tylko o wiele szybciej. Wtedy będziesz gotowy aby naprawdę zobaczyć swe miejsce przeznaczenia.
Na początku, widziane obrazy będą mgliste i niewyraźne. Lecz wraz z praktyką, obrazy staną się wyraźniejsze i nabiorą kolorów.  Podczas Projekcji Umysłowej, jeśli chcesz gdzieś się udać z miejsca które odwiedzasz, to wszystko co powinieneś zrobić to skoncentrować się nad miejscem gdzie chcesz się udać, i z szybkością myśli się tam znajdziesz.  Tam gdzie są twe myśli, tam ty także jesteś.  Absolutnie nie powinieneś wymuszać Projekcji Umysłowej.   Kiedy się projektujesz gdzieś, to musisz się projektować z okolic czoła.  Jeśli poczujesz doznania chwiania się z swego ciała, to raczej zaczynasz projekcję Ciała Astralnego, niźli Ciała Umysłowego. Twoja świadoma projekcja Ciała Umysłowego musi się zacząć od twego czoła. Musisz skupić wysiłek swej świadomości aby projektować się z okolic  głowy.  Powinieneś tak naprawdę wiedzieć ze jest to twoje ciało umysłowe które dokonuje podróży podczas projekcji i poprzez które widzisz.  Jesteś tak naprawdę obecny w swym Ciele Umysłowym i możesz wysyłać magiczne siły lecznicze i moc poprzez nie ku dowolnej osobie, miejscu lub rzeczy  jeśli poczujesz taką potrzebę. Kiedy będziesz gotów do powrotu, powracaj powoli i łagodnie. Powinieneś widzieć siebie samego jak powracasz w ten sam sposób w jaki wyruszyłeś w podróż.
Gdy zaczniesz odczuwać ponownie swe ciało fizyczne, po chwili kiedy podczas podróżowania o nim zapomniałeś, poruszać powoli palcami i rękami. Następnie, powinieneś się skupić nad swym oddychaniu, i odkryjesz że musisz wziąć głęboki oddech, ponieważ podczas podróżowania, twój oddech stał się bardzo powolny i płytki. W wszystkich rzeczach, powracaj do normalności bardzo powoli a zdołasz uniknąć skrzywdzenia się, zbyt szybkim powrotem do normalnego działa co może spowodować zawroty głowy lub poczucie zagubienia. Podróże Umysłowe są twoim kluczem do niezliczonych nowych odkryć w życiu. Możesz odwiedzać i pozostawać w bliskiej więzi z przyjaciółmi i ukochanymi osobami znajdującymi się daleko od ciebie. Możesz zobaczyć miasta, wielkie biblioteki, krainy i nieopisywalne miejsca. Możesz wyjść w kosmos i odkryć nowe światy i cywilizacje. Twoja przeszłość i przyszłość są otwartym polem dla twych badań.
Możesz nawet badać Magiczne Królestwa i zobaczyć Magicznych Dowódców i Nauczycieli owych światów. Na początku, przejdźmy wprost do łatwego nauczenia się używania swego umysłu w celu dokonywania podróży. Musisz praktykować i być cierpliwy a wyniki przyjdą same. Pamiętaj, Projekcja Umysłowa jest twoim kluczem do bajecznych światów; przepustką  do nich jest zaś twój własny rozwój magiczny. W końcu dotarłeś do tematu na który tak długo cierpliwie czekałeś. Tak więc bez zbędnej zwłoki, nauczmy się jak tworzyć świat wokoło i wewnątrz ciebie wedle twego życzenia.

