środa, 7 czerwca 2017

Demonologia - część I - opis z Goecji i Satanizmu teistycznego

Znane Demony zestawienie. Opis z Goecji z "Lemegetonu" i opis z Satanizmu Teistycznego (duchowego).

Linki do Wikipedii, pod każdym opisem z uwagi na to iż podaje trochę inne opisy plus odnośniki do innych źródeł.

Kolejność Demonów według "Lemegetonu". W celu wyszukania konkretnego Demona, skorzystaj z okienka "szukaj" umieszczonego po prawej stronie bloga.

W następnym poście opis wszystkich Demonów występujących w Satanizmie Teistycznym.BAEL - GOETIA - LEMEGETON

Pierwszym głównym duchem jest duch, który włada Wschodem. Imię jego to Bael. Przyzwany przyjmuje on różne kształty, bywa, iż jest kotem, czasem ropuchą, czasem człowiekiem, równie często wszystkimi trzema. Przemawia chrapliwym głosem. Umie on obdarzyć człowieka mądrością, i sprawić, że jest się niewidzialnym. Pod jego komendą pozostaje 66 legionów duchów piekielnych. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.BAEL/BELZEBUB - SATANIZM TEISTYCZNY

Belzebub, znany jest także jako Baalzebub, Enlil, Bel, „Pir Bub”, Baal Zebul i Beelzebuth. Znany jest też jako Goecki Demon „Bael”

Pozycja Zodiaku: 0-4 Barana
21-25 marca (21-30 marca)
Karta Tarota: 2 Rózeg
Kolor świecy: czarny
Roślina: paproć
Planeta: Słońce
Metal: żelazo
Żywioł: ogień
Ranga: Król
Jest Dziennym Demonem i włada 66 legionami duchów

Ludzie będący blisko Belzebuba wiedzą że jest Enlilem. To pochodzi osobiście od Niego. Enlil to oryginalny ‘Bel’, który potem wyewoluował w ‘Baala’. Imię to znaczy „Lord”, „Pan”, „Władca”, „Baal Książę”. Belzebub/Enlil był bardzo popularnym i znanym Bogiem, na którego cześć w całym Środkowym Wschodzie nazywano miasta z przedrostkiem ‘Baal’.
Większość ludzi którzy studiowali okultyzm wiedzą że jest On bardzo blisko Szatanowi a Oni oboje pochodzą „początków czasów” Ziemi; Enlil i Enki. Jest bratem przyrodnim Ojca Szatana. Wraz ze swoim bratem, Ea/Szatanem oraz Astaroth, skończyli w grimuarach jako Koronowani Książęta Piekła i nazwano Ich ‘zuymi’.
„Baal Zebub, bóg leczenia z Ekronu, stało się potem jednym słowem—Belzebub—które symbolizowało zło oraz bałwochwalstwo w biblijnym Nowym Testamencie.”
Fragment z książki Colemana Southa „Syria”, 1995
Belzebub jest najlepiej znany jako Bóg Filistynów. Władał miastem Ekron. Jest zastępcą Szatana. Starożytni Filistyni czcili Go pod imieniem ‘Baalzebub’. Oznacza to “Pan wszystkiego co lata”. 

Gdziekolwiek Go czczono, Belzebub znany był jako Bóg pogody oraz meteorologii. Kontrolował szlaki powietrzne gdy Nefilimowie przybywali na Ziemię.  Jego imię zostało spaczone przez hebrajczyków, by oznaczało „Władcę Much”.
Belzebub zajmuje się wewnętrznymi sporami między oddanymi Satanistami. Szatan chce abyśmy byli zjednoczeni, a Belzebub to egzekwuje. Może być w tym bardzo stanowczy jako że Szatan nie pochwala rzucania klątw na siebie nawzajem. Belzebub patronuje Orientowi (Dalekiemu Wschodowi), sztukom walki i kulturom azjatyckim. Był Księciem Serafinów i ma chrypliwy głos.
Wysoka Kapłanka Persephone podaje swoje doświadczenia z Belzebubem: Jest bardzo wysoki, powiedziałabym z 2,4 m wysokości. Jest dobrze zbudowany i posiada najbardziej niezwykłą energię oraz oczy jakie kiedykolwiek widzieliście. Zmieniają kolor w zależności od Jego energii w danym czasie. Był i jest bardzo uprzejmy oraz delikatny w stosunku do mnie, odwiedzając mnie dość często. Widziałam Go tak miłego i delikatnego jak sobie można wyobrazić, aż do najbardziej okrutnego gdy się Go rozwścieczy. Belzebub ma kasztanowe włosy.
Moje doświadczenie – widziałam Go po raz pierwszy gdy poprosiłam o Jego pomoc w tworzeniu strony o Nim. Belzebub pokazał mi się w blond włosach i ciemniejszych brwiach, nosząc białą szatę. Był to pierwszy raz jak Go widziałam. Słyszałam głos Belzebuba bardzo dawno temu i był on chrypliwy, lecz gdy mówił do mnie ostatnio ta ostrość zniknęła. Możliwe że to dzięki temu, iż jest On teraz wolny.

Z powodu niszczenie starożytnej wiedzy przez żydów oraz chrześcijan prawie wszelka wiedza o Belzebubie przepadła. Chrześcijanie mieli wolną rękę w szkalowaniu, bluźnieniu przeciwko oraz niszczeniu reputacji Prawdziwych Bogów tak jak się im podobało. Jako że nie było żadnej opozycji po niszczeniu miast, masowych mordach na ‘Pogańskich’ ludach, destrukcji ich świątyń, bibliotek oraz zapisów, nowe pokolenia nie miały żadnych innych źródeł oprócz judeo-chrześcijańskiej biblii z których mogłyby zaczerpnąć informację o tych Bogach.
Belzebub / Enlil był Bogiem-Patronem Nippuru, sumeryjskiego miasta, które jest obecnym Irakiem.
Belzebub miał swoje zikkuraty, kapliczki oraz śwątynie porozmieszczane w swoim mieście, Nippur. Poniżej znajdują się pozostałości Jego świątyni. Forteca na szczycie kopca została budowana przez amerykańskich wydobywców w latach 90tych XIX w. aby „chronić ich przed plemionami tubylców.”
Belzebub/Enlil jest Bogiem burz, warunków atmosferycznych, wiatru, deszczu i powietrza. Jego liczbą jest 50
Zikkurat w Nippur nazywano „Fi-irn-bar-sag”. Jest Bogiem, który miota swoje błyskawice i grzmoty we wrogów Szatana (Więcej niż jeden chrześcijański kościół spotkała przy okazji katastrofa). Uważa się Go za Boga łaskawego, dającego życie oraz je podtrzymującego, zajmującego się swoimi ludźmi, zwierzętami polnymi, ptactwem niebios oraz rybami wszelkich mórz. „Enlil [Belzebub] jest Bogiem tak wojny jak i pokoju; niszczycielem i obrońcą, tym, który przywraca, odbudowuje; szkodliwym, wrogim, i jak najbardziej łaskawym”. 

By cieszyć się Jego błogosławieństwem należy mieć właściwą relację z Nim oraz Szatanem. Wypełnia On i wprowadza w życie dekrety Szatana.
„Enlil [Belzebub] ani nie lęka się ani nie obawia żadnego wroga. Walka przez niego podjęta toczona jest z nieustającą energią, do póki nie dojdzie do zwycięskiego końca—z nim nie ma żadnego przepraszam czy wycofania:
‘Wrogi a nie uległy kraj - od tegoż kraju piersi twej nie odwracaj.’
„Gdy jego gniew jest raz wzburzony, nie ma nikogo kto mógłby sprawić, że odejdzie lub ochłonie”.
Enlil/Belzebub był „obrońcą i dającym życie [Bogiem]”. „Enlil może być tak samo gniewny i niszczycielski gdy zajmuje się swoimi wrogami, jak i łaskawy oraz kochający gdy chodzi o jego ludzi oraz kraj. Broni swoich ludzi przed inwazjami wrogów poprzez otoczenie wysokim murem lub poprzez stanie się dla nich kryjówką czy też domem, z którego bezpiecznie miota on pociskami tak, aby wrogie hordy nie mogły ani się wspiąć, ani pokonać ani też wejść przez wrota”.
Jeśli jego ludzie potrzebują deszczu, otwiera wrota niebios, odsuwa belki, luzuje zapięcia oraz usuwa gromy ażeby obfity deszcz mógł nawodnić ich pola; lub może to zrobić by utopić i całkowicie zniszczyć wroga.”
Poniżej mamy starożytny sumeryjski hymn do Enlila/Belzebuba

Wrota niebios
Belki niebios
Zapięcia niebios
Pociski niebios
Ty otwierasz
Ty odsuwasz
Ty luzujesz
Ty usuwasz

„Podtrzymuje życie ludzi i bestii. Czyniąc tak, nie zaniedbuje nawet najmniejszych i najmniej ważnych którym uda się wyrosnąć, ziarnem tyś.”
Starożytni Babilończycy byli zaskoczeni ogromną uprzejmością, ochroną oraz wsparciem Enlila, chwaląc go poprzez wykrzyknienia „Ten który broni (daje wsparcie).”
Obdarzony jest niezwykłymi wręcz mocami oraz władzą. Emblematem Jego władzy jest czyste lub jasne berło które nosi lub trzyma albo dzierży w swojej ręce. Działa z uprawomocnienia władzy Szatana. Owo jasne berło nie jest jedynie symbolem władzy, mocy oraz potęgi, lecz także rylcem w ręku Belzebuba, skryby, którym to zapisuje wolę i uprawomocnia decyzje Szatana.

Dwanaście znaków zodiaku, rok, pory roku, miesiące i znaki zodiaku każdy mają swój początek i koniec, swoje granice lub zarysy, swe obrazki lub rysunki: Enlil [Belzebub] wskazuje i ogłasza je. Wszystkie one mają znaczenie oraz są istotne: Enlil [Belzebub] interpretuje je. To czyni poprzez „pełnię swych objawień.” „Enlil i Jego Siedem Objawień.” Jest to jeden z najbardziej zaskakujących faktów w odniesieniu do natury każdego boga, który w tym czy innym czasie odegrał rolę ‘Syna’ w danej trójcy, iż uważano, że ów bóg posiada ‘siedem objawień’ swojej mocy.” „Siedem* ich było, gdyż numer ten wyrażał ‘pełnię, dopełnienie, całkowitość.”

Belzebub znany był Czcicielom Diabła z Iraku, Jezydom, pod imieniem ‘Pir Bub’. Twierdzą oni, iż był On Bogiem Króla Ahaba. (źródło: Isya Joseph ‘Devil Worship’, 1919 str. 40)
Poniższy fragment pochodzi z „Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible" 
Volume I : A-D autorstwa wielebnego T. K. Cheyne, M.A., DD oraz J. Sutherland Black, M.A.LL.D. New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899”

BELZEBUB, biorąc Zebub lub Myla jako imię Boga-much, Boga Ekronu, którego wyroczni radził się Ochozjasz, król Izraela w swej ostatniej chorobie. Imię najczęściej tłumaczy się jako „Władca Much”. Prawdę mówiąc, nie ma tutaj żadnej semickiej analogii, lecz Pauzaniasz opowiada nam o Bogu, który odegnał niebezpieczne roje much z Olimpu, a Klemens Aleksandryjski potwierdza istnienie kultu tego samego Boga w mieście Elis i możemy, jeśli chcemy, zinterpretować ten tytuł następująco „Bóg, który zsyła i usuwa plagę much”. Lecz spójrzmy dalej. Carl Bezold myślał, że asyryjska inskrypcja z XII w. p.n.e. ‘Baal-Zabnbi’ była jednym z imion tego z Zebub. Baal-Zebub było powszechnie znanym boskim imieniem, przyjętym od Boga z Ekronu. Przywrócenie ostatniej sylaby jest co prawda dość niepewne, i czytanie Baal-Sapuna (zobacz BAAL-ZEPON) wydaje się bardziej prawdopodobne. Przez to Winckler sugeruje, że Zebub mogła być jakąś bardzo starożytną nazwą pewnej społeczności w Ekronie (której nie da się już wyjaśnić etymologicznie), podobnie jak Baal-Sidon, Baal-Hermon i Baal-Lebanon. Lecz żadna taka społeczność nie jest znana w Ekronie i żadna społeczność w Ekronie nie była terytorium Baala. Jest zatem bardziej prawdopodobne, że Baal-Zebub, „Władca Much” (co pojawia się w bardzo późno powstałej opowieści, mającej tendencję wybitnie dydaktyczną) jest pogardliwą kakofoniczną żydowską modyfikacją prawdziwego imienia, które brzmiało prawdopodobnie Baal-Zebul, ‘Pan Wysokiego Domu.’

Jest to tytuł jaki każdy Bóg z wspaniałą świątynią mógł nosić, i nie był prawdopodobnie zarezerwowany tylko dla Boga Ekronu. „Dom na wysokości” mogło oznaczać także miejsce przebywania Bogów – góra zebrania – na dalekiej Północy. Są pewne podstawy ku temu, by podejrzewać iż Fenicjanie wiedzieli o istnieniu takowego miejsca. Pomysł ten zawarty jest w boskim imieniu Baal-Safon, ‘Pan Północy’ (zobacz BAAL-SAFON), oraz w elegii o królach Tyru (Ezechiel 28 [a dokładnie 28:22]); i Filistynowie wiedzieli o tym. Tak czy inaczej, ostatni hebrajski narrator, lub jak wolimy, wczesny skryba mógł nienawidzić używania takiego tytułu jak „Pan Domu na Wysokościach” (który mógł sugerować mu albo świątynię Salomona lub też niebiański przybytek Jahwe) Bogowi Ekronu, a co za tym idzie, zmienił to na „Władcę Much”, Baal-Zebub. Wyjaśnienie to rzuca światło na trzy nazwy własne, - JEZEBEL, ZEBUL i ZEBULON, „z twego (na wysokościach domu) świętości i chwały.” To samo określenie można wykorzystać przy posiadłości Księżyca na niebie.

Wpadłam na coś w pewnej książce o egipskich hieroglifach. Hieroglif oznaczający ‘powietrze’ i ‘wiatr’ jest bardzo podobny do jednego z pieczęci Belzebuba. Ewolucja w tym miejscu jest oczywistością. Chodzi mi o to, że Belzebub jest „Księciem Powietrza”. To, że wróg oczernił naszych Bogów i twierdzi, że Belzebub jest „Władcą Much” napawa mnie odrazą i obrzydzeniem. Wiele żydowskich grimuarów zawiera ilustracje ohydnych much przy Belzebubie, wraz z potwornymi obrazami dla naszych Bogów.
Zauważyłam też wielokrotnie podczas moich badań to, że informacji o różnych starożytnych ludach jak np. o Awwitach, których Bogiem był Adramelech jest niewiele albo nawet wcale ich nie ma. Wszystko, co o nich znalazłam pochodzi z judeo-chrześcijańskiej biblii, w której hebrajczycy brutalnie ich najechali i wymordowali (ludobójstwo) tak jak z wieloma innymi nacjami. Wszystko to oczywiście stanowi podprogowy przekaz żydowskiego zwycięstwa nad Ludźmi. Starożytne biblioteki które były burzone zawierały nie tylko wiedzę okultystyczną i duchową, ale także historyczną.


AGARES - GOETIA - LEMEGETON

Drugi duch to książę, nazywany Agares, znajduje się on pod zwierzchnictwem Wschodu. Wygląd jego sprawia miłe wraże-nie, choć ukazuje się on pod postacią starca ujeżdżającego krokodyla i trzymającego na nadgarstku jastrzębia. Umie on zmieniać bieg wydarzeń i sprowadzać uciekinierów. Naucza też wszystkich języków. Potrafi też niszczyć duchowe i ziemskie godności oraz wywoływać trzęsienia ziemi. Należał niegdyś do chóru Cnót. Włada on 31 legionami duchów, ten, kto go wzywa powinien mieć jego pieczęć na lamenie, inaczej, bowiem duch może mu się nie podporządkować.


