czwartek, 13 kwietnia 2017

Okultyzm

Okultyzm dla mnie jest bardziej zaawansowaną magią. I tak jak w magii wykorzystuje się np tylko Żywioły i proste rytuały, tak w Okultyzmie współpracuje się już z Wyższymi Bytami/Istotami Astralnymi i przeprowadza dużo bardziej skomplikowane rytuały dla zaawansowanych osób, które mają wieloletnią praktykę i wiedzę. Zwykły Adept magii, który biega nago po lesie, stosuje magię świec i żywiołów i wykonuje proste rytuały, raczej nie będzie potrafił Inwokować czy Ewokować astralnego bytu. Nie dane będzie takiej osobie porozmawiać z Demonem w taki czy inny sposób. Okultyzm to też nauka, zagłębianie jej, to medytacja, otwieranie czakr i wyższy poziom duchowości, praca fizyczna nad swoim ciałem, przebóstwianie własnej duszy, to ćwiczenie podświadomości, świadomości i nadświadomości. Tworzenie bardziej zaawansowanych i skomplikowanych rytuałów i zabiegów magicznych. Kierowanie się intuicją na podstawie pewności siebie dzięki praktyce. I tak jak prostą magię może właściwie stosować każdy, tak Okultyzm i czarnoksięstwo, które się do niego zalicza, dla każdego nie jest. Bo są to również swego rodzaju poświęcenia i przede wszystkim ogrom własnej pracy. Przy współpracy z Wyższymi Istotami Astralnymi wchodzi też pokora, nieprzecenianie własnych możliwości i zero strachu.

Definicja Okultyzmu

W najnowszym, "Innym słowniku Języka polskiego" okultyzm to "Wiara w istnienie sił tajemnych w człowieku i w przyrodzie, a także wiedza i praktyki związane z tą wiarą, np. alchemia, magia, astrologia" . "Encyclopaedia Britannica" precyzuje natomiast : "okultyzm to rozmaite teorie i praktyki związane z wiarą w nadprzyrodzone siły lub byty i ich poznanie lub wykorzystywanie. Te wierzenia i praktyki - przeważnie związane z magią i wróżbiarstwem występowały we wszystkich społeczeństwach na przestrzeni znanej nam historii" . W opracowaniach teologicznych można znaleźć wiele różnych definicji okultyzmu, zasadniczo podobnych, mniej lub bardziej rozbudowanych, zawierających dodatkowe aspekty i akcenty. Zdaniem Andreasa Rescha treść pojęcia okultyzm, pochodzącego od łac. occultus - ukryty, tajemny, obejmuje wszelkie zjawiska, doktryny i praktyki, które odnoszą się do ukrytych sił w świecie, w człowieku i poza światem, a które są niedostępne dla normalnego, opartego na poznaniu zmysłowym doświadczenia . Według A. Koeberle okultyzm to "pojęcie zbiorcze, obejmujące pełnię tajemniczych sił i stosunków, które działają w sferze duchowej człowieka, w jego naturalnych uzdolnieniach oraz na styku pomiędzy tymi dwoma biegunami." Natomiast Hieronimus Ekkehaard formułuje następującą definicję: "Okultyzm to nieostre zbiorcze określenie dla pewnej doktryny, względnie reprezentującego tę doktrynę ruchu czy grupy, która koncentruje się na biernie doświadczanych, lub aktywnie wywoływanych siłach, zjawiskach i przeżyciach natury psychicznej lub fizycznej poza dziedziną praw naturalno - przyrodniczego systemu, jak również złączone z tymi zjawiskami metody badań, teorie, praktyki i ryty" Doktryna i praktyka okultyzmu opierają się na założeniu, że poza dostępnym nam na drodze empirii światem są ukryte siły, które pozwalają się rozpoznać nie na drodze poznania racjonalno- analitycznego lecz intuicyjno-analogicznego. Celem jest nie tylko stopniowe poznanie /gnoza/ i osiągnięcie wiedzy tajemnej, lecz również wyjaśnianie / astrologia, alchemia, jasnowidzenie, seanse mediumiczne/ a przede wszystkim przemiana dokonywana przez religijne praktyki/ wróżbiarstwo, uzdrawianie, inicjacja, pośredniczenie przez czynności magiczne i telepatyczne/. Granice między zjawiskami są płynne, dlatego jest trudno rozróżnić między okultyzmem a ezoteryzmem. Natomiast Edward Tiryakian w okultyźmie widzi "technikę", która ukazuje ukryte siły i prowadzi do empirycznych rezultatów, podczas gdy w ezoteryźmie widzi on religijno-filozoficzny system wiary, który służy tej "technice"

W Okultyzmie wykorzystuje się również tzw "czarą magię" jak np niszczenie wrogów. Podstawowe ścieżki w Okultyzmie to m.in. Thelema, Satanizm, Lucyferianizm, Wampiryzm, Spirytyzm/Mediumizm, Magia Enochiańska. Ktoś kto określa się mianem okultysty, powinien znać wszystkie te ścieżki i większość z nich umieć praktykować.
Praktyka okultyzmu, w przeciwieństwie to zwykłej magii, zmienia okultystę pod względem postrzegania świata, ale również fizycznie. Jak ktoś ma wprawne oko to zauważy zmiany fizyczne u osób zajmujących się okultyzmem, szczególnie widać to po rysach twarzy i oczach.

Jak to powiedział kiedyś mój znajomy : "Okultyzm to jazda gołą dupą, po nieheblowanej poręczy, prosto do wanny pełnej spirytusu", ale pamiętajmy, że spirytus ma właściwości odkażające ;) I po czymś takim doznania fizyczne, ale i psychiczne na pewno zostawią trwały ślad.

Macie link do portalu Okulta, do działu : Okultyzm

Okulta - Okultyzm

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.