WYOBRAŻENIA TWÓRCZE (WIZUALIZACJA TWÓRCZA)

Magia Twórczych Wyobrażeń jest cudowna. Nie ma w niej nic czego nie mógłbyś stworzyć w swym świecie poprzez Twórcze Wyobrażenie. Podam kilka przykładów ludzi  którzy używali mocy Wyobraźni Twórczej w historii. Spójrz na życie Alberta   Einsteina, Thomasa Edisona, i Leonardo Da Vinci.  Spójrz także na życie Mozarta, Beethovena,  i Wagnera.  W wszystkich ich życiach, podobnie jak w życiu setek im podobnych, używali oni swych umysłów oraz korzystali z wizji w nich  zawartych a także tworzyli i zmieniali świat. Tworzyli intuicyjnie. Ty także możesz stać się taki jak oni poznając jak to robić a następnie to wykorzystując. Cały ów proces jest znany jako Twórcza Wyobraźnia.
Dzięki owemu procesowi, będziesz zdolny tworzyć dla siebie i innych wszystko co tylko zapragniesz. Pamiętaj zawsze aby tworzyć w zgodzie z regułą Duchowej Równowagi Nocy i Srebrną Zasadą. Tak długo jak będziesz postępował zgodnie z owymi dwoma zasadami nie będzie dla ciebie istniało nic czego byś nie był w stanie stworzyć w swym świecie poprzez Twórcze Wyobrażenie.
Proces Twórczej Wyobraźni dzieli się na dwie podstawowe części

a\ Wyobrażenie
b\ Przywołanie. Proces kończy się ostatecznym wynikiem
c\ Urzeczywistnienie. Materializacja

Tak więc bez dalszej zwłoki zacznijmy od etapu wyobrażenia.
Wyobrażenie jest wytworem twego umysłu. Jest to zdolność twego umysłu do wyobrażania, przywoływania obrazu, przewidywania lub wyobrażania sobie sytuacji i rzeczy. Jako dziecko, używałeś swej wyobraźni bawiąc się w dom. Wyobrażałeś siebie zarówno jako ojca lub matkę i twoją lalkę jako swe dziecko. Twoim domem było wielkie pudło które dostałeś od lokalnego handlarza, i które uprzednio zawierało mrożonki lub jakieś towary. Możliwe że pamiętasz też jak poszukiwałeś miękkiej, chłodnej, zielonej trawy i kładłeś się na nią spogladając na wielkie, puszyste, białe chmury w ciepłe letnie dni i wyobrażałeś sobie do czego owe chmury są podobne. Niektóre przypominały wielkie słonie lub psy a inne samoloty. Pamiętasz ?  Tak działa twoja wyobraźnia.
Jako dorosły, ciągle używasz swej wyobraźni w celu wyobrażania sobie jak będzie przebiegała rozmowa z twoim nowym szefem, lub wyobrażając sobie co będziesz czuł u dentysty. Jeśli masz nadchodzące urodziny to spróbuj wyobrazić sobie jaki prezent dostaniesz i kto przyśle ci kartkę z życzeniami. W swoim życiu ciągle używasz swej wyobraźni.  Twoja wyobraźnia jest bardzo potężną siłą w twym życiu. Tak naprawdę, twoja wyobraźnia jest najpotężniejszą siłą w twoim codziennym życiu.  Zaprzeczysz temu ?
Jeśli tak, to przyjrzyjmy się pewnym przykładom. Wielu mówi że twoja wola jest najsilniejszą rzeczą w twym życiu lecz twierdzenie to może być łatwo obalone.  W każdym konflikcie pomiędzy wolą a wyobraźnią, wyobraźnia zawsze zwycięża. Dla przykładu, weźmy pomost umieszczony wysoko ponad podłogą. Pomost jest szeroki tylko na dwie stopy i po jego bokach biegną wzdłuż barierki ochronne pasem o długości piętnastu stóp.  Możesz je przekroczyć pewnie i łatwo ? To prawda, ponieważ masz zapewnione bezpieczeństwo przez barierki ochronne. Teraz zdejmijmy barierki ochronne. Czy możesz to łatwo przekroczyć ? Pomost nadal jest wystarczająco szeroki aby przekroczyć go łatwo, lecz kiedy zdjąłeś barierki ochronne, zaczęła pracować twoja wyobraźnia.  Spoglądasz w dół i nie dostrzegając barierek, zaczyna pracować twoja wyobraźnia dopowiadając co ci może się zdarzyć jeśli się potkniesz. Trudno jest przekonać swą wyobraźnię że możesz kroczyć po wybiegu bez żadnego niebezpieczeństwa. Odkryjesz że jesteś przerażony perspektywą chodzenia po szerokim na dwie stopy pomoście zawieszonym sto stóp w powietrzu.