AGARES/AGUARES - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja zodiaku: 5-9 st. Barana
25-29 marca
Karta Tarota: Dwójka Buław
Kolor świecy: głęboka krwista czerwień*
Roślina: goździk
Planeta: Mars / Merkury*
Metal: miedź*
Żywioł: powietrze i ogień*
Ranga: Wielka Księżna Wschodniego rejonu Piekła
Panuje nad 31 legionami duchów
Zwierzę: tygrys
Jest Dziennym Demonem i była w zakonie Cnót

Agares sprawuje władzę nad zwykłymi ludźmi; są oni głosem zwykłych ludzi oraz posiadłości w Piekle. Jej pozycja jest podobna do ludzkiego Burmistrza.

Uczy wszystkich języków, zatrzymuje wszystkich uciekinierów i może powstrzymać osobę od ucieczki. Odgania wrogów, niszczy duchy wroga i może doprowadzić ważną osobę do upadku, sprawiając że straci swoją pozycję, publiczne zaszczyty oraz szacunek innych. Agares może wywoływać trzęsienia ziemi oraz zachęcać do tańca.


Agares


VASSAGO - GOETIA - LEMEGETON

Trzeci duch, Vassago to potężny prałat. Ma on tę samą naturę, co Agares. Jest to dobry duch. Opowiada on o rzeczach przeszłych i tych, które dopiero nastąpią. Odkrywa rzeczy ukryte i zgubione. Rządzi 26 legionami duchów. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęć


VASSAGO - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Barana
30 marca - 3 kwietnia
Karta Tarota: Trójka Buław
Planeta: Słońce
Kolor świecy: jasnoniebieski
Roślina: por
Metal: złoto
Żywioł: ogień
Ranga: Książę [Prince]
Jest dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

Vassago jest jednym z najbardziej przyjaznych Demonów. Ujawnia przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość i może odnaleźć wszystko, co zostało ukryte, zawieruszone, zgubione lub ukradzione.


Wassago

GAMIGINA - GOETIA - LEMEGETON

Wielki markiz, który ukazuje się pod postacią małego konia, lub osła, na rozkaz adepta może przybrać ludzką postać. Głos jego jest ochrypły. Uczy on nauk wyzwolonych, umie także pokazywać dusze ludzi, którzy umarli w grzechu. Włada 30 legionami istot piekielnych. Ten, kto go wzywa powinien mieć ze sobą jego pieczęć


GAMYGEN/SAMIGINA/GAMIGIN - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Barana
4-8 kwietnia
Karta Tarota: Trójka Buław
Planeta: Słońce
Metal: złoto
Żywioł: ogień
Kolor świecy: czarny
Roślina: jałowiec
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Dostarcza Ona wiadomości o tych, którzy zmarli i są w Piekle oraz uczy nauk humanistycznych. Samigina ma bardzo ciemne, przeszywające oczy i piękne, brązowe skrzydła.
Samigina

MARBAS - GOETIA - LEMEGETON

Piąty duch to Marbas, wielki przywódca, który pojawia się pod postacią potężnego lwa. Może on, na rozkaz adepta, przyjąć ludzką postać. Rozprawia on o rzeczach ukrytych i trzymanych w tajemnicy, umie też sprowadzać choroby i je leczyć. Obdarza umiejętnościami z zakresu mechaniki, wielką mądrością i wie-dzą. W cudowny sposób przeobraża ludzi. Rządzi 36 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą podczas ceremonii.
MARBAS / BARBAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Barana
9-14 kwietnia
Karta Tarota: Czwórka Buław
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
Żywioł: ogień
Kolor świecy: żółty
Roślina: cykoria
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i włada 36 legionami duchów

Marbas może uleczyć albo sprowadzić chorobę. Odpowiada na pytania o rzeczach, które zostały skradzione i obdarza wielką mądrością oraz wiedzą. Uczy mechaniki i daje wiedzę o rzeczach ukrytych lub tajemniczych. Może sprawić, że dana osoba zmieni kształt. Ma On kolczaste, czarne włosy, piwne oczy, małe uszy i jest średniego wzrostu.
Marbas

VALEFAR - GOETIA - LEMEGETON

Szóstym duchem jest Valefar. Jest on potężnym księciem, który pojawia się pod postacią ryczącego lwa z ludzką głową. Jest on dobrym duchem pomocniczym, który może jednak sprowadzać operatora na ścieżkę kradzieży. Rządzi 10 legionami duchów. Pieczęć jego należy mieć ze sobą niezależnie od tego, czy chce się mieć w nim pomocniczego ducha, czy nie.VALEFOR / MALAPHAR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Barana
15-19 kwietnia
Karta Tarota: Czwórka Buław
Planeta: Jowisz
Kolor świecy: różowy
Roślina: mniszek lekarski
Metal: cyna
Żywioł: ogień
Ranga: Książę [Duke]
Jest dziennym Demonem i włada 10 legionami duchów

Valefor to ekspert w medycynie okultystycznej, i może wyleczyć magią wszelkie dolegliwości. Obdarza daną osobę zdolnościami manualnymi i czyni umysł danej osoby bystrym. Może On zmieniać ludzi w zwierzęta i jest dobry w kradzieży oraz nauczaniu jak kraść.


Walefor


AMON - GOETIA - LEMEGETON

Siódmym duchem jest Amon. Bardzo potężny duch, najsurowszy spośród markizów. Ukazuje się jako wilk z ogonem węża, rzyga ogniem. Na rozkaz adepta przyjmuje postać człowieka z głową przypominającą głowę kruka i z zębami psa, lub też po prostu jako postać człowieka z kruczą głową. Umie on opowiedzieć o rzeczach przeszłych, tych, które są i tych, które nadejdą, wywołuje miłość i godzi zwaśnionych przyjaciół. Potrafi sprowadzać martwe dusze ludzi, którzy utonęli w morzu, sprawić, że ich eteryczne [airy] ciała stają się widzialne, zmusić je do udzielenia odpowiedzi na pytania adeptaAMON/AMON RA/MERODACH/MARDUK - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja zodiaku: 0-4 st. Byka
20-24 kwietnia
Karta Tarota: Piątka Denarów
Kolor świecy: czerwony lub złoty
Roślina: psianka
Planeta: Słońce
Metal: złoto
Zwierzę: lew
Żywioł: ogień i powietrze
Amon zarządza Zachodnim Regionem Piekła
Jest On Dziennym Demonem i włada 40 legionami duchów

Odkrywa przeszłość, przepowiada przyszłość, godzi wrogów i przyjaciół, wzbudza miłość i powoduje że miłość kwitnie.

Wysoka Kapłanka Maxine Dietrich – moje doświadczenia: Amon jest jedną z najpiękniejszych istot jakie kiedykolwiek widziałam. Ma bardzo jasne blond włosy odgarnięte do tyłu, jest muskularnie zbudowany ma niewyobrażalną ilość pozytywnej energii. Towarzyszy Mu silny i agresywny Sokół. Promienieje dosłownie tak jak słońce. Jest jednym z siedmiu Synów Szatana. Amon jest niezwykle dumny, dobrze zbudowany i wysoki oraz silny.


Amon - bóg egipski
Amon - Demon
Merodach
Marduk - bóg Babilonu
Marduk
Marduk - historycy.org
Amel - Marduk


BARBATOS - GOETIA - LEMEGETON

Ósmy duch to, Barbatos, wielki książę.Towarzyszą mu czterej szlachetni królowie i  oddziały wojska. Udziela Barbatos pouczeń, co do zakresu wszystkich nauk, obdarza darem rozumienia śpiewu ptaków, czy głosu innych stworzeń, jak na przykład szczekania psów. Wie także, w jaki sposób odnaleźć skarby ukryte i zaklęte przez magów, potrafi zdejmować nałożoną na owe skarby klątwę. Opowiada o tym, co było, co jest i o tym, co dopiero nastąpi. Potrafi godzić przyjaciół oraz ludzi, którzy mają władzę. Należał do chóru Cnót, czego część [wspomnienie?] do dziś w nim pozostała. Włada 30 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie ceremonii.BARBATOS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Byka
25-29 kwietnia
Karta Tarota: Piątka Denarów
Kolor świecy: czarny
Roślina: bluszczyk kurdybanek [bluszczyk ziemny]
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Żywioł: ziemia
Ranga: Książę [Duke]
Jest Dziennym Demonem, i włada 30 legionami duchów
Zakon Cnót

Barbatos woli pojawiać się gdy Słońce jest w znaku Strzelca. Uczy On wszelkiego rodzaju nauk, ujawnia skarby ukryte za pomocą magii, przepowiada przyszłość, odkrywa przeszłość, godzi przyjaciół i sprawia że dwie osoby zostaną przyjaciółmi. Zabezpiecza dobrą wolę tych, którzy są u władzy.

Załagadza wszelkie nieporozumienia i przynosi ulgę zranionym uczuciom. Daje On zdolność do komunikacji z oraz rozumienia zwierząt. Barbatos to bardzo przystojny Bóg. Ma długie opadające blond włosy, opaloną skórę,  jasne, białe skrzydła i jest dobrze zbudowany.


Barbatos

PAIMON - GOETIA - LEMEGETON

Duchem dziewiątym jest Paimon. Wielki król i wierny wasal Lucyfera. Pojawia się pod postacią człowieka, na którego głowie skrzy się diadem zdobiony drogimi kamieniami. Człowiek ów, dosiada dromadera, przed nim kroczy legion duchów, który składa się z trębaczy, ludzi grających na pięknie brzmiących cymbałach i wielu innych instrumentach. Głos Paimona jest wspaniały, grzmi na powitanie, trudno jednak jest go zrozumieć, jeśli nie zmusi się go do wyraźnego mówienia. Jego dziedziną są wszelkie sztuki i nauki, oraz sprawy tajemne. Umie objawić tajemnice ziemi oraz sekret jej spoczywania na wodzie. Naucza tego, czym jest umysł, oraz gdzie on się znaj-duje. Można się od niego dowiedzieć wszystkiego o jakiejkolwiek dowolnej rzeczy. Umie podporządkować adeptowi każdą wybraną przez niego rzecz lub osobę. Rozdaje zaszczyty oraz je potwierdza, rozporządza też dobrymi duchami pomocniczymi, które mogą nauczyć adepta różnych nieznanych mu sztuk. Należy wypatrywać go na Północnym Zachodzie. Po-chodzi z chóru Panowań. Pod jego komendą jest 200 legionów istot piekielnych, z których część to anioły, część zaś, potęgi. Jeśli chce się go przywoływać samotnie, należy złożyć mu coś w ofierze, dopiero po tym Paimon się zjawi. Przybędzie w asyście dwóch królów: Labala i Abalima11, a także innych potęg i 25 legionów. Duchy podległe królom nie muszą im towarzyszyć, chyba, że taka będzie wola adepta. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lameniePAIMON - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Byka
30 kwietnia - 4 maja
Karta Tarota: Szóstka Denarów
Planeta: Merkury
Metal: rtęć
Żywioł: ziemia
Roślina: powój
Kolor świecy: czarny i ciemnoniebieski
Ranga: Król

Jest Dziennym Demonem i włada 200 legionami duchów; część z nich była w Zakonie Aniołów a druga w Zakonie Mocy

Jest Wielkim Królem, bardzo posłusznym Lucyferowi.
Paimon daje moc by wpływać na i kontrolować innych oraz uczy nauk ścisłych wraz z humanitarnymi. Daje dobre chowańce oraz pozycje i zaszczyty. Może ujawnić wszystko o Ziemi oraz naszym umyśle. Gdy się pojawia, towarzyszą Mu inne Demony. Paimon znany jest tego, że robi hałas. Ktoś ujawnił, że czujniki wykrywające dym w domu tejże osoby uaktywniły się bez przyczyny gdy Paimon pojawił się po wezwaniu.
PAIMON TO NIE DEMON AZAZEL. OBAJ SĄ ODRĘBNYMI I RÓŻNYMI OD SIEBIE DEMONAMI.
Paimon jest pełen energii. Głośne hałasy oraz jasne światła sprawiają, że jest On bardziej aktywny. Jest bardzo kolorowy i był bardzo przyjazny.


Paimon

BUER - GOETIA - LEMEGETON

Dziesiąty duch w porządku to Buer, który jest wielkim przywódcą ukazującym się pod postacią Strzelca, kiedy Słońce jest w znaku Strzelca . Naucza on filozofii natury, filozofii moralnej, logiki oraz własności ziół i roślin. Umie przywrócić zdrowie tym, którzy chorują, zsyła dobre duchy opiekuńcze. Rządzi 50 legionami duchów. Ten, kto go wzywa powinien mieć ze sobą jego pieczęć, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.BUER - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Byka
5-9 maja
Karta Tarota: Szóstka Denarów
Kolor świecy: jasnoniebieski
Roślina: aloes
Planeta: Merkury
Metal: rtęć
Żywioł: ziemia
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i włada 50 legionami duchów

Buer leczy wszelkie choroby, uczy filozofii moralności, natury oraz logiki. Zniechęca ludzi do picia i obdarza chowańcami. Uczy On także właściwości wszystkich ziół i roślin.


Buer

GUSION - GOETIA - LEMEGETON

Jedenastym w kolejności jest Gusion, wielki i silny książę, który przybywa pod postacią cynocephalusa. Zna to, co było, jest i nastąpi, potrafi odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie. Godzi zwaśnionych przyjaciół i wrogów, oraz rozdaje zaszczyty i godności. Włada 40 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie przeprowadzania operacji.GUSION/GUSAYN - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Byka
10-14 maja
Karta Tarota: Siódemka Denarów
Planeta: Saturn
Metal: ołów
Żywioł: ziemia
Kolor świecy: żółty
Roślina: aloes
Ranga: Książę [Duke]
Jest Dziennym Demonem i włada 40 legionami duchów

Gusion może zagwarantować pozycję, obdarzyć zaszczytami i uczynić osobę nie lubianą by kochali ja wszyscy którzy ją spotkają. Tworzy i godzi przyjaźnie, przepowiada przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość i odpowiada na wszystkie pytania. Gusion ma cienkie włosy, wysoko osadzone kości policzkowe i opalona skórę. Jest dobrze zbudowany i posiada jaśniejące skrzydła. Jest On bardzo spokojny i cichy, przynosząc ze sobą uczucie bezpieczeństwa a także wygody.

Wysoki kapłan Salem Burke opisuje swoje doświadczenie z Gusionem: jest On ZDECYDOWANIE bezpośredni, ale uprzejmy; zapytałem Go o coś nie związanego z celem przyzwania, a On po prostu odrzekł, że powinienem zapytać się o to innego Demona innym razem i powrócił do właściwego zadania ze wspaniałą umyślnością. Zauważyłem, że Gusion udziela odpowiedzi w taki sposób, że są one czymś co osoba MUIS zaakceptować żeby poczuć się silniejsza (nawet jeśli to możliwość) by ją wzmocnić -- to dziwne. Ale Gusion jest też dobry w pytaniach. Wszystkie są szczere jeśli powiecie to jasno, wydaje mi się, że na serio, nie chcą zranić naszych uczuć. Metodą Gusiona jest przekazywanie twardych informacji.