Jeśli spróbujesz się zmusić do zrobienia tego, to tylko wzrośnie poziom twego napięcia, i spowoduje że twoje ciało zacznie się trząść i pocić na czole, a ty będziesz całkowicie niezdolny do kroczenia po pomoście.  Twoja wyobraźnia wygrała.  Kolejny przykład tego jak twoja wyobraźnia jest potężną siłą w twym życiu  jest lęk jaki wiele osób ma przed miejscem zwanym Piekłem.
Kościół długo wykorzystywał motyw Piekła aby utrzymać posłuch u ludzi. W swej wyobraźni, możesz wierzyć że jesteś nie dość dobry i dokładnie tak jak to mówi Kościół, zapłacisz za to idąc do bardzo, bardzo gorącego miejsca, wypełnionego oparami siarki, świata piekielnego, i będziesz tam cierpiał męki duchowe. Jeśli będziesz naprawdę w to wierzył i przekonasz o tym swą wyobraźnię, to nie będziesz wyrządzał jakiegokolwiek zła o ile jest to możliwe. Twoja wyobraźnia jest nawet silniejsza niż siły seksualne w twym życiu.
To właśnie w twojej wyobraźni poszczególny rodzaj kobiet lub mężczyzn cię pociąga. Wyobraźnia musi iść pierwsza, przed siłą pociągania seksualnego aby mogła się uaktywnić.  Tak więc, twoja wyobraźnia panuje nawet nad twym życiem uczuciowym. Jak już zobaczyłeś w owych przykładach przytoczonych tutaj i wielu innych  które mogą ci przyjść do głowy, wyobraźnia jest bardzo potężną siłą. Cokolwiek sobie wyobrazisz że jest prawdą w twym życiu, wyobraźnia sprawi że tak właśnie  będzie i stanie się to prawdą w twym życiu. Jeśli czujesz że chodzenie bez żadnego podpierania  się będzie bardzo niebezpieczne, to twoja wyobraźnia wytworzy  najbardziej przygnębiające obrazy w oku twego umysłu, jak leżysz połamany na podłodze. Pomyśl a wtedy nauczysz się konstruktywnie wykorzystywać swą wyobraźnię.  Musisz się nauczyć jak manipulować swą wyobraźnią aby uzyskać materializację swych wyobrażeń. Dzięki swej wyobraźni, będziesz się uczył wyobrażać sobie cokolwiek tylko zapragniesz aby się stało.
Aby rozpocząć, powinieneś w tym czasie stać się bardzo biegły w wyobrażaniu / wizualizacji.  Sposób w jaki to zrobić, został omówiony w temacie 32, ćwiczeniu  numer 4. Jeśli nie robiłeś tego ćwiczenia, to cofnij się w tył i wykonuj je tak długo aż je biegle opanujesz. Cokolwiek pragniesz aby się zdarzyło, musisz wpierw być w stanie to sobie wyobrazić. Kiedy już masz to wyobrażone wyraźnie w oku swego umysłu, musisz wzbogacić swe wyobrażenie używając swej wyobraźni i nadać mu postać. Zacznijmy od prostego przykładu.
Chcesz stworzyć jabłko.  Najpierw, powinieneś mieć już wyobrażone samo jabłko. Wyobraziłeś sobie w swym umyśle, jasne, piękne jabłko. Następnie dzięki swej wyobraźni, będziesz kontynuował dodając mu cech namacalności dodając mu kolorów jego skórki. Teraz, masz czyste, piękne, czerwone jabłko. Następnie powinieneś, w swej wyobraźni, zobaczysz wnętrze jabłka, i jak bardzo pięknie żółte ono jest. Następnie, zapamiętaj jak bardzo smakowicie i słodko ono smakuje  i nawet jaki ma ono zapach. W swej wyobraźni, zachowaj całkowity obraz czystego, czerwonego i żółtego wewnątrz, słodko smakującego i przyjemnie pachnącego jabłka. To właśnie w taki sposób będziesz wykorzystywał swą wyobraźnię w Twórczych Wyobrażeniach. Lecz jeszcze nie ma jabłka, czyż nie ? Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko samego swego wyobrażenia. Musisz dodać składnik zwany Inwokacją / Przywołaniem.

b.  Inwokacja / Przywołanie

Prawdopodobnie zastanawiasz się co określam poprzez Przywołanie / Inwokację.  To właśnie znaczenie owego słowa mówi co jest wymagane jako kolejny proces. Przywołanie / Inwokacja jest aktem przywoływania bóstwa lub wyższych mocy w celu pomocy w zrobieniu czegoś. W Magii Nocy będziesz przywoływał pomoc swej Nadduszy w celu dokończenia aktu Twórczego Wyobrażenia.  To twoja Naddusza odpowiada na twe przywoływanie. Naddusza umieszcza w świecie te rzeczy które pragniesz w nim zobaczyć. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przywoływania jakie możesz robić mieszając wyobrażanie sobie czegoś z wymyślaniem tego. Żadnych ! Jak sprawić żeby Naddusza odpowiedziała czyniąc twoje marzenia rzeczywistością ? Najpierw, musisz skupić swą uwagę na Nadduszy. Jeśli praktykujesz medytację, dokonuj jej z poświęceniem i szczerością, następnie powinieneś powoli zacząć otwierać Koronny Ośrodek Nocy będący twoimi Wrotami  do twej Nadduszy. W twej praktyce medytowania i całej Magii Nocy, praktykujesz ścieżkę życia która zwiększa twe magiczne wibracje a także też wibracje twej Nadduszy.
Kiedy zdecydujesz się poświęcić tej magicznej ścieżce życia, twoja Naddusza stanie się bezpośrednio bardzo rozwinięta w swym magicznym rozwoju. Tak więc, od kiedy zacząłeś praktykować w pełni medytację, wiedz że twoja Naddusza cię nasłuchuje. Aby rozpocząć swe przywoływanie, musisz nawiązać więź łączności z swą Nadduszą. Możesz to robić stojąc, siedząc lub leżąc, tak jak jest ci najbardziej wygodnie. Następnie, rozłóż wokoło siebie Słup Nocy.  Musisz użyć swej wyobraźni i zobaczyć siebie jako Żywą Nadduszę. Wyobraź się ubrany w pozbawione szwów, czarne ubranie lśniące intensywną magicznym promieniowaniem. Musisz zobaczyć się tak jakbyś chciał wyobrażać sobie swą Nadduszę w Jej Królestwie. To jest to, jako zawierającą w sobie Moc i Chwałę nieznaną na Ziemi. Musisz wyjść poza wyobrażanie siebie samego jako Nadduszy na Ziemi.  Musisz wiedzieć że to ty jesteś Nadduszą. Tak więc jeśli zwiększysz swe wibracje odpowiednio wysoko, i będziesz wiedział że jesteś Nadduszą, wtedy twoja Naddusza przyłączy się do ciebie na Ziemi i będzie pracowała razem z tobą i poprzez ciebie.  Od tej chwili, zaczynasz odczuwać wzrost szybkości bicia serca i nieznaną ci wcześniej euforię. Poprzez to, będziesz wiedział że twoja Naddusza nasłuchuje ciebie i jest razem z tobą. Nawet jeśli nie czujesz owej euforii, możesz być pewny że twoja Naddusza jest wraz z tobą.