Gusjon

SITRI - GOETIA LEMEGETON

Dwunasty duch, Sitri, to wielki prałat. Przybywa pod postacią człowieka z głową leoparda i skrzydłami gryfa, na rozkaz adepta, może jednak przeobrazić się w piękną postać człowieka. Rozpala miłość kobiet do mężczyzn i mężczyzn do kobiet, potrafi także nakłonić [kobiety] do rozebrania się. Włada 60 legionami duchów. Jego pieczęć winna być noszona podczas operacji.SITRI/SYTRY/SET - SATANIZM TEISTYCZNY

Znany także jako Egipski Bóg Set, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Byka
15-20 maja
Karta Tarota: Siódemka Denarów
Planeta: Saturn
Kolor świecy: czerwony
Roślina: hiacynt
Metal: ołów
Żywioł: ziemia
Ranga: Książę [Prince]
Jest dziennym Demonem i włada 60 legionami duchów

Książę miłości i pożądania, sprawia, że kobiety obnażają się do naga. Powoduje, że kobiety i mężczyźni zakochują się w sobie.
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenia: pojawia się nawet w dzień, choć jest On Egipskim Księciem Ciemności. Jest jednym z siedmiu synów Szatana. Nosi on długą, czarną satynową szatę, ma ciemną karnację, kruczoczarne włosy i na początku miał ciemnobrązowe nietoperzowe skrzydła, które zmieniły się w piękne czarne pierzaste jak u kruka. Był bardzo uprzejmy, miał delikatny głos i pozostawił mnie z energetycznym uczuciem pokoju. Niewątpliwie Set reprezentuje ciemność. Pojawił mi się w moim pokoju w środku południa w jakiś słoneczny dzień. Może być tak dziennym jak i nocnym Demonem/Bogiem. Pojawia się wraz ze swoją Żoną, Neftydą (Bathin).Sytri
Set

BELETH - GOETIA - LEMEGETON

Duchem trzynastym jest Beleth, potężny i przerażający król. Jedzie on na trupio bladym rumaku, wtórują mu zaś, trąby i inne instrumenty muzyczne. Na pierwszy rzut oka wygląda na rozgniewanego, w ten sposób sprawdza on jednak odwagę adepta, który jeśli chce cało wyjść z tej próby winien trzymać w dłoni różdżkę z leszczyny. Skierować ją należy w kierunku Południowej i Wschodniej ćwiartki, dalej zakreślić nią poza kręgiem trójkąt i zaklęciami zmusić ducha by zajął w nim miejsce. Jeśli jednak nie wstąpi on do trójkąta, nie należy się wahać tylko zaklęcia powtórzyć, wtedy usłucha, zajmując miejsce w trójkącie by spełnić rozkazy adepta. Należy jednak odnosić się do niego z szacunkiem godnym wielkiego króla, jakim w istocie jest. Na środkowym palcu lewej ręki adepta niechaj będzie srebrny pierścień, który winien unosić na wysokość twarzy, podobnie jak to się czyni w obecności Amaymona. Beleth potrafi obdarzyć adepta miłością tak kobiety jak i mężczyzny, tak długo, jak długo będzie umysł jego zaprzątnięty tą sprawą. Pochodzi on z chóru mocy, włada 85 legionami duchów. Jego pieczęć winna być noszona na lamenie, podczas całej operacji, w przeciwnym razie duch nie podporządkuje się.BELETH/BYLETH/ELYTH - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Bliźniąt
21-25 maja
Karta Tarota: Ósemka Mieczy
Planeta: Merkury
Metal: rtęć
Żywioł: powietrze
Kolor świecy: czerwony
Roślina: koper
Ranga: Księżna
Jest Dziennym Demonem i włada 85 legionami duchów
Zakon Mocy

Beleth sprowadza ducha miłości pomiędzy mężczyzn i kobiety. Jest ulubienicą panien oczekujących oświadczyn.


Belet

LERAYE/LERAJE - GOETIA - LEMEGETON

Czternasty duch nazywa się Leraye. Jest on potężnym markizem, który ukazuje się pod postacią łucznika ubranego w zieleń, trzymającego łuk i kołczan. Jego zadaniem jest wywoływanie potyczek i bitew, wywołuje też szybkie gnicie ran spowodowanych przez strzały z łuku. Jest on związany ze znakiem , rządzi 30 legionami. Jego pieczęćLERAJIE - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Bliźniąt
26-31 maja
Karta Tarota: Szóstka Buław
Planeta: Merkury
Kolor świecy: czerwony
Roślina: figa rajska
Metal: rtęć
Żywioł: powietrze
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Powoduje spory i bitwy, może spowodować infekcję ran oraz uniemożliwić ich gojenie się. Może zniweczyć romanse i zerwać małżeństwa rywali. Lerajie jest Boginią miłości oraz przyjemności. Potrafi Ona przyciągać innych lub ich odpychać. Powoduje spory, bitwy, może spowodować infekcję ran (tak fizycznych jak i emocjonalnych) oraz uniemożliwić ich gojenie się. Może zniweczyć romanse, zerwać małżeństwa rywali. Lerajie nosi stylizowane na egipskie nakrycie głowy oraz egipski makijaż, jest niższa, szczupła i wysoka na ok. 1,50 m z jasnobrązową skórą i czarnymi włosami do ramion z grzywką. Rozpiętość Jej skrzydeł jest duża, połyskująca czerwienią, a Ona sama wygląda młodo, na ok. 20 lat i jest bardzo piękna.

Może nauczyć meteorologii, oraz działań leczniczych i medycyny. Jest sanitariuszką na polu bitwy. Lerajie może zmienić kierunek wiatru na korzyść Obserwatora, oraz spowodować zmianę klimatu. Ma łagodny, gładki oraz uwodzicielski głos i może być bardzo sarkastyczna. Jest Ona bardzo przyjacielska z pośród naszego gatunku, i tak samo zmienna w stosunku do naszych wrogów. Może przypomnieć danej osobie o starożytnych sposobach Starożytnego Sumeru. Byłam świadkiem dzieł, jakie Lerajie tworzyła z chmur w prawie nie zaludnionym obszarze o zmierzchu. –TjiatLeraje

ELIGOR/ELIGOS - GOETIA - LEMEGETON

Piętnastym duchem jest Eligos, wielki książę ukazujący się pod postacią przystojnego rycerza, który trzyma lancę, sztandar i węża. Potrafi on odnajdywać ukryte rzeczy, zna przeszłość. Dysponuje wszelką wiedzą na temat wojen oraz gromadzenia wojsk. Potrafi zesłać miłość i żądzę, zdobyć uznanie w oczach władców i znanych osobistości. Rządzi 26 legionami istot piekielnych. Jego pieczęć winna być noszona przez operatoraELIGOR/ELIGOS/ABIGOR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Bliźniąt
1-5 czerwca
Karta Tarota: Dziewiątka Mieczy
Kolor świecy: żółty
Roślina: tymianek
Planeta: Wenus
Żywioł: powietrze
Metal: miedź
Ranga: Książę [Duke]
Jest Dziennym Demonem i włada 60 legionami duchów

Daje przysługi w rozprawach sądowych oraz sprawach prawnych, przyciąga sukces biznesowy i finansowy. Rozbudza miłość oraz pożądanie, powoduje wojny i zbiera armie. Odkrywa On także ukryte rzeczy.

Eligos


ZEPAR - GOETIA - LEMEGETON

Szesnastym duchem jest wielki książę Zepar. Ukazuje się on jako czerwona postać w zbroi, przypomina żołnierza. Jego zadaniem jest rozpalanie w kobietach miłości do mężczyzn oraz podtrzymywanie tego stanu, potrafi także ich rozłączać. Rządzi 26 legionami istot piekielnych. Jest on posłuszny swej pieczęci.
ZEPAR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Bliźniąt
6-10 czerwca
Karta Tarota: Dziewiątka Mieczy
Planeta: Wenus
Kolor świecy: czarny
Roślina: mandragora
Metal: miedź
Żywioł: powietrze
Ranga: Książę [Duke]
Jest dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

Zepar wzbudza miłość i namiętność pomiędzy płciami. Może On także uczynić kobietę bezpłodną i spowodować, że ktoś zmieni kształt.


Zepar


BOTIS - GOETIA - LEMEGETON

Siedemnastym duchem jest Botis, wielki przywódca i hrabia. Ukazuje się pod postacią ohydnej żmii, na rozkaz adepta przyjmuje jednak ludzką postać z dużymi zębami i dwoma rogami, dzierżącą w dłoni błyszczący, ostry miecz. Zna przeszłość i przyszłość. Godzi przyjaciół i wrogów. Włada 60 legionami duchów. Jego pieczęć winna być noszona jako lamenBOTIS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Bliźniąt
11-15 czerwca
Karta Tarota: Dziesiątka Mieczy
Kolor świecy: biały
Roślina: lilia
Planeta: Saturn / Uran
Metal: ołów / uran
Żywioł: powietrze
Ranga: Prezydent / Earl [Hrabia]

Jest Dziennym Demonem i włada 60 legionami duchów
Botis pomaga w podjęciu ważnych decyzji i wzmacnia odwagę. Chroni osobę przed byciem zranioną przez nienawiść lub zazdrość innych, i pomaga w złagodzeniu napięcia w domu. Oświadcza On rzeczy przeszłe i teraźniejsze, oraz rodzi tak przyjaciół jak i wrogów.

Wysoka kapłanka Maxine – moje doświadczenie: Pojawił mi się On jako starzec. Był łysy na czubku głowy z długimi, białymi falującymi włosami. Nosił brązową szatę. Potem miał piękne, olbrzymie żywo czerwone skrzydła.


Botis

BATHIN - GOETIA - LEMEGETON

Bathin, osiemnasty duch w tymże porządku. Jest on potężnym i silnym księciem. Pojawia się jako mężczyzna z wężowym ogonem ujeżdżający płowego ogiera. Zna się na ziołach i ka-mieniach szlachetnych. Potrafi przemieszczać ludzi z jednego miejsca w inne. Pod jego komendą pozostaje 30 legionów duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie przywoływaniaBATHIN/BATHYM/MARTHIM/NEFTYDA - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Bliźniąt
16-21 czerwca
Karta Tarota: Dziesiątka Mieczy
Kolor świecy: purpurowy
Roślina: jemioła
Planeta: Saturn / Uran
Metal: ołów / uran
Żywioł: powietrze
Ranga: Księżna
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Bathin ujawnia właściwości ziół oraz drogocennych kamieni. Pomaga także w osiągnięciu projekcji astralnej i zabierze cię tam gdzie chcesz się udać.


Bathin
Neftyda

SALEOS/SALLOS - GOETIA - LEMEGETON

Dziewiętnasty duch, Saleos, wielki i potężny książę, który ukazuje się pod postacią dzielnego żołnierza z książęcą koroną na głowie, jadącego na krokodylu. Mimo tych pozorów ma on spokojny charakter. Jego zadaniem jest rozpalać w kobietach miłość do mężczyzn, a w mężczyznach miłość do kobiet. Włada 30 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie przeprowadzania operacji, w przeciwnym razie może się on nie podporządkować.SALEOS/SALLOS/ZALEOS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Raka
22-26 czerwca
Karta Tarota: Dwójka Kielichów
Planeta: Księżyc
Kolor świecy: czerwony
Roślina: aster
Metal: srebro
Żywioł: woda
Ranga: Książę [Duke]
Jest dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Wzbudza On miłość pomiędzy płciami, roznieca seksualne pożądanie i rozbudza fascynację. Zachęca do wierności względem partnera. Sallos posiada jasno-pomarańczowe włosy oraz srebrną aurę. Zmienia kolor swoich włosów na czarny a kolor aury na złoty. Znika także do momentu, w którym widać jedynie Jego głowę.
Sallos

PURSON - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym duchem jest wielki król Purson. Przybywa pod postacią człowieka z lwią twarzą, w ręku trzyma okrutną żmiję, dosiada niedźwiedzia. Poprzedzają go trębacze. Może on przyjmować tak ludzką, jak i eteryczną postać. Umie on odkrywać rzeczy ukryte, także skarby. Wie o tym, co było, co jest, i co dopiero nastąpi. Odpowiada poprawnie na pytania dotyczące spraw ziemskich, wliczając w to także te, które związane są z tajemnicą, boskością i stworzeniem świata. Przynosi ze sobą dobre duchy opiekuńcze. Pod jego władaniem są 22 legiony duchów, część z nich przynależy do chóru cnót, pozostałe zaś, do chóru tronów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działania


PURSON/HORUS - SATANIZM TEISTYCZNY

Jest bardzo jasny. Przypomina Amona Ra, tylko że ma delikatniejsze rysy. Towarzyszą mu cztery inne Demony. Horus jest bardzo poważany wśród Demonów oraz Tych wysokiej rangi. Wyglądający bardzo młodo, gdy się pojawia może On rozświetlić całe pomieszczenie swoją energią.


Purson
Horus

MORAX/MARAX - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym pierwszym duchem jest Morax, wielki hrabia i przywódca w hierarchii piekielnej. Pojawia się jako wielki byk z ludzką twarzą. Uczy astronomii i wszystkich nauk wyzwolonych, obdarza mądrością i wiedzą na temat ziół i kamieni szlachetnych. Dostarcza dobrych duchów opiekuńczych. Włada 30 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działania
MORAX/FORAII/FORAX/MARAXMAAT - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Raka (20-29 Wagi)
2-7 lipca (13-22 października)
Karta Tarota: Trójka Kielichów (Czwórka Mieczy)
Planety: Mars/Pluton
Metal: żelazo/pluton
Żywioł: woda (powietrze)
Kolor świeczki: czerwony
Starsza
Ranga: Hrabina/Prezes
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Uczy Ona astrologii, astronomii, nauk humanitarnych i magicznego zastosowania kamieni wraz z ziołami.
Daje także chowańce. Jest Boginią ładu, prawdy i sprawiedliwości. Jest bardzo szanowana pośród innych Demonów. Ma kruczoczarne włosy z grzywką, oliwkową skórę i uczesanie jakie widać na egipskich malowidłach. Ma duże białe skrzydła i jest bardzo wysoka.Maraks
Maat

IPOS - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym drugim duchem jest Ipos, jest on hrabią i potężnym prałatem. Pojawia się w postaci anioła z głową lwa, gęsimi stopami i zajęczym ogonem, zna się na tym, co było, jest i będzie. Obdarza ludzi inteligencją i zuchwałością. Włada 36 legionami duchów. Jego pieczęć winna być noszona w trakcie operacji, w przeciwnym wypadku duch może się nie podporządkować.IPOS / IPES / AYPOROS / AYPEROS / ANUBIS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Raka
8-12 lipca
Karta Tarota: Trójka Kielichów
Planeta: Mars / Pluton
Żywioł: woda
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Roślina: drzewo sandałowe
Metal: żelazo / pluton
Ranga: Hrabia [Earl] / Prezydent
Jest Dziennym Demonem i włada 36 legionami duchów

Ipos czyni dana osobę charyzmatyczną i śmiałą. Pomaga On w utrzymaniu przyjaźni i nawiązaniu nowych a także może przepowiedzieć przyszłość i odsłonić przeszłość.


Ipos
Anubis

AIM - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym trzecim duchem jest wielki i silny książę Aim. Ukazuje się on pod postacią przystojnego mężczyzny z trzema głowami, pierwsza z nich przypomina węża, druga człowieka z dwiema gwiazdami na czole, trzecia zaś kota. Dosiada on żmii, w ręku swym dzierży głownię, którą podpala miasta zamki i inne miejsca. Obdarza wielką inteligencją, a także udziela odpowiedzi na pytania dotyczące spraw prywatnych. Pod jego komendą pozostaje 26 legionów duchów. Jego pieczęćAIM / AINI / AYM / HABORYM - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Raka
13-17 lipca
Karta Tarota: Czwórka Kielichów
Kolor świecy: głęboki niebieski jak czarna jagoda
Roślina: cytryna
Zwierzę: dziobak
Planeta: Neptun
Metal: cyna / neptun
Żywioł: powietrze
Ranga: Markiz
Aim rządzi kontrolą atmosfery w Piekle
Jest Dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

Udziela On prawdziwych odpowiedzi na pytania, odpowie na pytania o rzeczy nieznane, sprawia, że mężczyźni stają się dowcipni, uczy przebiegłości i chytrości. Aim może szerzyć zniszczenie poprzez ogień, podpalając budynki i całe miasta. Odpowiada także na pytania tyczące spraw prywatnych.Aim

NABERIUS - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziesty czwarty duch to najodważniejszy z markizów Na-berius. Pojawia się jako czarny żuraw, lecący po okręgu. Prze-mawia ochrypłym głosem. Potrafi obdarzyć człowieka sprytem i biegłością we wszystkich sztukach i naukach, w szczególności w retoryce. Przywraca utracone zaszczyty i honory. Włada 19 legionami duchów. Ten, kto go wzywa winien mieć ze sobą jego pieczęćNEBIROS / NABERIUS / CERBER - SATANIZM TEISTYCZNY

To Goecki Demon „Naberius vel Cerber”
Ranga: Inspektor Generalny i Marszałek Polny
Ma moc wywoływania zła w każdym. Uczy właściwości minerałów, metali, warzyw i zwierząt. Włada sztuką przewidywania i jest biegły w nekromancji.
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenie: Nebiros ma zielonkawą aurę. Jego kolor to bogata zieleń.


Naberius
Cerber

GLASYA LABOLAS - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym piątym duchem jest potężny przywódca, Glasya Labolas. Ukazuje się on jako pies ze skrzydłami gryfa. W nie-zwykle szybki sposób naucza on wszelkich sztuk i nauk. Od-powiedzialny jest także za przelew krwi i ludobójstwo. Zna przeszłość i wydarzenia, które dopiero nastąpią. Może obda-rzyć człowieka niewidzialnością. Zsyła miłość tak na przyjaciół jak i na wrogów. Włada 36 legionami istot piekielnych. Jego pieczęć winna być noszona jako lamenGLASYA LABOLAS / CAACRINOLAAS / CAASIMOLA - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Lwa
23-27 lipca
Karta Tarota: Piątka Buław
Planeta: Słońce
Metal: złoto
Kolor świecy: żółty
Roślina: rozmaryn
Żywioł: ogień
Ranga: Prezydent / Hrabia [Earl]
Jest Dziennym Demonem i włada 36 legionami duchów

Zna On wszelką starożytną mądrość oraz tajemnice okultystyczne. Uczy wszelkiego rodzaju nauk i może spowodować śmierć lub nakłonić do morderstwa. Może także uczynić daną osobę niewidzialną i wszcząć rozlew krwi. Potrafi przewidzieć przyszłość; ujawnia przeszłość i teraźniejszość. Może wzbudzić miłość między przyjaciółmi i wrogami.
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenie: Glasya-Labolas ma krótkie, proste ciemne blond włosy. Wydaje się być bardzo młody, jak nastolatek. Jego skóra jest lekko opalona, skrzydła są białe, a On sam latał po moim pokoju w kółko.


Glasja - Labolas

BUNE / BIME - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym szóstym duchem jest Bune. Jest on silnym, potężnym i wielkim księciem, który pojawia się pod postacią trójgłowego smoka, pierwsza z nich przypomina głowę psa, druga, gryfa, trzecia zaś jakby ludzka. Przemawia wysokim, acz dostojnym głosem. Potrafi zsyłać podległe mu duchy by gromadziły się na nagrobkach. Obdarza ludzi majętnością, mądrością i elokwencją. Na żądanie dostarcza prawdziwych odpowiedzi. Ten kto go przyzywa powinien mieć ze sobą jego pieczęć, win-na ona być noszona jako lamenBIM / BUNE - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Lwa
28 lipca - 1 sierpnia
Karta Tarota: Piątka Buław
Kolor świecy: pomarańczowy
Roślina: pomarańcza
Planeta: Słońce
Metal: złoto
Żywioł: ogień
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów

Bune pomaga w zdobyciu bogactwa i udostępnia wyszukaną oraz światową mądrość. Daje Ona łatwość w wysławianiu się oraz smykałkę do słów. Zamienia Ona też miejsca zmarłych.
Bune ma proste, czarne włosy do ramion, ciemne skośne oczy, opaloną cerę i czarne skrzydła. Jest bardzo przyjacielska. Zapytałam Ją czy jest Egipcjanką, na co Bune odpowiedziała, że ‘my wszyscy jesteśmy Egipcjanami.’ Jej włosy są ułożone w stylu Hollywoodzkiej Kleopatry.BUNE

RONOVE - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziesty siódmy duch to Ronove. Jest on markizem i wielkim hrabią. Pojawia się on pod postacią potwora. Uczy sztuki retoryki, dostarcza dobrych poddanych, obdarza znajomością języków obcych. Czyni łaskawymi zarówno przyjaciół jak i wrogów. Pod jego komendą jest 19 legionów duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą podczas ceremonii.RONOBE / RONEVE / RONOVE - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Lwa
2-7 sierpnia
Karta Tarota: Szóstka Buław
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
Roślina: cynamon
Kolor świecy: purpurowy
Żywioł: ogień
Ranga: Markiz / Hrabia [Earl]

Jest Dziennym Demonem i włada 19 legionami duchów

Ronove uczy języków. Onieśmiela wrogów i uczy sztuki oraz retoryki. Daje także chowańe.
Ronove ma jasne, złote włosy do ramion, które połyskują i świecą jasną aurą. Na swojej twarzy ma znaki jak plemienny wojownik. Ma bardzo małą rozpiętość skrzydeł. Ronove może poruszać przedmiotami w pokoju i jest bardzo gadatliwy oraz przyjacielski. Czasami znany jest pod imieniem „Ben”.
Jest On Demonem ognia i specjalizuje się w pirokinezie. Wydziela ogromne ilości ciepła i jest także specjalistą od języków.


RENOWE

BERITH - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziestym ósmym duchem w kolejności jest Berith. Jest on potężnym, wielkim i straszliwym księciem, znanym także pod dwoma innymi imionami, jakie nadali mu ludzie w dawnych czasach, są to Beale lub Beal i Bolfry. Ukazuje się on pod posta-cią czerwonego żołnierza mającego na głowie złotą koronę, ja-dącego na rudym koniu. Jego głos jest czysty i delikatny. Mówi on prawdę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przyzy-wając go należy mieć ze sobą pierścień, co opisane było już wcześniej przy Beletcie. Umie on przemienić każdy metal w złoto, obdarza też zaszczytami. Berith jest wielkim kłamcą i nie należy ufać jego radom. Włada 26 legionami duchów, ten, kto go wzywa powinien mieć jego pieczęć na lamenie, inaczej, bo-wiem duch może mu się nie podporządkować.BERITH / BAAL-BERITH / BAAL-TAMAR / BEAL / BOFI / BOLFYR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Lwa (1-10 st. Koziorożca)
8-12 sierpnia (22-30 grudnia)
Karta Tarota: Szóstka Buław (Dwójka Denarów)
Kolor świecy: purpurowy
Roślina: heliotrop
Planeta: Jowisz (Wenus)
Metal: cyna (miedź)
Żywioł: ogień (ziemia)
Ranga: Książę
Jest Dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

„Baal” znaczy ‘Lord’. „Baal-Berith” to inaczej ‘Lord Berith.’ Przepowiada On przyszłość, odkrywa przeszłość i może zamienić metal w złoto. Pomaga w osiągnięciu wysokich stanowisk i otrzymywaniu zaszczytów. Przemawia bardzo wyraźnym i delikatnym głosem.

Baal Berith jest Ojcem okresu Jula oraz Drzewka Julowego (bożonarodzeniowego). „Bożonarodzeniowe drzewko, tak teraz powszechnie obecne u nas, było tak samo powszechne w Pogańskim Rzymie oraz Pogańskim Egipcie. W Egipcie tym drzewem była palma; w Rzymie była to jodła; drzewko palmowe oznaczające Pogańskiego mesjasza, jak Baal-Tamar, jodła odnosiła się do niego jako Baal-Berith.” „Drzewko Bożonarodzeniowe, jak już wcześniej powiedziano, było w Rzymie inne, a mogło nawet być jodłą; lecz ten sam pomysł, jaki sugerowało drzewko palmowe był wysuwany w Bożonarodzeniowej jodle; gdyż potajemnie symbolizowało to nowonarodzonego Boga jako Baal-Beritha, „Pana Przymierza,” i przez to zapowiadało  wieczność oraz nieustającą naturę jego mocy, gdyż upadłszy przed swymi wrogami, zwyciężywszy ich wszystkich powstał w chwale.

W Egipcie czcili Nimroda jako drzewko palmowe, nazywając je Mesjaszem „Baal-Tamarem.” Z pośród najstarszych Baalów, znany był jako Baal-Berith, „Pan drzewka jodłowego.” Wyewoluował w Baal-Beritha, „Pana Przymierza.” W Starożytnym Rzymie gdzie czcili drzewko jodłowe, nazywali go także „Baal-Berith.”

25 grudnia był obchodzony w Rzymie jako dzień, w którym zwycięski Bóg pojawiał się ponownie na ziemi, i obchodzono wtedy Natalis invicti solis, „Urodziny niezwyciężonego Słońca.” Yule Log symbolizuje tutaj pozostałości[ścięty pień] Nimroda, znanego jako Bóg-Słońce, lecz ściętego przez wrogów; drzewko bożonarodzeniowe symbolizuje Nimroda – pokonanego Boga, który się odrodził. Starożytny zwyczaj całowania się pod jemiołą, najbardziej powszechny u druidów, pochodzi z Babilonu i reprezentował Mesjasza, „Człowieka-gałąź.” Jemiołę uważano za boską gałąź – gałązkę która pochodzi z nieba, i wyrosła z drzewa, które rozkwitło z ziemi. Nimroda, Boga przyrody symbolizowało wielkie drzewo. Ale będąc ściętym wcześnie, symbolizuje je teraz pniak bez gałęzi, zwany Yule Log. Potem przybył wielki wąż i owinął się wokół Nimroda (pniaka). W cudowny sposób nagle nowe drzewo wyrosło na miejscu pniaka, reprezentując wskrzeszenie Nimroda i zwycięstwo nad śmiercią.

Baal-Beritha znano jako „Pana Przymierza” oraz „Boga Beritha.” Był popularnym Bogiem, czczonym w Kanaanie, Filistyni i Sychem. Był On obrońcą przymierza pomiędzy Sychem a paroma sąsiadującymi kananejskimi miastami, które pierwotnie były niezależne, lecz z czasem padły ofiarą hebrajskiego jarzma.
„Jakikolwiek izraelita który by przebywał w Sychem byłby/mógłby [?] lub ochraniał obcych, a nie być częścią przymierza. Świątynia Baal-Beritha posiadała skarbiec z którego obywatele złożyli daninę Abimelekowi. To właśnie tam Gaal wystąpił po raz pierwszy jako przywódca powstania, a w jego dzielnicy obywatele wieży Sychem (‘akropolu’) znaleźli tymczasową ucieczkę przy zakończeniu rewolty.”

„Baal-Berith znany był także jako ‘Bóg Społeczeństwa.’”

 Pozostałości Świątyni Baal-Beritha są wypełnioną ziemią platformą z okrągłymi zakończeniami na której niegdyś ona stała. Datując ją na XIII / XII w. p.n.e. była długa na 26,2 m, szeroka na 78 stóp, a jej ściany miały 5,79 m grubości. „Archeologowie uważają, że była to dwupiętrowa budowla. Miała jedno wejście od wschodu po środku, pomiędzy którym była kolumna wspierająca dach, a po obu stronach wejścia znajdowała się masywna wieża. Ta wschodnia zawierała schody, które mogły wieść na pierwsze piętro. W głównym holu znajdowały się dwa rzędy kolumn. Na półokrągłej platformie przed świątynią znaleziono część świętej kolumny lub postawionego kamienia,archeologowie uważają, że wyznaczał on wejście do świątyni.”


 BERITH

ASTAROTH - GOETIA - LEMEGETON

Dwudziesty dziewiąty duch, Astaroth, jest potężnym i silnym księciem. Przybywa pod postacią szpetnego anioła, dosiadają-cego piekielnej bestii o wyglądzie smoka. W jego prawej ręce wije się żmija. Nie wolno dopuścić go do siebie zbyt blisko, jego smrodliwy oddech może, bowiem, pozbawić powonienia. By uchronić się przed tym nieszczęściem adept powinien trzymać na wysokości twarzy magiczny pierścień. Astaroth udziela po-prawnych odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości, teraź-niejszości i przyszłości. Potrafi ujawnić każdą tajemnicę. Na polecenie adepta może opowiedzieć o upadku duchów, oraz o własnym upadku. W cudowny sposób czyni ludzi biegłymi we wszystkich naukach wyzwolonych. Rządzi 40 legionami du-chów. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęć


ASTAROTH / ASTARTE / INNANA / ISZTAR / ASZTAR / ASZERA / ASTORETH / IZYDA / IZIS / ASZET / ASET / TANTI-ASZTAR / ANAT - SATANIZM TEISTYCZNY

Kananejczycy znali Ją pod imieniem Astarte, Sumerowie jako Innana, w Babilonie była Ona Isztar, dla Asyryjczyków, Akadyjczyków była Asztart, Asztoreth, Aszera, i Astoreth, dla Egipcjan była Izydą, Izis, Aszet i Aset, dla Fenicjan była Tanit-Asztart oraz Asztoreth. Jej ugaryckim imię to Anat.

Pozycja Zodiaku: 10-20 st. Koziorożca
31 grudnia - 9 stycznia
Karta Tarota: Trójka Denarów / As Kielichów
Planeta: Wenus
Kolor świecy: brązowy lub zielony
Zwierzę: kobra lub żmija
Metal: miedź
Żywioł: ziemia
Ranga: Wielka Księżna Zachodniego Regionu Piekła; Koronowana Księżniczka
Astaroth jest Radną ds. Przewodnictwa tak dla Demonów jak i dla ludzi. Zajmuje się głównie sprawami ludzi.
Jest Dziennym Demonem i włada 40 legionami duchów i
Astaroth jest także Skarbniczką Piekła

Jest Ona bardzo starożytną boginią. Była z ludźmi od zarania dziejów, podobnie jak Szatan i Belzebub. Astaroth jest wnuczką Belzebuba, a Jej rodzicami są Ningal i Nanna. Zawsze była bardzo popularna, kochana i szanowana miejscach Jej kultu. Z racji tego że była z nami od samego początku, Astaroth znano pod paroma innymi imionami, jako że była [oraz jest] Główną Boginią w wielu różnych dziedzinach oraz kulturach. Astaroth znano jako Boginię płodności, miłości oraz wojny.


Imię Innany w piśmie klinowym
Symbole Astaroth pochodzące od krzyża Ankh„Pojawia się Ona z potężną aurą, jest to delikatny, niebieski kolor, nie w kwestii siły lecz, delikatny w sensie piękna.  Energia Astaroth jest ożywiająca i pocieszająca; prawdziwie piękna pod każdym względem. Ma długie, złote włosy; jest dość wysoka i była spowita żywą, złotą bielą. Czuję Ją najwyraźniej gdy dokonuję inwokacji Czterech Koronowanych Książąt Duat. I jest ona dla mnie zawsze wtedy gdy czuję się zagubiony lub zmagam się z czymś. Głos Astaroth jest mocny, jest Ona Boginią cudownie troskliwą, a gdy mnie kieruje na coś, także bardzo jasną i treściwą. Ogromnie mi pomaga i jestem Jej niezmiernie wdzięczny za wszystko.
Sława Astaroth!
-Wysoki Kapłan Vovim Baghie

Jako sumeryjska Bogini Innana była znaną, potężną wojowniczką a Jej zwierzęciem był lew.

Jej świętymi miastem było Uruk, jedno z najstarszych w Sumerze w którym miała swoją świątynię. Pod Jej rządami lud Sumeru oraz społeczeństwa prosperowały i kwitły. Innana miała swoje kapliczki oraz świątynie w wielu miastach starożytnego Środkowego Wschodu.

Jej sumeryjski tytuł „Królowa Niebios” został ukradziony przez chrześcijan i wykorzystany przy fikcyjnej „dziewicy maryi”.

Astaroth była także babilońską Boginią Isztar. Babilońskie pisma nazywały Ją „Światłem Świata,” „Boginią Bogiń” i „Obdarzającą Siłą”.

„Brama Isztar”, zbudowana ok. 575r. p.n.e. była głównym wejściem do Babilonu.

Nabuchodonozor II z Babilonu zadedykował te wrota Isztar. Była to jedna z najbardziej imponujących budowli starożytnego Bliskiego Wschodu. Brama Isztar została udekorowana smokami, bykami i lwami.

Gdy judeo-chrześcijaństwo pojawiło się na świecie, wraz z Ea (Szatanem) i Enlilem (Belzebubem) wylądowała w grimuarach jako jedna z Koronowanych Księżniczek Piekła. Ci trzej byli najpopularniejszymi oraz najbardziej znanymi Bóstwami Środkowego Wschodu. Ich reputacja została zniszczona, Oni zaś byli okrutnie szkalowani, ‘demonizowani’, bluźniono przeciwko nim i okrzyknięto Ich ‘zuymi’.

„Mimo iż Sydon był szanowany, nie należy zapominać iż jego boginią była Asztart, imię, które izraeliccy skrybowie zapisali pięcioma spółgłoskami ‘strt’ , i wygłaszali je głoskami znanego hebrajskiego słowa, oznaczającego „wstyd”, sprawiając tym samym, że sydońska bogini jawi się jako bękart od Astoreth.”
-fragment z ksiązki Jamesa B. Pitcharda „Recovering Sarepta, A Phoenician City”, 1978.

„Z pośród różnych zapisów tego imienia, Astarte pojawia się w listach z Tel El-Amarna. Hebrajskie Astoreth pojawiło się gdy rabiniczna szkoła Massoretes w VI w. zdecydowała zaadoptować konwencjonalny system w ramach rekompensaty za brak głosek w pisanym hebrajskim, a także by wstawić w imiona obcych bóstw głoski ze słowa ‘boshet’, oznaczającego plugastwo”.
-fragment z ksiązki Egertona Sykesa „Who’s Who Non-Classical Mythology”, 1993.