Następnie wypowiedz przywołanie do swej Nadduszy. Istnieje pewien sposób w jaki owa inwokacja powinna zostać wypowiedziana. Nie jest to typowa modlitwa jakich się wiele nauczyłeś wypowiadać. Twoja inwokacja powinna być raczej poleceniem i stwierdzeniem.  Inwokacja powinna być oparta o następujący przykład:

"Najciemniejsza Nadduszo którą JA JESTEM, prześlij swe Światło Yin i Energię poprzez mnie. JA JESTEM Nadduszą w Czynie tutaj na Ziemi i żyję jedynie wedle Twej Woli. JA nakazuję jako Naddusza w Czynie tutaj na Ziemi aby me pragnienie się spełniło. Niechaj się spełni poprzez Wolę Nadduszy. Tak niechaj będzie."

Powinieneś powtórzyć tą inwokację trzykrotnie. Jeśli zrobisz to w pełni szczerze i wiedząc że pragniesz to zrobić to wtedy tak się stanie. Wyniki owego przywołania / inwokacji i twego użycia wyobraźni są określane jako Materializacja.

c.  Materializacja

Czym jest materializacja ? Materializacja jest przenoszeniem twych życzeń do istnienia w postaci materialnej lub fizycznej. To ostateczny cel Twórczych Wyobrażeń. Pragniesz przenieść do świata materialnego twe pomysły. Możesz osiągnąć ich urzeczywistnienie poprzez samą inwokację ? Nie, musisz połączyć z sobą  razem inwokację i wyobrażenie.  Pytanie które może pojawić się w twym umyśle w czasie gdy próbowałeś stworzyć jabłko lub coś innego, dotyczy tego w jaki sposób ma się ono zmaterializować ?
Kiedy mówię o używaniu przez ciebie twej wyobraźni do stworzenia obrazu tego co pragniesz, powinieneś także użyć skoncentrowanych na danej rzeczy myśli. Najpierw budujesz ów obraz w Królestwie Umysłu. Wraz z tym jak będzie podążał w procesie wyobrażania, będziesz dalej wypełniał ów obraz swymi emocjami lub doznaniami jakie masz związane z danym przedmiotem i cechami danego przedmiotu. Dlatego też, musisz dalej go budować, i powoli obniżyć ku Królestwu Astralnemu. Przedmiot powoli materializuje się zarówno na płaszczyźnie Umysłowej jak i Astralnej. Wtedy ty, używając swej mocy przywoływania, tworzysz lub materializujesz ów przedmiot zarówno na płaszczyźnie Magicznej jak i Eterycznej.  W materializacji przedmiotów, ta forma, złożona z skondensowanej energii, będzie tworzyła wydarzenia niezbędne do ukazania się przedmiotu w twoim lub na innych światach, w zależności od tego co chcesz osiągnąć. Jeśli jesteś rozwinięty w swym magicznym rozwoju, to fizyczna materia zacznie tworzyć się wokoło formy energetycznej aż do powstania ostatecznego kształtu przedmiotu na płaszczyźnie materialnej.  Dzięki swej wyobraźni i przywołaniu, programujesz formę energii jaka się zmaterializuje. Forma energii może zrobić wszystko co jest  konieczne aby doprowadzić do stworzenia przedmiotu.  Powróćmy do jabłka które ty próbujesz materializować, i zobaczmy całokształt procesu.
Pamiętaj, wyobrażasz sobie czyste, czerwone, żółciutkie wewnątrz, słodko smakujące i apetyczne jabłko. Użyłeś swej wyobraźni do takiego stopnia że możesz niemalże poczuć smak i zapach owego jabłka. Od tej chwili powinieneś używać przywoływania / inwokacji. Zobaczysz się jako Nadduszę na Ziemi. W pełni poczujesz Jej Siłę i Energię zstępującą na ciebie i będziesz wiedział że jesteście Jednością. Teraz, powinieneś dodać do swego przywoływania obraz jabłka. Od tej  chwili masz swe jabłko. Czy to jabłko leży tuż przed tobą, po tym wszystkim co zrobiłeś ?  To zależy od ciebie i twego magicznego rozwoju.  Jeśli osiągnąłeś stan Nocnej Świadomości, to TAK, jabłko będzie leżało przed tobą. W Nocnej Świadomości, ty i Naddusza jesteście Jednością. To jest doskonałe zjednoczenie i współpraca w wszystkich rzeczach.  W mniejszym rozwoju magicznym, jabłko będzie leżało tutaj, ale tylko jako niższego rodzaju, eteryczny stan.  Lecz, to co jest w eterycznym stanie materializacji może ostatecznie się ukazać na płaszczyźnie istnienia fizycznego. Tak czy inaczej, w ostateczności, owe jasne, czerwone jabłko pojawi się w twym życiu. Jedzenie nie jest jedyną rzeczą jaką możesz urzeczywistnić.