Astaroth udziela prawdziwych odpowiedzi odnośnie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Odkrywa wszystkie sekrety i jest doskonała nauczycielką nauk humanitarnych. Sprowadza na ludzi wizjonerskie sny lub wizje o przyszłości oraz daje wgląd w nieznane. Udziela także porad ludziom będącym blisko Szatana i aktywnie działających dla Niego. Pozyskuje przyjaźnie tych u władzy i reprezentuje luksus oraz łatwość.

Wielkanoc [Easter] (pierwotnie znana jako „Asztar”) została ukradziona od Niej przez chrześcijan.

Wysoka kapłanka Maxine – moje doświadczenia: Jest bardzo piękna, ma jasne blond włosy. Choć wysoka, ma delikatną budowę ciała. Kolorami Astaroth są czerwony i niebieski. Czasami pojawia się ze skrzydłami, a te mają czerwone i niebieskie smugi. Często odwiedza mnie i innych członków Duchowieństwa dobrowolnie; jest dla nas przyjaciółką i przewodniczką.


Astaroth
Astarte
Innana
Isztar
Innana i Enki
Aszera
Izyda

FORNEUS - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziestym duchem jest Forneus, potężny i wielki markiz pojawiający się pod postacią wielkiego potwora morskiego. Potrafi on uczynić ludzi biegłymi w sztuce retoryki. Przynosi człowiekowi dobre imię oraz dar rozumienia języków. Potrafi sprawić, że jest się uwielbianym tak przez wrogów jak przez przyjaciół. Pod jego komendą jest 29 legionów duchów, które pochodzą po części z chóru tronów, po części z chóru aniołów. Jest on posłuszny swej pieczęciFORNEUS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Lwa
18-22 sierpnia
Karta Tarota: Siódemka Buław
Kolor świecy: pomarańczowy
Roślina: słonecznik
Planeta: Mars
Żywioł: ogień
Metal: żelazo
Ranga: Markiz
Jest Dziennym Demonem i włada 29 legionami duchów
Był częściowo z Zakonu Tronów i częściowo z Zakonu Aniołów

Forneus przysparza danej osobie dobrej opinii i uczy języków. Uczy także wszelkich sztuk pięknych oraz przedmiotów ścisłych wliczając w to retorykę, i może sprawić, że wrogowie danej osoby pokochają ją/jego. Broni przed złoczyńcami. Forneus jest bardzo miły i przyjazny ludziom. Ma piękną szatę o bogatym, czerwonym kolorze tak jak królowie, wykończoną czarno-białymi kropkami. Ma czarne włosy do ramion z grzywką. Intensywne spojrzenie, ciemne brwi wraz z przeszywającymi czarnymi oczami i oliwkową skórą. Forneus pojawia się także z gadzimi stworzeniami morskimi. Rozumie zło aniołów jehowy. -Wysoka Kapłanka Maxine

Forneus

FORAS - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziestym pierwszym duchem jest Foras, potężny przy-wódca pojawiający się pod postacią silnego mężczyzny. Może on obdarzyć człowieka znajomością właściwości ziół i kamieni szlachetnych, uczy wszystkich aspektów logiki i etyki. Może uczynić człowieka niewidzialnym, zdrowym, mądrym i elo-kwentnym. Potrafi odnajdywać skarby i utracone rzeczy. Wła-da 29 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie przeprowadzania operacji, w przeciwnym razie może się on nie podporządkować.FORAS / FORCAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Panny
23-27 sierpnia
Karta Tarota: Ósemka Denarów
Planeta: Merkury
Kolor świecy: pomarańczowy
Roślina: agawa amerykańska
Metal: rtęć
Żywioł: ziemia
Ranga: Prezydent
Jest Dziennym Demonem i włada 29 legionami duchów

Foras może uczynić daną osobę charyzmatyczną, mądrą, zamożną i niezwyciężoną. Odzyskuje zaginioną własność i uczy logiki oraz etyki. Ujawnia On moc ziół oraz kamieni szlachetnych i posiada moc uczynienia danej osoby niewidzialną, długowieczną a także charyzmatyczną.

Foras

ASMODAY - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziestym drugim duchem jest Asmoday, wielki król, silny i potężny. Ma on trzy głowy, jedna z nich jest głową byka, druga człowieka, trzecia zaś, barana. Ma on wężowy ogon, z ust jego tryskają płomienie, a jego stopy mają błony jak u gęsi. Ujeżdża piekielnego smoka, w dłoni dzierżąc lancę ze sztandarem. Jest on najpierwszym spośród sług Amaymona. Jeśli adept zechce go przywołać powinien twardo stać na nogach, kaptur zaś zrzucić z głowy, w przeciwnym razie Asmoday niechybnie go zwiedzie. Gdy zobaczy się jego postać trzeba zawołać jego imieniem, pytając „Czyś jest Asmoday?”. On zaś nie zaprzeczy, skłaniając się do ziemi. Asmoday dostarcza pierścieni magicz-nych, naucza sztuki arytmetyki, astronomii i geomancji oraz rzemiosł wszelakich. Dokładnie odpowiada na każde pytanie. Uczy jak uzyskać niewidzialność, pokazuje miejsca ukrycia skarbów, potrafi też je strzec, jeśli tylko znajdują się w dziedzi-nach Amaymona. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działania


ASMODEUSZ / ASMODAY / SYNODAY - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Panny
28 sierpnia - 1 września
Karta Tarota: Ósemka Denarów
Kolor świecy: czarny lub niebieski
Roślina: mięta
Zwierzę: wieloryb
Planeta: Neptun
Metal: miedź gdy zmieni kolor na niebieski
Żywioł: woda
Ranga: Król
Asmodeusz jest Naczelnym Astrologiem Piekła i nadzoruje Domy Hazardowe w Piekle. Jest bardzo zapracowanym Demonem.
Jest Dziennym Demonem, znajduje się w legionach Amayona i włada 72 legionami duchów

Asmodeus nosi tytuł „Króla Demonów”
INWOKACJI ASMODEUSZA NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE BEZ NAKRYCIA GŁOWY.

Uczy On sztuki astronomii, arytmetyki, geomancji oraz rzemiosła. Asmodeusz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i odkrywa a także strzeże skarbów. Zarządza On wieloma wymiarami przyjemności.

Daje umiejętność czytania w myślach innych, obdarza niewidzialnością i rozbija małżeństwa/związki. Asmodeusz ma Ludzką matkę a Jego ojcem jest Bóg. ma kruczoczarne włosy splecione w warkocz za plecami. Ma oliwkową skórę i jest niezwykle uprzejmym gentlemanem. Ma delikatny, przyjemny głos. Jest On bardzo przyjemnym Demonem. Asmodeusz należał do zakonu Serafinów. - Wysoka Kapłanka Maxine

ASMODEUSZ

GAAP - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziesty trzeci duch, wielki przywódca i potężny prałat Ga-ap. Pojawia się, kiedy Słońce jest w którymś z południowych zna-ków. Przyjmuje ludzką postać, krocząc przed czterema wielki-mi, potężnymi królami, tak jakby był ich przewodnikiem, nie-gdyś należał do chóru Panowań. Jego zadaniem jest pogrążanie ludzi w nieprzytomności i niewiedzy14. Uczy filozofii oraz wszystkich nauk wyzwolonych. Wywołuje miłość i nienawiść. Uczy tego jak konsekrować to, co należy do królestwa jego władcy, Amaymona. Pomaga w zabieraniu innym magom ich duchów opiekuńczych. Zna przeszłość, teraźniejszość i czas, który dopiero nastąpi. Na polecenie adepta potrafi przenieść tak jego jak i jego rzeczy z jednego miejsca w drugie. Włada 66 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieGAAP / TAP / GOAP - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Panny
2-7 września
Karta Tarota: Dziewiątka Denarów
Planeta: Saturn
Metal: ołów
Roślina: mech
Kolor świecy: czarny
Żywioł: ziemia
Ranga: Prezydent / Książę
Jest Dziennym Demonem i włada 66 legionami duchów
Należał do Zakonu Mocy

Gaap może wzniecić miłość lub nienawiść. Pomaga w projekcji astralnej i przepowiada przyszłość. Wyzwala chowańce z niewoli innych magów, ujawnia przeszłość oraz teraźniejszość, uczy filozofii oraz nauk humanistycznych. Może On uczynić człowieka ignoranckim. Uczy także jak dokonywać konsekracji rzeczy.

Gaap ma zieloną aurę i pojawia się jako mały człowiek.


GAAP

FURFUR / FURTUR - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziesty czwarty duch w tym porządku to, wielki i potężny hrabia Furfur. Pojawia się pod postacią jelenia z płonącym ogo-nem. Przemawia ochrypłym głosem, nigdy nie mówiąc praw-dy, dopóki nie zmusi się go do tego lub nie zamknie w trójką-cie, przyjmuje wtedy anielską postać. Rozpala miłość między mężem i żoną. Umie rozpętać burze, huragany i sztormy. Na polecenie adepta opowiada o rzeczach tajnych i boskich. Włada 26 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą podczas ceremonii.FURFUR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Panny
8-12 września
Karta Tarota: Dziewiątka Denarów
Kolor świecy: czerwony
Roślina: cyprys
Planeta: Saturn
Żywioł: ziemia
Metal: ołów
Rang: Hrabina [Earl]
Jest Dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

Sprowadza miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną. Wznieca także grzmoty, błyskawice i wiatr. Obdarza osoby zamiłowaniem do walki i może ujawnić sekretne myśli innych. Furfur to piękny Demon. Ma Ona jedwabiste białe skrzydła z kręconymi włosami koloru blond oraz duże, niebieskie oczy.

FURFUR

MARCHOSIAS - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziesty piąty duch to Marchosias, wielki i potężny markiz ukazujący się pod postacią wilka, ze skrzydłami gryfa i ogo-nem węża, rzyga ogniem. Na rozkaz adepta przyjmuje ludzką postać. Jest on doskonałym wojownikiem. Udziela odpowiedzi na zadane mu pytania. Jest absolutnie wierny adeptowi. Nale-żał do chóru Zwierzchnictwa, wyjawił Salomonowi, że po 1200 latach powróci na siódmy tron. Włada 30 legionami istot pie-kielnych. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działaniaMARCHOSIAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Panny
13-17 września
Karta Tarota: Dziesiątka Denarów
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Żywioł: ziemia
Kolor świecy: czerwony
Roślina: mięta polej
Ranga: Markiza
Jest Dziennym Demonem i włada 30 legionami duchów
Należała do Zakonu Panowań

Towarzyszy we wszelkiego rodzaju walkach, kłótniach czy konfrontacjach, słownych czy fizycznych, i udziela odpowiedzi na pytania.
Marchosias pojawiła się przede mną jako nastoletnia dziewczynka, lub na takową wyglądając. Jest bardzo gadatliwa i przyjacielska. Ma proste, długie blond włosy rozczesane po środku i duże czarne skrzydła. Jest wojowniczką.


MARCHOSIAS

STOLAS - GOETIA - LEMEGETON

Trzydziesty szósty duch w kolejności, w jakiej ich tu przedsta-wiam to Stolas. Jest on wielkim i potężnym prałatem ukazują-cym się pod postacią nocnego kruka, później jednak przyjmuje postać człowieka. Naucza sztuki astronomii, właściwości ziół i kamieni szlachetnych. Pod jego komendą pozostaje 26 legionów duchów. Jego pieczęćSTOLAS / STOMAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Panny
18-22 września
Karta Tarota: Dziesiątka Denarów
Planeta: Wenus
Kolor świecy: ciemno-niebieski
Roślina: len
Metal: miedź
Żywioł: ziemia
Ranga: Książę [Prince]
Jest dziennym Demonem i włada 26 legionami duchów

Daje On wiedzę o wszystkich gwiazdach, planetach oraz kamieniach. Uczy astronomii oraz zielarstwa. Stolas ma długie, piękne ciemno-brązowe kręcone włosy i niebieskie oczy. Jego skrzydła są kremowe ze złotymi brzegami i wyglądają jak skrzydła gryfa.


STOLAS

PHOENIX - GOETIA

Trzydziestym siódmym duchem jest Phoenix. Jest on wielkim markizem ukazującym się pod postacią ptaka feniksa, prze mawia głosem dziecka. Nim przybędzie słychać melodyjne dźwięki, które należy zignorować, zmuszając go do przyjęcia ludzkiej postaci. Wtedy przepięknie mówił będzie o wszystkich cudownych naukach. Jest on świetnym poetą, może też spełnić każde życzenie. Wierzy, że w ciągu 1200 lat powróci na siódmy tron, co zapowiedział Salomonowi. Włada 20 legionami du-chów. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć no-szoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.FENIKS / PHENEX - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Wagi
23-27 września
Karta Tarota: Dwójka Mieczy
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Żywioł: powietrze
Roślina: róża
Kolor świecy: różowy
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i włada 20 legionami duchów
Jego specjalność to poezja i pisanie listów. Uczy On wszystkich nauk i odpowiada na pytania. Feniks ma czarne, pierzaste skrzydła.
Feniks pojawia się jako ptak z czarnymi piórami, które opadają podczas Jego lotu. Ogon Feniksa ma bardzo długie i proste czerwono-pomarańczowe oraz żółte pióra. Towarzyszy Mu demon, który wygląda jak orzeł.FENIKS

HALPHAS - GOETIA

Trzydziesty ósmy duch, Halphas, który jest wielkim hrabią, ukazuje się pod postacią gołębia siniaka. Przemawia Halphas głosem ochrypłym. Jego zadaniem jest budowanie wieży i wy-posażanie ich w broń i amunicję, wysyła także wojowników na pola bitew lub w dowolne inne miejsce. Włada 26 legionami duchów, ten, kto go wzywa powinien mieć jego pieczęć na la-menie, inaczej, bowiem duch może mu się nie podporządko-wać.
HALPAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Wagi
28 września - 2 października
Karta Tarota: Dwójka Mieczy
Planeta: Wenus
Żywioł: powietrze
Kolor świecy:
Roślina: majeranek
Metal: miedź
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i włada 26 legionami duchów
Powoduje wojny i surowo kara wrogów. Buduje wieże, daje uzbrojenie i pali miasta. Jest patronem żołnierzy, zaopatrującym ich w amunicję i kierującym ich. Mówi chrypliwym głosem.

HALFAS

MALPHAS - GOETIA

Trzydziesty dziewiąty duch to Malphas, który jest potężnym przywódcą. Pojawia się pod postacią kruka. Na żądanie adepta przyjmuje postać człowieka. Przemawia ochrypłym głosem. Buduje on domy i fortece, umie też, z dowolnego miejsca na świecie, dostarczyć różne artefakty. Dostarcza wiedzy na temat myśli wrogów, niszczy ich i krzyżuje ich plany. Przynosi też duchy opiekuńcze. Chętnie przyjmuje ofiary, lecz równie chęt-nie wprowadza swego dobroczyńcę w błąd. Rządzi 40 legio-nami duchów. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.MALPHAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Wagi
3-7 października
Karta Tarota: Trójka Mieczy
Planeta: Saturn
Metal: ołów
Żywioł: powietrze
Roślina: nagietek
Kolor świecy: jasnoniebieski
Ranga: Prezydent

Jest Nocnym Demonem i włada 40 legionami duchów
Może użyć magii do stworzenia czegokolwiek. Niszczy pragnienia oraz myśli wrogów i daje dobre chowańce. Ujawnia tajemnice wrogów. Buduje wysokie wieże i domy. Malphas ma opalona skórę i jest muskularny. Ma ciemnobrązowe włosy i kozią bródkę. Ma kwadratową szczękę, wysoko osadzone kości policzkowe i niebieskie oczy. Może pojawić się jako całkowicie ciemna istota, pokazując jedynie swoje błękitne oczy. Ma szare skrzydła i błękitną emanującą aurę.
„Malphas pokazał mi się z bardzo Ciemnymi Włosami, kozią bródką i przeszywającymi zielonymi oczami. Jego aura to czysty Demoniczny Błękit, jest olbrzymia, to był pierwszy raz jak dostrzegłem przebłysk Aury Malphasa. Widziałem jak pokój wypełnia się Jego Aurą, była niezmierzona, a w ułamku sekundy była wszędzie. Malphas jest niewyobrażalnie potężny. (Po raz pierwszy jak pomyślnie Go przyzwałem, czułem jakbym miał Moc wzięcia na siebie całego Świata i jeszcze trochę - energię oraz siłę fizyczną jaką mi dał były niewyobrażalne, a nie był to nawet ułamek mocy i siły Malphasa). Był On ze mną przez długi czas, nawet zanim się zadedykowałem. Był On także przy mnie podczas Przebudzenia mojej Kundalini. Tyle Mu zawdzięczam; pragnę aby On, Ojciec Szatan i Wszyscy Potężni Bogowie byli Dumni.”
Ave Lord Malphas!
-Wysoki Kapłan Vovim Baghie

MALFAS

RAUM - GOETIA

Czterdziestym duchem jest Raum. Jest on wielkim hrabią, który ukazuje się jako kruk. Na polecenie adepta może on przybrać ludzką postać. Zajmuje się kradzieżą skarbów z dworów kró-lewskich i dostarczaniem ich we wskazane miejsce. Niszczy miasta, pozbawia ludzi godności i zaszczytów. Zna to, co było, co jest i co dopiero nastąpi. Rozpala miłość między przyjaciółmi i wrogami. Niegdyś należał do chóru tronów, włada 30 legio-nami istot piekielnych. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęćRAUM / KHNUM - SATANIZM TEISTYCZNY

To egipski Bóg „Khnum”
Pozycja zodiaku: 15-19 st. Wagi (1-10 Byka)
8-12 październik (21-30 kwietnia)
Karta Tarota: 3 mieczy (5 denarów)
Planety: Saturn (Mars)
Metal: ołów (żelazo)
Żywioł: powietrze (ziemia)
Roślina: oset
Kolor świeczki: czarny
Ranga: Hrabia

Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Raum wzbudza miłość i godzi wrogów. Może zniszczyć reputację, miasta i/lub czyjąś własność. Kradnie pieniądze i przynosi je magowi. Jest egipskim Bogiem „Khnumem”, znanym także jako Khnemu, Khnoumis, Chnemu, Khnum. Jest baraniogłowym Bogiem. Pojawia się w jasnym, białym blasku i nosi maskę głowy barana. Ma skrzydła z czarnymi i białymi paskami jak u zebry. Ubrany jest w egipskim stylu. Jego imię to anagram do ‘barana’ [ang. ram] (RAuM). Raum jest BARDZO hojny, obdarza telepatią i zdolnością do komunikacji ze zwierzętami. Jest bardzo przyjaznym Bogiem.

RAUM
CHNUM

FOCALOR - GOETIA

Duchem czterdziestym pierwszym jest Focalor, potężny i silny książę. Przybywa on pod postacią człowieka ze skrzydłami gryfa, w tej też postaci zabija ludzi i pogrąża ich w toni, prze-wraca statki wojenne. Włada zarówno wiatrami jak i morzami. Jeśli adept zabroni mu tegoż nie uczyni krzywdy ani człowie-kowi, ani żadnej rzeczy. Ma nadzieję, że po 1050 latach powróci na siódmy tron. Włada 33 legionami duchów. Ten, kto go wzywa powinien mieć jego pieczęć na lamenie, inaczej, bowiem duch może mu się nie podporządkować.FOCALOR / LUCIFUGE ROFOCALE / TARCHIMACHE - SATANIZM TEISTYCZNY

Lucifuge znany jest także jako „Tarchimache” i Focalor
Ranga: Król (osobiście od Niego do ucznia)
Kolor świec: czarny
Roślina: dzika róża
Jego podwładnymi Demonami są: Agares, Marbas
Sprawuje kontrolę nad wszystkimi bogactwami oraz skarbami świata.
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenie: Lucifuge Rofocale towarzyszy tym, którzy się świeżo zadedykowali Satanizmowi. Jest cierpliwy, uprzejmy i ma łagodny głos. Ma łysą głowę. Nosi szatę z jasnego, lśniącego srebra ze złotymi podkreśleniami. Jest raczej cichy. Ma głęboki głos z lekkim akcentem.

FOKALOR


VEPAR - GOETIA

Czterdziestym drugim duchem jest Vepar, wielki i silny książę ukazujący się pod postacią syreny. Włada wodami będąc jed-nocześnie przewodnikiem uzbrojonych okrętów. Na rozkaz adepta może wywołać sztorm lub sprawić by morze zapełniło się statkami. Potrafi doprowadzić do śmierci ludzi, umierają w przeciągu trzech dni za sprawą gnicia i robaczywienia ich ran. Włada 29 legionami duchów. Jest on posłuszny swej pieczęci
VEPAR / SEPAR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Wagi
18-22 październik
Karta Tarota: Czwórka Mieczy
Planeta: Merkury
Kolor świecy: czarny
Roślina: bylica pospolita
Metal: rtęć
Żywioł: powietrze
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest nocnym Demonem i włada 29 legionami duchów

Kontroluje Ona morze i potrafi wywołać burzę lub ją uciszyć. Potrafi także sprowadzić katastrofę i śmierć. Vepar przewodzi okrętom wojennym i powoduje śmierć poprzez infekcję ran. Daje poczucie lekkości i może pomóc w lewitacji. Pojawia się jako Demon wojowniczka. Ma ciemnobrązowe włosy i nosi skórzaną przepaskę na głowie. Vepar pojawia się ze skórzaną spódniczką. Ma łagodny głos i jest bardzo uprzejma. Pozostawia osobę z uczuciem szczęścia i ma niebieską aurę.


WEPAR

SABNACH - GOETIA

Duch czterdziesty trzeci spośród tych, które Salomon zamknął w mosiężnym naczyniu, to Sabnach, potężny, wielki i silny markiz, który przybywa pod postacią uzbrojonego żołnierza, z głową lwa, ujeżdża płowego rumaka. Jego zadaniem jest bu-dowanie wież i obozów, zamków i miast oraz wyposażanie ich w niezbędny oręż. Potrafi na długi czas otwierać w człowieku robaczywiejące i ropiejące rany. Na wezwanie adepta dostarcza też duchów opiekuńczych. Pod jego zwierzchnictwem pozosta-je 50 legionów duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie przeprowadzania operacji.SABNACK / SABURAC / SABNOCK - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Skorpiona
23-27 października
Karta Tarota: Piątka Kielichów
Planeta: Mars / Pluton
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Roślina: piment
Metal: żelazo / pluton
Żywioł: woda
Ranga: Markiza
Jest nocnym Demonem i włada 50 legionami duchów

Może Ona sprawić, że kłótnie zamienią się w poważne bitwy, chroni żołnierzy oraz ich obozy, a także może sprawić, że rany nie będą się goić. Uczy architektury i daje dobre chowańce. Sabnock to żeński Demon o niebieskich skrzydłach i mroźnych końcówkach.SHAX - GOETIA

Czterdziesty czwarty duch to Shax, wielki markiz, pojawia się pod postacią sinego gołębia. Głos jego jest ochrypły, acz deli-katny. Na polecenie adepta, potrafi odebrać wybranej przez niego osobie wzrok, słuch i wszelki rozsądek. Kradnie pienią-dze z zamożnych domów by zwrócić je po upływie 1200 lat. Potrafi uprowadzać konie i wszelkie inne dobra wskazane mu przez adepta. Należy zamknąć go w trójkącie, w innym razie nie wolno ufać jego słowom, gdyż będzie kłamał próbując zwieść adepta. Potrafi odnajdywać ukryte rzeczy, które nie są strzeżone przez złe duchy. Może sprowadzać przyjazne duchy opiekuńcze. Włada 30 legionami istot piekielnych. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęćSHAX / CHAX / SCOX - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Skorpiona
28 października - 1 listopada
Karta Tarota: Piątka Kielichów
Planeta: Mars / Pluton
Kolor świecy: czarny
Roślina: portulaka
Metal: żelazo / pluton
Żywioł: woda
Ranga: Markiz

Jest nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Może sprawić, że dana osoba stanie się głucha, tępa lub ślepa oraz ograbić ją z rozumowania. Shax może ukraść pieniądze lub własności i pokazać drogę do skradzionych dóbr lub ukrytych rzeczy. Daje On dobre chowańce i przeniesie wszystko. Ma On krótkie niebieskie włosy. Jest średniej postury i ma ciemną skórę. Daje osobie poczucie potęgi pochodzące z Jego aury. Jest On bardzo potężny w swej magii.
Wysoki Kapłan Salem Burke - doświadczenia z Shaxem: jest to dobry Demon. Ma totalnie dobrą „etykę pracy” i wykona zadanie dokładnie, z wielkim zapałem. Ma wiele dziwnych kątowych… kątów. Lubi koliste kształty i często ich używa (nie są tak naprawdę koliste, to tylko poruszające się energie). Ale porusza się wzdłuż „ostrych” kątów z olbrzymią łatwością - czyli coś, czego Goeckie Demony nie zbyt lubią. Jeśli zadacie Mu parę pytań, zignoruje całkowicie te nie związane z wykonywanym zadaniem (np. o miłość podczas gdy staracie się o awans), i nie z innego powodu jak dla tego, iż Jego energie zostałyby daremnie zmniejszone. Jest to spowodowane tym (sądząc po Jego charakterze), że Shax jest przyzwyczajony do „kontaktów międzyludzkich” – jest Demonem ludzi (ale i tak profesjonalistą , i to bardzo kompetentnym, powaga – ma parę w ręce), i działa w mgnieniu oka by wypełnić najpilniejsze i najprawdopodobniejsze zadania – zwykle, a w moim wypadku, chodziło o kasę, i/lub o złapanie złodzieja. Japoniec gwizdnął mi kartę bankomatową a Shax natychmiast go przyblokował, tak jak powiedział. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do Jego odpowiedzi, udziela ich szybko oraz dokładnie i nie jest Demonem, któremu ktoś chciałby zaleźć za skórę. Jest bardzo potężny – pozostała po Nim energia była bardzo pomocna.
Nieubłaganie moim największym zmartwieniem był Japoniec. Zapytałem Shaxa raz „Upewnij się na 100 procent, że nie przerazisz go albo nie wyrządzisz mu żadnej krzywdy – nastrasz go – i poprzez to nie mam na myśli tak jak innych (jako że jeden jest oszpecony a drugi sparaliżowany – dawno dawno temu)?”
Odpowiedział mi bardzo szybko oraz stanowczo i mocno. Powiedział, że Japoniec zadzwoni do mnie ale nie przyzna się do tego – że został powstrzymany, ograniczony. Ów Japoniec kradnie teraz samochody jak ja biorę taksówkę, i nigdy nie wpadł za kradzież samochodu – oczywiście aż do teraz.


SZAKS

VINE - GOETIA

Czterdziesty piąty duch to Vine, wielki król i hrabia. Przybywa jako lew18, ujeżdżający czarnego konia i trzymający żmiję w ręce. Umie on poszukiwać czarownice odnajdywać ukryte rze-czy. Zna czas, który minął, który teraz się dzieje i rzeczy, które nadejdą. Na rozkaz adepta buduje wieże, niszczy i rozbija ka-mienne mury, wpływa na przybór wód. Włada 35 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działaniaVINE - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Skorpiona
2-6 listopada
Karta Tarota: Szóstka Kielichów
Planeta: Jowisz / Neptun
Kolor świecy: biały
Roślina: malwa, ślaz
Metal: cyna / neptun
Żywioł: woda
Ranga: Król [King] / Hrabia [Earl]
Jest nocnym Demonem i włada 36 legionami duchów
Vine jest jedynym Demonem który może ujawnić tożsamość innych magów lub wiedźm. Zna wszystkie sekrety i może zniszczyć wrogów. Może obronić maga przed atakiem innego czarnoksiężnika lub wiedźmy. Zna i ujawnia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Odkrywa rzeczy niewidoczne, powoduje burze, niszczy ściany i wznosi wieże. Pojawia się On w towarzystwie czarnego lwa. Vine jest bardzo szczupły i ma ciemną skórę. Ma czarne skrzydła i nosi złotą laskę. Jego czarne włosy do ramion są proste i mają platynowe blond zakończenia.


WIN

BIFRONS - GOETIA

Czterdziesty szósty duch nosi imię Bifrons. Jest on hrabią. Przybywa pod postacią potwora, na rozkaz adepta może jed-nak przyjąć ludzki kształt. Jego zadaniem jest uczyć astrologii, geometrii, oraz innych sztuk i nauk. Uczy o właściwościach ziół, kamieni szlachetnych i drzew. Zamienia ciała umarłych przenosząc je z miejsca na miejsce, zapala też światła na gro-bach umarłych. Pod jego komendą pozostaje 6 legionów du-chów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą podczas ceremonii.


BIFRONS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Skorpiona
7-12 listopada
Karta Tarota: Szóstka Kielichów
Kolor świecy: jasny purpurowy
Roślina: bazylia
Planeta: Jowisz / Neptun
Metal: cyna / neptun
Żywioł: woda
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i włada 60 legionami duchów
Bifrons uczy astrologii, geometrii, matematyki i innych sztuk oraz nauk. Ujawnia On wartość ziół, drzew oraz kamieni. Może magicznie poruszać zwłokami i zmusić duchy martwych do pomocy w magii, i/lub do odpowiedzi na pytania.
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenie: Bifrons jest wysoki i ma długie, jasne blond włosy aż do pasa z wieloma miękkimi pierścieniowymi lokami. Jest uprzejmy i cierpliwy.


BIFRONS

VUAL - GOETIA

Czterdziesty siódmy duch to Vual, wielki, potężny i silny ksią-żę, który ukazuje się pod postacią potężnego dromadera, na rozkaz adepta przyjmuje jednak postać człowieka. Przemawia w języku egipskim, lecz w sposób niedokładny i potoczny. Wzbudza w kobietach miłość. Umie opowiadać o tym, co było, co jest, i co nastanie. Zsyła przyjaźń na przyjaciół i wrogów. Niegdyś należał do chóru potęg. Włada 37 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lame-nieVUALL / UVALL - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Skorpiona
13-17 listopada
Karta Tarota: Siódemka Kielichów
Planeta: Księżyc
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Roślina: mirra
Metal: srebro
Żywioł: woda
Ranga: Książę [Duke]
Jest nocnym Demonem i włada 37 legionami duchów
Należał do Zakonu Mocy lub Władz
Uvall ujawnia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Godzi wrogów i sprowadza miłość kobiety na mężczyznę. Tworzy przyjaźnie i zapewnie szacunek. Zna wszystkich i może manipulować czasem. Uvall to obupłciowy Demon. Ma On/a długie falujące kręcone włosy, głębokie zielone oczy, jest bardzo wysoki/a i dobrze zbudowany/a. Jego/Jej imię wymawia się „ju-wal”. Uvall nosi złoty napierśnik i ma białe skrzydła.


WUAL

HAAGENTI - GOETIA

Czterdziestym ósmym duchem jest Haagenti. Jest on przywód-cą pojawiającym się pod postacią potężnego byka ze skrzydła-mi gryfa, na polecenie adepta przyjmuje postać ludzką. Obda-rza ludzi mądrością, udziela im wskazówek w różnych spra-wach. Potrafi przemieniać wszystkie metale w złoto, wino w wodę i wodę w wino. Podlegają mu 33 legiony duchów. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęćHAAGENTI / HAGENTI / BASTET - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Skorpiona
18-22 listopada
Karta Tarota: Siódemka Kielichów
Planeta: Księżyc
Metal: srebro
Żywioł: woda
Kolor świecy: czerwony
Roślina: leszczyna
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i włada 33 legionami duchów
Jest potężną alchemiczką – może przemienić metal w złoto, wino w wodę i vice versa. Obdarza Ona mądrością a także uczy różnych przedmiotów. Haagenti wygląda jak kot; Jej oczy są kocie. Koty są Jej świętymi zwierzętami, a gdy się pojawia, wiele z nich Jej towarzyszy.