Nie ma ograniczenia odnośnie fizycznych przedmiotów jakie możesz zmaterializować w swym życiu, lecz o wiele ważniejsze jest, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących fizycznych wydarzeń jakie możesz powołać do życia.  Poprzez fizyczne zdarzenia, odnoszę się do zdarzeń lub zmian jakie dzieją się w twoim lub cudzym życiu. Na przykład, możesz zapragnąć stać się bardzo podobny do jakiegoś Nocnego Nauczyciela. Powinieneś wtedy, najpierw stworzyć swe wyobrażenie a następnie zacząć budować obraz Nauczyciela do jakiego chcesz się upodobnić. Myśl o wszystkich cechach i atrybutach posiadanych przez Nauczyciela. Jak on wygląda ? Jakie ma zwyczaje ? Zbuduj bardzo silny obraz i następnie powoli zacznij postrzegać siebie jako nabierających owych magicznych zwyczajów.
Powinieneś się do nich odnosić w swym przywoływaniu. Powinieneś poprosić swą Nadduszę aby wytworzyła w tobie, cechy występujące u Nauczyciela.  Powinieneś także kontynuować proces owej wizualizacji / wyobrażania sobie przez dłuższy okres czasu. Innymi słowy mówiąc, musisz praktykować te wyobrażanie wiele razy, przez długi czas, w celu stania się w pełni taki sam jak twój Nauczyciel. Nie na sposobu na to aby dowiedzieć się jak wiele czasu zajmie ci zdobycie owych cech.  Lecz wraz z upływem każdego dnia będziesz się stawał coraz bardziej podobny do swego Nocnego Nauczyciela. Zmiany będą dla ciebie trudne do dostrzeżenia, lecz zmienią twą wolę. Pomożesz przebudzać owe cechy u innych ludzi.  Możesz materializować u kogokolwiek, wszystko, poprzez swą wyobraźnię i przywoływanie. Dzięki Twórczemu Wyobrażeniu możesz uzyskać nieograniczone wsparcie w rzeczach które potrzebujesz na Ziemi i cechy Duszy jakie potrzebujesz w życiu aby osiągnąć Nocną Świadomość. Zawędrowałeś na koniec twej podróży po Magii Powietrza.
Rozpocząłeś ją, od wizyty w wymiarze w którym Wielki Starożytny żyje i przynosi swa pracą twory umysłu, które wkrótce potem stają się one fizycznymi odkryciami i wynalazkami. Długo byłeś przekonywany, do tej pory, o wielkiej mocy swych myśli, i jeszcze większej mocy swego Przyjaciela, Milczącego Maga. Nauczyłeś się wnosić ulepszenia do swego życia poprzez samo-hipnozę. Zdobyłeś nowe Narzędzia Maga Nocy takie jak Wahadło i Kryształowa Kula. Nauczyłeś się wędrować gdziekolwiek, kiedykolwiek, poprzez Projekcję Umysłową, oraz przywoływać lub porozumiewać się z swą Nadduszą. Najlepszą rzeczą z wszystkich jest to,  że nauczyłeś się kontrolować otaczający cię świat i tworzyć jako Naddusza poprzez Twórcze Wyobrażenie. Przebyłeś długą drogę na ścieżce Magii Nocy, lecz ścieżka ciągnie się jeszcze kawałek dalej przed tobą. Odnajdziesz się podróżując ostatnią częścią Ścieżki Nocy i wchodząc do Królestwa Nocy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.