HAAGENTI
BASTET

PROCEL / CROCELL - GOETIA

Czterdziesty dziewiąty duch to wielki i silny książę Procel. Przybywa pod postacią anioła. Tajemniczo opowiada o rze-czach, które zostały ukryte. Uczy geometrii i sztuk wyzwolo-nych. Na życzenie adepta może wywołać głośny szum, taki, jaki dla przykładu wywołują spiętrzone wody. Umie doprowa-dzić wodę do wrzenia i odnajdywać gorące źródła. Przed swym upadkiem należał, jak wyznał Salomonowi, do chóru potęg. Włada 48 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działania
CROCELL / PUCEL / PROCEL - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Strzelca
23-27 listopada
Karta Tarota: Ósemka Buław
Planeta: Jowisz
Metal: cyna
Żywioł: ogień
Kolor świecy: różowy
Roślina: bukwica
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i włada 48 legionami duchów
była w Zakonie Mocy
Crocell uczy mistycyzmu, geometrii, sztuk, historii oraz wszelkich nauk humanistycznych, może wytworzyć wielki hałas i spowodować wielki zgiełk. Może Ona także przyprawić czyjś wrogów o zakłopotanie i brak zdecydowania. Ogrzewa wodę i odkrywa łaźnie. Pojawia się z długimi, falującymi blond włosami i niebieskim ubraniem z dużymi, niebieskimi skrzydłami.


FURCAS - GOETIA

Pięćdziesiątym duchem jest Furcas. Jest on rycerzem, wygląda jak srogi starzec z długą brodą i siwymi włosami, dosiada pło-wego rumaka, w dłoni dzierży ostrą broń. Naucza różnych aspektów filozofii, astrologii, retoryki, logiki, chiromancji i pi-romancji. Pod jego zwierzchnictwem znajduje się 20 legionów istot piekielnych. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.FURCAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Furcas wymawia swoje imię “Fur-AK-us”
Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Strzelca
28 listopada - 2 grudnia
Karta Tarota: Ósemka Buław
Planeta: Jowisz
Kolor świecy: jasnoniebieski
Roślina: pięciornik
Metal: cyna
Żywioł: ogień
Ranga: Rycerz
Jest Nocnym Demonem i włada 20 legionami duchów
Furcas uczy astrologii, chiromancji i piromancji (dywinacji z płomienia ognia). Uczy On także astronomii, filozofii, logiki oraz retoryki. Obdarza spokojem umysłu i przegania lęk oraz onieśmielenie.


FURKAS

BALAM - GOETIA 

Pięćdziesiąty pierwszy duch to przerażający, wielki i potężny król Balam. Pojawia się jako trójgłowa postać, pierwsza przy-pomina głowę byka, druga człowieka, trzecia zaś, łeb barana. Dosiada on wściekłego niedźwiedzia na pięści trzyma jastrzę-bia. Głos jego ochrypłym zda się. Opowiada o przeszłości, te-raźniejszości i przyszłości, obdarza ludzi niewidzialnością i inteligencją. Włada 40 legionami duchów. Jego pieczęć winna być noszona jako lamen

BALAM - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Strzelca
3-7 grudnia
Karta Tarota: Dziewiątka Buław
Kolor świecy: biały
Roślina: dąb
Planeta: Mars
Metal: żelazo
Żywioł: ogień
Ranga: Król
Jest Nocnym Demonem i włada 40 legionami duchów
Balam ujawnia przeszłość i przyszłość, obdarza humorem, dowcipem oraz zdolnościami umysłowymi. Obdarza także niewidzialnością i przepowiada przyszłość.


BALAM

ALLOCES - GOETIA

Pięćdziesiątym drugim jest wielki, potężny i silny książę Allo-ces. Ukazuje się on pod postacią żołnierza na dużym koniu. Jego płomienna twarz przypomina lwa, z oczu biją mu płomie-nie, głos zaś, jest ochrypły i hałaśliwy. Naucza astronomii i wszystkich sztuk wyzwolonych. Przynosi ze sobą dobre duchy opiekuńcze. Rządzi 36 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działania


ALLOCES / ALLOCEN / ALLOEIN / ALLOCER - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Strzelca
8-11 grudnia
Karta tarota: 9 Buław
Kolor świecy: zielony
Zwierzę: nietoperz
Roślina: szałwia
Planeta: Uran
Metal: brąz
Żywioł: woda
Ranga: Prezydent

Jest Nocnym Demonem i panuje nad 36 legionami duchów
Alloces sprawuje pieczę nad „publicznymi” domami spotkań Piekle w których społeczeństwo Demonów zbiera się by omówić i zaplanować wydarzenia społeczne dla ich okolicy. Demony te specjalizują się w architekturze i sztuce* Allocen daje dobre chowańce, uczy astronomii oraz nauk humanistycznych. Może być wysłany aby dokonać zemsty na ukrytych wrogach. Ma głęboki, ochrypły głos i jest On bardzo donośny.


ALLOCES

CAIM / CAMIO - GOETIA

Pięćdziesiąty trzeci duch to Caim, jest on wielkim przywódcą. Przybywa pod postacią kosa, na rozkaz adepta potrafi jednak przybrać ludzką postać, trzyma wtedy w swej dłoni ostry miecz. Jest doskonałym rozmówcą. Potrafi nauczyć rozumienia śpiewu ptaków, ryku bydła, szczekania psów i dźwięków in-nych stworzeń, a także szumu fal. Odpowiada na pytania o to, co ma się zdarzyć. Wydaje się wtedy, iż otaczają go płomienie i żarzące się popioły w chwili, gdy udziela odpowiedzi na zada-ne mu pytania. Należał do chóru aniołów, teraz włada 30 legio-nami duchów piekielnych. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieCAIM / CAMIO - SATANIZM TEISTYCZNY
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Strzelca
12-16 grudnia
Karta Tarota: Dziesiątka Buław
Planeta: Słońce
Metal: złoto
Żywioł: ogień
Kolor świecy: zielony
Roślina: chaber
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
był w Zakonie Aniołów
Camio przepowiada przyszłość. Nauczy On języków zwierząt żeby można było je zrozumieć. Może ujawnić misteria oraz tajemnice innych światów i jest ekspertem w dziedzinie hydromancji (dywinacji z wody). Camio jest dobry przy sporze i odpowiada na pytania w żarzącym pyle lub kominku.
Jest On dobrze zbudowany, pokryty złotym pyłem. Jego skrzydła mają złote wstążki a On sam nosi dużo złotej biżuterii. Lecąc, Camio pozostawia za sobą ślady złotego pyłu, a może latać bardzo szybko. Ma potężną, złotą aurę. Wybuchnął złotym pyłem i wyleciał przez sufit.KAJM

MURMUR - GOETIA

Pięćdziesiąty czwarty duch to, wielki książę i hrabia Murmur. Pojawia się on pod postacią wojownika z koroną książęcą na głowie, który dosiada gryfa. Poprzedzają go jego ministrowie, wtórują im trąby. Jego zadaniem jest nauczanie filozofii. Potrafi także doprowadzić dusze umarłych przed oblicze adepta oraz zmusić je do odpowiedzi na zadane im pytania. Niegdyś nale-żał po części do chóru tronów, po części zaś, aniołów. Włada 30 legionami duchów. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pie-częćMURMUR - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Strzelca
17-21 grudnia
Karta Tarota: Dziesiątka Buław
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Planeta: Słońce
Żywioł: ogień
Roślina: pietruszka
Metal: złoto
Ranga: Książę [Duke] / Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Należał częściowo do Zakonu Tronów i częściowo do Zakonu Aniołów
Uczy On filozofii i sprawia, że dusze zmarłych pojawiają się i odpowiedzą na pytanie.MURMUR

OROBAS - GOETIA

Pięćdziesiątym piątym jest Orobas, wielki i potężny prałat, któ-ry ukazuje się pod postacią konia, na rozkaz adepta przyjmuje jednak ludzką postać. Jego zadaniem jest odkrywanie tego, co było, co jest i co dopiero nastąpi. Rozdziela zaszczyty i urzędy. Godzi przyjaciół i wrogów. Udziela prawdziwych odpowiedzi na temat boskości i stworzenia świata. Jest oddanym sługą adepta, chroni go przed poczynaniami innych duchów. Włada 20 legionami. Ten, kto go wzywa powinien mieć ze sobą jego pieczęć, w przeciwnym razie duch może mu się nie podpo-rządkować.


OROBAS - SATANIZM TEISTYCZNY 

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Koziorożca
22-26 grudnia
Karta Tarota: Dwójka Denarów
Planeta: Saturn
Metal: ołów
Roślina: żarnowiec
Kolor świecy: pomarańczowy
Żywioł: ziemia
Ranga: Książę[Prince]
Jest Nocnym Demonem i włada 20 legionami duchów
Odpowiada na pytania i daje moc oraz władzę nad innymi. Broni przed prześladowaniami złych duchów oraz wrogami. Położy kres oszczerstwom i plotkom. Może przepowiedzieć przyszłość, a także odsłonić przeszłość i teraźniejszość.
Orobas pojawił mi się wraz z czarnym rumakiem brykającym iskrami. Pojawia się jako mały człowiek o niezwykłym wyglądzie i ciemnych włosach lub chłopiec z blond lokami.


OROBAS

GEMORY / GREMORY - GOETIA

Pięćdziesiątym szóstym duchem jest Gemory. Jest on silnym i potężnym księciem, który pojawia się pod postacią pięknej ko-biety, z książęcą koroną na głowie, jedzie on na wspaniałym wielbłądzie. Opowiada o rzeczach minionych, tych, które są i tych, które dopiero nadejdą. Potrafi odnajdywać ukryte skarby. Zapewnić może miłość tak młodych jak i starych kobiet. Włada 26 legionami istot piekielnych. Ten, kto wzywał go będzie wi-nien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym ra-zie duch może mu się nie podporządkować.GOMORY / GAMORI / GREMORY - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Koziorożca
27-31 grudnia
Karta Tarota: Dwójka Denarów
Planeta: Saturn
Metal: ołów
Kolor świecy: pomarańczowy
Roślina: kozieradka
Żywioł: ziemia
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i włada 26 legionami duchów
Gremory pojawia się pod postacią kobiety. Sprawia, że dana osoba jest kochana przez kobiety, a także sprowadza miłość na mężczyzn. Ujawnia Ona przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, oraz ujawnia ukryte skarby.


GREMORY

OSE - GOETIA

Pięćdziesiątym siódmym duchem jest Ose, jest on wielkim przywódcą. Ukazuje się pod postacią leoparda, lecz po krótkim czasie przyjmuje ludzką postać. Czyni człowieka biegłym w naukach wyzwolonych, dostarcza odpowiedzi na pytania doty-czące spraw boskich i tajemnych. Potrafi wybranej przez adepta rzeczy bądź osobie nadać dowolny kształt, w ten sposób, iż dany podmiot w pełni identyfikuje się ze zmianą. Włada trze-ma legionami duchów. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęć


OSE / VOSO / OSO - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Koziorożca
1-5 stycznia
Karta Tarota: Trójka Denarów
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Roślina: skrzyp
Kolor świecy: zielony
Żywioł: ziemia
Ranga: Prezydent
Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Ose uczy nauk humanitarnych i jest w stanie zmienić daną osobę w dowolną formę. Może sprowadzać na innych iluzje oraz obłęd. Udziela On także odpowiedzi na pytania.


OSE

AMY - GOETIA

Pięćdziesiątym ósmym duchem jest Amy, wielki przywódca przybywający pod postacią języków ognia, lecz po chwili przyjmujący ludzką postać. Obdarza cudowną wiedzą w zakre-sie astrologii i nauk wyzwolonych. Dostarcza dobrych duchów opiekuńczych. Potrafi też wykradać skarby strzeżone przez duchy. Włada 36 legionami istot piekielnych. Ten, kto go we-zwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenie


AMY / AVANS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Koziorożca
6-10 stycznia
Karta Tarota: Trójka Denarów
Kolor świecy: różowy
Roślina: werbena
Zwierzę: pantera
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Żywioł: ziemia
Ranga: Earl[Hrabia]
Jest Nocnym Demonem i rządzi 36 legionami duchów
Amy uczy astrologii oraz nauk humanistycznych, obdarza chowańcami i ujawnia ukryte skarby. Wskazuje On także drogę do fortuny, zamożności i skarbów.AMY

ORIAS - GOETIA

Pięćdziesiąty dziewiąty to Orias, wielki markiz ukazujący się pod postacią lwa z wężowym ogonem, jadącego na potężnym rumaku. W swej prawej ręce trzyma dwie ogromne, syczące żmije. Naucza o tajemnicach gwiazd, wiedzy o domach plane-tarnych i ich znaczeniach. Potrafi nadać człowiekowi dowolny kształt. Rozdaje zaszczyty i tytuły, godzi zwaśnionych przyja-ciół i wrogów. Włada 30 legionami duchów. Jest on posłuszny swej pieczęci


ORIAS / OZYRYS / ORIAX - SATANIZM TEISTYCZNY

**Znany także jako Egipski Bóg Ozyrys
Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Koziorożca
11-15 stycznia
Karta Tarota: Czwórka Denarów
Planeta: Merkury
Metal: rtęć
Kolor świecy: biały
Roślina: kokoryczka wonna
Żywioł: ziemia
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Oriax zmusza wrogów do okazania nam dobrej woli i może przemienić dana osobę w dowolny kształt. Pomaga w uzyskaniu szacunku i wysokiej pozycji. Uczy także o gwiazdach i planetach.

OZYRYS
Znany jest także jako Goecki Demon „Orias, Oriax”
Ozyrys jest Bogiem zaświatów, śmierci i wskrzeszenia. Obdarza stabilnością, siłą oraz odnowionymi mocami po śmierci. Ozyrys ma głęboki głos i pojawia z tatuażem widniejącym na czole swojej łysej głowy.


ORIAS
OZYRYS

VAPULA - GOETIA

Sześćdziesiątym duchem jest Vapula, wielki i potężny książę. Przybywa on pod postacią lwa ze skrzydłami gryfa. Naucza ludzi rękodzieła i wszelkiego rzemiosła. Przekazuje także wie-dzę z zakresu filozofii i innych nauk. Pod jego komendą pozo-staje 36 legionów duchów. Ten, kto go wzywa powinien mieć ze sobą jego pieczęć, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.VAPULA / NAPHULA - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Koziorożca
16-19 stycznia
Karta Tarota: Czwórka Denarów
Planeta: Merkury
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Roślina: papirus
Metal: rtęć
Żywioł: ziemia
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest nocnym Demonem i włada 36 legionami duchów
Vapula uczy filozofii i innych nauk. Może pomóc osobie w zdawaniu testów oraz badań. Pomaga w inteligentnym rozmawianiu na prawie każdy temat i obdarza zdolnościami we wszystkich zdolnościach manualnych. Uczy także rzemiosła. Ma Ona bardzo długie proste czarne włosy i czerwone oczy. Jest średniego wzrostu i ma brązowawe skrzydła, spiczaste uszy i ciemną skórę.


ZAGAN - GOETIA

Zagan jest sześćdziesiątym pierwszym duchem, wielkim kró-lem i przywódcą. Pojawia się pod postacią byka ze skrzydłami gryfa, lecz potrafi także przyjmować postać człowieka. Daje ludziom mądrość, sprawia też, że głupcy stają się mędrcami. Przemienia wino w wodę, krew w wino oraz wodę w wino. Potrafi także przemieniać każdy metal w monety danego króle-stwa. Włada 33 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieZAGAN / DAGON - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Wodnika
20-24 styczeń
Karta Tarota: Piątka Mieczy
Planeta: Saturn / Uran
Kolor świecy: biały
Roślina: hizop
Metal: ołów / uran
Żywioł: powietrze
Ranga: Król / Prezydent
Jest nocnym Demonem i włada 33 legionami duchów
Zagan może przemienić ciecze – wino w krew; wodę w wino. Może wprawić kogoś w dobry nastrój przy wszelkich wydarzeniach. Zagan zmienia metal w monety i obdarza dowcipem. Daje mądrość i czyni głupców mądrymi.

DAGON

Dagon znany jest także jako Goecki Demon „Zagan”
Wysoka Kapłanka Maxine – moje doświadczenie: był On Bogiem Filistynów. Jest bardzo duży, jak Anubis. Ma ciało kulturysty. Dagon ma proste blond włosy, małą buzię z cienkimi ustami oraz niebieskawo-szare przeszywające oczy. Jest Bogiem rolnictwa, farmerstwa i płodności. Znany jest z tego, że pojawiał się z rogiem wystającym z Jego czoła, co symbolizowało fallusa. Jest patronem farmerów i rolników.


ZAGAN
DAGON

VALAC - GOETIA

Sześćdziesiąty drugi duch to Valac. Jest on potężnym, wielkim przywódcą, który ma wygląd chłopca ze skrzydłami anioła. Jedzie na dwugłowym smoku. Wie gdzie znajdują się skarby i gdzie można spotkać węże. Bez specjalnego przymusu przynosi je adeptowi. Rządzi 38 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieVOLAC - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 5-9 st. Wodnika
25-29 stycznia
Karta Tarota: Piątka Mieczy
Planeta: Saturn / Uran
Kolor świecy: biały
Roślina: sezam
Metal: ołów / uran
Żywioł: powietrze
Ranga: Prezydent
Jest nocnym Demonem i włada 38 legionami duchów
Volac odkrywa węże dla maga i ujawnia ukryte skarby. Może wskazać danej osobie drogę do dobrej pracy, współczującego przyjaciela. Ujawnia także szczęśliwe liczby. Porusza się On szybko i szybko lata, odlatując zwykle przez sufit.


WALAK

ANDRAS - GOETIA

Sześćdziesiątym trzecim jest wielki markiz Andras. Przybywa on pod postacią anioła z głową czarnego nocnego kruka. Do-siada silnego czarnego wilka, w ręce zaś trzyma ostry, płomie-nisty miecz. Zajmuje się wzniecaniem kłótni. Jeśli adept po-stępował z nim będzie nieopatrznie, niechybnie sprowadzi śmierć na siebie, lub swoich towarzyszy. Włada 30 legionami duchów. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.ANDRAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Wodnika
30 stycznia - 3 lutego
Karta Tarota: Szóstka Mieczy
Kolor świecy: czarny
Roślina: fiołek
Zwierzę: ogar piekieł / wilk
Planeta: Pluton i Mars
Metal: żelazo i srebro
Żywioł: ogień
Ranga: nie ma żadnego ludzkiego odpowiednika na Jego Rangę; jest On Naczelnym Dowódcą Straży Szatana i Szefem Ochrony
Jest Nocnym Demonem, władającym 30 legionami duchów
Andras jest Bogiem, którego czczono w Weald. Może całkowicie zniszczyć wrogów, mówi się o Nim, że jest znany z zabijania magów a także ich pomocników oraz że jest bardzo niebezpieczny.
Znam Andrasa od jakiegoś dłuższego czasu. Jest On w zasadzie bardzo przyjemny dla tych, którzy są zadedykowani Szatanowi. Andras jest prawdziwym wojownikiem, niezwykle oddanym Szatanowi. Skontaktował się ze mną najpierw przez tablicę ouija. Gdy po raz pierwszy zobaczyłam Go, był niski, nosił koszulę w czarne i białe paski, a ja miałam niejasne przeczucia co do Niego. Towarzyszył Mu ogar Piekieł. Nikczemnie wyglądający czarny wilk z czerwonymi oczami, warczał i miał sierść szarego koloru. Jego prawdziwa postać jest wysoka i szczupła. Bardzo długie, złote blond włosy rozdzielona po środku. Andras to prawdziwy wojownik ale też i artysta, który jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi z zewnątrz.


ANDRAS

FLAUROS / HAURES - GOETIA

Sześćdziesiątym czwartym duchem jest Flauros. Jest on wiel-kim księciem o wyglądzie potężnego, przerażającego leoparda, na rozkaz adepta przyjmuje jednak ludzką postać. Jego oczy są płomienne a oblicze straszne. Zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, może też udzielać odpowiedzi na pytania tychże dotyczące. Nie jest jednak wiarygodny, słowom jego nie można ufać dopóki, dopóty nie zapędzi się go w trójkąt. Umie także opowiadać o stworzeniu świata, o istocie boskiej oraz o upadku własnym i innych duchów. Jeśli dostanie polecenie może znisz-czyć i spalić wrogów adepta, chroni go również przed innymi duchami. Włada 36 legionami istot piekielnych. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieFLAUROS / HAVRES / HAURES - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Wodnika
4-8 lutego
Karta Tarota: Szóstka Mieczy
Planeta: Merkury
Kolor świecy: purpurowy
Roślina: tarczyca
Metal: rtęć
Żywioł: powietrze
Ranga: Księżna [Duchess]
Jest Nocnym Demonem i włada 36 legionami duchów
Haures odkrywa przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niszczy oraz pali wrogów maga i zabija ludzi ogniem, broniąc maga przed innymi duchami. Zna wszystkie tajemnice a także zaszkodzi czyimś wrogom. Haures jest kobietą. Jej złote włosy mogą zmienić kolor na krwisto-czerwony. Ma duże, pasujące do Jej włosów oczy, które nie posiadają białek. Jest bardzo pięknym Demonem. Ma bardzo jasną skórę, długie nogi i drobną budowę ciała. Jest raczej spokojna i cicha. Unosi się w powietrzu i pojawiła się bez skrzydeł.


HAURES

ANDREALPHUS - GOETIA

Sześćdziesiątym piątym duchem jest potężny markiz Andreal-phus. Jego przybycie poprzedza szum, ukazuje się pod postacią pawia, potrafi jednak przyjmować ludzką postać. Naucza geo-metrii oraz wszystkiego, co wiąże się z pomiarami, także astro-nomii. Umie uczynić ludzi delikatnymi i przebiegłymi. Potrafi przemieniać ludzi w ptaki. Włada 30 legionami duchów pie-kielnych. Ten, kto go wzywa winien mieć jego pieczęć


ANDREALPHUS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Wodnika
9-13 lutego
Karta Tarota: Siódemka Mieczy
Kolor świecy: srebrny
Roślina: lotos
Zwierzę: żaba
Planeta: 4 księżyce Jowisza
Metal: nikiel i srebro
Żywioł: ziemia
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem, władającym 30 legionami duchów
Andrealphus jest Naukowcem; specjalizuje się w Chemii
Andrealphus uczy astronomii, geometrii, i wszystkiego, co związane jest z pomiarami. Uczy także matematyki.


ANDREALFUS

CIMEIES - GOETIA

Sześćdziesiątym szóstym duchem jest Cimeies. Jest on wielkim, potężnym i silnym markizem o wyglądzie dzielnego żołnierza, który dosiada świetnego, czarnego rumaka. Panuje nad wszystkimi duchami w Afryce. Naucza gramatyki, logiki i reto-ryki. Potrafi odnajdywać rzeczy zaginione lub ukryte, a także skarby. Umie uczynić człowieka żołnierzem, takim, jakim sam jest. Rządzi 20 legionami władców, pośledniejszych jednak niźli on sam. Jest on posłuszny swej pieczęciCIMERIES / CIMEJES / KHEPER / KHEPERI / KHEPU - SATANIZM TEISTYCZNY

**Znany także jako Egipski Bóg „Kheper”, „Kheperi”, „Khepri”, „Kheprer”, „Chepera” *Powiedział jednemu z uczniów, że woli, jak się do Niego zwraca „KHEPU”
Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Wodnika
14-18 lutego
karta Tarota: Siódemka Mieczy
Kolor świecy: ciemnoniebieski
Roślina: sosna
Żywioł: powietrze
Planeta: Wenus
Metal: miedź
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i włada 20 legionami duchów
Cimeries obdarza siłą ducha i daje dużo odwagi, czyni daną osobę bardzo bohaterską podczas walki. Uczy literatury i znajduje wszystko to, co zostało zgubione. Uczy On także gramatyki, logiki oraz retoryki i jest opiekunem żołnierzy wraz z personelem militarnym. Ujawnia On też zakopane skarby.
Cimeries ma piękne, truskawkowe blond włosy do ramion i jest dobrze zbudowany. Jest bardzo przystojnym Bogiem z dużą rozpiętością skrzydeł. Jego skrzydła są złote a On sam pokryty jest złotym połyskiem.
CYMEJES
CHEPRI

AMDUSCIAS / AMDUSIAS - GOETIA

Sześćdziesiąty siódmy duch to wielki i silny książę Amduscias. Pojawia się on pod postacią jednorożca, na rozkaz adepta przyjmuje postać ludzką. Towarzyszy mu dźwięk trąb i innych instrumentów, które jednak pozostają niewidoczne. Potrafi nadawać drzewom dowolny kształt, zgodnie z wolą adepta, dostarcza też wspaniałych duchów opiekuńczych. Włada 29 legionami duchów. Jego pieczęć należy mieć ze sobą w trakcie działaniaAMDUSIAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 0-4 st. Ryb
19-23 lutego
Karta Tarota: Ósemka Kielichów
Kolor świecy: jasny niebieski
Roślina: Mimoza
Planeta: Neptun
Zwierzę: ptak
Metal: srebro
Żywioł: woda i powietrze
Ranga: Król
Jest Nocnym Demonem i włada 29 legionami duchów
Amdusias to Muzyczny Dyrygent w Piekle o największych zdolnościach muzycznych
Może natchnąć muzyką, sprawić by instrumenty muzyczne były słyszane ale nie widziane, obdarza świetnymi chowańcami. Amdusias może dać nam chowańca by towarzyszył nam na jakiejkolwiek tajemnej misji którą chcemy podjąć, może także sprawić że drzewa przestaną wydawać owoce lub nawet że się przewrócą albo zegną do czyjeś woli. Amdusias jest wysoki. Ma długie czarne włosy i długie palce oraz silne, szorstkie ręce. Jego skrzydła mają jasnobrązowy kolor a On sam ma ciemną skórę.


AMDUSJAS

BELIAL - GOETIA

Sześćdziesiąty ósmy, potężny król, stworzony tuż po Lucyferze to Belial. Ukazuje się pod postacią pięknego anioła siedzącego na ognistym rydwanie. Jego słowa są piękne, a wymowa wspa-niała. Lubi opowiadać o tym jako jeden z pierwszych aniołów, mędrszych i znamienitszych niż archanioł Michał i jemu po-dobni, upadł z nieba. Zajmuje się rozdawaniem godności i ważnych urzędów. Godzi ze sobą przyjaciół i wrogów. Dostar-cza wspaniałych duchów opiekuńczych. Włada 80 legionami istot piekielnych. Należy pamiętać o tym, by składać mu ofiary i podarunki. Pamiętać też należy, iż nie można liczyć na jego prawdomówność, tylko z pomocą boskiej mocy można zmusić go do mówienia prawdy. Ten, kto wzywał go będzie winien mieć jego pieczęć noszoną jako lamen, w przeciwnym razie duch może mu się nie podporządkować.


BELIAL - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja zodiaku: 10-20 st. Wodnika
30 stycznia - 8 lutego
Karta Tarota: 6 Mieczy
Planeta: Słońce
Żywioł: Powietrze
Ranga: Król
Belial jest Nocnym Demonem, władającym 80 legionami duchów
Belial rozdaje zaszczyty i tytuły. Godzi przyjaciół i wrogów a także daje chowańce. Pomaga w zajściu znacznie dalej z robotą w pracy i w pozyskiwaniu wyższej pozycji. Daje przysługi od innych, nawet od wrogów. Belial był Księciem zakonu Cnót. Jest mały i szczupły. Ma platynowe blond włosy.BELIAL

DECARABIA - GOETIA

Decarabia to sześćdziesiąty dziewiąty duch, markiz ukazujący się pod postacią gwiazdy w pentaklu, na życzenie adepta przyjmuje ludzki wygląd. Zna właściwości ziół i kamieni szla-chetnych. Potrafi też wywołać złudzenie wszelkich ptaków, tak, że śpiewają i zachowują się jak normalne. Włada 30 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieDECABRIA / ABRAXAS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 10-14 st. Ryb
1-5 marca
Karta Tarota: Dziewiątka Kielichów
Planeta: Księżyc
Metal: srebro
Żywioł: woda
Kolor świecy: czarny
Roślina: miesiącznica
Ranga: Markiz
Jest Nocnym Demonem i włada 30 legionami duchów
Wie wszystko odnośnie mocy roślin oraz kamieni, i daje ptaki jako chowańce. Decabria to Abraxas. Ma On krótkie, kręcone czarne włosy z jasną skórą i czarnymi skrzydłami z czerwonymi paskami. Posiada niebieską aurę, która emituje dużo ciepła.
DEKARABIA

SEERE - GOETIA

Siedemdziesiąty duch, Seere jest potężnym prałatem podlegają-cym Amaymonowi, królowi wschodu. Ukazuje się pod postacią pięknego mężczyzny, który dosiada skrzydlatego konia. Przy-bywa i odchodzi, potrafi przynieść różne rzeczy, sprawić by się pojawiły lub znikały. Posiada wiedzę na temat każdej kradzie-ży, jaka się dokonała, a także na temat ukrytych skarbów i wszelkich innych rzeczy. Niezmiennie ma dobry charakter i gotów jest spełnić wolę adepta. Włada 26 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lame-nie


SEERE - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 15-19 st. Ryb
6-10 marca
Karta Tarota: Dziewiątka Kielichów
Planeta: Księżyc
Kolor świecy: zielony
Roślina: wierzba
Metal: srebro
Żywioł: woda
Ranga: Książę [Prince]
Jest nocnym Demonem i włada 26 legionami duchów
Seere odkrywa kradzieże, przenosi dobra i może kontrolować czas. Może On także sprawić, aby zaklęcie lub działanie magiczne zadziałało natychmiast. Może również dać nadwyżkę czegoś oraz spowodować, że coś stanie się natychmiast. Seere to dobrotliwy Demon, pomocny przyzywającej Go osobie. Posiada On białe skrzydła z brązowymi oznaczeniami. Jest średniego wzrostu i dobrze zbudowany. Ma delikatne, ciemne średniej długości włosy i wyrazistą twarz. Seere jest bardzo zwinny w ucieczkach i ma delikatny głos.DANTALION - GOETIA

Siedemdziesiątym pierwszym duchem jest Dantalion, potężny i wielki książę, który objawia się jako człowiek o wielu twarzach, tak kobiecych jak i męskich. W prawej ręce trzyma księgę. Może nauczyć dowolnej sztuki lub nauki, zna myśli wszystkich męż-czyzn i kobiet i może je dowolnie zmieniać. Wie także, w jaki sposób wywołać miłość. W każdej chwili potrafi zesłać wizję jakiegokolwiek człowieka. Włada 36 legionami duchów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenie


DANTALIAN - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 20-24 st. Ryb
11-15 marca
Karta Tarota: Dziesiątka Kielichów
Planeta: Mars / Pluton
Metal: żelazo / pluton
Żywioł: woda
Kolor świecy: purpura
Roślina: wiciokrzew
Ranga: Książę [Duke]
Jest Nocnym Demonem i włada 36 legionami duchów
Dantalian może wywołać halucynacje. Ujawnia On najintymniejsze myśli i pragnienia oraz wpływa na umysły innych bez ich wiedzy. Zna wszystkie ludzkie myśli i może je zmieniać na życzenie. Rozbudza miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną i uczy wszelkich nauk ścisłych. Pokazuje wizję podobieństwa do jakiejkolwiek osoby. Dantalian ma


DANTALION

ANDROMALIUS - GOETIA

Siedemdziesiąty drugi duch to Andromalius. Ten potężny i wielki hrabia przyjmuje postać człowieka, w ręce trzyma węża. Potrafi zwracać skradzione rzeczy, sprowadza także sprawcę. Wykrywa wszelkie niegodziwości i oszustwa, każe złodziei i złych ludzi. Odnajduje ukryte skarby. Włada 36 legionami du-chów. Ten, kto go wezwie winien mieć ze sobą jego pieczęć na lamenieANDROMALIUS - SATANIZM TEISTYCZNY

Pozycja Zodiaku: 25-29 st. Ryb
16-20 marca
Karta Tarota: Dziesiątka Kielichów
Kolor świecy: indygo
Roślina: piołun
Zwierzę: gołąb
Planeta: Jowisz
Metal: żelazo
Żywioł: powietrze
Ranga: Hrabia [Earl]
Jest Nocnym Demonem, władającym 36 legionami duchów
Andromalius jest Obserwatorem. Obserwatorzy szpiegują wroga i zdają raporty bezpośrednio Szatanowi, Andrasowi lub Azazelowi.
Ujawnia On złodziei i zwraca ukradzione dobra, odkrywa wszelką niegodziwość i podaje lokalizację ukrytych skarbów. Andromalius ukarze złodziei i dokona zemsty na przestępcy. Odzyskuje zaginione artefakty i odnajduje pieniądze. Ujawnia także tajne spiski oraz może dorwać złodzieja.

ANDROMALIUS

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.